Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny w ramach programu Szkoła z Klasą 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny w ramach programu Szkoła z Klasą 2"— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny w ramach programu Szkoła z Klasą 2
Projekt edukacyjny w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 Jem kolorowo, odżywiam się zdrowo

2 Temat naszego projektu to „Jem kolorowo, odżywiam się zdrowo”
Temat naszego projektu to „Jem kolorowo, odżywiam się zdrowo”. Wybraliśmy taki temat, bo nasza szkoła należy do sieci „Szkół Promujących Zdrowie” i dba o promowanie zdrowego stylu życia oraz bierze udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym „Trzymaj Formę”. Dlatego projekt był kontynuacją dotychczasowych działań szkolnych, wzbogacony o wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej oraz poszerzenie umiejętności i treści z języka angielskiego. Projekt był realizowany przez trzech nauczycieli, którzy biorą udział w programie Szkoła z Klasą 2.0. Projekt był realizowany w klasach III, IVB i VB szkoły podstawowej podczas lekcji wychowawczych, zajęć świetlicowych oraz języka angielskiego.

3 Każda z klas stanowiła odrębny zespół, który miał do wykonania wyznaczone zdania.
Opiekunem klasy III była p. Magdalena Jakubczyk. Opiekunem klasy IV b była p. Anna Herok Opiekunem klasy V b była p. Karolina Partyka-Dziadura

4 Celami głównymi projektu były:
- rozwijanie umiejętności uczniów w samodzielnym poszukiwaniu informacji w różnych źródłach (internet, książki, publikacje), a następnie w selekcjonowaniu i porządkowaniu znalezionych informacji – celem sformułowania jasnego, prostego przekazu; - rozwijanie krytycznego podejścia do narzędzi TIK służących tłumaczeniu z jednego języka na drugi i ćwiczenie umiejętnego ich wykorzystywania; - rozwijanie umiejętności pracy w grupie – autonomii uczniów, odpowiedzialności za własną pracę, współpracy i wspierania się nawzajem w działaniach, podziału obowiązków; - uczenie planowania działań, określania celów i sposobów realizacji zadań, trzymania się wytyczonego planu, ewaluacji własnej pracy; - doskonalenie posługiwania się narzędziami TIK - wdrażanie do stosowania w praktyce Kodeksu 2.0 – porozumiewanie się z nauczycielem poza szkołą, zamieszczanie informacji

5 Cele dotyczące zdrowia:
- zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania - kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie ,kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania - budzenie zainteresowania własnym zdrowiem - nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i sposobów ich wykorzystania

6 Cele projektu dotyczące języka angielskiego:
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego; - podniesienie umiejętności językowych, wzbogacenie słownictwa (uczniowie poszerzą zasób swojego słownictwa z języka angielskiego przede wszystkim o wyrazy i zwroty dotyczące zdrowego stylu życia np. nazwy produktów żywnościowych); - rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim – rozumienia tekstów znacznie trudniejszych niż ‘czytanki’ w podręczniku, wyrażanie przeczytanych informacji językiem prostym, korzystanie z wzorów znanych uczniom z lekcji; - rozwijanie samodzielności i umiejętności samokształcenia; - doskonalenie umiejętności: twórczego myślenia, planowania i organizacji pracy zespołowej, zbierania, selekcjonowania i analizowania informacji, oceniania własnej pracy, prezentacji własnej pracy

7 Zadania wykonane przez kl. III
Pierwszym naszym zadaniem było wyszukanie informacji na temat zdrowej żywności i zdrowego odżywiania się. Wiele ciekawych informacji na ten temat można było znaleźć w Internecie. Kolejnym naszym zadaniem było przygotowanie słowniczka w języku angielskim dotyczącego zdrowej żywności. Pracowaliśmy w małych grupach. Najpierw przetłumaczyliśmy w słownikach nazwy owoców, warzyw i innych zdrowych produktów a następnie stworzyliśmy słowniczki.

8 Oto nasze mini słowniczki.

9

10 Następne lekcje języka angielskiego były poświęcone tworzeniu piramidy zdrowia. Wykorzystaliśmy do tego znalezione w Internecie obrazki zdrowej żywności, obrazki wycięte z gazet oraz wydrukowane napisy w języku angielskim do podpisu produktów spożywczych. Każdy z nas pracował indywidualnie.

11 Oto kilka naszych piramid zdrowia:

12

13

14

15 Zadania wykonane przez kl. IV b
Pierwsze zadanie dotyczyło przygotowania materiałów związanych ze zdrowym stylem życia, które ukazały się w gazetce szkolnej. Każdy uczeń mógł rozwiązać rebus, krzyżówkę czy też przygotować ulubioną sałatkę Julki z kl. IV B

16 Na godzinie z wychowawcą dyskutowaliśmy na temat ważności zdrowego stylu życia.
Następnie stworzyliśmy pytania do ankiety, które dotyczyły zdrowego stylu życia. Chcieliśmy się dowiedzieć czy uczniowie naszej szkoły dbają o swoje zdrowie. Ankieta została przeprowadzona wśród uczniów realizujących nasz projekt. A oto wyniki Uczniowie • często biegają i jeżdżą na rowerze • codziennie jedzą warzywa i owoce  • często jedzą jogurty  • bardzo lubią spędzać czas na świeżym powietrzu  • lubią chodzić na spacery  • nie często jedzą chipsy  • Lubią WF • śpią w nocy co najmniej 8 godzin • Większość uczniów twierdzi, że komputer to nie ich przyjaciel  • Niezbyt często jadają ryby • Często kupują sobie coś słodkiego np. batony, cukierki ,ciastka • połowa ankietowanych twierdzi, że dużo czasu spędza przed komputerem 

17 Ostatnie zadanie dotyczyło stworzenia
"Polish menu"- polskiego menu. Zadanie było realizowane na lekcjach języka angielskiego. Poznaliśmy słownictwo w języku angielskim związane z jedzeniem, czytaliśmy bloga brytyjskich uczniów o ich tradycyjnych potrawach. Następnie opisywaliśmy w języku angielskim tradycyjne polskie potrawy, wzbogacając swoje projekty zdjęciami tych potraw wyszukanymi w Internecie. Oto niektóre z projektów

18

19

20

21

22

23 Zadanie wykonane przez kl. Vb

24 W trakcie realizacji projektu poszerzyliśmy swoją wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia, wzbogaciliśmy słownictwo w języku angielskim, rozwijaliśmy swoje umiejętności językowe oraz doskonaliliśmy posługiwanie się narzędziami TIK


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny w ramach programu Szkoła z Klasą 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google