Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I PRZESTRZENNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I PRZESTRZENNEGO"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki analizy polityki gmin w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę
WYDZIAŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I PRZESTRZENNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

2 Wykres 1. Ilość gmin, które odesłały wypełnione ankiety.
Ankietę dotyczącą funkcjonowania systemu gospodarki zaopatrzenia w wodę przesłano do gmin województwa śląskiego 20 sierpnia 2013 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 141 wypełnionych ankiet (w tym 62 od odbiorców GPW). Na ankiety nie odpowiedziało 26 gmin (w tym 15 odbiorców GPW). Wykres 1. Ilość gmin, które odesłały wypełnione ankiety.

3 Wykres 2. Ocena efektywności systemu zaopatrzenia i dystrybucji wody na terenie gminy.

4 Wykres 3. Ocena jakości wody dystrybuowanej na terenie gminy.

5 Wykres 4. Sytuacje kryzysowe występujące na terenie gminy*.
* Gminy miały możliwość zaznaczenia więcej niż jedną odpowiedź, dlatego suma odpowiedzi nie równa się 100%. Przykładowo 37% ogółu gmin udzielających odpowiedzi, jako przynajmniej jedną sytuację kryzysową wskazało zmianę jakości wody.

6 Źródła zaopatrzenia w wodę
Tabela 1. Źródła zaopatrzenia w wodę na terenach gminy nieobjętych siecią wodociągową*. Źródła zaopatrzenia w wodę Gminy ogółem Odbiorcy GPW Studnie 98,39% 97,92% Prywatne sieci wodociągowe/ nieformalne spółki wodne 4,84% 2,08% Lokalne ujęcia wody 9,68% 10,42% Dowóz wody 0,81% 0,00% * Gminy miały możliwość zaznaczenia więcej niż jedną odpowiedź, dlatego suma odpowiedzi nie równa się 100%. Przykładowo 98,39% ogółu gmin udzielających odpowiedzi, jako przynajmniej jedno ze źródeł zaopatrzenia w wodę wskazało na studnie.

7 Mapa 1. Dostawcy/producenci wody dla co najmniej pięciu gmin (bez względu na udział procentowy w całości dostarczanej wody)*. PWIK Okręgu Częstochowskiego Aqua S.A. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. * Mapa stworzona na podstawie danych zebranych z ankiet.

8 Wykres 5. Planowane przez gminy zmiany dostawcy/producenta wody.

9 Wykres 6. Gminy które podjęły działania w celu zmiany dostawcy/producenta wody.

10 Wykres 7. Działania podjęte przez gminy w celu zmiany dostawcy/producenta wody.

11 Wykres 8. Wpływ wprowadzonej zmiany na koszt wody.

12 Wykres 10. Wpływ wprowadzonej zmiany na jakość wody.

13 Wykres 11. Gminy planujące podjęcie działań w celu zmiany dostawcy/producenta wody w ciągu następnych 10 lat.

14 Wykres 12. Planowane działania w celu zmiany dostawcy/producenta wody w ciągu następnych 10 lat*.
* Suma odpowiedzi nie równa się 100%, ponieważ nie wszystkie gminy zaznaczyły jedną odpowiedź. Jedna gmina wskazała obie możliwości, natomiast druga nie wskazała żadnego z podanych działań.

15 Wykres 13. Przyczyny podjętych bądź planowanych działań zmierzających do zmiany dostawy wody*.
* Gminy miały możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi, dlatego suma odpowiedzi nie równa się 100%. Przykładowo 57,1% ogółu gmin udzielających odpowiedzi, jako przynajmniej jedną z przyczyn podjętych działań wskazało na zbyt wysoką cenę.

16 Wykres 15. Poziom terytorialny, na jakim zdaniem gmin należy oprzeć system zaopatrzenia w wodę*.
* Gminy zaznaczały więcej niż jedną odpowiedź, dlatego suma odpowiedzi nie równa się 100%. Przykładowo 17,8% ogółu gmin udzielających odpowiedzi, jako przynajmniej jeden z poziomów terytorialnych wskazywało poziom regionalny.

17 Wykres 16. Zainteresowanie gmin stworzeniem podmiotu o charakterze ponadlokalnym konsolidującym działania w zakresie produkcji i dystrybucji wody w obszarze przekraczającym granice jednej gminy.

18 Wykres 17. Zainteresowanie gminy konsolidacją podmiotu dystrybuującego wodę na terenie gminy z producentem wody tj. GPW.

19 Wykres 18. Zakres konsolidacji podmiotu dystrybuującego wodę na terenie gminy z producentem wody tj. GPW*. * Suma odpowiedzi nie równa się 100%, ponieważ gminy wskazały na różne możliwości współpracy. Przykładowo 76,9% gmin udzielających odpowiedzi, jako przynajmniej jeden z zakresów wskazywało na zakres kapitałowy.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ rcas@slaskie.pl
WYDZIAŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I PRZESTRZENNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Pobierz ppt "WYDZIAŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I PRZESTRZENNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google