Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo do informacji Dariusz Bober Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo do informacji Dariusz Bober Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski."— Zapis prezentacji:

1 Prawo do informacji Dariusz Bober Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski

2 Agenda Postulat Dostęp do danych pomiarowych Jak stanowią zapisy prawne eBOK – „nowa” inicjatywa Wolny rynek = ruch oddolny Aktywność odbiorcy na rynku energii Wniosek i dyskusja

3 Postulat Dostęp do informacji elektronicznej o własnym zużyciu energii jest warunkiem koniecznym dla aplikacyjnego przetwarzania danych. 2020: http://pl.standardy-grafiki-komputerowej.wikia.com/wiki/Interakcja_cz%C5%82owiek-komputer vs.

4 2020 – powszechny AMR Kto będzie miał dostęp do danych pomiarowych?

5 Prawo dostępu do informacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007, Nr 93 poz 623), § 13 pkt 4 ppkt 5,6: „Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej: -przekazuje dane pomiarowe odbiorcy, sprzedawcy oraz podmiotowi, o którym mowa w § 14 odpowiedzialnemu za rozliczenie niezbilanso- wania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu; (…)”

6 Prawo dostępu do informacji IRiESD-Bilansowanie opracowana przez Dystrybutora, w pkt C1.2 d (str. 103/180) stwierdza: „Administrowanie przez (… dystrybutora) danymi pomiarowymi w obszarze sieci dystrybucyjnej polega na wyznaczaniu ilości dostaw energii, dla potrzeb rozliczeń na Rynku Bilansującym, Rynku Detalicznym oraz usług dystrybucyjnych i obejmuje następujące zadania: (…) d) udostępnianie OSP, sąsiednim OSDp, POB, sprzedawcom oraz URD danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych,”

7 Prawo dostępu do informacji Umowa na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, w przypadku rozpatrywanej spółki OSD, w § 1 p.3 stanowi: „Strony zobowiązują się stosować do postanowień Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).”

8 Prawo dostępu do informacji Częścią integralną w/w umowy jest Regulamin w nim zaś (§ 11, pkt. 6,): „Odbiorca wyraża zgodę na udostępnianie danych pomiarowych Podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe Odbiorcy, którego wskazał Sprzedawca energii elektrycznej, z którym Odbiorca ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej.” Zatem również Regulamin wskazuje, że prawo dysponowania danymi pomiarowymi przysługuje bezpośrednio odbiorcy, którego te dane dotyczą, i że to odbiorca ma wyrazić zgodę na udostępnienie tych danych przez OSD innemu podmiotowi, tu. POB.

9 Prawo dostępu do informacji Częścią integralną w/w umowy jest Regulamin w nim zaś (§ 1, pkt. 5,): „W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie zastosowanie mają postanowienia: (…) c) Przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy Prawo energetyczne, w szczególności: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189, poz. 1126), dalej zwane "rozporządzeniem taryfowym" Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623), dalej zwane "rozporządzeniem systemowym" d) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., dalej IRiESD.”

10 Prawo dostępu do informacji Stanowisko Dystrybutora: „Przytoczone prawa odbiorcy są wyczerpująco realizowane poprzez przekazywanie odbiorcy faktury rozliczeniowej (papierowej i 2x w roku) Oraz umożliwienie mu swobodnego wglądu we wskazania licznika energii elektrycznej.”

11 Hipoteza Występuje (występowała) pewna niefrasobliwość w zakresie respektowania/interpretowania praw odbiorców indywidualnych w zakresie dostępu do danych pomiarowych.

12 eBOK – przykład oferowanej funkcjonalności Autoryzacja poprzez jednorazowe hasło dostępu Komunikacja w protokole SSL

13 eBOK – przykład oferowanej funkcjonalności Przeglądanie sald

14 eBOK – przykład oferowanej funkcjonalności Dokonywanie zgłoszeń - proces niezautomatyzowany pole tekstowe kilka kategorii zgłoszeń

15 eBOK – przykład oferowanej funkcjonalności Przeglądanie odczytów - proces niezautomatyzowany selektywny wybór daty, zamiast zakresu dat brak możliwości eksportu

16 Inicjatywa oddolna wolny rynek - aplikacja przygotowana jako praca inżynierska, przez 1 osobę, w 2 semestry Przemysław Wanat, „Witryna aktywnego uczestnika rynku energii”, praca inżynierska, 2013 Funkcjonalność: -rejestracja i autoryzacja, -import danych pomiarowych w formacie PTPiREE, -ręczne uzupełnienie pomiarów, -kalkulator kosztów alternatywnych, -ewidencja punktów charakterystycznych, -wymiana uwag i możliwość konsultacji poprzez dostępne forum.

17 Aktywność odbiorcy indywidualnego na rynku energii

18 Cena RB > G11; 5 dni (1,4% ) Cena RB < G11; 361 dni (98,6%)

19 Aktywność odbiorcy indywidualnego na rynku energii

20

21 Zużycie u średniej wielkości odbiorcy przemysłowego, 95 723,75 MWh rocznie, przy odbiorcy indywidualnym z ok 0,9 MWh w roku, oznacza 106360 odbiorców w grupie o porównywalnym rocznym zużyciu. Hipoteza – już obecne rozwiązania ITC oferują możliwości technicznie by utworzyć i zarządzać taką grupą. W grupie siła Czy grupa odbiorców indywidualnych może negocjować konkurencyjne ceny u sprzedawców energii elektrycznej?

22 Wniosek i dyskusja Warunek konieczny Dostęp do informacji o własnym zużyciu energii oraz możliwość elektronicznego dostępu do danych pomiarowych w formie usługi (SOA – service oriented aplication) jest warunkiem koniecznym do swobodnego rozwoju usług okołoenergetycznych, informacyjnych - wspierających odbiorcę w jego aktywności na rynku energii

23 Dziękuję za uwagę Dariusz Bober dbober@univ.rzeszow.pl Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski


Pobierz ppt "Prawo do informacji Dariusz Bober Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google