Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trochę historii ● W dniu 28 lutego 2011 roku Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu powołała do życia Zespół ds. Edukacji Prawnej przy Radzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trochę historii ● W dniu 28 lutego 2011 roku Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu powołała do życia Zespół ds. Edukacji Prawnej przy Radzie."— Zapis prezentacji:

1

2 Trochę historii ● W dniu 28 lutego 2011 roku Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu powołała do życia Zespół ds. Edukacji Prawnej przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Celem działania Zespołu jest realizacja programu: „Prawo w szkole” (Program), promującego edukację prawną wśród dzieci i młodzieży na terenie szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) Wielkopolski. ● Powiadomiliśmy środowiska oświatowe i samorządowe o naszej aktywności. W siedzibie OIRP odbyły się spotkania z udziałem władz oświatowych miasta, powiatu i regionu (Wielkopolski Kurator Oświaty) oraz dyrektorów zainteresowanych szkół z Wielkopolski. Stałą formą komunikowania o ważnych wydarzeniach Programu są konferencje prasowe. ● Zaprosiliśmy szkoły naszego regionu do odwiedzania izbowej sali rozpraw i wykorzystywania symulacji sądowych z udziałem aplikantów II i III roku aplikacji radcowskiej w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Bezpośrednie uczestnictwo w rozprawie to dla młodzieży szkolnej nowe doświadczenie poznawcze, poprzez które zapoznają się z działaniem polskiego systemu sądowniczego a także ciekawa obserwacja warsztatu młodych prawników występujących w różnych rolach w procesie.

3 Trochę historii ● W 2011 roku podpisaliśmy umowy o współpracy: w marcu 2011 roku z Kancelarią Radców Prawnych, dzięki której otrzymaliśmy do wykorzystania moduł elektroniczny do prowadzenia działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży – Prawoteczka (materiały do pobrania: www.prawoteka.pl/prawoteczka) oraz w listopadzie 2012 roku z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty.www.prawoteka.pl/prawoteczka ● Prawoteczka - to scenariusze lekcji, do bezpłatnego pobrania ze strony i wykorzystania na lekcjach wychowawczych, WOS-u, czy zajęciach pozalekcyjnych. Zakres tematyczny został podzielony na trzy obszary: szkoła, dom, prawo co dnia. Do tej pory zostały opracowane cztery scenariusze lekcji nt. podziału i czytania prawa – prosta sprawa, zawody prawnicze już nie tajemnicze, w sklepie jesteśmy konsumentami …i to z licznymi prawami, kibicu poznaj stadionowe prawa - będzie bezpieczna zabawa. W przygotowaniu są scenariusze kolejnych lekcji.

4 ● Efektem współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakresie promowania edukacji prawnej w wielkopolskich szkołach było zorganizowanie w 2013 roku pierwszego w kraju Konkursu wiedzy o prawie. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Wielkopolski. Odbyły się już dwie edycje konkursu. W tegorocznej edycji wzięło udział 120 szkół. Atrakcją części ustnej konkursu było wygłaszanie przez uczniów wystąpień w sali rozpraw OIRP w Poznaniu. Uczestnicy finału wykazali się dużą znajomością zagadnień prawnych oraz pasją poznawczą godną przyszłych reprezentantów zawodów prawniczych. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody finansowe i rzeczowe. Laureaci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych uzyskali także dodatkowe 6 punktów uwzględnianych w procesie rekrutacji do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

5 Izba zorganizowała także system kształcenia z zakresu prawa dla dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego regionu w ramach projektu: ”Szkoła bliższa prawu – rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym założeniem rocznego projektu (czerwiec 2013 - kwiecień 2014 roku) było przekazanie nauczycielom warsztatu metodycznego do praktycznej nauki prawa. W ramach szkolenia oprócz 120 h zajęć z prawa, 80 h warsztatów pedagogiczny prowadzonych przez metodyków, 40 h warsztatów umiejętności społecznych miały miejsce: wizyta studyjna do Brukseli i Berlina oraz Debata "Nauczyciel - promotorem obywatelskości" zorganizowana w siedzibie OIRP w Poznaniu. Podczas wizyty studyjnej nauczyciele mieli okazję zapoznać się z tym jak wyglądają i funkcjonują w Brukseli wielokulturowe szkoły na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Zwiedzili Parlament Europejski, spotkali się z przedstawicielami instytucji unijnych oraz odwiedzili wyjątkowe Centrum Medialne – Parlamentarium poświęcone historii Unii Europejskiej. Debata była okazją do dyskusji nt. znaczenia zaangażowania nauczycieli w kształtowaniu postaw obywatelskich i społecznych uczniów. W debacie udział wzięli przedstawiciele władz oświaty, lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych.

6 Teraźniejszość Prowadzimy zajęcia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Wielkopolski. Odbywają się one dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu radców prawnych i aplikantów radcowskich - pasjonatów, opiekujących się szkołami uczestniczącymi w programie. W ten sposób powstaje sieć, która z każdym rokiem szkolnym się powiększa. Zajęcia prowadzone są w dwóch formach. Pierwsza z nich - popularyzatorska obejmuje pakiet dziewięciu lekcji (jedna lekcja w miesiącu), w ramach których realizowane są takie tematy jak: zawody prawnicze, podział prawa, prawo imprez masowych, prawo rodzinne, prawo konsumenckie, prawo autorskie, prawo wewnątrzszkolne (znaczenie Statutu szkoły jako szkolnej Konstytucji); symulacje rozpraw sądowych: cywilnych, karnych, administracyjnych. Druga z nich, realizowana dla szkół ponadgimnazjalnych, dla klas profilowanych (z treściami prawnymi), jest skorelowana z planem lekcji i zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez cały rok szkolny. Tematyka prawna tych lekcji jest znaczenie rozszerzona w porównaniu z propozycją popularyzatorską, obejmuje praktyczne formy wykorzystywania wiedzy prawnej takie jak: pisanie pism urzędowych, sądowych, rozwiązywanie casusów, uczestniczenie w symulacjach rozpraw sądowych (w siedzibie OIRP w Poznaniu, na sali sądowej), prowadzenie debat o różnej problematyce prawnej.

7 Dopełnieniem Programu jest udział radców prawnych w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz Rad Rodziców i prezentacja konkretnych zagadnień prawnych – istotnych w pracy szkoły. Na potrzeby zajęć prowadzonych w wielkopolskich szkołach tworzymy bazy wiedzy (prezentacje, casusy, publikacje) oraz archiwum (nagrania) symulacji sądowych (z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego) prowadzonych z naszymi aplikantami. Powołaliśmy w OIRP w Poznaniu Grupę Roboczą Prawa Oświatowego, w skład której wchodzą radcy prawni specjalizujący się w tej dziedzinie prawa. Głównym zadaniem Grupy jest przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie prawa oświatowego.

8 ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY JOLANTA KUCHARZAK Przewodnicząca Zespołu ds. Edukacji Prawnej OIRP w Poznaniu tel. 518 897 677 e-mail: prawowszkole@poznan.oirp.plprawowszkole@poznan.oirp.pl www. poznan.oirp.pl www.szkolablizszaprawu.pl/pobierzwww.szkolablizszaprawu.pl/pobierz (scenariusze lekcji)


Pobierz ppt "Trochę historii ● W dniu 28 lutego 2011 roku Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu powołała do życia Zespół ds. Edukacji Prawnej przy Radzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google