Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Lech Poloński ZABRZE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Lech Poloński ZABRZE."— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Lech Poloński ZABRZE

2 Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Badanie finansowane z grantu rozwojowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 mln złotych

3 Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Do badania zostało włączonych 200 chorych z udokumentowaną angiograficznie wielonaczyniową choroba wieńcową Po randomizacji chorzy przydzieleni do grupy klasycznego CABG i leczenia hybrydowego Po 12 miesiącach kontrola angiograficzna POLMIDES Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leczenia hybrydowego z klasycznym CABG

4 Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS POLMIDES Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leczenia hybrydowego z klasycznym CABG Prezentacje podczas Kongresów EACTS w Lizbonie i Lipsku Prestiżowej konferencji TCT w 2013 roku Projekt badania został zacytowany w wytycznych ESC 2014 Główna praca z badania opublikowana w wysoko cenionym JACC Cardiovascular Interventions z IF = 7.5

5 Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS POLMIDES Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leczenia hybrydowego z klasycznym CABG Konferencja prasowa podczas TCT 2013

6 Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Rejestr finansowany przez Ministerstwo Zdrowia Program POLKARD 3,35 mln złotych w latach 2003-2014 Koszt 1 pacjenta włączonego do PL-ACS: 6 zł

7 Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych   Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych (PL-ACS) jest prospektywnym badaniem obserwacyjnym kolejnych chorych hospitalizowanych na terenie Polski z powodu ostrego zespołu wieńcowego   Prowadzony przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu od 2003 roku w ramach Programu POLKARD Ministerstwa Zdrowia, przy wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia   17 października 2013 roku wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia RP   Komitet Sterujący Rejestru  Prof. Lech Poloński, Zabrze (Przewodniczący)  Prof. Mariusz Gąsior, Zabrze (Z-ca przewodniczącego)  Dr hab. Marek Gierlotka, Zabrze (Koordynator)  Prof. Andrzej Cieśliński, Poznań  Prof. Jacek Dubiel, Kraków  Prof. Robert Gil, Warszawa  Prof. Zbigniew Kalarus, Zabrze  Prof. Grzegorz Opolski, Warszawa  Prof. Witold Rużyłło, Warszawa  Prof. Michał Tendera, Katowice  Prof. Marian Zembala, Zabrze

8 Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Liczba zgłoszonych OZW do Rejestru

9 Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Skumulowana liczba raportujących szpitali

10 Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Co nam daje Rejestr PL-ACS   Integracja środowiska kardiologicznego   Źródło informacji dla  Ministerstwa Zdrowia RP  Narodowego Funduszu Zdrowia – NFZ  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – NIZP-PZH  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - PTK  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego - ESC  Światowej Organizacji Zdrowia – WHO   Wartość naukowa  Publikacje ( 43 ), doniesienia zjazdowe ( 107 ), wykłady dydaktyczne  Doktoraty ( 15 ), habilitacje ( 1 )  Wpływ na wytyczne postępowania w kardiologii

11 Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Łączny IF publikacji z PL-ACS = 71,5 Średni IF / publikację = 1,7 Średnia liczba cytowani / publikację = 4,9 Skumulowana liczba cytowań

12 Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS

13


Pobierz ppt "Posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy MZ Nr XXV/2015 – Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Lech Poloński ZABRZE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google