Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Paszynie-Gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Paszynie-Gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Paszynie-Gimnazjum
2O lat minęło – zmiany w Paszynie w wyniku działalności samorządu gminnego. Samorząd Gminy Chełmiec

2 Strona internetowa Gminy Chełmiec:
Gmina Chełmiec Województwo małopolskie Powiat nowosądecki Rodzaj gminy wiejska Wójt Bernard Stawiarski Powierzchnia 112,01 km² Liczba sołectw 27 Liczba miejscowości 25 Ludność (2004)  • liczba ludności  • gęstość ,8 osób/km² Strefa numeracyjna 18 (do 2005) Strona internetowa Gminy Chełmiec:

3 Historia i tradycje Wykopaliska archeologiczne prowadzone przez naukowców z PAN na terenie gminy Chełmiec dowodzą, że kilka tysięcy lat przed naszą erą znalazła w tym miejscu warunki do rozwoju ludność kultury ceramiki sznurowej, zajmująca się hodowlą i łowiectwem. Najbardziej znane stanowisko z ceramiką znajduje się w Marcinkowicach, ale relikty tych czasów odkryto również w Piątkowej, Paszynie i Chełmcu, o czym wspomina w "Dziejach Miasta Nowego Sącza" prof. Feliks Kiryk Z okresu kultury pilińskiej odkryto w Chełmcu 7 zespołów grobowych, zaś w Marcinkowicach ozdoby z brązu. Wiele wykopalisk z późniejszych okresów, aż po wczesne średniowiecze, wskazuje na rozwój osadnictwa na terenach dzisiejszej gminy Chełmiec i tworzeniu tu zrębów państwowości polskiej. Liczne dowody napotkać można w najstarszych zapiskach kronikarskich. Fragmenty murów obronnych osad z X w. do dziś cieszą oko turystów w Chełmcu i Marcinkowicach, zaś wznowienie prac wykopaliskowych pozwoliłyby na dokładniejsze zbadanie roli tych terenów w tworzeniu Polski Piastów. W wieku XIII pojawiają się w źródłach pisanych wzmianki historyczne o takich miejscowościach jak Świniarsko, Niskowa, Biczyce, Chełmiec, Klęczny i Rdziostów. Wszystkie te miejscowości związane były z osobą świętej Kingi, założycielki starosądeckiego klasztoru Klarysek. Równie stare są Wielogłowy i Wielopole, skąd wywodzą się rody szlacheckie Wielogłowskich i Wielopolskich W kolejnych wiekach pojawiły się dzięki osadnictwu mieszczan sądeckich Piątkowa, Paszyn, Kunów, Kurów, Januszowa i Librantowa.

4 Wywiady na temat zmian, które zaszły w ostatnich 20 latach.
Prezentujemy krótki wywiad z obecnym sołtysem miejscowości Paszyn – panem Stanisławem Skrzypcem. Pan sołtys przedstawia dokładnie sytuację gospodarczą i jej rozwój w ciągu minionych 20 lat oraz plan odnowy miejscowości na przyszłość. Uczeń: Panie sołtysie, jak rozwinęła się nasza miejscowość w minionych 20latach? Sołtys: Trudne pytanie (śmiech). Głównie infrastruktura drogowa, budownictwo, telefonizacja, usprawniono instalacje gazową, wodociągi, komunikację. U: Mógłby Pan przybliżyć bardziej sytuację dróg? S: Przed dwudziestoma latami do przysiółków można było się dostać jedynie koniem i wozem, ze względu na trudność przejazdu. W tych latach udało nam się poczynić dużo, jeśli chodzi o drogi gminne. Przeszło 20km dróg jest utwardzonych asfaltem lub betonem – są to drogi publiczne. Są także drogi wewnętrzne – ok. 15km dróg żwirowanych. W miarę możliwości staramy się je utwardzić asfaltem lub betonem, w tym roku utwardzonych będzie kilka krótszych odcinków (wymienia przysiółki). U: Wspomniał Pan też o budownictwie. Co dokładnie poczyniono w tym kierunku? S: Ośrodek zdrowia był już wcześniej – lata sześćdziesiąte. Natomiast budynek Muzeum Sztuki Ludowej powstało później, choć sztukę zapoczątkował ks. Edward Nitka. Oficjalne otwarcie budynku Muzeum odbyło się 10 września 1994r. U: Mówił Pan o Ośrodku Zdrowia. Czy budynek był remontowany? S: Były drobne remonty. W tej chwili jest wielki koszt jego dalszej renowacji – są problemy z fundamentami, gdyż nie spełniają one wymogów, ponadto jest to zakład niepubliczny. Pani Wańczyk, kierownik Ośrodka Zdrowia, zobowiązała się wybudować własny budynek. Wykupiła działkę od Gminy, w miejscu bliskim starego budynku i teraz pozostaje nam oczekiwać na efekty, jednak nie spodziewajmy się tego szybko, gdyż są procedury, których należy przestrzegać, które kontrolują miejsce budowy, no i potrzebne jest pozwolenie.

5 Wywiady na temat zmian, które zaszły w ostatnich 20 latach.
U: Jakie postępy poczyniono w zakresie telefonizacji? S: 20 lat temu w Paszynie nie było telefonizacji. Teraz są komórki i każdy ma telefon domowy. Wtedy było tylko kilka aparatów, może 2 lub 3 – m.in. u mnie, w ośrodku zdrowia. U: Mówił Pan też o instalacji gazowej i wodociągowej. S: Gazyfikacja była już troszkę wcześniej, ok. roku 1985, lecz tylko w niektórych przysiółkach. Po roku 1990 nastąpiło jej usprawnianie i poprowadzenie na pozostałe tereny miejscowości. Wodociągi. Prawie cały Paszyn ma instalację wodociągową, czego przed dwudziestu laty jeszcze nie było. U: Jak układa się Panu współpraca z dyrekcją Zespołu Szkół? S: Bardzo dobrze. Jeśli tylko mogę, staram się pomóc. W styczniu tego roku było uroczyste otwarcie wybudowanej sali gimnastycznej. U: Czy mieszkańcy angażują się w przedsięwzięcia publiczne? S: W każdym przedsięwzięciu pomagają mieszkańcy. Może teraz już nie tak bardzo, ale w tamtych latach pomagali, jeśli tylko mogli, czy to przy budowie dróg, czy wodociągach. U: Jak prezentuje się Paszyn jeśli chodzi o wybory? Jak wygląda frekwencja? Czy mają swoich przedstawicieli na wyższych szczeblach? S: Mieszkańcy chętnie głosują, zarówno w wyborach państwowych, jak i w tych gminnych. Nie ma problemów z kandydatami, ostatnio do Rady Gminy było ok. 10, ale nie pamiętam dokładnie. Do powiatu w ostatnich wyborach także mieliśmy kandydatów. Jednak w powiecie jest tylko jeden – pan Głód, a w Radzie Gminy jest dwóch radnych. U: Czy mieszkańcy są z Pana postępów zadowoleni? S: Nie będę odpowiadał za nich (śmiech). Jednak raczej tak, skoro pełnię urząd sołtysa już 25lat.

6 Wywiady na temat zmian, które zaszły w ostatnich 20 latach.
U: Jak w ciągu tych minionych lat rozwinęła się komunikacja publiczna? S: Teraz mamy dużo autobusów, czy busików, szczególnie przy drodze głównej, tak, że dojazd do Nowego Sącza i innych okolicznych miejscowości jest dobry. Niestety w głąb wsi nie kursuje już autobus, gdyż jest to dla przewoźnika nieopłacalne. Będziemy się starać, żeby przedłużono linię WPK do Paszyna, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy to się uda. U: Jak na przestrzeni lat przedstawia się sytuacja ze sklepami? S: W tej chwili jest tych sklepów dużo, 4sklepy(wymienia). GS nie prowadzi już sklepu w Paszynie. Wszystkie są prywatnymi sklepami. U: Może chciałby Pan powiedzieć coś od siebie? S: O wszystkim chyba wspomniałem. Tutaj jest plan odnowy miejscowości (przedstawia nam obszerną aplikację), na podstawie przeprowadzonej przeze mnie ankiety. Każda miejscowość ma taki plan. Pilnie potrzebna jest kanalizacja, chodnik od drogi krajowej do szkoły. W przyszłym roku koło szkoły będzie budowany plac zabaw, gdyż został wysłany wniosek i Paszyn miałby dostać 100tys. zł na ten cel. Kanalizację planujemy na rok, gdyż jest to wielka inwestycja i nie jest takie proste jej wykonanie. Będą wybudowane parkingi – koło kościoła i koło szkoły – plan na 2016r. (przegląda plik, zastanawia się) Byłbym zapomniał. Istnieje klub sportowy Amator Paszyn. Gmina wykupiła teren na boisko i od tamtego czasu, od 1997r. klub rozpoczął działalność. U: Dziękujemy bardzo. Udzielił nam Pan bardzo ważnych dla nas informacji. S: Dziękuję również, że mogłem pomóc. Wywiad przeprowadzili: Jakub Oleksy i Przemysław Głód – uczniowie klasy IIIa gimnazjum w Zespole Szkół w Paszynie Wywiad z Sołtysem wsi Paszyn

7 Wywiady na temat zmian, które zaszły w ostatnich 20 latach.
Wywiad z p. Marią Mika - wicedyrektorem Zespołu Szkół w Paszynie, mieszkanką Paszyna : J.S: 1.Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzega Pani w naszej wsi? 2.Czy powstały nowe instytucje? 3.Jak zmieniała się szkoła? Czy poprawił się jej wygląd i wyposażenie? Czy Pani zdaniem młodzież ma większe możliwości edukacyjne? M.M: Od 23 lat pracuję w szkole w Paszynie i na ten czas przypadło chyba najwięcej zmian zarówno w naszej placówce, jak również w całej miejscowości. Najwięcej jednak zmieniało się w naszej szkole, poprawiły się szczególnie warunki nauki i pracy dla uczniów i dla nauczycieli. Największym naszym osiągnięciem i ukoronowaniem wieloletnich starań było wybudowanie wolnostojącego obiektu, tj. sali gimnastycznej, przez całe pokolenia uczniowie z Paszyna ćwiczyli w sali gimnastycznej, która była w wielkości normalnej Sali lekcyjnej. Były to szczególnie niedogodne warunki. Najwięcej zmian da się zauważyć w budynku szkoły, są to zmiany, inwestycje gminy Chełmiec jak również inwestycje pozyskane od różnych sponsorów. W ostatnich latach wyremontowano łazienki na wszystkich poziomach, wymieniono okna, drzwi wejściowe, wymieniono wszystkie posadzki zarówno w klasach jak również na korytarzach, wyremontowano balustrady na klatce schodowej, każdą salę wyposażono w kącik czystości – bieżąca woda. W celu poprawy warunków nauki dla najmłodszych, wynajęto dodatkowe sale w Remizie OSP i zaadoptowano je na potrzeby klas ‘0’. W ostatnich latach zatrudniliśmy w szkole pana konserwatora, który jest malarzem i na bieżąco malowane są poszczególne pomieszczenia szkoły – szkoła jest czysta i estetyczna. W ramach sponsoringu uzyskaliśmy asfaltowe boisko do piłki koszykowej oraz nową elewację budynku szkoły. Oprócz zmian w budynku, samorząd gminny doposażył nasz obiekt w odpowiednie sprzęty i pomoce edukacyjne, sprzęt komputerowy, audio-video, inne pomoce dydaktyczne, które ułatwiają edukację.

8 Wywiady na temat zmian, które zaszły w ostatnich 20 latach.
J.S: 4. Jak zmieniła się estetyka naszej wsi? Czy przeprowadzono remonty? M.M: Bardzo pozytywnie zmienił się wygląd całej naszej miejscowości zaczynając od estetycznie wyglądających podwórek przy domach jak również poprawa dróg, wyglądu obiektów użyteczności publicznej. 5. Może Pani ocenić jak działa transport publiczny? 6.Czy powstały nowe drogi? Poprawił się znacznie transport publiczny na wsi, autobusy dojeżdżają do wszystkich możliwych miejsc, niestety nie jest to transport podmiejski, tylko prywatne linie autobusowe. Powstało wiele nowych dróg, ale nasza miejscowość leży na terenie pagórkowym i w porze zimowej nie można bezpiecznie dojechać do niektórych miejsc. Stąd także utrudnienia. Wielu uczniów naszej szkoły, musi pokonywać drogę do szkoły pieszo, mimo że ich droga często przekracza 3km. 7.Są jakieś osiągnięcia ostatnich 20 lat, z których jest Pani dumna? Ze wszystkich wyżej wymienionych osiągnięć jestem dumna, szczególnie dlatego, że część z nich została pozyskana również poprzez moją osobistą inicjatywę i zaangażowanie. 8.Czy można powiedzieć, że nasza miejscowość stała się bardziej atrakcyjna turystycznie? Nasza miejscowość jest bardzo pięknie położona, posiadamy słynne na cały świat Muzeum Sztuki Ludowej, Rezerwat Cisów – to może wpłynąć na atrakcyjność naszej miejscowości, być może także fakt, że jesteśmy miejscowością podmiejską.

9 Wywiady na temat zmian, które zaszły w ostatnich 20 latach.
J.S: 9.Czy łatwiej kupić rzeczy potrzebne do życia, czy też nie? Czy powstały nowe sklepy? Jakość życia jest obecnie wyższa czy niższa niż dwadzieścia lat temu? M.M: Łatwiej nam się żyje w miejscowości, w której są różne sklepy i podstawowe produkty możemy kupić na miejscu, mamy wtedy więcej czasu dla siebie i na rozrywkę, nie musimy zbyt często odwiedzać pobliskiego miasta. 10.Czy jakość środowiska w naszej wsi poprawiła się? Czy wprowadzono pojemniki na śmieci? Jakość naszego życia z powodu wyżej wymienionych czynników znacznie się poprawiła. Samorząd gminy zadbał także o czystość naszej miejscowości. Zobowiązując mieszkańców do segregacji śmieci, umożliwiając ich odbiór. 11. Jest u nas bezpieczniej niż 20 lat temu? W naszej miejscowości jest bezpiecznie, bezpiecznie jest także w szkole, gdzie jest zainstalowany monitoring i na bieżąco można dbać o bezpieczeństwo uczniów w szkole i w bezpośrednim jej otoczeniu. Dobrze również układa się współpraca z rodzicami, mieszkańcami i instytucjami sprawującymi nadzór nad bezpieczeństwem mieszkańców. Wywiad przeprowadziła Jolanta Skoczylas uczennica klasy III a gimnazjum w Zespole Szkół w Paszynie Wywiad przeprowadzony z w-ce dyrektorem ZS w Paszynie

10 Wywiady na temat zmian, które zaszły w ostatnich 20 latach.
Wywiad przeprowadzony ze Sławomirem Porębą, rodowitym 41-letnim mieszkańcem Paszyna Uczeń Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzega Pan w naszej miejscowości? Sławomir Poręba Przed wejściem Polski do UE, nasza miejscowość dostała z funduszu PHARE oraz z funduszu „Złotowego” poprzez Urząd Gminy w Chełmcu dotacje na rozwój infrastruktury drogowej oraz wodociągowej. Po wejściu do UE, w oparciu o Urząd Gminy nasza miejscowość nadal korzysta z środków pieniężnych na rozwój dróg oraz infrastruktury wodociągowej, oświatowej oraz kulturalnej, np. remont remizy OSP i szkoły; zanikło rolnictwo; nastąpiła zmiana społeczeństwa (napływ nowych osadników); młodzież coraz chętniej kształci się w uczelniach wyższych; nasi mieszkańcy zaczęli dbać o wygląd oraz estetykę gospodarstw domowych. U: Jak zmieniła się szkoła? Czy poprawił się wygląd i wyposażenie? Czy Pana zdaniem młodzież na większe możliwości edukacyjne? Poprzez uczęszczanie na wywiadówki zauważyłem, iż dzięki staraniom Dyrekcji Szkoły oraz Gminy Chełmiec diametralnie zmienił się wygląd i wystrój szkoły w ostatnich 20-tu latach. Wreszcie mieszkańcy naszej miejscowości nie muszą się wstydzić wyglądu naszej szkoły. W ostatnich latach baza oświatowa wzbogaciła się o nową salę komputerową oraz halę sportową. Jakie zmiany gospodarcze zaszły w naszej miejscowości? Czy powstały nowe zakłady pracy? Można zauważyć w ostatnich latach powstanie nowych podmiotów gospodarczych związanych z handlem (sieć sklepów), oraz drobną wytwórczością i usługami dla ludności.

11 Wywiady na temat zmian, które zaszły w ostatnich 20 latach.
U: Jak działa transport publiczny? Sławomir Poręba Od ponad dwóch lat zmienił się system komunikacji publicznej tzn. sektor prywatny wyparł monopolistę PKS oraz MZK (względy ekonomiczne). W związku z powyższym część mieszkańców Paszyna niechętna na wynikłe zmiany popadła w konflikt z Wójtem Gminy, obwiniając Go o brak stanowczości w tej sprawie. Moim zdaniem transport publiczny działa w sposób zadawalający. U: Czy są jakieś osiągnięcia ostatnich 20 lat, z których Pan jest dumny? Jestem dumny tylko z wybudowania w naszej miejscowości hali sportowej. U: Czego zdaniem Pana brakuje w naszej miejscowości? Chodników w kierunku Zespołu Szkół, oświetlenia dróg oraz strony internetowej promującej naszą miejscowość. U: Czy nasza miejscowość stała się bardziej atrakcyjna turystycznie? Czy rozwinęła się infrastruktura turystyczna? Czy, jeśli poprawiło się w tym względzie, widzi Pan w tym zasługę samorządu czy tylko samych mieszkańców? Obserwując naszą miejscowość można zauważyć, że oprócz Muzeum Sztuki Ludowej brak jest w naszej miejscowości ofert związanych z bazą turystyczną. Włodarze wsi nie zrobili nic, aby uatrakcyjnić nasza piękną miejscowość. Brak jest baz noclegowych. Szlak turystyczny prowadzący z Jodłowej Góry na Rosochatkę, skąd rozpościerają się przepiękne widoki na Kotlinę Sądecką, nie jest rozpropagowany w prasie, ulotkach i folderach turystycznych. Jeden z naszych mieszkańców w swojej pracy inżynierskiej naniósł na mapy szlaki rowerowe oraz turystyczne, na których można uprawiać sporty rowerowe oraz turystykę pieszą.

12 Wywiady na temat zmian, które zaszły w ostatnich 20 latach.
Aby poprawić te mankamenty, my jako mieszkańcy Paszyna wzorując się na innych miejscowościach turystycznych powinniśmy założyć stowarzyszenie na „Rzecz Rozwoju Wsi Paszyn” ,które poprzez zapisy w swoim statucie miało by na uwadze zajmowanie się w/wym. problemami. U: Czy łatwiej jest kupić rzeczy potrzebne do życia, czy też nie? Czy powstały nowe sklepy albo centa handlowe? Czy jakość życia jest obecnie wyższa czy niższa niż dwadzieścia lat temu? Sławomir Poręba W ostatnich latach w naszej miejscowości powstały sklepy, gdzie bez „ruszenia się do miasta” można kupić podstawowe produkty. Po zmianie systemowej kraju oraz wejściu naszego kraju do UE (otwarcie granic) stopa życiowa naszych mieszkańców uległa diametralnej zmianie. Można to zauważyć poprzez zadbane domy oraz obejścia, a na drogach luksusowe samochody. U: Czy w naszej miejscowości jakość środowiska naturalnego poprawiła się? Czy wprowadzono pojemniki do segregacji śmieci Jakość środowiska naturalnego w naszej miejscowości jest pietą achillesową. Nie posiadamy infrastruktury kanalizacyjnej, oczyszczalnie przydomowe nie istnieją. Gmina wprowadziła sprzedaż worków na segregację śmieci. Prowadzi co jakiś czas zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. U: Czy jest u nas bezpieczniej niż 20 lat temu? - Bezpieczeństwo publiczne w naszej miejscowości oparte jest na sporadycznych przyjazdach policji z posterunku w Chełmcu po naszych drogach. Budując chodnik oraz oświetlenie od skrzyżowania w kierunku Zespołu Szkół bezpieczeństwo na drodze uległoby znacznej poprawie. Na dzień dzisiejszy są to „pobożne życzenia oraz mrzonki”. Wywiad przeprowadził: Marcin Poręba- uczeń klasy IIIa gimnazjum w Zespole Szkół w Paszynie

13 Zmiany infrastruktury w naszej wsi
Paszyn 1990 Paszyn 2010

14 Zmiany infrastruktury w naszej wsi
Paszyn 1992 Paszyn 2010

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Marcin Poręba 1994, kl. III Gim. Grzegorz Koziak 1994, kl. III Gim. Zespół Szkół w Paszynie-Gimnazjum Opiekun Pani Maria Mika Koordynator Iwona Gargas E mail: Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Paszynie-Gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google