Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura podejmowania działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura podejmowania działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Procedura podejmowania działalności gospodarczej

2 Pięć podstawowych kroków
KROK 1 - Wpis do ewidencji KROK 2 - REGON KROK 3 - Konto bankowe KROK 4 - Urząd skarbowy KROK 5 - ZUS

3 Krok 1 – wpis do ewidencji
Aby zarejestrować swoją firmę należy więc udać się do urzędu gminy lub urzędu miasta wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz- zgłoszenie. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 100 zł, za każdą zmianę wpisu, opłata wynosi 50 zł.

4 Krok 1 – wpis do ewidencji
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać: imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwę firmy oraz numer ewidencyjny PESEL miejsca zamieszkania przedsiębiorcy określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), datę rozpoczęcia działalności gospodarczej

5 KROK 2 - REGON W drugim kroku przedsiębiorca musi uzyskać wpis do REGON. Uczynić to można na dwa sposoby: złożyć wypełniony formularz w urzędzie statystycznym - osobiście lub wysłać pocztą, w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej złożyć wypełniony formularz w urzędzie gminy lub urzędzie miasta wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji, możliwość taka istnieje od 1 stycznia 2004r.

6 KROK 2 - REGON We wniosku podaje się: nazwę firmy, adres, tel.
Formę prawno organizacyjną rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalność. Wraz ze wnioskiem należy złożyć kopie wpisu do rejestru. Przedsiębiorca ma obowiązek umieszczenia nr REGON na pieczęć firmowej.

7

8 KROK 3 - Konto bankowe Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej jest otworzenie firmowego konta bankowego. Do założenia rachunku bankowego niezbędne będą następujące dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zaświadczenie o REGON firmy oświadczenie o NIP

9 KROK 4 - Urząd skarbowy W czwartym kroku przedsiębiorcę czeka wizyta w urzędzie skarbowym. W urzędzie skarbowym przedsiębiorca musi wybrać formę rozliczeń opodatkowania spośród czterech dostępnych: Karta podatkowa, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Podatkowa księga przychodów i rozchodów, Pełna księgowość oraz podjąć decyzję czy firma będzie płatnikiem VAT

10 Krok 4 – Urząd skarbowy Osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą składają również zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1 a ich prywatny numer NIP staje się jednocześnie numerem NIP zakładanej właśnie firmy. NIP- numer identyfikacji podatkowej

11 KROK 5 - ZUS Ostatni V krok to wizyta w ZUS-ie. Przedsiębiorca na zgłoszenie w ZUS-ie ma 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA natomiast zgłoszenie siebie jako płatnika składek należy złożyć na druku ZUS ZFA. Zgłoszenia ZUS ZUA oraz ZUS ZFA są bezpłatne.

12 KROK 5 - ZUS Dokumenty jakie należy zabrać ze sobą to
kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON oryginały tychże dokumentów do wglądu. Zgłoszenia ZUS ZUA oraz ZUS ZFA są bezpłatne.

13 KROK 5 - ZUS Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu rentowym wypadkowemu Podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odprowadzają składkę na Fundusz Pracy, dobrowolnie natomiast można opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe.

14 Patryk Poświata III H Łabuńska

15


Pobierz ppt "Procedura podejmowania działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google