Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsaw / 12259706.111 VIII Kongres Nowego Przemysłu Uwarunkowania prawne inwestycji w nowe źródła energii elektrycznej Karolina Siedlik CMS Cameron McKenna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsaw / 12259706.111 VIII Kongres Nowego Przemysłu Uwarunkowania prawne inwestycji w nowe źródła energii elektrycznej Karolina Siedlik CMS Cameron McKenna."— Zapis prezentacji:

1 Warsaw / 12259706.111 VIII Kongres Nowego Przemysłu Uwarunkowania prawne inwestycji w nowe źródła energii elektrycznej Karolina Siedlik CMS Cameron McKenna

2 Warsaw / 12259706.1 Prawo ochrony środowiska  Regulacje klimatyczne – ryzyka związane z okresem 2012 – 2020.  Regulacje klimatyczne – perspektywy po 2020 r.  Regulacje dotyczące ochrony przyrody – obszary Natura 2000  Rola organizacji społecznych w procesie oceny oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko i uzyskiwania decyzji o środowiskowym oddziaływaniu inwestycji.  Wpływ dyrektywy IED (2010/75/UE).

3 Warsaw / 12259706.1 Prawo administracyjne  Procedura przygotowania i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaskarżanie planu.  Terminy umożliwiające wznowienie postępowania decyzji administracyjnej i stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, niejasności co do skutków uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji w trakcie lub po zakończeniu inwestycji.  Przewlekłość procedur odwoławczych i postępowań przed sądami administracyjnymi.  Szereg niejasnych lub niesprzyjających inwestorom rozwiązań szczegółowych.

4 Warsaw / 12259706.1 Prawo energetyczne – rozbudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych  Istotny zakres koniecznych inwestycji a obowiązki operatorów wynikające z Prawa energetycznego i sankcja za ich niewykonanie – sieci elektroenergetyczne i gazowe.  Odpowiedzialność operatora względem podmiotu przyłączanego i użytkowników systemu  Przepisy dotyczące przyłączenia nowych źródeł energii elektrycznej.

5 Warsaw / 12259706.1 Dziękuję za uwagę Karolina Siedlik CMS Cameron McKenna


Pobierz ppt "Warsaw / 12259706.111 VIII Kongres Nowego Przemysłu Uwarunkowania prawne inwestycji w nowe źródła energii elektrycznej Karolina Siedlik CMS Cameron McKenna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google