Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Czym jest konstytucja? Konstytucja to zbiór podstawowych zasad funkcjonowania państwa, określający zakres działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Czym jest konstytucja? Konstytucja to zbiór podstawowych zasad funkcjonowania państwa, określający zakres działania."— Zapis prezentacji:

1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

2 Czym jest konstytucja? Konstytucja to zbiór podstawowych zasad funkcjonowania państwa, określający zakres działania i strukturę organów władzy oraz podstawowe prawa, wolności oraz obowiązki obywateli. Do XVIII wieku „konstytucją” nazywano każdą ustawę uchwaloną przez Sejm Walny. Dziś wymiennym określeniem konstytucji jest USTAWA ZASADNICZA

3 Historia konstytucji -I – Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1787 r. (świat) -II – Konstytucja 3 Maja z 1791 r. (Europa) -III – Konstytucja Francuska z 1791 r. Polska w swej historii miała aż 10 konstytucji, a aktualnie obowiązującą jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., która była ukoronowaniem trwających od 1989 r. zmian ustrojowych.

4 Czy wiesz że… Nie wszystkie państwa posiadają pisaną konstytucję? Wielka Brytania nie posiada pisanej konstytucja, a jej rolę spełniają: - niektóre akty prawne uchwalone przez parlament; - orzeczenia sądów w niektórych sprawach; - konwenanse konstytucyjne, czyli utarte sposoby postępowania w określonych sytuacjach.

5 Budowa konstytucji -uroczysty wstęp – preambuła, czasami zawierający zwrot do Boga (invocatio Dei); -13 rozdziałów: 1- zawiera podstawowe zasady ustrojowe naszego kraju 2- to katalog praw i obowiązków obywatela 3- omówienie źródeł prawa 4-9 – omówienie kompetencji poszczególnych organów Państwa; 10-12- zawierają informacje nt. finansów publicznych, stanów nadzwyczajnych i zasad zmian konstytucji 13- przepisy przejściowe i końcowe

6 Zasady ustrojowe państwa 1) zasada suwerenności narodu – art. 4 – władzę bezpośrednią w naszym kraju sprawują obywatele, wybierając organy przedstawicielskie lub pośrednio naród może decydować o losach państwa biorąc udział w referendach lub przejmując inicjatywę obywatelską; Inicjatywa obywatelska – to prawo 100 tys. obywateli posiadających prawa wyborcze do wniesienia projektu ustawy do Sejmu.

7 Zasady ustrojowe państwa 2) Zasada podziału władzy – art. 10 Podział władzy wg konstytucji Władza ustawodawcza Sejm Senat Władza wykonawcza Prezydent RP Rada Ministrów Władza sądownicza sądy trybunały

8 Zasady ustrojowe państwa 3) zasada pluralizmu politycznego – art. 11/ art. 13 -mnogość partii politycznych -możliwość istnienia organizacji społecznych – np. związki zawodowe, stowarzyszenia i fundacje;

9 Zasady ustrojowe państwa 4) Zasada demokratycznego państwa prawa- art. 2; -Wszystkie organy i instytucje w Polsce muszą funkcjonować w granicach prawa; Źródła prawa w Polsce: -Konstytucja – akt wyjątkowy – ustawa zasadnicza -ratyfikowane umowy międzynarodowe -akty organów Unii Europejskiej -ustawy -rozporządzenia -akty prawa miejscowego

10 Hierarchia aktów prawnych Konstytucja ratyfikowane umowy międzynarodowe akty organów Unii Europejskiejustawyrozporządzeniaakty prawa miejscowego

11 Zasady ustrojowe państwa 5) Zasada społecznej gospodarki rynkowej

12 Kościół a konstytucja Konstytucja mówi, że wszystkie kościoły są równouprawnione i zapewnia o bezstronności w sprawach religijnych. Zapewnia również swobodę wyznania. Kwestię stosunków kościołem i państwem regulują osobne akty prawne. W przypadku Kościoła katolickiego, umowa taka zwana jest konkordatem. Obecnie obowiązujący konkordat został podpisany w 1993 r., natomiast ratyfikowany w 1998.

13 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Czym jest konstytucja? Konstytucja to zbiór podstawowych zasad funkcjonowania państwa, określający zakres działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google