Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Celem stosowania promocji jest zmniejszenie lub wyeliminowanie dystansu pomiędzy produktem a konsumentem poprzez poinformowanie nabywców o ofercie istniejącej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Celem stosowania promocji jest zmniejszenie lub wyeliminowanie dystansu pomiędzy produktem a konsumentem poprzez poinformowanie nabywców o ofercie istniejącej."— Zapis prezentacji:

1

2  Celem stosowania promocji jest zmniejszenie lub wyeliminowanie dystansu pomiędzy produktem a konsumentem poprzez poinformowanie nabywców o ofercie istniejącej na rynku, miejscu i formie jej sprzedaży oraz poprzez pobudzenie jej skłonności do zakupu.

3  Instrumenty promocji różnią się od siebie pod względem promocyjnego oddziaływania na rynek.  Na tej podstawie wyróżnia się dwa typy strategii promocyjnych: push i pull.

4  Wybór strategii promocji polega na określeniu narzędzi promocji oraz sposobu, czasu i obszaru ich stosowania.

5 strategia push (pchaj)  polega na wykorzystaniu pośredników w aktywizacji sprzedaży

6 P U S H pchanie agresywna produktu promocja pchanie agresywna produktu promocja pchanie agresywna produktu promocja Producent Hurtownik Detalista Konsument

7 Strategia push  towarzyszy dystrybucji intensywnej i oznacza nakłanianie uczestników kanału dystrybucji (hurtowników, detalistów) do sprzedawania i promowania oferty producenta, tzw. „pchania” jej przez kanał.

8 Strategia push Używane są do tego celu:  sprzedaż osobista  promocja sprzedaży.

9 Strategia push - zastosowanie  w przypadku produktów powszechnych, mało zróżnicowanych cenowo i jakościowo oraz niewyróżniających się marką.

10 Strategia pull (ssanie produktu)  Polega na tworzeniu popytu na produkt przez oddziaływanie bezpośrednio na nabywcę.

11 P U L L ssanie produktu ssanie agresywna produktu promocja ssanie produktu Producent Hurtownik Detalista Konsument

12 Strategia pull Służą temu:  Reklama  Sponsoring  Public relations

13 Strategia pull  Nabywca pod wpływem promocji poszukuje produktu w sklepach i tym samym wyzwala aktywność u pośredników handlowych, którzy zamawiają produkt u producenta.

14 Strategia pull  dotyczy w szczególności produktów markowych zaspakajających potrzeby wyższego rzędu.

15 Pytania 1. Jakie funkcje spełnia promocja w działalności przedsiębiorstwa? 2. Czym różni się strategia push od strategii pull?


Pobierz ppt " Celem stosowania promocji jest zmniejszenie lub wyeliminowanie dystansu pomiędzy produktem a konsumentem poprzez poinformowanie nabywców o ofercie istniejącej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google