Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ komunikacji poprzez media na współczesny obraz świata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ komunikacji poprzez media na współczesny obraz świata"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ komunikacji poprzez media na współczesny obraz świata
Joanna Cuber Łukasz Konieczny

2 Forma – podział Opis zamknięcie

3 Media Środki masowego przekazu (mass media, publikatory) - środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat. Środki masowego przekazu to element kultury masowej.

4 Funkcje środków masowego przekazu
Jako pierwszy funkcje środków masowego przekazu wyróżnił Harold Lasswell. Według niego (1948) 3 główne funkcje komunikowania w społeczeństwie to : nadzór nad otoczeniem koordynacja elementów systemu społecznego transmisja kultury, czyli transmisja dziedzictwa społecznego następnym pokoleniom

5 Funkcje środków masowego przekazu
Obecnie jednak mówi się raczej o funkcji: informatywnej, interpretującej oraz kulturowej. W 1960r. Charles Wright dodał jako czwarty element rozrywkę. Rozrywka jest częścią transmisji kultury, ale posiada też wymiar psychologiczny-dostarcza ludziom relaksu i redukuje napięcia, co ułatwia im radzenie sobie z problemami życiowymi, a społeczeństwu unikanie rozpadu. Dodając piątą funkcję - mobilizację, a w jej obrębie wykorzystanie mediów do politycznej i handlowej promocji, możemy za McQuailem wskazać następujący zestaw zadań i funkcji mediów w społeczeństwie: Informacja dostarczanie informacji o wydarzeniach i sytuacji w społeczeństwie, kraju i na świecie wskazywanie rozkładu sił we władzy politycznej ułatwianie innowacji, adaptacji i rozwoju

6 Funkcje środków masowego przekazu
Korelacja wyjaśnianie, interpretowanie oraz komentowanie znaczenia i sensu wydarzeń i informacji popieranie ustalonych norm i autorytetów socjalizacja koordynowanie jednostkowych i zbiorowych działań społecznych tworzenie consensusu społecznego i politycznego ustalanie autorytetów i nadawanie statusu społecznego Kontynuacja wyrażanie dominującej kultury oraz subkultur i nowych wydarzeń kulturalnych wytwarzanie i utrzymywanie wspólnoty wartości Rozrywka organizowanie zabawy, odprężenia i relaksu redukowanie napięcia społecznego

7 Funkcje środków masowego przekazu
Mobilizacja kampanie publiczne w sferze polityki, wojny, rozwoju ekonomicznego i religii Nie można jednak wyznaczyć rang powyższych elementów czy częstotliwości ich występowania. Odpowiedniość między funkcją a zawartością często się łączą a treść przekazu może służyć różnym funkcjom. Teoria funkcjonalistyczna jest najbardziej użyteczna do wyjaśniania integracji społecznej. Analizy zawartości wskazują, że media masowe są zwykle konformistyczne i podtrzymują tradycyjna wartości- raczej opowiadają się za poglądami większości, niż mniejszości. Gans twierdzi, że media najczęściej wyrażają to, co same uznają za wartości dominujące. Wg Murphego media wyrażają wartości prestiżowych warstw społecznych, elit wspólnot lokalnych.

8 Funkcje środków masowego przekazu
Przykładem selektywnej funkcji integracyjnej jest teza Ferguson z 1983r., która widzi analogię między Durkheimowskim pojęciem kultu religijnego a stosunkiem między kobietami pismami i ich czytelniczkami. Pisma te tworzą swoiste wspólnoty duchowe, kult kobiecości, w którym dziennikarze są kapłanami, a czytelniczki wyznawcami. Funkcjonaliści wskazują, że nawet wiadomości są normatywne, a tym samym umacniają określoną wizję rzeczywistości. Media mimo eksponowania zbrodni, gwałtu nie są istotna przyczyną społecznej i indywidualnej dezorganizacji. W 1948 Merton i Lazarsfeld wprowadzili pojęcie „dysfunkcja narkotyzująca”- polega na tym, iż media tworzą stan społecznej apatii, przy jednoczesnym umacnianiu wśród odbiorców przekonania, że poinformowanie jest wystarczające do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Prowadzi to do pasywnej obserwacji.

9


Pobierz ppt "Wpływ komunikacji poprzez media na współczesny obraz świata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google