Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Materiały internetowe hapter_08.pdf Ch24.ppt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Materiały internetowe hapter_08.pdf Ch24.ppt."— Zapis prezentacji:

1 1 Materiały internetowe http://www.angelo.edu/faculty/kboudrea/index/Notes_C hapter_08.pdf http://cwx.prenhall.com/petrucci/medialib/power_point/ Ch24.ppt http://web.mit.edu/2.813/www/Class%20Slides/Lecture %207%20Mat.Prod.pdf http://www.google.pl/search?hl=pl&lr=&client=firefox- a&channel=s&rls=org.mozilla:pl:official&q=uklad+okre sowy+pierwiastkow%2BPower+Point&start=20&sa=N http://www.its.caltech.edu/~chem1/Lecture%20Notes% 20pdfs/Series%204%20Periodic%20Trends.pdfhttp://www.its.caltech.edu/~chem1/Lecture%20Notes% 20pdfs/Series%204%20Periodic%20Trends.pdf http://zchoin.fct.put.poznan.pl

2 2 Struktura elektronowa azotowców

3 3 Stopnie utlenienia azotowców

4 4 Połączenia z wodorem - wodorki Hybrydyzacja typu sp 3  cząsteczki w kształcie piramidy   kąty od 106 o (dla NH 3 ) do 91o (dla SbH 3 i BiH 3 ). NH 3  cząsteczka polarna   = 1,48 D   wiązanie atomowe spolaryzowane  asocjacja cząsteczek NH 3 w stanie ciekłym: N - H - - - N (wiązania wodorowe) Pozostałe wodorki są niepolarne  mała różnica elektroujemności pomiędzy wodorem i azotowcem. Hybrydyzacja typu sp 3  cząsteczki w kształcie piramidy   kąty od 106 o (dla NH 3 ) do 91o (dla SbH 3 i BiH 3 ). NH 3  cząsteczka polarna   = 1,48 D   wiązanie atomowe spolaryzowane  asocjacja cząsteczek NH 3 w stanie ciekłym: N - H - - - N (wiązania wodorowe) Pozostałe wodorki są niepolarne  mała różnica elektroujemności pomiędzy wodorem i azotowcem.

5 5 Połączenia z wodorem - wodorki Amoniak

6 6 Połączenia z wodorem - wodorki Amoniak

7 7 Połączenia z wodorem - wodorki Amoniak

8 8 Połączenia z wodorem - wodorki

9 9

10 10 Tlenowe połączenia azotowców

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16 Otrzymywanie kwasu azotowego – etapy otrzymywania

17 17 HNO 3

18 18 Tlenki fosforu, arsenu, antymonu i bizmutu Fosfor, arsen i antymon nie tworzą prostych tlenków Me 2 O 3 i Me 2 O 5, tylko odpowiednie dimery (odróżnia je to od azotu, który ma zdolność do tworzenia wiązań wielokrotnych). Bizmut tworzy tlenek (Bi 2 O 3 )n (o budowie polimerycznej), a pięciotlenku Bi 2 O 5 nie tworzy wcale: 4Me + 3O 2 → Me 4 O 6 (Me=P, As, Sb) 4nBi + 3nO 2 → 2(Bi 2 O 3 )n Zasadowość tritlenków rośnie w szeregu N 2 O 3 → (Bi 2 O 3 )n. Tritlenki azotu, fosforu i arsenu są kwasowe, antymonu – amfoteryczny a bizmutu – zasadowy. Trwałość pentatlenków maleje w szeregu N 2 O 5 → Sb 4 O 10.

19 19 Tlenki i kwasy tlenowe fosforu

20 20

21 21 Połączenia pozostałych azotowców z tlenem

22 22

23 23 Nawozy azotowe - to nawozy, które zawierają główny składnik pokarmowy roślin - azot, niezbędny do syntezy m.in. białek, często w formie bezpośrednio przyswajalnej przez rośliny, rzadziej w formie przyswajalnej po przemianach zachodzących w glebie. Spośród wszelkich nawozów mineralnych nawozy azotowe mają największe znaczenie gospodarcze, wpływając w największym stopniu na plonowanie większości roślin. Nawozy te dzieli się na: amonowe: siarczan (21% N), chlorek amonu (25% N), węglan amonu, ortofosforan(V) amonu, woda amoniakalna saletrzane (azotanowe(V)): saletra wapniowa (14% N), saletra sodowa (15% N), saletra potasowa (14% N) saletrzano-amonowe: mieszaniny soli amonu i saletr oraz saletra amonowa (34% N), saletrzak amidowe np. mocznik (46% N). Do nawozów azotowych zaliczyć można ponadto niektóre mączki nawozowe, takie jak mączka rybna (mączka mięsna) - 9-10% N, mączka rogowa, z kopyt, racic - 12-14% N, mączka z suszonej krwi - 12-15% N itp.

24 24 Nawozy fosforowe

25 25 TLENOWCE

26 26 Stopnie utlenienia główny stopień utlenienia -2 (H 2 O, H 2 S), tlen poza -2 st. utlenienia występuje też na -1 (H 2 O 2 ) i na +2 (OF 2 ), pozostałe tlenowce występują na stopniach utlenienia: +2, +4, + 6, trwałość stopni utlenienia +4 i +6 wzrasta ze wzrostem masy atomowej tlenowca. Tlenki – przeważają wiązania jonowe. Siarczki, selenki i tellurki - do 50% wiązania jonowego. Tlenki – przeważają wiązania jonowe. Siarczki, selenki i tellurki - do 50% wiązania jonowego.

27 27 Występowanie w przyrodzie

28 28

29 29 Otrzymywanie

30 30 S S S S Siarka a) a)metoda odkrywkowa - Tarnobrzeg b) metoda Frascha – wytapianie siarki przegrzaną parą wodną c) metoda Clausa H 2 S + 1/2O 2 = H 2 O + S d) metoda laboratoryjna S 2 O 3 2- + 2H + = S + SO 2 + H 2 O Siarka a) a)metoda odkrywkowa - Tarnobrzeg b) metoda Frascha – wytapianie siarki przegrzaną parą wodną c) metoda Clausa H 2 S + 1/2O 2 = H 2 O + S d) metoda laboratoryjna S 2 O 3 2- + 2H + = S + SO 2 + H 2 O

31 31 Otrzymywanie -selen S S S S Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 0,05 ppm jako zanieczyszczenie niektórych rud siarczkowych. Przemysłowo pozyskuje się go jako produkt uboczny rafinacji rud miedzi i siarki. Doprowadzony do postaci tlenku (SeO 2 ) selen rozpuszcza się w kwasie azotowym. Następnie przepuszcza się przez tak otrzymany roztwór dwutlenek siarki. Wolny selen wytrąca się jako czerwony osad (odmiana alotropowa beta). Laboratoryjnie selen otrzymuje się redukując hydrazyną kwas selenowy(VI) (H 2 SeO 4 ). Selen jest jednym z niezbędnych ultraelementów, który musi być dostarczany w pożywieniu. Zawartość selenu w produktach spożywczych różni się znacznie, co związane jest z dużymi różnicami w zawartości selenu w glebie i wodzie w różnych częściach świata. Gleby na terenie Polski są uważane za ubogie w selen. Z punktu widzenia odżywiania bogatym źródłem selenu jest pszenica, ryż brązowy, owies, pestki dyni, a także drób. Selen jest jednym z niezbędnych ultraelementów, który musi być dostarczany w pożywieniu. Zawartość selenu w produktach spożywczych różni się znacznie, co związane jest z dużymi różnicami w zawartości selenu w glebie i wodzie w różnych częściach świata. Gleby na terenie Polski są uważane za ubogie w selen. Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 0,05 ppm jako zanieczyszczenie niektórych rud siarczkowych. Przemysłowo pozyskuje się go jako produkt uboczny rafinacji rud miedzi i siarki. Doprowadzony do postaci tlenku (SeO 2 ) selen rozpuszcza się w kwasie azotowym. Następnie przepuszcza się przez tak otrzymany roztwór dwutlenek siarki. Wolny selen wytrąca się jako czerwony osad (odmiana alotropowa beta). Laboratoryjnie selen otrzymuje się redukując hydrazyną kwas selenowy(VI) (H 2 SeO 4 ). Selen jest jednym z niezbędnych ultraelementów, który musi być dostarczany w pożywieniu. Zawartość selenu w produktach spożywczych różni się znacznie, co związane jest z dużymi różnicami w zawartości selenu w glebie i wodzie w różnych częściach świata. Gleby na terenie Polski są uważane za ubogie w selen. Z punktu widzenia odżywiania bogatym źródłem selenu jest pszenica, ryż brązowy, owies, pestki dyni, a także drób. Selen jest jednym z niezbędnych ultraelementów, który musi być dostarczany w pożywieniu. Zawartość selenu w produktach spożywczych różni się znacznie, co związane jest z dużymi różnicami w zawartości selenu w glebie i wodzie w różnych częściach świata. Gleby na terenie Polski są uważane za ubogie w selen.

32 32 Tellur Tellur w postaci krystalicznej jest srebrzystobiały i kruchy. Reaguje ze stężonym kwasem azotowym(V) tworząc kwas tellurowy(IV) (tellurawy), w reakcji telluru z wodą królewską powstaje kwas tellurowy(VI) (tellurowy). Ze stężonym gorącym kwasem siarkowym(VI) tellur reaguje tworząc roztwór o barwie czerwonej, zawierający kationy tetratellurowe Te 4 2+. Zabarwienie wynika z obecności 6 zdelokalizowanych elektronów π w płaskiej, kwadratowej strukturze kationów tetratellurowych. Kationy te pod wpływem wody hydrolizują z wydzieleniem czarnego osadu telluru. Te Tworzy tellurki Te 2-, tellurany(IV) TeO 3 2- i tellurany(VI) TeO 4 2-. Tellurowodór H 2 Te jest nietrwałym, trującym gazem, o nieprzyjemnym zapachu. Pył i pary telluru działają szkodliwie przy ich wdychaniu, drażnią także oczy.

33 33 Struktura cząsteczek tlenu i siarki – Alotropia

34 34 Ozon

35 35

36 36 Związki tlenowców z wodorem - wodorki

37 37

38 38 Siarczki

39 39 Nadtlenek wodoru

40 40

41 41 Połączenia z tlenem

42 42

43 43 Kwaśny deszcz

44 44 Tlenowe kwasy siarki Uwaga: Reakcje z udziałem reagentów podane w nawiasach nie zachodzą! Pokazano w ten sposób jedynie "pochodzenie" tych kwasów. Uwaga: Reakcje z udziałem reagentów podane w nawiasach nie zachodzą! Pokazano w ten sposób jedynie "pochodzenie" tych kwasów.

45 45 Tlenowe kwasy siarki H 2 S 2 O 3 nie istnieje, a jedynie jego sole. H 2 S 2 O 3 nie istnieje, a jedynie jego sole. Stopnie utlenienia siarki w tych kwasach: H 2 SO 3 + 4 st. utlenienia H 2 S 2 O 3 + 2 st. utlenienia (formalny) - faktyczne - 2 i +6 Pozostałe kwasy: +6 st. utlenienia H 2 S 2 O 3 nie istnieje, a jedynie jego sole. H 2 S 2 O 3 nie istnieje, a jedynie jego sole. Stopnie utlenienia siarki w tych kwasach: H 2 SO 3 + 4 st. utlenienia H 2 S 2 O 3 + 2 st. utlenienia (formalny) - faktyczne - 2 i +6 Pozostałe kwasy: +6 st. utlenienia

46 46 Kwas siarkowy

47 47 Otrzymywanie kwasu siarkowego

48 48 Sole tlenowych kwasów siarki

49 49 Tlenowe kwasy siarki

50 50 Tlenowe połączenia selenu i telluru


Pobierz ppt "1 Materiały internetowe hapter_08.pdf Ch24.ppt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google