Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa i nazewnictwo izomerów n-heksanu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa i nazewnictwo izomerów n-heksanu"— Zapis prezentacji:

1 Budowa i nazewnictwo izomerów n-heksanu
Temat lekcji: Budowa i nazewnictwo izomerów n-heksanu Pomoc dydaktyczna do nauczania chemii w 2 klasie liceum ogólnokształcącego Autor: Beata Ostrowska

2 Budowa i nazewnictwo izomerów łańcuchowych n-heksanu
Przypomnij sobie pojęcia z ubiegłych lekcji: n-alkany izomer Tutaj możemy spytać uczniów o wymienione pojęcia.

3 n-alkany Węglowodory nasycone o łańcuchach bez bocznych odgałęzień węglowych (o tak zwanych łańcuchach prostych) Np.: n-oktan Można po pojawieniu się definicji n alkanu poprosić uczniów o przykłady.

4 Izomery – związki chemiczne o takim samym wzorze sumarycznym i różnych wzorach strukturalnych np.:
n-butan (butan o prostym łańcuchu) C4H10 izobutan (butan o łańcuchu rozgałęzionym) Wybrani uczniowie rysują na tablicy wzory strukturalne izomerów butanu.

5 Różne rodzaje wzorów n-heksanu

6 Jednopodstawiony izomer heksanu to metylopentan
grupa metylowa grupa metylowa

7 Dwupodstawiony izomer heksanu to dimetylobutan
2 4 2 4 3 1 3 1 dwie grupy metylowe dwie grupy metylowe

8 Podsumowanie Heksan może występować w postaci pięciu różnych izomerów łańcuchowych. Wszystkie mają taki sam wzór sumaryczny- C6H14, ale ich wzory przestrzenne są różne. Każdy z nich ma inną nazwę systematyczną.

9 Nazwa systematyczna izomeru Wzór grupowy (półstruktu-ralny)
Podsumowanie Nazwa systematyczna izomeru Wzór grupowy (półstruktu-ralny) n-heksan 2-metylopentan 3-metylopentan 2,3-dimetylobutan 2,2-dimetylobutan


Pobierz ppt "Budowa i nazewnictwo izomerów n-heksanu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google