Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sekcji Rytmu Serca Kandydat na Przewodniczącego-Elekta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sekcji Rytmu Serca Kandydat na Przewodniczącego-Elekta"— Zapis prezentacji:

1 Sekcji Rytmu Serca Kandydat na Przewodniczącego-Elekta
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji Jarosław Kaźmierczak Klinika Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2 Moja historia elektroterapii
1986 – implantacje stymulatorów serca VVI, badania elektrofizjologiczne serca 1988 – ablacje AVN za pomocą energii DC (2) 1992 – implantacje stymulatorów DDD i AAI 1995 – ablacje RF (AVNRT, WPW, FLA, idio VT), pierwsza (moja) implantacja ICD (Belgia) 1998 – implantacje ICD (w tym ICD-DDD) w Sz-nie 2002 – ablacje transseptalne 2003 – implantacje CRT 2004 – ablacje CARTO 2008 – ablacje AF 2009 – krioablacje balonowe (AF) i punktowe Jarosław Kaźmierczak 2

3 Przebieg pracy zawodowej
Klinika Kardiologii PAM (PUM) w Szczecinie 1986 – asystent stażysta 1987 – asystent 1992 – adiunkt od 1993 – z-ca Kier. Kliniki Kardiologii 2004 – adiunkt dr hab. od 1995 – kierownik Pracowni Elektrofizjologii 2009 – konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii woj. zachodniopomorskie Jarosław Kaźmierczak 3 3

4 Staże naukowe i szkoleniowe
Stopnie naukowe 1991 – dr n. med. – elektrofizjologia kliniczna 2003 – dr hab. med. - elektrofizjologia kliniczna, ICD 2008 – Fellow of European Society of Cardiology (FESC) Staże naukowe i szkoleniowe 1991 – Karolinska Institutet Sztokholm 1995 – Uniwersytet w Gandawie, Belgia – styp. Min. Zdrowia Uniwersytet w Gandawie, Belgia – styp. ECS 2000 – 2011 – krótkie – Rotterdam, Hamburg, Bad Neustadt, Kolonia Jarosław Kaźmierczak 4 4

5 Specjalizacje Dorobek naukowy
1989 – choroby wewnętrzne I stopień 1992 – choroby wewnętrzne II stopień kardiologia Dorobek naukowy Prace naukowe 50 oryginalnych 20 case report i poglądowych KBN/Min. = 550 5 rozdziałów IF = 21,34 Doniesienia zjazdowe - ok krajowych i zagranicznych Jarosław Kaźmierczak 5 5

6 Doświadczenie w pracy w PTK
– sekretarz Szczecińskiego Oddziału PTK – przewodniczący Szczecińskiego Oddziału PTK przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szczecińskiego Oddziału PTK – członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK 1998 – 2001 oraz od 2010 – członek Komitetu Naukowego Kongresów PTK Rada Redakcyjna – Folia Cardiologica, W Dobrym Rytmie Recenzent – EP Europace, Kardiologia Polska, Folia Cardiologica Jarosław Kaźmierczak 6 6

7 Doświadczenie w pracy w PTK
1989 – sekretarz KO Wiosennej Konferencji PTK sekretarz KO Kongresu PTK w Szczecinie przewodniczący KO Konferencji Sekcji Elektrofizjologii i Stymulacji Serca PTK - Kołobrzeg przewodniczący KO Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK - Szczecin Jarosław Kaźmierczak 7 7

8 Zainteresowania pozazawodowe
„trudne wyzwania”

9 „Kontynuacja i nowości”
działalność naukowa i edukacyjna - konferencja SRS, sesje na Kongresie PTK (podniesienie poziomu naukowego) - kursy szkoleniowe (kontynuacja i rozszerzenie na EPS/Abl), - rejestry procedur (finansowanie) - programy wieloośrodkowe - współpraca z ZG PTK, EHRA, ESC (wzrost aktywności Polski) - współpraca z odpowiednikami SRS z Europy - nagradzanie (finansowe) najlepszych publikacji (z IF) - granty naukowe Jarosław Kaźmierczak 9 9

10 „Kontynuacja i nowości”
poprawa stanu elektroterapii w Polsce - współpraca z Nadzorem Specjalistycznym (Konsultant Krajowy, Kon. Woj.) - presja na wprowadzanie nowych procedur w katalogu NFZ - certyfikaty ( ) - rejestry procedur (finansowanie) - rejestry powikłań (w ośrodkach, centralny) sprawność organizacyjna Zarządu i całej Sekcji - regularne spotkania w siedzibie ZG PTK - powoływanie grup roboczych do konkretnych zadań - wybory do władz sekcji ciągłe (1 miesiąc) – zgodność ze statutem PTK ! Jarosław Kaźmierczak 10 10

11 „Kontynuacja i nowości”
finanse sekcji - dążenie do „niezależności” finansowej (nie od PTK) - dotacje od ZG PTK (np. XX zł /członka sekcji /rok) - opłaty za akredytacje ośrodków (certyfikaty?) - dochody z konferencji i kursów (np. do specjalizacji) - bezwarunkowe granty firm - starania o środki UE (na edukację, na wyrównywanie dostępności, na promocję zdrowia) Jarosław Kaźmierczak 11 11

12 Dziękuję za uwagę 12


Pobierz ppt "Sekcji Rytmu Serca Kandydat na Przewodniczącego-Elekta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google