Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat nr 7 : Wymagania dotyczące rzutów ( PN-ISO 128-30:2006) * stosuje się trzy różne metody * metodę oznaczania strzałkami ( zalecana) rzutowanie według.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat nr 7 : Wymagania dotyczące rzutów ( PN-ISO 128-30:2006) * stosuje się trzy różne metody * metodę oznaczania strzałkami ( zalecana) rzutowanie według."— Zapis prezentacji:

1 Temat nr 7 : Wymagania dotyczące rzutów ( PN-ISO 128-30:2006) * stosuje się trzy różne metody * metodę oznaczania strzałkami ( zalecana) rzutowanie według metody pierwszego kąta (metoda E ) rzutowanie według metody trzeciego kąta (metoda A)

2 METODA OZNACZANIA STRZAŁKAMI 1. Postanowienia ogólne  rzut dający najwięcej informacji o przedmiocie powinien być stosowany jako widok z przodu lub rysunek główny  każdy rzut (oprócz głównego) powinien być jasno zidentyfikowany wielką literą, powtórzoną blisko strzałki identyfikującej kierunek rzutowania

3  literę umieszcza się nad strzałką lub z prawej strony (zgodnie z kierunkiem czytania )  oznaczone rzuty dopuszcza się umieszczać dowolnie względem rysunku głównego  wielkie litery identyfikujące rzuty umieszcza się nad rzutami

4 A B C D AB C F E D A  symbol graficzny

5 2. Wybór rzutów ( łącznie z przekrojami i kładami )  należy ograniczyć liczbę widoków, przekrojów i kładów do niezbędnego minimum  unikać niewidocznych zarysów i krawędzi  unikać zbytecznego powtarzania szczegółów

6 3. Rzuty cząstkowe  gdy nie ma potrzeby rysowania pełnego rzutu – stosuje się rzut cząstkowy ograniczony linią ciągłą cienką zygzakową  przedmioty symetryczne – mogą być rysowane jako część z całości z pokazaniem linii symetrii

7 4. Specjalne położenie rzutu  gdy jest to konieczne można umieszczać rzut w innym położeniu niż wskazane strzałką identyfikującą  należy kolejno podać: a)identyfikację rzutu ( wielka litera) b)strzałkę o zarysie łuku c) kąt obrotu XY

8 RZUTOWANIE wg METODY PIERWSZEGO KĄTA  symbol graficzny (a) (b) (e) (f) (c)(d)

9 RZUTOWANIE wg METODY TRZECIEGO KĄTA  symbol graficzny (a) (b) (e) (f) (c) (d)

10 Temat nr 8 : PRZEKROJE I KŁADY (PN-ISO 128-40:2006)

11 linia przekroju – określa położenie płaszczyzny przekroju ( gdy linia łamana – dwóch lub więcej płaszczyzn przekroju) półprzekrój lub półkład – podzielony linią symetrii – rysowany w połowie w widoku i w połowie w przekroju lub kładzie

12  zasady ogólne ( podobne do dot. rozmieszczania rzutów) 1. każdy przekrój i kład oznacza się dwiema takimi samymi wielkimi literami oraz strzałkami wskazującymi kierunek rzutowania ( w taki sposób aby można było odczytać „od dołu rysunku” ) A - A A A

13 2. oznaczony przekrój lub kład może być umieszczany niezależnie od rzutu

14  kłady obrócone rysowane na odpowiednim widoku – zarys kładu rysuje się linią cienką ciągłą

15 Temat nr 9 : PRZEDSTAWIANIE POWIERZCHNI NA PRZEKROJACH I KŁADACH ( PN – ISO 128-50 : 2006 )  zaleca się sześć sposobów :

16 1.kreskowanie ( linią cienka ciągłą ) pod dogodnym katem do zarysów lub osi symetrii ( zalecany kat 45 o )

17 powierzchnie tej samej części należy kreskować w jednakowy sposób a części przylegle kreskować stosując inne odstępy lub inny kierunek nachylenia

18 kreskowanie dużych powierzchni – można stosować tylko w pobliżu zarysu

19 120 kreskowanie należy przerwać w miejscu naniesienia napisu

20 2. cieniowanie lub zabarwienie stosuje się kropki lub całkowite zabarwienie powierzchni

21 3. linie ciągłe bardzo grube dla wyróżnienia przekrojów lub kładów

22 4. wąskie przekroje można całkowicie zaczernić ( rzeczywisty kształt)

23 5. wąskie przyległe przekroje  można całkowicie zaczernić  odstęp min 0,7 mm  nie przedstawia się rzeczywistego kształtu

24 6. określone materiały  można stosować odpowiednie symbole graficzne

25 kład - pokazuje tylko zarysy przedmiotu leżące w jednej lub kilku płaszczyznach przekroju przekrój – przedstawia kład oraz zarysy leżące poza płaszczyzną przekroju


Pobierz ppt "Temat nr 7 : Wymagania dotyczące rzutów ( PN-ISO 128-30:2006) * stosuje się trzy różne metody * metodę oznaczania strzałkami ( zalecana) rzutowanie według."

Podobne prezentacje


Reklamy Google