Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa modelu niezawodnościowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa modelu niezawodnościowego"— Zapis prezentacji:

1 Budowa modelu niezawodnościowego
Wykład 6 Budowa modelu niezawodnościowego

2 Modelowanie niezawodności obiektów technicznych
Analiza zagadnienia modelowania niezawodności nowego obiektu technicznego złożonego z wielu elementów wskazuje, że możliwe są tu dwa sposoby postępowania: 1) zakładające znajomość niezawodności ele-mentów obiektu, 2) polegające na badaniu procesów prowadzących do uszkodzeń.

3 sformułowania podstawowego wymagania niezawodnościowego,
Opracowanie typowej matematycznej postaci modelu niezawodnościowego elementów do-wolnego systemu technicznego wymaga: sformułowania podstawowego wymagania niezawodnościowego, przyjęcia postaci miar niezawodności, sprecyzowania cech zdatności i granic obszaru zdatności, oraz określenia 4. modelu obciążenia, 5. początkowych właściwości elementu.

4

5

6

7

8 Pęknięcia zmęczeniowe
Proces kołysań statku Przeciążenia Zmęczenie objętościowe Trwałe odkształcenia plastyczne Pęknięcia zmęczeniowe WYPADKI MORSKIE

9 Podstawowe wymaganie niezawodnościowe:
Zachowanie stanu zdatności w zakładanym okresie eksploatacji (tj. nieuszkadzalność). Przyjmuje się, że na nieuszkadzalność ele-mentu zasadniczy wpływ ma proces naprę-żeń w tzw. krytycznym przekroju tego elementu.

10 Cechy zdatności zapas granicy plastyczności w odniesieniu do uszkodzenia utożsamianego z trwałym odkształceniem plastycznym jako skutku jednorazowego osiągnięcia przez naprężenie poziomu granicy plastyczności 2) zapas względnego uszkodzenia zmęczeniowego w odniesieniu do uszkodzenia utożsamianego z pęknięciem jako skutku zmęczenia objętościowego materiału

11 Granice obszarów zdatności
element zdatny:

12 Miary niezawodności

13 Miary niezawodności gdzie:

14 Model początkowych właściwości elementu
Model obciążeń - proces losowy (problem: identyfikacja procesu) Model początkowych właściwości elementu - zmienna losowa (problem: identyfikacja rozkładu)

15 Model obciążeń

16 Proces realizacji składowej ay przyspieszenia działającego na elementy konstrukcji ostojnicy żurawia (lokalizacja żurawia kontenerowiec B-577, część dziobowa) Przebieg naprężeń dla warunków rejsu w wybranych obszarach konstrukcji wysięgnika pokładowego żurawia bezpodporowego

17

18

19 rozkład Rayleigha

20 Model układu dynamicznego
Model falowania wiatrowego Równania ruchu statku na fali wiatrowej Model układu fala – kadłub statku Model układu fala – element

21 Model początkowych właściwości elementu

22

23 Ocena prawdopodobieństwa
uszkodzenia

24

25

26 Z = W – S >0 Warunkiem nie wystąpienia uszkodzenia
jest zajście relacji Z = W – S >0 Prawdopodobieństwo nie uszkodzenia elementu wynosi zatem:

27 Bezpieczeństwo i ryzyko
Wykład 7 Bezpieczeństwo i ryzyko - pojęcia podstawowe -


Pobierz ppt "Budowa modelu niezawodnościowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google