Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej Przygotowane przez : Andria Zygmunt Krzysztof Kaliszan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej Przygotowane przez : Andria Zygmunt Krzysztof Kaliszan."— Zapis prezentacji:

1 Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej Przygotowane przez : Andria Zygmunt Krzysztof Kaliszan

2 XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Celem naszego dzisiejszego spotkania jest podzieleniem się wiedzą na temat strat i zysków wynikających z 10–letniego członkostwa Polski w UE.

3 Poznań

4 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej

5 Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań– Bolechowo – odcinek od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196

6 Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna.

7 Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe – Politechnika Poznańska.

8 Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego.

9 Rewitalizacja obszaru powojskowego przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez budowę części dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UAM etap I

10 Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury w Nowym ZOO w Poznaniu a przez to wzrost efektywności wykorzystania istniejących walorów turystycznych.

11 Budowa Alpine Coaster wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu rozszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej poznańskiej Malty.

12 Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim.

13 Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

14 W gminie Swarzędz

15 Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Swarzędza.

16 Centrum Agroturystyczne – Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy...

17 Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego miasta i gminy Swarzędz.

18 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz.

19 Dwa wiadukty w Swarzędzu.

20 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasinie – Etap II – dotacja dla Powiatu Poznańskiego. Realizacja zadania przyjęta na lata 2012-2014. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację etapu II zadania planuje się w 2014 roku kwotę 4.005.560 zł, w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego; zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie pomiędzy Powiatem Poznańskim – „Liderem” a Gminą Swarzędz – „Partnerem”, przedmiotem którego jest wspólne realizowanie przedsięwzięcia w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), w ramach WRPO na lata 2007-2013.

21

22 Dolina Cybiny.

23 Skatepark

24 Dofinansowanie przedsiębiorstw na terenie gminy Swarzędz poprzez zakup potrzebnego sprzętu i maszyn.

25 Szkoła

26 Wyposażenie szkoły w m. in komputery, projektory, tablice multimedialne; Kurs na wózki widłowe; Kursy językowe; Robotyka

27 Wymiany uczniowskie.

28 Nasi uczniowie w Neustadt.

29 Negatywy Mogłoby pojawić się obciążenie finansowe budżetu będące warunkiem korzystania ze środków i programów unijnych oraz wysoka składka do budżetu unijnego.

30 Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej W skali kraju; W województwie Wielkopolskim; W skali gminy; W szkole.

31 Dziękujemy za przybycie i udział w dzisiejszej dyskusji.


Pobierz ppt "Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej Przygotowane przez : Andria Zygmunt Krzysztof Kaliszan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google