Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interpretacja DziedzictwA kulturowego podbabiogórza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interpretacja DziedzictwA kulturowego podbabiogórza"— Zapis prezentacji:

1 Interpretacja DziedzictwA kulturowego podbabiogórza
Dzwonnice loretańskie Kapliczki kolumnowe Ikonografia świętych na przykładzie wybranych kapliczek Opracowanie: Łukasz Elżbieciak eduskrypt.pl 2009

2 Dzwonnice loretańskie
- Stawiane były głównie na Spiszu, Orawie i w Beskidzie Żywieckim Były (są) drewnianymi budowlami sakralnymi Są przykładem połączenia religii chrześcijańskiej z wierzeniami słowiańskimi (pogańskimi) Chroniły miejscowości przed burzami i wichurami (wierzono w magiczną moc dzwonka) Dzwonnica – Zawoja Czatoża eduskrypt.pl 2009

3 Dzwonnice loretańskie
Stryszawa Wsiórz Stryszawa roztoki eduskrypt.pl 2009

4 Cechy wspólne i różnice
Budulec (drewno) Obiekty zrekonstruowane Przeznaczenie obiektu Lokalizacja (miejscowość) Wystawiona na początku XX w. Odeskowanie pionowe z nakładką Dach dwuspadowy pokryty blachą Dzwonnica używana do dziś Wystawiona w połowie XIX w. Odeskowanie poziome z zakładką Dach namiotowy pokryty gontem Dzwonnica nieużywana eduskrypt.pl 2009

5 Inne dzwonnice loretańskie
Sól Zubrzyca Górna Czernichów Łapszanka eduskrypt.pl 2009

6 Kapliczki kolumnowe Znajdują się na Podbabiogórzu i Żywiecczyźnie
Wszystkie ufundowano w XVII i XVIII wieku Łączy je wiele wspólnych elementów Nie znamy techniki wykonania, ani wykonawców Istnieją różne teorie, dlaczego je budowano Krzeszów eduskrypt.pl 2009

7 Dlaczego budowano kapliczki kolumnowe?
Były celem procesji pasyjnych Były słupami wotywnymi Były fundowane w osobistych prośbach do Boga Były elementem działań kontrreformacyjnych Zimą nie był w stanie zasypać je śnieg Bacowa Przełączka (Lachowice) eduskrypt.pl 2009

8 Elementy kapliczek kolumnowych
Bacowa Przełączka Kuków Lachowice Czworościenny postument z płaskorzeźbą chusty św. Weroniki od strony frontowej eduskrypt.pl 2009

9 Elementy kapliczek kolumnowych
Bacowa Przełączka Stryszawa Kuków Stronę tylną postumentu zdobią łaciński krzyż lub płaskorzeźba z upadkiem Chrystusa pod krzyżem eduskrypt.pl 2009

10 Elementy kapliczek kolumnowych
Kolumna utoczona w bloku piaskowcowym Stryszawa Lachowice Krzeszów eduskrypt.pl 2009

11 Elementy kapliczek kolumnowych
Lachowice Kuków Krzeszów Kolumnę wieńczy arkadowa latarenka z kulą i krzyżem. W latarence figurka Chrystusa Frasobliwego eduskrypt.pl 2009

12 Kapliczka kolumnowa - Kuków
„Tegoż roku niejaki Adam Gaweł Jaśnie wielmożnej Jej Mości paniej wojewodzinej poznańskiej a paniej dziedzicznej na Suchej etc. poddany i pachołek łogoszowy jej, Bożą Męką kamienną we wsi Zdzieblu na roli swej ojczystej kosztem swoim wystawił, niedaleko domu swego; gdzie niedaleko przedtym od tego miejsca insza także Boża Męka kamienna była, ale się obaliła i leżąc, zepsowała” „HOC CRVCIS SIGNVUM EREXIT” [TO ZNAK UKRZYŻOWANIA PODNOSZĄCY NA DUCHU] eduskrypt.pl 2009

13 Inne kapliczki kolumnowe
Gilowice Kocierz Kraków Kraków eduskrypt.pl 2009

14 Ikonografia świętych na przykładzie wybranych kapliczek
Góra Gronik Kuków Zdziebel Kuków Bacówka eduskrypt.pl 2009

15 Kapliczka na górze Gronik
- Została ufundowana przez górników wydobywających w okolicach Targoszowa rudę żelaza: „FONDATOROWIE Wojciech Płonka Jan Fluder i wszyscy gurnicy, R.P. 1896” Wykonano ją z bloku piaskowcowego Jest dobrym przykładem ikonografii świętych eduskrypt.pl 2009

16 Kapliczka na górze Gronik
Św. Jan Nepomucen Św. Wojciech Św. Barbara eduskrypt.pl 2009

17 Kapliczki w Kukowie Kuków Zdziebel Kuków Bacówka Św. Michał Archanioł
Przywoływany jest w walce z przeciwnościami W ikonografii zawsze walczący z diabłem Jest patronem żołnierzy i policjantów eduskrypt.pl 2009

18 Kapliczki w Kukowie Kuków Zdziebel Kuków Bacówka Św. Agnieszka
Została męczennicą w wieku 12 lat W ikonografii najczęściej z barankiem Jest patronką młodych par i ogrodników eduskrypt.pl 2009

19 Kapliczka Kuków Zdziebel
Niepokalane Poczęcie NMP Motyw półksiężyca zapożyczony z Apokalipsy Św. Jana Półksiężyc w ikonografii NMP pojawia się od czasów zdobycia przez Turków Konstantynopola Motyw węża zapożyczony z Księgi Rodzaju eduskrypt.pl 2009

20 Interpretacja DziedzictwA kulturowego podbabiogórza
Dziękuję za uwagę Łukasz Elżbieciak – trener/edukator Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl eduskrypt.pl 2009


Pobierz ppt "Interpretacja DziedzictwA kulturowego podbabiogórza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google