Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lech Poloński ZABRZE 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lech Poloński ZABRZE 1."— Zapis prezentacji:

1 Lech Poloński ZABRZE 1

2 Badanie finansowane z grantu rozwojowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3 mln złotych

3 POLMIDES Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leczenia hybrydowego z klasycznym CABG Do badania zostało włączonych 200 chorych z udokumentowaną angiograficznie wielonaczyniową choroba wieńcową Po randomizacji chorzy przydzieleni do grupy klasycznego CABG i leczenia hybrydowego Po 12 miesiącach kontrola angiograficzna

4 POLMIDES Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leczenia hybrydowego z klasycznym CABG Prezentacje podczas Kongresów EACTS w Lizbonie i Lipsku Prestiżowej konferencji TCT w 2013 roku Projekt badania został zacytowany w wytycznych ESC 2014 Główna praca z badania opublikowana w wysoko cenionym JACC Cardiovascular Interventions z IF = 7.5

5 POLMIDES Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leczenia hybrydowego z klasycznym CABG Konferencja prasowa podczas TCT 2013

6 Rejestr finansowany przez Ministerstwo Zdrowia Program POLKARD
3,35 mln złotych w latach Koszt 1 pacjenta włączonego do PL-ACS: 6 zł

7 Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych
PL-ACS Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych (PL-ACS) jest prospektywnym badaniem obserwacyjnym kolejnych chorych hospitalizowanych na terenie Polski z powodu ostrego zespołu wieńcowego Prowadzony przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu od 2003 roku w ramach Programu POLKARD Ministerstwa Zdrowia, przy wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia 17 października 2013 roku wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia RP Komitet Sterujący Rejestru Prof. Lech Poloński, Zabrze (Przewodniczący) Prof. Mariusz Gąsior, Zabrze (Z-ca przewodniczącego) Dr hab. Marek Gierlotka, Zabrze (Koordynator) Prof. Andrzej Cieśliński, Poznań Prof. Jacek Dubiel, Kraków Prof. Robert Gil, Warszawa Prof. Zbigniew Kalarus, Zabrze Prof. Grzegorz Opolski, Warszawa Prof. Witold Rużyłło, Warszawa Prof. Michał Tendera, Katowice Prof. Marian Zembala, Zabrze

8 Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS
Liczba zgłoszonych OZW do Rejestru

9 Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS
Skumulowana liczba raportujących szpitali

10 Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS
Co nam daje Rejestr PL-ACS Integracja środowiska kardiologicznego Źródło informacji dla Ministerstwa Zdrowia RP Narodowego Funduszu Zdrowia – NFZ Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – NIZP-PZH Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - PTK Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego - ESC Światowej Organizacji Zdrowia – WHO Wartość naukowa Publikacje (43), doniesienia zjazdowe (107), wykłady dydaktyczne Doktoraty (15), habilitacje (1) Wpływ na wytyczne postępowania w kardiologii

11 Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS
Łączny IF publikacji z PL-ACS = 71,5 Średni IF / publikację = 1,7 Średnia liczba cytowani / publikację = 4,9 Skumulowana liczba cytowań

12

13


Pobierz ppt "Lech Poloński ZABRZE 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google