Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsza strona „Andropol-ELEKTROCIEPŁOWNIA” Sp. z o.o. 34-120 Andrychów ul. Krakowska 83 tel. (33) 8756-587 fax (33) 8756-487.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsza strona „Andropol-ELEKTROCIEPŁOWNIA” Sp. z o.o. 34-120 Andrychów ul. Krakowska 83 tel. (33) 8756-587 fax (33) 8756-487."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsza strona „Andropol-ELEKTROCIEPŁOWNIA” Sp. z o.o. 34-120 Andrychów ul. Krakowska 83 tel. (33) 8756-587 fax (33) 8756-487

2 Pierwsza strona Podstawowe informacje o Spółce n Nazwa Spółki:„Andropol-ELEKTROCIEPŁOWNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością n Adres Spółki:34-120 Andrychów, ul.Krakowska 83 n Prezes:inż. Wojciech Popławski n Telefony:(33) bezpośredni: 875-62-88, 875-64-88, 875-66-88 n Telefax:(33) 875-64-87 n Kapitał zakładowy (udziałowy):8.446.050,00 zł n Kapitał własny na dzień 31.12.2003:6.923.378,47 zł

3 Pierwsza strona Historyczny rys zakładu n 1906 rok - powstanie Zakładów Bawełnianych n 1955 rok - uruchomienie elektrociepłowni przemysłowej przy AZPB w Andrychowie n 11 stycznia 1994 roku, Sąd Rejonowy w Bielsku Białej dokonał rejestracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Andropol-ELEKTROCIEPŁOWNIA” dokonując wpisu do rejestru handlowego nr rej. RHB 2228 n W dniu 07.02.2002 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000089321. n Samodzielną działalność Spółka podjęła z dniem 1 lutego 1994r. Podstawowe informacje o Spółce

4 Pierwsza strona Udziałowcami w Spółce na dzień 31.12.2003 roku są: n „Andropol” S.A.posiada - 61,52 % udziałów n PHT Sp. z o.o.posiada - 15,09 % udziałów n FENICE Poland Sp. z o.o. posiada - 11,1 % udziałów n Zaklad Innowacyjno - Wdrożeniowy „ZIW”posiada - 5,24 % udziałów n Burmistrz Miasta Andrychów posiada - 5,13 % udziałów n „ELANA” S.A. Toruńposiada - 3,8 % udziałów n Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychposiada - 1,92 % udziałów Podstawowe informacje o Spółce

5 Pierwsza strona n Spółka jest częścią grupy kapitałowej „Andropol” S.A., w składzie której mieszczą się: u „Adropol” S.A. u „Adropol-PRZĘDZALNIA” S.A. u „Adropol-ELEKTROCIEPŁOWNIA” Sp. z o.o. n Spółka dostarcza energię elektryczną, cieplną i wodę do podmiotów produkcyjnych, handlowo - usługowych, do urzędów i odbiorców indywidualnych Powiązania organizacyjne i kapitałowe

6 Pierwsza strona Przedmiot działania Spółki n Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) n Dystrybucja i obrót ciepłem n Wytwarzanie energii cieplnej n Przesyłanie energii elektrycznej n Dystrybucja energii elektrycznej n Pobór i uzdatnianie wody n Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody n Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych - rurociągów, linii elektroenergetycznych - lokalnych n Wynajem nieruchomości na własny rachunek

7 Pierwsza strona Charakterystyka obiektów i urządzeń n Rok budowy:1953 n Ilość kondygnacji: 2 n Powierzchnia zabudowy: 2817,46 m 2 n Powierzchnia użytkowa: 4085,00 m 2 n Kubatura: 55847,00 m 3 n Fundamenty, słupy, stropy, dach, schody: - żelbetowe monolityczne n Ściany: - mur z cegły pełnej i oczków PGS n Budynek posiada instalacje: elektryczną 231/400 V telefoniczną komputerową wodno-kanalizacyjną p. pożarową centralnego ogrzewania wentylacyjną odgromową Budynek Elektrociepłowni

8 Pierwsza strona Charakterystyka obiektów i urządzeń Podstawowe obiekty spółki n Własne ujęcia wody i obiekty u studnie i ujęcia brzegowe wody powierzchniowej wg pozwolenia wodno-prawnego u pobór wody Q max = 104,1 l/sek - 375m 3 /h u pompowanie wody przemysłowej, gospodarczej i przeciwpożarowej u wieża ciśnień i zbiorniki wody o łącznej pojemności 5100 m 3 u kotłownia wyposażona w filtry pospieszne i urządzenia odgazowywania wody kotłowej n Kotłownia - wyposażona w 4 kotły n Maszynownia posiadająca 2 turbogeneratory n Rozdzielnia elektryczna (6,3kV) o zdolności przesyłu mocy 12,5 MW wraz z nastawnią n Plac węglowy z powierzchnią utwardzoną i bocznicą kolejową u pojemność placu ok. 15.000 t

9 Pierwsza strona Charakterystyka obiektów i urządzeń Kotły i turbozespoły n Elektrociepłownia wyposażona jest w kotły: u Kocioł nr 2 - OSR-32rok budowy: 1953 u Kocioł nr 3 - OSR-32rok budowy: 1953 u Kocioł nr 4 - OSR-32rok budowy: 1969 n Każdy z kotłów posiada wydajność 32t/h, ciśnienie 2,5 MPa n Turbozespoły w Elektrociepłowni: u Turbo zespół TP-2(przeciwprężna o mocy 2,0 MW, U N = 6,3kV, rok prod. 1952) u Producentem suwnicy jest Fabryka Maszyn i Urządzeń w Kluczborku (rok prod. 1984) u Suwnica bramowa wciągarkowo-chwytakowa o udźwigu 5 ton ma wydajność 80 t/h. Integralną częścią Elektrociepłowni jest plac węglowy z zainstalowaną na nim suwnicą, gdzie składowany jest rozładowywany węgiel:


Pobierz ppt "Pierwsza strona „Andropol-ELEKTROCIEPŁOWNIA” Sp. z o.o. 34-120 Andrychów ul. Krakowska 83 tel. (33) 8756-587 fax (33) 8756-487."

Podobne prezentacje


Reklamy Google