Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej"— Zapis prezentacji:

1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

2 Czym jest konstytucja? Konstytucja to zbiór podstawowych zasad funkcjonowania państwa, określający zakres działania i strukturę organów władzy oraz podstawowe prawa, wolności oraz obowiązki obywateli. Do XVIII wieku „konstytucją” nazywano każdą ustawę uchwaloną przez Sejm Walny. Dziś wymiennym określeniem konstytucji jest USTAWA ZASADNICZA

3 Historia konstytucji I – Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1787 r. (świat) II – Konstytucja 3 Maja z 1791 r. (Europa) III – Konstytucja Francuska z 1791 r. Polska w swej historii miała aż 10 konstytucji, a aktualnie obowiązującą jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., która była ukoronowaniem trwających od 1989 r. zmian ustrojowych.

4 Czy wiesz że… Nie wszystkie państwa posiadają pisaną konstytucję?
Wielka Brytania nie posiada pisanej konstytucja, a jej rolę spełniają: - niektóre akty prawne uchwalone przez parlament; - orzeczenia sądów w niektórych sprawach; - konwenanse konstytucyjne, czyli utarte sposoby postępowania w określonych sytuacjach.

5 Budowa konstytucji uroczysty wstęp – preambuła, czasami zawierający zwrot do Boga (invocatio Dei); 13 rozdziałów: 1- zawiera podstawowe zasady ustrojowe naszego kraju 2- to katalog praw i obowiązków obywatela 3- omówienie źródeł prawa 4-9 – omówienie kompetencji poszczególnych organów Państwa; zawierają informacje nt. finansów publicznych, stanów nadzwyczajnych i zasad zmian konstytucji 13- przepisy przejściowe i końcowe

6 Zasady ustrojowe państwa
1) zasada suwerenności narodu – art. 4 – władzę bezpośrednią w naszym kraju sprawują obywatele, wybierając organy przedstawicielskie lub pośrednio naród może decydować o losach państwa biorąc udział w referendach lub przejmując inicjatywę obywatelską; Inicjatywa obywatelska – to prawo 100 tys. obywateli posiadających prawa wyborcze do wniesienia projektu ustawy do Sejmu.

7 Zasady ustrojowe państwa
2) Zasada podziału władzy – art. 10 Podział władzy wg konstytucji Władza ustawodawcza Sejm Senat Władza wykonawcza Prezydent RP Rada Ministrów Władza sądownicza sądy trybunały

8 Zasady ustrojowe państwa
3) zasada pluralizmu politycznego – art. 11/ art. 13 mnogość partii politycznych możliwość istnienia organizacji społecznych – np. związki zawodowe, stowarzyszenia i fundacje;

9 Zasady ustrojowe państwa
4) Zasada demokratycznego państwa prawa- art. 2; Wszystkie organy i instytucje w Polsce muszą funkcjonować w granicach prawa; Źródła prawa w Polsce: Konstytucja – akt wyjątkowy – ustawa zasadnicza ratyfikowane umowy międzynarodowe akty organów Unii Europejskiej ustawy rozporządzenia akty prawa miejscowego

10 Hierarchia aktów prawnych
Konstytucja ratyfikowane umowy międzynarodowe akty organów Unii Europejskiej ustawy rozporządzenia akty prawa miejscowego

11 Zasady ustrojowe państwa
5) Zasada społecznej gospodarki rynkowej

12 Kościół a konstytucja Konstytucja mówi, że wszystkie kościoły są równouprawnione i zapewnia o bezstronności w sprawach religijnych. Zapewnia również swobodę wyznania. Kwestię stosunków kościołem i państwem regulują osobne akty prawne. W przypadku Kościoła katolickiego, umowa taka zwana jest konkordatem. Obecnie obowiązujący konkordat został podpisany w 1993 r., natomiast ratyfikowany w 1998.

13 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google