Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”."— Zapis prezentacji:

1 „Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów

2 Plan prezentacji. Ogólna charakterystyka zapory. Odbudowa zapory.
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. Plan prezentacji. Ogólna charakterystyka zapory. Odbudowa zapory. I etap odbudowy zapory – grodza tymczasowa. II etap odbudowy zapory: Uzasadnienie celowości inwestycji. Aktualna koncepcja odbudowy zapory. Wybór wariantu odbudowy zapory. Zrealizowany zakres prac. Działania w toku. Zakres prac planowany do realizacji. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 2

3 Podstawowe źródło zasilania Elektrowni i Gminy Bogatynia w wodę 2009
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. Stan przed powodzią: Podstawowe źródło zasilania Elektrowni i Gminy Bogatynia w wodę 2009 [mln m3] 2010 2011 Witka 25,340 14,189 22,456 Nysa 7,139 1,850 Razem 21,328 24,306 WODA Wasser ~25 [mln m3] PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 3

4 I Etap odbudowy zapory – budowa grodzy tymczasowej.
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. I Etap odbudowy zapory – budowa grodzy tymczasowej. Projekt grodzy tymczasowej – listopad 2010. Roboty budowlane – październik 2010 ÷ czerwiec 2011 (napełnianie zbiornika – od stycznia 2011). PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 3

5 Zadanie inwestycyjne pn
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 3

6 Zadanie inwestycyjne pn
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 3

7 Wariant pierwotny – stan sprzed katastrofy
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. Plan prezentacji (2). Ogólna charakterystyka Inwestycji. Aktualna koncepcja odbudowy Zapory. Podstawowe parametry Wariant pierwotny – stan sprzed katastrofy Grodza tymczasowa Konstrukcja zapory ziemna Normalny poziom piętrzenia 210,00 m. n.p.m. 206,50 m.n.p.m. Nadzwyczajny poziom piętrzenia 210,40 m.n.p.m. 206,70 m.n.p.m. Minimalny poziom piętrzenia 204,00 m.n.p.m. 204,50 m .n.p.m. Pojemność zbiornika 4,55 mln. m3 1,38 mln. m3 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 5

8 Stan prawny dotyczący grodzy tymczasowej:
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. Stan prawny dotyczący grodzy tymczasowej: Decyzja Marszałka Województwa Dolnosląskiego z dnia – pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia i retencjonowania za pomoca tymczasowej budowli hydrotechnicznej – ważne do Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia dla grodzy tymczasowej na rzece Witka. W ramach uzyskania tej decyzji przeprowadzono uzgodnienia transgraniczne. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 3

9 Zadanie inwestycyjne pn
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. II Etap odbudowy. Ogólna charakterystyka Inwestycji. Uzasadnienie celowości inwestycji. W wyniku katastrofy budowlanej, jaka miała miejsce 07 sierpnia 2010r., Elektrownia Turów utraciła swoje podstawowe źródło zasilania w wodę technologiczną. Odbudowa zapory jest warunkiem koniecznym dla odtworzenia zbiornika na rzece Witka, zapewniającego Elektrowni Turów stabilne źródło zasilania w wodę technologiczną niezbędną do prowadzenia produkcji energii elektrycznej. Zaniechanie realizacji odbudowy Zapory doprowadzi do utraty lub znacznego zmniejszenia zdolności produkcyjnych Elektrowni Turów. Odbudowa zapory przynosi również istotne korzyści dla regionu w którym PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów prowadzi swoją działalność. Odbudowa zapewni odtworzenie zbiornika wody na rzece Witka, który jest podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną miasta Bogatynia. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 4

10 Wybór wariantu odbudowy zapory – WARIANT IV
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. II Etap odbudowy. Ogólna charakterystyka Inwestycji. Wybór wariantu Zapory. Koncepcja wielowariantowa odbudowy zapory. Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. Warianty X X X X WARIANT I Zapora ziemna + przelew labiryntowy NPP=209,00 m n.p.m NadPP=210,40 m n.p.m. MinPP=204,00 m n.p.m. WARIANT IA Zapora ziemna + przelew labiryntowy NPP=209,50 m n.p.m NadPP=210,50 m n.p.m. MinPP=204,00 m n.p.m. WARIANT II Zapora ziemna + przelewy z zamknięciami klapowymi NPP=210,00 m n.p.m NadPP=210,40 m n.p.m. MinPP=204,00 m n.p.m. WARIANT III Zapora ziemna + dwa przelewy kołowe NPP=210,00 m n.p.m NadPP=211,50 m n.p.m. MinPP=204,00 m n.p.m. Koreferat w sprawie koncepcji i wyboru optymalnego wariantu odbudowy zapory Witka WARIANT IV [65,5 mln zł] Zapora betonowa + przelew labiryntowy NPP=210,00 m n.p.m NadPP=210,40 m n.p.m. MinPP=204,00 m n.p.m. Wybór wariantu odbudowy zapory – WARIANT IV PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 7

11 Plan prezentacji (2). Część ekonomiczna.
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. Plan prezentacji (2). II Etap odbudowy. Ogólna charakterystyka Inwestycji. Aktualna koncepcja Zapory. Część ekonomiczna. Szacunkowe nakłady inwestycyjne. Harmonogram ponoszonych nakładów inwestycyjnych – ceny stałe. Harmonogram ponoszonych nakładów inwestycyjnych – ceny bieżące. Informacja o kluczowych ryzykach. ????? Podstawowe parametry Wariant pierwotny – odbudowa do stanu sprzed katastrofy Wariant IV przyjęty do realizacji Konstrukcja zapory ziemna betonowa Normalny poziom piętrzenia 210,00 m. n.p.m. 210,00 m.n.p.m. Nadzwyczajny poziom piętrzenia 210,40 m.n.p.m. Minimalny poziom piętrzenia 204,00 m.n.p.m. 204,00 m .n.p.m. Pojemność zbiornika 4,55 mln. m3 Budowla upustowa nie tak Przepławka Termin realizacji listopad 2013 r. czerwiec 2015 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 5

12 WARIANT IV odbudowy zapory na zbiorniku Witka.
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. 1.b. Ogólna charakterystyka Inwestycji. Aktualna koncepcja odbudowy zapory. WARIANT IV odbudowy zapory na zbiorniku Witka. Zapora betonowa oszczędnościowa typu filarowego. Długość zapory prawej - 95,1 m. Długość zapory lewej - 120,0 m. Rzędna korony zapory - 212,00 m n.p.m. Szerokość korony zapory - 5 m. Bezobsługowa budowla upustowa: przelew labiryntowy, kaskada, niecki wypadowe, most technologiczny. Przepławka dla ryb. Charakterystyczne poziomy piętrzenia: NPP = 210,00 m n.p.m. NadPP = 210,40 m n.p.m. MinPP = 204,00 m n.p.m. Pojemność użytkowa zbiornika 4,55 mln m3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 6

13 1.d. Ogólna charakterystyka Inwestycji. Lokalizacja inwestycji.
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. 1.d. Ogólna charakterystyka Inwestycji. Lokalizacja inwestycji. PDF PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 8

14 1.e. Ogólna charakterystyka inwestycji. Zrealizowany zakres prac.
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. 1.e. Ogólna charakterystyka inwestycji. Zrealizowany zakres prac. L.p. Działania Data 1. Ekspertyza stanu technicznego zbiornika i zapory Witka w Niedowie po katastrofie budowlanej jaka miała miejsce w dniu 07 sierpnia 2010r. wrzesień 2010 r. 2. Wykonanie projektu grodzy tymczasowej. listopad 2010 r. 3. Roboty budowlane dla wykonania grodzy tymczasowej grudzień 2010 r. 4. Uzyskanie Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia i retencjonowania wody rzeki Witki za pomocą tymczasowej budowli hydrotechnicznej – na czas ograniczony do 31 grudnia 2015 r. marzec 2011 r. 5 Roboty budowlane dla zabezpieczenia i uporządkowania terenu po katastrofie budowanej maj 2011 r. 6. Opracowanie wielowariantowej koncepcji odbudowy zapory na rzece Witce marzec 2011r. 7. Wybór przez PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów wariantu odbudowy zapory 8. Wykonanie ekspertyzy ustalającej przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej polegającej na przerwaniu zapory ziemnej na rzece Witka w Niedowie oraz zakres czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. czerwiec 2011 r. 9. Badania modelowe sierpień 2011 r. 10. Opracowanie Dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej październik 2011r. 11. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko listopad 2011r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 9

15 Ogólna charakterystyka inwestycji. Działania w toku.
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. Ogólna charakterystyka inwestycji. Działania w toku. L.p Działania Data 1. Działania dla uzyskiwania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Luty 2012 W dniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przesłał dokumentację do: Landesdirektion Dresden; Ministerstwo Ochrony Środowiska w Pradze Oczekiwany termin udzielenia odpowiedzi: luty 2012. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 10

16 Zadanie inwestycyjne pn
Zadanie inwestycyjne pn.: „Obiekty budowlane - Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”. 1.g. Ogólna charakterystyka inwestycji. Zakres prac planowany do realizacji. L.p. Działania Data 1. Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Marzec 2012r. 2. Opracowanie Projektu Budowlanego Kwiecień 2012 3. Uzyskanie Decyzji wodnoprawnej w zakresie odbudowy Zapory Maj 2012 4. Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Budowę Czerwiec 2012 5. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych dla odbudowy Zapory Wrzesień 2012r. 6. Odbiór robót budowlanych dla odbudowy Zapory Grudzień 2014r. 7. Próbne obciążenie wodą nowej Zapory Kwiecień 2015r. 8. Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Użytkowanie Czerwiec 2015r. 9. Zamknięcie Projektu polegającego na odbudowie Zapory. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Turów Slajd 11

17 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów


Pobierz ppt "„Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google