Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System, który łączy Warszawa, 20.10.2011 VIII Kongres Nowego Przemysłu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System, który łączy Warszawa, 20.10.2011 VIII Kongres Nowego Przemysłu."— Zapis prezentacji:

1 system, który łączy Warszawa, 20.10.2011 VIII Kongres Nowego Przemysłu

2 system, który łączy Rozwój systemu przesyłowego Kluczowe czynniki rozwoju ZAPOTRZEBOWANIE Energetyka Przemysł Gospodarstwa domowe BEZPIECZEŃSTWO Rozporządzenie SoS Interkonektory ŹRÓDŁA KRAJOWE Złoża konwencjonalne/ Złoża niekonwencjonalne IMPORT Optymalizacja istniejących aktywów Budowa interkonektorów Rozwój SGT INTEGRACJA RYNKU Infrastruktura: BEMIP, Korytarz N-S Wzrost atrakcyjności dla dostawców / dużych projektów dywersyfikacyjnych INTEGRACJA RYNKÓW Platformy współpracy Harmonizacja zasad Wzrost konkurencyjności oddziaływanie na ceny gazu ROZWÓJINFRASTRUKTURY the system, that connects

3 system, który łączy Gaz ziemny w energetyce Energia z gazu w warunkach Polski Źródło: Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – Ministerstwo Gospodarki 2011

4 system, który łączy Włocławek Lasów Cieszyn Wysokoje Drozdowicze Słowacja LNG Lwówek 13 5,5 10,7 8,5 8,8 2,7 15,7 13,4 4,3 1) 6 15 10,3 15,6 11 2,5 1) 2,8 7 6,5 8,4 Gaz w energetyce Potencjalne gazowe jednostki wytwórcze PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH DEFICYT BILANSOWY NA WEJŚCIACH DO SYSTEMU ROZBUDOWA WEJŚĆ DO SYSTEMU Dobowy bilans pokrycia zapotrzebowania odbiorców (w tym elektroenergetyka) Istniejąca dobowa przepustowość techniczna 13 Dobowe zapotrzebowanie elektroenergetyki 4,3 6 1) Wymaga dalszej rozbudowy ? ? Bilans dobowy dla 2020r 65,4 Import 46,9 PMG 4 Źródła krajowe ? ? Gaz łupkowy

5 system, który łączy Scenariusze wzrostu zapotrzebowania na gaz Dominujący udział elektroenergetyki

6 system, który łączy INTEGRACJA SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH Projekty dywersyfikacyjne i połączenia międzysystemowe Baltic Pipe (przygotowanie) Terminal LNG (2014) Interkonektor PL-SK (analizy) Interkonektor PL-LT (analizy) Połączenie PL-D (2012) Połączenie PL-CZ (2011) Projekty dywersyfikacyjne Terminal LNG w Świnoujściu W budowie, uruchomienie w 2014 r, zdolność regazyfikacyjna 5 mld m 3 /rok Baltic Pipe Prace przygotowawcze, decyzja inwestycyjna do potwierdzenia przez rynek, przepustowość co najmniej 3 mld m 3 /rok Połączenia międzysystemowe Połączenie PL-D (Lasów) Zwiększenie przepustowości do 1,5 mld m³ - styczeń 2012 Połączenie PL-CZ (Cieszyn) - 0,5 mld m³ - październik 2011 Połączenia międzysystemowe (analizy) Interkonektor PL-LT Aktualnie prowadzone wspólne analizy z operatorem na Litwie, następnie planowane Studium Wykonalności Interkonektor PL-SK Aktualnie uruchamiane wspólne analizy z operatorem na Słowacji, następnie planowane Studium Wykonalności Interkonektor PL-D, PL-CZ Analizowana dalsza rozbudowa i odwrócenie kierunku przepływu

7 system, który łączy Baltic Pipe PL-CZ PL-DE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Realizacja Harmonogram projektów dywersyfikacyjnych i połączeń międzysystemowych PL-LT PL-SK LNG Przygotowanie Realizacja Rozbudowa Realizacja Rozbudowa Realizacja Rozbudowa Realizacja LNG

8 system, który łączy NABUCCO LNG Baltic Pipe LNG Terminal 5-7,5 bcm YAMAL EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA Kluczowe projekty w regionie ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ W GRUPIE V4 SYTUACJA OBECNA:  uzależnienie od dostaw gazu z Rosji  tranzyt europejski wschód - zachód  słabo rozbudowane połączenia międzysystemowe w Europie Środkowo - Wschodniej PERSPEKTYWY:  dywersyfikacja kierunków dostaw  rewers na gazociągu Jamalskim  rozbudowa połączeń międzysystemowych  integracja rynków – połączenie z Hubem w Baumgarten

9 system, który łączy Obszar występowania gazu łupkowego Etap I – aktualnie realizowany plan inwestycyjny do 2014 roku (ponad 1000 km gazociągów) – kolor zielony 1.Świnoujście – Szczecin 2.Szczecin – Gdańsk 3.Szczecin - Lwówek 4.Włocławek – Gdynia 5.Rembelszczyzna – Gustorzyn 6.Gustorzyn – Odolanów 7.Polkowice – Żary 8.Jeleniów – Dziwiszów 9.Dziwiszów – Taczalin 10.Taczalin – Radakowice - Gałów Etap II do 2018 (ponad 800 km gazociągów) – rozbudowa w ramach Korytarza Północ – Południe 11. Lwówek – Odolanów 12. Zdzieszowice – Wrocław 13. Odolanów – Tworzeń 14. Tworzeń – Pogórska Wola 15. Tworzeń – Oświęcim 16. Skoczów- Komorowice – Oświęcim 17. Strachocina – Pogórska Wola 18. Strachocina – granica PL/Słowacja Etap III (faza analityczno – koncepcyjna w kontekście prognoz wydobycia gazu łupkowego) – wstępnie rozważana koncepcja budowy ponad 1000 km gazociągów 19. Rozwadów – Tworzeń 20. Reszki - Gustorzyn 21. Wronów - Gustorzyn 22. Wronów – Pogórska Wola 23. Odolanów – Taczalin 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Rozbudowa systemu przesyłowego z uwzględnieniem wydobycia gazu łupkowego

10 system, który łączy Finansowanie projektów inwestycyjnych 8 mld złotych3 mld złotych Rozbudowa krajowego systemu przesyłowego - ponad 1 000 km nowych gazociągów, w tym budowa terminalu LNG, interkonektora Polska – Czechy oraz rozbudowa połączenia Polska – Niemcy. Rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, w ramach Korytarza Północ- Południe Rozbudowa systemu przesyłowego związana z przesyłem gazu łupkowego ETAP IETAP II ETAP III Analizy pracy systemu przesyłowego wskazują na potrzeby kontynuacji działań inwestycyjnych w kolejnych okresach dla zaspokojenia rosnącego popytu na gaz, jak również wypełnienia obowiązków regulacji UE. Duże znaczenie będą miały zadania inwestycyjne związane z budową połączeń międzysystemowych i dostosowanie systemu przesyłowego do współpracy z nimi. W kolejnych etapach oczekiwany jest duży udział środków UE w finansowaniu zadań inwestycyjnych.

11 system, który łączy


Pobierz ppt "System, który łączy Warszawa, 20.10.2011 VIII Kongres Nowego Przemysłu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google