Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja projektu (Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni Gdynia, 15.12.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja projektu (Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni Gdynia, 15.12.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja projektu (Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni Gdynia, 15.12.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cel projektu Aktywizacja zawodowa i psychospołeczna Uzyskanie i/lub podwyższenie kompetencji zawodowych Nabycie doświadczenia zawodowego Wsparcie w zakresie poszukiwania pracy Okres realizacji 1 listopada 2012r. – 31 grudzień 2014r. Reintegracja społeczna i zawodowa 39 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie Gdyni lub Sopotu

3 Potrzeba realizacji projektu Brak przyjaznej przestrzeni dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy Osoba niepełnosprawna nie spełnia kryteriów „idealnego pracownika” Nadal brak świadomości pracodawców o możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych z orzeczoną niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną Brak motywacji do zmiany i wykorzystywania zmian Stygmat inności

4 Proces rekrutacji Spotkania informacyjne Składanie formularzy rekrutacyjnych Weryfikacja formalna formularzy rekrutacyjnych Rozmowa kwalifikacyjna Wystawienie opinii o zasadności udziału w projekcie Informacja telefoniczna i pisemna o zakwalifikowaniu do projektu Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie

5 Skala zainteresowania 147 osób złożyło formularze rekrutacyjne 39 osób podpisało deklaracje uczestnictwa w projekcie Na jedno miejsce przypadało 3,77 osoby

6 Zadania przewidziane dla każdego uczestnika/czki Indywidualne Poradnictwo ZawodoweIndywidualne sesje z psychologiemGrupowe warsztaty psychospołeczneIndywidualne szkolenia zawodoweStaż u pracodawcówPośrednictwo pracy

7 Indywidulany Poradnictwo Zawodowe Indywidulany Plan Działania Analiza potrzeb Diagnoza potencjału zawodowego Wyznaczenie celu działania Wyznaczenie strategii osiągania celu

8 Wyniki badania ankietowego o zakończeniu poradnictwa zawodowego

9 Indywidulane poradnictwo psychologiczne 4 godziny indywidualnych sesji z psychologiemDiagnoza kompetencji społecznychDiagnoza problemów oraz ustalenie sposobów radzenia sobie z nimiKorekta postawPomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z niepełnosprawnością i brakiem pracyWystawienie opinii psychologa w zakresie doboru odpowiedniego szkolenia zawodowego

10 Wyniki badania ankietowego po zakończeniu IPP

11 Warsztaty psychospołeczne Cel: nabycie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie poprzez zdobywanie kompetencji niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego prowadzące do integracji społecznej i zawodowej Warsztaty grupowe I moduł – Trening komunikacji społecznej II moduł – Praktyczne rady III moduł – Warsztaty aktywnego poruszania się na rynku pracy

12 Wyniki badania ankietowego po zakończeniu warsztatów psychospołecznych

13 Szkolenia indywidulane Pracownik administracyjno – biurowy Pracownik magazynowy Archiwistka I stopnia Profesjonalne sprzątanie Pomoc kuchenna Opiekun osób starszych Księgowość od podstaw Portier - dozorca Dopasowane indywidulanie w procesie doradztwa zawodowego i psychologicznego

14 Wyniki badania ankietowego po zakończeniu szkolenia

15 Staż Okres odbywania stażu – 3 miesiące Staż zorganizowano w 27 podmiotach (8 instytucji państwowych i 19 przedsiębiorców prywatnych) Staż organizowany był u pracodawców, którzy zaproponowali program stażu zgodny z kwalifikacjami nabytymi w trakcie szkolenia Zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy

16 Wyniki badania ankietowego po zakończeniu stażu

17 Pośrednictwo pracy Usługa pośrednictwa pracy ma na celu udzielenie pomocy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Z usługi pośrednictwa pracy skorzystało 21 osób Pośrednik pracy spotyka się z uczestnikiem/czką średnio raz w miesiącu

18 Rezultaty twarde uczestnictwa 39 osób rozpoczęło udział w projekcie 16 osób podjęło pracę 1 osoba założyła działalność gospodarczą 17 osób uczestniczy w projekcie 5 osób przerwało uczestnictwo

19 Dziękuję za uwagę Jolanta Klauze Specjalista ds. programów Koordynator Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Prezentacja projektu (Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni Gdynia, 15.12.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google