Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Początki ruchu lotniczego w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Początki ruchu lotniczego w Polsce"— Zapis prezentacji:

1

2 Początki ruchu lotniczego w Polsce
„Najpierw Europa, a następnie cały świat zostaną połączone przez lotnictwo, a narody tak się zespolą, że staną się sąsiadami. To co koleje zrobiły dla narodów, lotnictwo zrobi dla świata” Claude Grahame-White [1914] Claude Grahame-White ( ) – brytyjski pilot i inżynier, pionier lotnictwa, jako pierwszy dokonał nocnego przelotu po trasie Londyn - Manchester

3 Początki ruchu lotniczego w Polsce
O lotnictwie mówi się przeważnie w odniesieniu pierwszego lotu samolotu braci Wright w 1903 roku, ale zanim do niego doszło potrzebne było poświęcenie oraz zaangażowanie wieku wybitnych pasjonatów i wizjonerów.

4 Początki ruchu lotniczego w Polsce
POCZĄTKI LOTNICTWA

5 Początki ruchu lotniczego w Polsce
W 1250 r. angielski filozof Roger Bacon ( ) napisał rozprawę traktującą o możliwościach lotu człowieka i nie tylko „…Mogą być zbudowane okręty poruszające się bez wioślarzy, mogące żeglować zarówno po rzekach, jak i po morzu, prowadzone przez jednego człowieka, z większą prędkością niż gdyby były pełne wioślarzy. Podobnie można skonstruować wozy jeżdżące bez użycia zwierząt pociągowych, napędzane niewiarygodną energią, tak jak podobno jeździły uzbrojone w kosy rydwany starożytnych. Mogą być zbudowane maszyny latające, takie że człowiek siedzący wewnątrz maszyny będzie nią kierował za pomocą pomysłowego mechanizmu i leciał przez powietrze jak ptak…”

6 Początki ruchu lotniczego w Polsce
W latach Leonardo da Vinci jako pierwszy w świecie zajmował się zagadnieniami lotnictwa w sposób twórczo-naukowy. W spadku pozostawił potomnym notatki i szkice rozwiązań konstrukcyjnych, które do dziś budzą podziw dla jego geniuszu. Da Vinci opracował teorię spadochronu, badał możliwości lotu człowieka przy użyciu ruchomych skrzydeł, aparatu podobnego do dzisiejszego śmigłowca i balonu.

7 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Pierwsze udane loty człowieka odbyły się przy użyciu aerostatu. Z tym przełomowym wydarzeniem w historii opanowania przestworzy wiążą się nazwiska Francuzów, braci Józefa i Stefana Montgolfier, fizyk Cezar Charles. W 1785 r., również Francuz - Jean Blanchard - przeleciał balonem nad kanałem La Manche. Później zastosowano balony do celów wojskowych, aż wreszcie w drugiej połowie XIX w zaczęto budować sterowce. Rozwój sterowców osiągnął swój szczyt po I wojnie światowej, kiedy Wielka Brytania, Niemcy, USA i Włochy zajęły się budową prawdziwych gigantów, służących do regularnej komunikacji lotniczej. Dość liczne, tragiczne w skutkach, katastrofy sterowców spowodowały zarzucenie dalszego rozwoju tych statków powietrznych.

8 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Historia rozwoju lotnictwa na ziemiach polskich datuje się od XIX w. Wtedy miały miejsce pierwsze próby lotów. W latach 60-tych XIX w. cieśla i rzeźbiarz ludowy Jan Wnęk budował drewniane, obciągnięte płótnem skrzydła przypinane do ramion i próbował na nich latać z wieży kościoła w Odporyszowie koło Dąbrowy Tarnowskiej. Podczas jednej z takich prób w Zielone Świątki w roku uległ wypadkowi. W wyniku odniesionych ran zmarł.

9 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Pod koniec XIX w. malarz Czesław Tański, opierając się o doświadczenia niemieckiego pioniera szybownictwa, którym był Otto Lilienthal, zbudował szybowiec, a właściwie lotnię, na którym wykonywał krótkie loty – skoki.

10 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Początki polskiego transportu lotniczego sięgają roku 1918, kiedy to 9 listopada, mjr pil. inż. Stanisław Stec ( )(w tym czasie porucznik, twórca szachownicy) wystartował pierwszy raz w historii polskiego lotnictwa , nie z misją bojową ale z pierwszym pasażerem - prof. dr Stanisławem Stroińskim ( )

11 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Start samolotu odbył się z lotniska we Lwowie (Lewandówka), który w tym czasie był oblężony przez Ukraińców, a jego lądowanie planowane było w Krakowie. Niestety podczas przelotu nad Przemyślem, maszyna została ostrzelana i uszkodzona, w konsekwencji lądowanie odbyło się pod Łańcutem. Jak wspomniano na wstępie, był to pierwszy lot transportowy w historii polskiego lotnictwa, a mjr Stanisław Stec został uznany za pierwszego pilota komunikacyjnego natomiast prof. Stanisław Stroiński za pierwszego pasażera.

12 Początki ruchu lotniczego w Polsce
W początkach XX w. na ziemiach polskich zaczęły pojawiać się pierwsze samoloty. W 1909 roku we Lwowie powstała pierwsza i najstarsza organizacja lotnicza w Polsce Związek Awiatyczny Studentów Politechniki Lwowskiej. W 1910 roku w Warszawie powstało Towarzystwo Awiata, mające za zadanie szkolenie pilotów. W Krakowie powstało lotnisko na Rakowicach, pierwsze lotnisko w Warszawie powstało na Polu Mokotowskim, obok toru wyścigów konnych. Odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 r. stworzyło nową sytuację. Odrodzone państwo było wyniszczone przez wojnę i zaborców. Mimo braku przygotowanych kadr i nadzwyczajnych problemów gospodarczych formowanie polskiego lotnictwa stało się rzeczywistością. Już 14 listopada 1918 r. rozpoczęła działalność Sekcja żeglugi Napowietrznej w Departamencie Technicznym Ministerstwa Spraw Wojskowych, która była pierwszym organem kierowniczym rodzącego się lotnictwa. Szef Sztabu Generalnego swym rozkazem z dnia 1 grudnia 1918 r. wprowadził szachownicę biało-czerwoną jako symbol i znak rozpoznawczy Polskich Sił Powietrznych. Jednocześnie trwał proces formowania pierwszych jednostek lotniczych. Ich pierwszym dowódcą został ppłk Hipolit ŁOSSOWSKI.

13 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Okres międzywojenny - to również dynamiczny rozwój polskiego przemysłu lotniczego. Początki były trudne. Zakłady Mechaniczne Plage i Laśkiewicz w Lublinie podjęły produkcję samolotów rozpoznawczo – bombowych Ansaldo A-300 i myśliwskich Ansaldo A-1 Balilla, ale z powodu niskiej jakości produkcji ulęgały one częstym katastrofom.

14 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Z Lubelską Wytwórnią Samolotów LWS łącza się nazwiska Jerzego Rudlickiego, Jerzego Teisseyre i Władysława Fiszdona. Fabryka wykonała szereg samolotów znakowanych symbolem "R" od nazwiska Rudlickiego, a wśród nich samolot pasażerski, turystyczny, łącznikowy i inne. Najpopularniejszy był wywiadowczy Lublin R-XIII, zaś sanitarny Lublin R-XVI bis, Zabierał na swój pokład dwóch lotników, dwóch pacjentów i lekarza lub sanitariusza. Na pokładzie znajdował się sprzęt medyczny zapewniający opiekę medyczną w trakcie lotu. W 1937 roku na międzynarodowej wystawie lotnictwa sanitarnego w Madrycie wyróżniony został pierwszą nagrodą.

15 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Lata trzydzieste to rozwój rodzimych konstrukcji. Najbardziej znanymi i udanymi polskimi konstrukcjami tego okresu była rodzina samolotów stworzona przez Zygmunta Puławskiego - PZL. Należący do tej rodziny samolot PZL P11c był podstawowym samolotem biorącym udział w wojnie w 1939 r. Inne najbardziej znane konstrukcje to samolot rozpoznawczo – bombowy PZL P23 Karaś, bombowy PZL P37 Łoś, czy szkolno – treningowy PWS-26.

16 Początki ruchu lotniczego w Polsce

17 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Grupa młodych inżynierów z Politechniki Warszawskiej stworzyła udaną rodzinę samolotów sportowych RWD, z którymi związane są największe przedwojenne sukcesy polskiego sportu lotniczego przed wojną. Należący do tej rodziny samolot szkolny RWD-8 był najliczniej produkowanym przed wojną polskim samolotem – powstało około 500 sztuk.

18 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Cofnijmy się raz jeszcze w czasie. Wraz z rozwojem techniki, pojawiły się nowe konstrukcje, które potrzebowały jakiegoś miejsca, z którego mogłyby wykonywać swoje loty. Rozpoczęła się budowa takich miejsc, które dzisiaj nazywamy lotniskami. Na początku były to lotniska trawiaste, z których wykonywano starty i lądowania pod dowolnym kątem, w zależności od kierunku wiatru. Powstawały również porty wodne dla samolotów, które zamiast tradycyjnego podwozia były wyposażone w pływaki, W okresie międzywojennym, Polska mapa lotnisk przedstawiała się jak na załączonym zdjęciu, a pierwsze loty transportowe były związane z dostarczaniem poczty.

19 Początki ruchu lotniczego w Polsce
7 lipca 1920 r. została podpisana w Warszawie polsko-francuska umowa, na mocy której francusko-rumuńskie towarzystwo lotnicze CFRNA (Compagnie Franco-Roumaine de Navigations Aerienne) miało wydłużyć linię Paryż–Strasburg–Praga do Warszawy. Inauguracja nieregularnego połączenia Warszawy z Paryżem odbyła się 20 września 1920 r., a loty regularne rozpoczęły się 12 kwietnia 1921 r. Było to pierwsze obce połączenie lotnicze. Umowa ta była kilkakrotnie przedłużana i modyfikowana, dzięki czemu połączenie na tym kierunku istniało do 1938 r. Dla odradzającego się państwa polskiego połączenie to było pierwszym lotniczym „oknem na świat”. Dzięki niemu Warszawa została włączona do międzynarodowej sieci lotniczej i uzyskała szybkie połączenie z europejskimi miastami. Pierwsze loty odbywały się samolotami: trzymiejscowym Potez VII oraz pięciomiejscowym Potez IX

20 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Pierwsze linie lotnicze, łączące Warszawę z kilkoma miastami w kraju, zostały uruchomione w 1923 roku. Eksploatowało je prywatne przedsiębiorstwo Aeroloyd, przekształcone następnie w Aerolot. Dopiero w 1929 r. założone zostało przedsiębiorstwo państwowe, istniejące do dzisiaj pod nazwą Polskie Linie Lotnicze LOT. W 1938 roku LOT cieszył się renomą jednego z poważniejszych przewoźników, utrzymywał regularne połączenia z dwunastoma krajami, przewoził ponad pasażerów. LOT dysponował nowoczesną na owe czasy flotą z samolotami DC-2, Lockheed L-10 „Electra” i L-14 „Super Electra”.

21 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Lotnisko Chopina

22 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Lotnisko w Krakowie. Uciekający w 1945 roku Niemcy zniszczyli, wysadzając w powietrze hangary i wszystkie budynki lotniskowe. W początku 1946 roku wzniesiono tam drewniany barak, w latach późniejszych cywilny port lotniczy przeniósł się do pomieszczeń opuszczonych przez wojsko. Z uwagi na budowę Nowej Huty lotniska usytuowane w rejonie Czyżyn i Rakowie nie mogły liczyć na rozwój. W początku lat 60- tych Lotnisko zostało więc przeniesione na Balice, a tereny starego lotniska przeznaczono między innymi na lokalizację jedynego w Polsce Muzeum Lotnictwa. Kraków jest drugim, pod względem liczebności obsługiwanych pasażerów, portem lotniczym w Polsce, a zarazem największym portem regionalnym. Pierwsze loty z pasażerami na pokładzie wykonywano już w 1923 roku. a w 1964 roku, część lotniska wojskowego zostało przeznaczone dla potrzeb lotnictwa cywilnego. 29 lutego 1964r. w Balicach wylądował pierwszy rejsowy samolot PLL LOT.

23 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Lotnisko w Gdańsku. Port lotniczy w Gdańsku istnieje od Powstał na bazie lotniska wojskowego w dzielnicy Wrzeszcz, W okresie międzywojennym obsługiwał on połączenia m.in. z Warszawą, Berlinem, Moskwą, Krakowem Wrocławiem, Rzeszowem oraz ze Szczecinem i Katowicami. Dzisiejszy port w Rębiechowie, wybudowany od podstaw, został oddany do użytku 2 maja 1974. Obecnie port posiada ponad 50 połączeń rejsowych z portami w kraju i w Europie oraz stale rosnącą liczbę połączeń czarterowych.    

24 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Port lotniczy w Katowicach z działań wojennych wyszedł obronną ręką. 18 stycznia 1945 r. Niemcy opuścili lotnisko bez walki. Powstało w czasie II wojny światowej. Do budowy lotniska wybrano bagnisty teren pomiędzy wsiami Pyrzowice, Zendek i Mierzęcice. Po wysiedleniu ludności zamieszkującej tereny przyszłego lotniska przystąpiono do prac melioracyjnych. Wzdłuż planowanych pasów startowych wykonano drenaż oraz odwodnienie całego terenu. Wody odprowadzono do stawu z posadzoną wikliną spełniającego rolę oczyszczalni. Następnie nawieziono ziemię i wyrównano teren. Przy niwelacji terenu zastosowano różne warstwy materiału, w celu uzyskania odpowiedniego odwodnienia przyszłego lotniska. W 1948 r. lotnisko zostało przejęte przez polskie Wojska Lotnicze z przeznaczeniem na lotnisko zapasowe. W latach 1949–1951 lotnisko zostało przystosowane do potrzeb samolotów odrzutowych. W 1951 r. zlokalizowano tu 39 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK, wyposażony w samoloty odrzutowe MiG-19 (później MiG-21). Pułk został rozwiązany w 1987 roku. W jego miejsce powołano 1 batalion zabezpieczenia oraz Bazę Statków Powietrznych, której zadaniem była likwidacja zbędnych dla wojska samolotów. Ostatni lot wojskowego samolotu z lotniska (był to MIG-21) miał miejsce w maju 1999 roku. W 2005 roku w Pyrzowicach wylądował największy i najcięższy samolot transportowy świata - sześciosilnikowy An-225 Mrija. W czerwcu 2011 r. na lotnisku wylądowały 2 towarowe Boeingi BCF w celu wykonania lotu do Buenos Aires z ładunkiem 160 t, a w końcu września 2011 roku na lotnisku po raz pierwszy pojawił się Boeing  w wersji pasażerskiej z 430 pasażerami na pokładzie. Lotnisko w Katowicach jest najwyżej położonym cywilnym portem lotniczym w Polsce (303m n.p.m.).

25 Początki ruchu lotniczego w Polsce
.

26 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Z roku na rok ruch lotniczy w Polsce ciągle wzrasta, porty lotnicze dzięki rozbudowie infrastruktury lotniskowej zwiększają swoją przepustowość, tym samym obsługują coraz więcej pasażerów, a co za tym idzie, zwiększają znaczenie regionu, co jest bardzo istotne z punktu widzenia gospodarczego. Powyżej przedstawiłem tylko kilka historii związanych z powstawaniem i rozwojem portów lotniczych, jak również rozwojem ruchu lotniczego, który mimo, że jest stosunkowo młodą formą transportu, jest współcześnie bardzo istotnym elementem światowej gospodarki. Jeszcze niedawno, do lat 80-tych, lotniczy transport pasażerski był traktowany jako elitarny. Obecnie stał się bardzo powszechny i przyczynił się do zwiększenia mobilności mieszkańców wielu regionów świata. Od 1 maja 2004 roku, kiedy to Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, nastąpił znaczny wzrost pasażerów podróżujących do krajów europejskich w celach zarobkowych jak również turystycznych. Zaczęło się pojawiać coraz więcej linii niskokosztowych, które wykonywały swoje operacje w portach regionalnych, dając tym samym możliwość przemieszczania się zwykłym obywatelom.   

27 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Obecnie w Polsce funkcjonuje 13 portów lotniczych: w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy i Zielonej Górze oraz nowo wybudowane w Modlinie i Lublinie.  

28 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Port lotniczy w Lublinie jest najmłodszym portem lotniczym w Polsce. W 1934 roku podjęto decyzję o budowie lotniska w Świdniku, W roku 1935 rozpoczęto budowę lotniska. Jesienią 1937 roku rozpoczęto budowę dwóch hangarów, obiektów technicznych z podziemną bazą paliwową i budynkiem administracyjno-internatowym, gdyż w założeniu w Świdniku miała powstać cywilna szkoła pilotów LOPP(Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej) 4 czerwca 1939 nastąpiło oficjalne otwarcie , a trzy miesiące później szkoła pilotów została zbombardowana przez lotnictwo niemieckie, które w czasie II wojny światowej wykorzystywało lotnisko do działań wojennych. Po wojnie  Lotnisko wykorzystywane było przez zakład WSK „PZL-Świdnik” oraz powstały w 1953 r. Aeroklub w Świdniku. 21 grudnia 2007 roku prezes ULC Grzegorz Kruszyński podpisał promesę zezwolenia na utworzenie lotniska komunikacyjnego w Świdniku. Od tego momentu lotnisko zostało skazane na sukces. Budowa komunikacyjnego portu lotniczego w Lublinie rozpoczęła się jesienią 2010 roku, a ukończona została pod koniec roku Pierwszy samolot wylądował na lotnisku 17 grudnia 2012 roku, był to An-26 przedsiębiorstwa lotniczego EXIN z Lublina. Natomiast pierwszy samolot z pasażerami wylądował tego samego dnia o godzinie 9:00. Był to rejs czarterowy z gośćmi zaproszonymi przez władze PLL (Port Lotniczy Lublin). Pierwszym zagranicznym operatorem, który wylądował na lotnisku był niskokosztowy Ryanair, który wykonywał lot z lotniska Stansted samolotem Boeing

29 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój regionu oraz zapewnienia spokojnego bytu susła perełkowanego PLL może śmiało planować rozbudowę swojej infrastruktury umożliwiającej zwiększenie ilości operacji lotniczych, a tym samym promocję regionu.

30 Początki ruchu lotniczego w Polsce
Dostęp do transportu lotniczego jest jednym z wyznaczników rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionu. Jego rozwój przyczynia się do zwiększenia spójności społecznej skracając odległość między najbardziej oddalonymi regionami Europy. Na rozwój transportu lotniczego wpływa wiele czynników ekonomicznych, m.in. wzrost zamożności społeczeństwa, ilość i wielkość inwestycji zagranicznych, rozwój określonych gałęzi gospodarki. Równocześnie rozwój portów lotniczych przyczynia się do rozwoju regionów. Wszystkie te powiązania są bardzo istotne. Mobilność jest niezwykle ważna dla rynków wewnętrznych oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować. Transport umożliwia bowiem wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.

31 Początki ruchu lotniczego w Polsce
W 2014 roku nasze porty obsłużyły 27,1 mln pasażerów (Warszawa – ponad 10 mln, Kraków – prawie 4 mln, Gdańsk – 3,3, Katowice – 2,7 mln, Wrocław – 2 mln, Modlin 1,7, Poznań – 1,7 mln, Rzeszów 0,6 mln, Bydgoszcz, Szczecin – 0,3 , Łódź – 0,25, Lublin -0,18, Zielona Góra – 0,013) czyli o 2 mln więcej niż w 2013 roku, wg ULC w najbliższych latach liczba ta wzrośnie, by w roku 2030 osiągnąć wartość mln osób. Wg tych samych prognoz, lotniska regionalne w roku 2020 powinny obsłużyć 24 mln pasażerów. Jest to bardzo optymistyczna prognoza dająca do myślenia lokalnym samorządom aby już teraz inwestować we własne lotniska, z których odlatywałyby samoloty do największych europejskich metropolii.

32


Pobierz ppt "Początki ruchu lotniczego w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google