Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Egzamin na aplikację ogólną 7 października 2014 r. w Warszawie rozpoczął się piąty konkurs na aplikację ogólną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Egzamin na aplikację ogólną 7 października 2014 r. w Warszawie rozpoczął się piąty konkurs na aplikację ogólną."— Zapis prezentacji:

1 Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

2 Egzamin na aplikację ogólną 7 października 2014 r. w Warszawie rozpoczął się piąty konkurs na aplikację ogólną uczestnicy konkursu rywalizowali między sobą o 180 miejsc na aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury do udziału w I etapie konkursu zgłosiło się 1872 prawników, a przystąpiło do niego 1617 osób

3 Test konkursowy składa się z 150 pytań zawierających cztery możliwe propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Za każde prawidłowe rozwiązanie kandydat uzyskuje jeden punkt. Wybór odpowiedzi następuje poprzez zakreślenie jednej z czterech propozycji odpowiedzi na pytanie. Test konkursowy trwa 180 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie kandydat uzyskuje jeden punkt.

4 Warunkiem przejścia do II etapu było uzyskanie z testu co najmniej 120 punktów oraz zakwalifikowanie się do grupy 360 najlepszych kandydatów (art. 17 ust. 2 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury: liczba kandydatów zakwalifikowanych do II etapu nie może przekroczyć dwukrotności limitu przyjęć na aplikację ogólną) do II etapu przystąpiło 381 osób zakwalifikowani:181 https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/konku rs_2014_raport.pdf

5 II etap konkursu – praca pisemna - odbył się dnia 28 października 2014 r. Praca pisemna składa się z zadań w postaci zestawu trzech kazusów, po jednym z prawa prywatnego, prawa publicznego i z prawa karnego. Praca sprawdza umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych Praca pisemna trwa 180 minut. Kandydaci mogą korzystać z aktów prawnych udostępnianych przez komisję konkursową.

6 Oceny każdej pracy pisemnej dokonują, niezależnie od siebie, dwaj członkowie komisji konkursowej. Każdy z nich wystawia ocenę w systemie punktowym, przy zastosowaniu skali od 0 do 25 punktów za każde zadanie. Liczbą punktów przyznanych kandydatowi za pracę pisemną jest średnia ocen wystawionych przez obu członków komisji konkursowej.

7 § 5 ust. 2 pkt. 1 i 3, § 14, § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. Nr 67, poz. 566 z późn. zm.) art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1230) https://www.kssip.gov.pl/node/1855

8 Egzamin na aplikację radcowską Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt.

9 Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów. Art. 33 z indeksem 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 10 poz. 65 z późn. zm.)

10 Egzamin na aplikację adwokacką Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu.

11 Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów. Art. 75i ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.)

12 Egzamin na aplikację notarialną Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt.

13 Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów. Art. 71j ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.)

14 Egzamin na aplikację komorniczą Egzamin konkursowy polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań, zawierających po 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt.

15 Pozytywny wynik z egzaminu konkursowego otrzymuje kandydat, który uzyskał co najmniej 100 punktów. Art. 29h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1376 z późn. zm.)

16 Wyniki egzaminów wstępnych w 2014 r. : na aplikację adwokacką – zdało ok. 1970 osób, tj. ok. 53,6%, na aplikację radcowską – zdało ok. 2300 osób, tj. ok. 48,6%, na aplikację notarialną – zdało ok. 350 osób, tj. ok. 44,1%, na aplikację komorniczą – zdało ok. 180 osób, tj. ok. 33,6%. http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6398,wste pne-wyniki-egzaminow-na-aplikacje- prawnicze-w.html


Pobierz ppt "Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Egzamin na aplikację ogólną 7 października 2014 r. w Warszawie rozpoczął się piąty konkurs na aplikację ogólną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google