Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kod Graya.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kod Graya."— Zapis prezentacji:

1 Kod Graya

2 Kod Graya Kod Graya, zwany również kodem refleksyjnym, jest dwójkowym kodem bezwagowym niepozycyjnym, który charakteryzuje się tym, że dwa kolejne słowa kodowe różnią się tylko stanem jednego bitu. Jest również kodem cyklicznym, bowiem ostatni i pierwszy wyraz tego kodu także spełniają w/w zasadę. Kodem Graya długości n jest ciąg wszystkich 2n różnych ciągów n cyfr {0,1}, ustawionych tak, że dwa kolejne ciągi cyfr różnią się dokładnie jedną z nich. Używa się go w przetwornikach analogowo-cyfrowych, szczególnie w systemach gdzie występują po sobie kolejne wartości np. czujniki położenia/obrotu. Kodów Graya można używać do etykietowania pojedynczych procesorów w sieci będącej hiperkostką.

3 Rozszerzanie kodu Graya
Rozszerzanie kodu Graya o 1 bit przeprowadza się wg następującego algorytmu: Dopisz te same słowa kodowe, ale w odwrotnej kolejności (odbicie lustrzane) Do początkowych wyrazów dopisz bit o wartości zero, natomiast do odbitych lustrzanie bit o wartości 1.

4 Kod Graya jako zagadnienie grafowe
Niech G będzie grafem. Jeżeli V(G) będzie zbiorem {0,1}n wszystkich ciągów cyfr binarnych długości n i połączymy dwa ciągi (wierzchołki) krawędzią tylko wtedy, gdy różnią się one na jednej pozycji, to cykl Hamiltona w G wyznacza jednoznacznie kod Graya długości n.

5 Przykład konstruowania kodu 4-bitowego

6 Prosta konwersja z naturalnego kodu binarnego na kod Graya
Zamiast konstruowania tablicy kodu Graya dla liczby zapisanej w kodzie dwójkowym można znaleźć odpowiednik w kodzie Graya w następujący sposób: przesunąć liczbę w postaci binarnej o jeden bit w prawo (podzielić przez 2) wykonać operację XOR na odpowiednich bitach liczby i wyniku dzielenia liczby przez 2. W języku programowania C tę operację można zapisać następującym wyrażeniem: gray = liczba ^ (liczba / 2) lub gray = liczba ^ (liczba >> 1)

7 Konwersja z kodu Graya na naturalny kod binarny
Kolejne cyfry naturalnego kodu binarnego wyznacza się iteracyjnie, od najbardziej znaczącej, w oparciu o odpowiednią cyfrę kodu Graya i poprzednio wyznaczoną cyfrę kodu naturalnego: przyjmij pierwszą (najbardziej znaczącą) cyfrę kodu naturalnego równą pierwszej cyfrze kodu Graya każdą kolejną cyfrę oblicz jako różnicę symetryczną (XOR) odpowiedniej cyfry kodu Graya i poprzednio wyznaczonej cyfry kodu naturalnego.

8 Przykład przeliczenia
Wynik: słowu 1010 w kodzie Graya odpowiada ciąg 1100 w kodzie naturalnym, czyli liczba 12. Rzeczywiście, jak pokazuje przedstawiona wyżej konstrukcja, 1010 jest trzynastym słowem kodowym 4-bitowego kodu, a więc (przy numeracji rozpoczynającej się od zera) odpowiada mu liczba 12.


Pobierz ppt "Kod Graya."

Podobne prezentacje


Reklamy Google