Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?"— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?

2 Gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich.
Unia Europejska Gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992, traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 r. nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje od 1 grudnia Równocześnie zastąpiła ona kilka form współpracy, w tym m.in. Wspólnotę Europejską.

3 Państwa członkowskie Unii Europejskiej
Austria Grecja Polska Belgia Hiszpania Portugalia Bułgaria Holandia Rumunia Chorwacja Irlandia Słowacja Cypr Litwa Słowenia Czechy Luksemburg Szwecja Dania Łotwa Węgry Estonia Malta Wielka Brytania Finlandia Niemcy Włochy Francja

4 Państwa członkowskie UE na mapie Europy
     system prezydencki      system pół-prezydencki      system parlamentarny (republika)  system parlamentarny (monarchia)

5 Polska w Unii Europejskiej
 Polska jest członkiem Unii Europejskiej od  1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 r. Integracja jest procesem dynamicznym, nieustannie trwającym.

6 Korzyści wynikające z wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

7 Rozwój kultury i nauki

8 Rozwój infrastruktury drogowej

9 Projekty edukacyjne

10 Otwarte granice

11 Dopłaty do ziemi

12 Szybki rozwój eksportu

13 Programy pomocy finansowej dla Polski

14 Unia celna

15 Rozwój gospodarczy Polski

16 Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?

17


Pobierz ppt "Unia Europejska Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google