Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego” „Gospodarka i transport – fundamenty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego” „Gospodarka i transport – fundamenty."— Zapis prezentacji:

1 „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego” „Gospodarka i transport – fundamenty dalszego rozwoju regionów” 27 kwietnia 2012 r.

2 Długość granicy czesko-polskiej wynosi ok. 796 km, z czego długość granicy Republiki Czeskiej z Rzeczpospolitą Polską wynosi odpowiednio: - Województwo Dolnośląskie ok. 438 km (ok. 55% długości granicy), - Województwo Opolskie ok. 208 km (ok. 26% długości granicy), - Województwo Śląskie ok. 150 km (ok. 19% długości granicy).

3 Partnerstwo -PARTNER WIODĄCY: Kraj Morawsko-Śląski (Departament Projektów Europejskich, Urząd Krajowy Kraju Morawsko-Śląskiego) -PARTNERZY:Województwo Śląskie (Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) Województwo Opolskie (Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)

4 Miejsce projektu w Programie Oś priorytetowa: (22.3) Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia: (22.3.1) Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne Typ projektu: Projekt ukierunkowany na współpracę instytucji publicznych i innych podmiotów uprawnionych po obu stronach granicy Wnioskowane dofinansowanie EFRR 330 057,12 EUR (85% budżetu projekt) Przyznane dofinansowanie EFRR 294 624,83 EUR (85% budżetu projekt) Okres realizacji maj 2010 r. – kwiecień 2012 r. 24 miesiące (przedłużenie o 12 m-cy – do maja 2013 r.)

5 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego -czterech pracowników piszących wniosek (w trzech instytucjach), -wspólne spotkania robocze, -konsultacje koncepcji projektowej w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Bielsku-Białej, -wspólna praca w aplikacji internetowej Benefit7 : -przygotowanie wniosku, -poprawa wniosku, -sprawozdawczość, -konsultacje wniosku projektowego we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu, -złożenie wniosku aplikacyjnego: w ramach III naboru wniosków (do 20 listopada 2009 r.), -akceptacja przez Komitet Monitorujący: 27-28 kwietnia 2010 r. (Opole).

6 Główny cel projektu wsparcie i rozwój współpracy transgranicznej Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego dzięki utworzeniu WSPÓLNEGO SEKRETARIATU, WYMIANY DOŚWIADCZEŃ PARTNERSKICH URZĘDÓW REGIONALNYCH STRATEGII SYSTEMOWEJ WSPÓŁPRACY NA OKRES 2010-2020. Wszystkie działania będą wspierać proces powstawania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

7 Działania w ramach projektu Główne działania: -przygotowanie dokumentu analizy dotychczasowej współpracy transgranicznej Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego, -przygotowanie dokumentu strategicznego kształtującego współpracę transgraniczną Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego, Realizowane poprzez: -funkcjonowanie grup roboczych w trzech regionach (międzywydziałowa grupa robocza ds. współpracy transgranicznej), -wizyty studyjne do Ostrawy, Katowic i Opola, -wizytę studyjną na flamandzko-francusko-walońskie pogranicze, -cztery konferencje tematyczne (energetyka, gospodarka, transport, turystyka) -konferencję na temat czesko-polskiego pogranicza w Brukseli

8 Działania w ramach projektu: Katowice

9 Działania w ramach projektu: Lille – Kortrijk – Brugia

10 Działania w ramach projektu: Ostrawa

11 Obszary zainteresowania zbieżne z celami EUWT TRITIA Główne: Gospodarka, Energetyka, Ruch turystyczny, Transport; Dodatkowe: Kultura, Kapitał ludzki, edukacja i współpraca szkół wyższych, Środowisko naturalne, Współpraca instytucji publicznych i wymiana doświadczeń.

12 Moravskoslezský kraj Žilinský samosprávny kraj Województwo Opolskie Województwo Śląskie Stolica OstravaŽilinaOpoleKatowice Powierzchnia 5 445 km²6 808 km²9 411 km²12 333 km² Liczba mieszkańców 1 250 000694 7631 037 0884 654 115 Gęstość ludności 230 osób / km²102 osoby / km²110 osób / km²377 osób / km² Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

13 historia 06/2009 – decyzja o utworzeniu EUWT; ustanowienie grupy roboczej 12/2010 – sejmiki regionalne zatwierdzają konwencję i statut 01/2011 – powiadomienia o zamiarze przystąpienia do EUWT wysłane przez partnerów do władz krajowych 02/2012 – sejmiki regionalne zatwierdzają konwencję i statut (po uwagach MSZ) 03/2012 – powiadomienia o zamiarze przystąpienia do EUWT wysłane przez partnerów do władz krajowych EUWT TRITIA

14 Województwo Opolskie (PL) Województwo Śląskie (PL) Województwo Śląskie (PL) Kraj Morawsko-Śląski (CZ) Kraj Morawsko-Śląski (CZ) Samorządowy Kraj Żyliński (SK) EUWT TRITIA EUWT TRITIA „… Ugrupowanie zostało powołane dla ułatwienia i wspierania współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej między Krajem Morawsko-Śląskim (CZ), Samorządowym Krajem Żylińskim (SK), Województwem Opolskim (PL) i Województwem Śląskim (PL), w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej, w szczególności poprzez realizację projektów albo programów współpracy terytorialnej …” Założone cele EUWT TRITIA  ułatwianie codziennego życia obywatelom polsko-czesko-słowackiego pogranicza,  zapewnienie transgranicznej spójności na poziomie całego obszaru,  realizacja projektów strategicznych w celu wspólnego rozwoju obszaru.

15 „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego” POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Budżet projektu 346 617,46 EUR Współfinansowanie EFRR 294 624,83 EUR „Współpraca i wsparcie współpracy transgranicznej samorządów regionalnych oraz podmiotów działających w Kraju Żylińskim i Morawsko-Śląskim” POWT Republika Słowacka - Republika Czeska 2007-2013 Budżet projektu 101 130,00 EUR Współfinansowanie EFRR 85 960,50 EUR „Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)” PWT Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007- 2013 Budżet projektu 270 695,11 EUR Współfinansowanie EFRR 227 115,85 EUR REALIZOWANIE ZADAŃ w ramach trzech bilateralnych projektów transgranicznych W RAMACH EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (CZ-PL, SK-CZ i PL-SK).

16 Celem prac jest stworzenie dokumentu pozwalającego pokazać wspólny potencjał czterech regionów leżących na obszarze EUWT TRITIA, jego możliwości rozwojowe oraz kierunki dalszych działań. Prace nad dokumentem prowadzone są w układzie: czesko-polskim, słowacko-czeskim i polsko-słowackim i zostały podzielone na część analityczno-diagnostyczną i strategiczną. Po opracowaniu trzech odrębnych dokumentów zostaną one scalone w jeden dokument. Opracowanie dokumentów zostało powierzone ekspertom zewnętrznym. REALIZOWANIE ZADAŃ w ramach trzech bilateralnych projektów transgranicznych W RAMACH EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (CZ-PL, SK-CZ i PL-SK).

17 Identyfikacja projektów strategicznych ważnych z perspektywy obszaru TRITIA PL-CZ Wyniki badań diagnostycznych  wynik współpracy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz innych partnerów regionalnych,  wykorzystanie pomysłów zgłaszanych podczas tzw. warsztatów strategicznych zorganizowanych w Ostrawie, w Opolu i w Katowicach. Odniesienie założeń dokumentu strategicznego tworzonego w projekcie „Strategie systemowej współpracy…” do założeń innych dokumentów strategicznych województwa śląskiego, w tym przede wszystkim do strategii „Śląskie 2020” i dokumentów związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji. Aplikacja wyników projektu „CERADA – Central European Research and Development Area” (prowadzonego przez partnerów z województwa śląskiego, kraju morawsko-śląskiego, kraju żlińskiego oraz kraj żyliński) zakończonego opracowaniem planu potencjalnych wspólnych działań wzmacniających potencjał badawczo-rozwojowy i innowacyjność gospodarki na trójstyku Polski, Czech i Słowacji.

18 Wyniki badań diagnostycznych: Identyfikacja projektów strategicznych ważnych z perspektywy obszaru TRITIA Priorytet1. Transport i infrastruktura Priorytet 2. Współpraca gospodarcza Priorytet 3. Ruch turystyczny Priorytet 4. Energetyka i środowisko

19 Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: Identyfikacja projektów strategicznych ważnych z perspektywy obszaru TRITIA CZ-PL Priorytet1. Transport i infrastruktura Priorytet 3. Ruch Turystyczny 1.1. Infrastruktura ponadregionalna 1.4. Mapowanie dalszego rozwoju infrastruktury transgranicznej 3.2. Medializacja, integracja informacji i pakietyzacja oferty usług turystycznych

20 Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL Priorytet 1. Transport i infrastruktura Działanie 1.1. Infrastruktura ponadregionalna Projekt Utworzenie środkowoeuropejskiej platformy logistycznej Słowa kluczowe logistyka, transport, lotnictwo, transport drogowy, transport towarów Kluczowe aktywności - Realizacja działań projektowych i badawczych w zakresie ICT dla potrzeb transportu i logistyki. - Realizacja działań projektowych i badawczych w zakresie automatyzacji obsługi towarów. - Wdrażanie programów uniwersyteckich dotyczących logistyki i transportu; szkolenia zawodowe w zakresie logistyki i transportu. - Utworzenie wspólnej oferty. - Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych, targach itd. Możliwy promotor / konsorcjum - Uczelnie tworzące konsorcjum PROGRES 3. - Samorządy regionalne w obszarze transgranicznym. - Samorządy dużych miast. - Operatorzy usług logistycznych. - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA. Źródło finansowania - Środki budżetowe samorządów regionalnych lub wykorzystanie bieżącej alokacji EFRR i EFS. - Programy Ramowe UE. - Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej. - Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.

21 Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL Priorytet 1. Transport i infrastruktura Działanie 1.4. Mapowanie możliwości dalszego rozwoju infrastruktury transgranicznej Projekt Transgraniczny transport publiczny Słowa kluczowe transport publiczny, wspólny bilet, koleje, autobusy Kluczowe aktywności ₋Powołanie grupy zadaniowej ds. kolejowej i autobusowej transgranicznej komunikacji publicznej. ₋Przeprowadzenie badań rynkowych związanych z popytem na transgraniczną komunikację publiczną ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczenia tras oraz częstotliwości połączeń. ₋Opracowanie studium wykonalności rozwoju kolejowej i autobusowej transgranicznej komunikacji publicznej. ₋Zawiązywanie porozumień instytucji samorządowych lub instytucji samorządowych i partnerów prywatnych; wybór schematów zarządzania połączeniami i ich operatorów. Możliwy promotor / konsorcjum ₋Samorządy dużych miast. ₋Podmioty zarządzające połączeniami kolejowymi i autobusowymi. ₋Prywatni operatorzy komunikacji zbiorowej. Źródło finansowania ₋Środki budżetowe samorządów regionalnych. ₋Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej. ₋Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.

22 Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL Priorytet3. Ruch turystyczny Działanie3.2. Marketing i promocja Projekt Medializacja, integracja informacji i pakietyzacja oferty usług turystycznych Słowa kluczowe promocja, wizerunek, turystyka miejska, agroturystyka, ekoturystyka, turystyka przygraniczna, aktywności turystyki krajoznawczej, rekreacyjnej (bez turystyki ekonomicznej) Kluczowe aktywności - Rozwój i stała modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki na obszarach przygranicznych. - Promocja Euroregionów: „Silesia”, „Beskidy”, „Śląsk Cieszyński” jako obszarów bogatych w walory turystyczne. - Odświeżona informacja turystyczna i/lub oznakowanie atrakcji turystycznych na szlakach, w miastach i miasteczkach, a także głównych drogach tranzytowych. - Wzmocnienie systemu informacji turystycznej. - Pakietyzacja usług gmin i obszarów turystyki przygranicznej. Możliwy promotor / konsorcjum - euroregiony „Silesia”, „Beskidy”, „Śląsk Cieszyński”. - Organizacje turystyczne. Źródło finansowania - Środki budżetowe samorządów regionalnych lub wykorzystanie bieżącej alokacji EFRR. - Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej. - Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.

23 Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: inne aktywności CZ-PL Międzynarodowa ścieżka zabytków techniki - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. - Podmioty zarządzające zabytkami techniki w ramach ścieżki regionalnej oraz innymi zabytkami techniki. Przygotowanie tras narciarstwa biegowego - Euroregiony. - „Beskidzka Piątka”. - Inne samorządy lokalne w obszarze przygranicznym.

24 http://strategie.tritia.eu

25 Dziękuję za uwagę Grażyna Zduńczuk-Studnicka Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Juliusza Ligonia 46 40-037 Katowice www.slaskie.pl | gospodarka@slaskie.pl


Pobierz ppt "„Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego” „Gospodarka i transport – fundamenty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google