Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej? Unia Europejska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej? Unia Europejska."— Zapis prezentacji:

1 Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej? Unia Europejska

2 Gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992, traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 r. nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje od 1 grudnia 2009. Równocześnie zastąpiła ona kilka form współpracy, w tym m.in. Wspólnotę Europejską.

3 Państwa członkowskie Unii Europejskiej Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy

4 Państwa członkowskie UE na mapie Europy system prezydencki system pół-prezydencki system parlamentarny (republika) system parlamentarny (monarchia)

5 Polska w Unii Europejskiej Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 r. Integracja jest procesem dynamicznym, nieustannie trwającym.

6 Korzyści wynikające z wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

7 Rozwój kultury i nauki

8 Rozwój infrastruktury drogowej

9 Projekty edukacyjne

10 Otwarte granice

11 Dopłaty do ziemi

12 Szybki rozwój eksportu

13 Programy pomocy finansowej dla Polski

14 Unia celna

15 Rozwój gospodarczy Polski

16

17


Pobierz ppt "Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej? Unia Europejska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google