Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T. 3. Arytmetyka komputera. Sygnał cyfrowy, analogowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T. 3. Arytmetyka komputera. Sygnał cyfrowy, analogowy"— Zapis prezentacji:

1 T. 3. Arytmetyka komputera. Sygnał cyfrowy, analogowy
T.3. Arytmetyka komputera. Sygnał cyfrowy, analogowy. Pozycyjne systemy liczenia

2 Systemy liczbowe

3 Systemy liczbowe możemy podzielić na:
pozycyjne niepozycyjne (addytywne). 

4 Niepozycyjne systemy liczenia
Systemy niepozycyjne (addytywne) to takie w których wartość danej liczby jest suma wartości znaków cyfrowych z których się ona składa. Najpopularniejszym systemem addytywnym jest system arabski  i rzymski.

5 Pozycyjne systemy liczenia
Pozycyjny systemem liczbowy jest sposobem zapisywania liczb za pomocą skończonego zbioru znaków (cyfry arabskie, litery alfabetu) gdzie wartość liczbowa cyfry zależy od jej umiejscowienia (pozycji) względem sąsiednich znaków. System ten charakteryzuje liczba zwana podstawą systemu pozycyjnego która określa ilość używany cyfr (znaków) Systemami pozycyjnymi nazywamy takie systemy, w których każda cyfra (znak) ma określoną pozycję i wagę na danej pozycji.

6 Pozycyjne systemy liczenia
Do najbardziej popularnych zaliczamy: System dziesiętny (decymalny)  {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} System dwójkowy (binarny)  {0, 1} System szesnastkowy (heksadecymalny) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-A, 11-B, 12-C, 13-D, 14-E, 15-F} System ósemkowy (oktalny) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

7 System decymalny (dziesiętny)

8 System binarny – zmiana liczby dwójkowej na postać dziesiętną
Teraz porównaj równania z systemem decymalnym. Co się zmieniło? Nie mnożę już przez potęgi liczby 10, ale 2. Symbol zera w zapisie binarnym , oznacza tyle, co ''nie istnieje ta potęga''. Przykładowo, na trzecim miejscu od prawej wykonuje się działanie 0x2^2, czyli 0x4, czyli 0. Natomiast na pierwszym od lewej jest jedynka, czyli ''istnieje''. 1x2^10, co daje Proste.

9 System binarny - zamiany liczby dziesiętnej na postać binarną
należy wykonać cykliczne dzielenie z resztą. Dzielną jest liczba dziesiętna, a dzielnikiem — podstawa systemu binarnego, czyli 2. Wynik z pierwszego dzielenia ponownie jest dzielony przez 2, i tak aż do uzyskania 0. Liczba binarna powstaje na bazie reszt zapisanych w odwrotnej kolejności

10 System szesnastkowy (heksadecymalny)
najczęściej jest wykorzystywany do uproszczonego zapisu długich liczb binarnych. Podstawę systemu heksadecymalnego stanowi 16 cyfr. Pierwsze 10 to arabskie cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pozostałe 6 to pierwsze litery alfabetu łacińskiego: A, B, C, D, E, F

11 System heksadecymalny – zmiana liczby dziesiętnej na szesnastkową
Aby dokonać zamiany liczby dziesiętnej na postać szesnastkową, należy wykonać cykliczne dzielenie z resztą. Dzielną jest liczba dziesiętna, natomiast dzielnikiem — podstawa systemu heksadecymalnego, czyli 16. Wynik uzyskany z pierwszego dzielenia ponownie jest dzielony przez 16, i tak aż do uzyskania 0. Liczba szesnastkowa powstaje na bazie reszt zapisanych w odwrotnej kolejności. Wartości powyżej 9 koduje się za pomocą odpowiednich cyfr-liter, np. A:

12 System heksadecymalny – zmiana liczby binarnej na szesnastkową
Przy konwersji liczb szesnastkowych na postać binarną i odwrotnie najprościej posłużyć się tabelą.

13 System heksadecymalny – zmiana liczby szesnastkowej na dziesiętną
Kolejne cyfry w liczbie heksadecymalnej należy ponumerować, począwszy od pierwszej (0) z prawej strony. Następnie każdą cyfrę mnożymy przez wagę otrzymaną z podstawy (16) podniesionej do potęgi równej pozycji. Po przemnożeniu cyfr przez wagi (litery należy zamienić na odpowiedniki dziesiętne) wykonujemy sumowanie. Otrzymana liczba dziesiętna jest odpowiednikiem liczby szesnastkowej. Liczba zapisana w systemie szesnastkowym jako ABC2 odpowiada w systemie dziesiętnym.

14 System heksadecymalny – zmiana liczby binarnej na szesnastkową
należy rozpocząć od pogrupowania ciągu po cztery cyfry. Grupowanie rozpoczynamy od prawej strony i kontynuujemy aż do uzyskania końca liczby. Jeżeli ostatnie cyfry w pogrupowanej liczbie mają mniej niż cztery znaki, należy uzupełnić puste pozycje zerami. Następnie, posługując się tabelą, należy wszystkie pogrupowane znaki zamienić na odpowiadające im cyfry heksadecymalne

15 System heksadecymalny – zmiana liczby szesnastkowej na binarną
Konwersja z liczby szesnastkowej na binarną jest jeszcze prostsza. Wystarczy na podstawie tabeli zamienić cyfry heksadecymalne na czterocyfrowe ciągi binarne i połączyć je w jedną liczbę:

16 System ósemkowy (ang. octal — oktalny) jest pozycyjnym systemem liczbowym, w którym:
podstawę stanowi osiem kolejnych cyfr arabskich: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. System ten jest rzadko stosowany; zastosowanie można zobaczyć w uniksowym poleceniu chmod (służącym do zmiany uprawnień dostępu do plików i katalogów). Konwersję liczb ósemkowych na postać dziesiętną i odwrotnie wykonuje się analogicznie jak w przykładach poświęconych systemom: binarnemu i szesnastkowemu.

17 cyfra ósemkowa cyfry dwójkowe 000 1 001 2 010 3 011 4 100 5 101 6 110 7 111

18 Działania na liczbach binarnych

19 Dodawania liczb binarnych
Opiera się na prostej tabliczce dodawania, w której reprezentowane są cztery sumy cząstkowe: 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1 1 + 1 = 0 i 1 dalej Czwarta suma, 1+1, daje wynik 0 w bieżącej kolumnie oraz przeniesienie (ang. carry) jedynki do następnej kolumny (w lewo), gdzie jest ona dodawana do stojącej tam liczby. 1+1+1 = 11 = 1 z pezeniesieniem

20 Przykład: (5)10+(6)10=(11)10 To nie podlega wątpliwości:):) (5)10=(101)2 (6)10=(110)2

21 Odejmowanie liczb binarnych
Opiera się na prostej tabliczce odejmowania, w której reprezentowane są cztery sumy cząstkowe 0 + 0 = 0 0 + 1 = 0 1 + 0 = 1 + 1 = 1 i pożyczka Pożyczka oznacza konieczność odjęcia 1 od wyniku odejmowania cyfr w następnej kolumnie.

22 Przykład: 106(10) = (2) 15(10) = 1111(2)

23 Odejmowanie liczb binarnych- niedomiar

24 Mnożenie liczb binarnych
Opiera się na prostej tabliczce mnożenia, w której reprezentowane są cztery sumy cząstkowe 0 + 0 = 0 0 + 1 = 0 1 + 0 = 0 1 + 1 = 1

25 Przykład: 9(10) = 1001(2) 5(10) = 0101(2)


Pobierz ppt "T. 3. Arytmetyka komputera. Sygnał cyfrowy, analogowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google