Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 Magnetyzm Indukcja elektromagnetyczna podsumowanie wiadomości Grzegorz F. Wojewoda informatyka + 2

3 PROGRAM WYKŁADU 1. Pole magnetyczne i jego źródła 2. Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym 3. Siła elektrodynamiczna 4. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej 5. Prądnica prądu przemiennego 6. Prąd przemienny 7. Dioda jako prostownik

4 Pole magnetyczne i jego źródła Źródłem pola magnetycznego są poruszające się ładunki elektryczne. Pole magnetyczne wokół przewodnika, w którym płynie prąd elektryczny.

5 Pole magnetyczne i jego źródła Źródłem pola magnetycznego są poruszające się ładunki elektryczne. Pole magnetyczne wokół zwojnicy

6 Pole magnetyczne i jego źródła Źródłem pola magnetycznego są poruszające się ładunki elektryczne. Pole magnetyczne magnesu trwałego

7 Pole magnetyczne i jego źródła Źródłem pola magnetycznego są poruszające się ładunki elektryczne. Pole magnetyczne wokół Ziemi

8 Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym Odchylanie strumienia elektronów w polu magnetycznym

9 Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym Na naładowaną cząstkę poruszającą się w polu magnetycznym działa siła Lorentza. Wartość siły Lorentza można obliczyć ze wzoru Kierunek i zwrot siły Lorentza może ustalać reguła lewej dłoni

10 Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym Gdy naładowaną cząstkę skierujemy pod kątem prostym do linii pola magnetycznego, to na taką cząstkę działa siła Lorentza, której kierunek jest prostopadły do wektora prędkości cząstki. Siła Lorentza pełni w tym przypadku rolę siły dośrodkowej. Okres obiegu cząstki w jednorodnym polu magnetycznym.

11 Siła elektrodynamiczna Siłę, która działa na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym nazywamy siłą elektrodynamiczną. Wartość siły elektrodynamicznej można obliczyć ze wzoru:

12 Siła elektrodynamiczna Kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej można wyznaczyć korzystając z reguły lewej dłoni. Doświadczenie uczniowskie – film: Moduł 11 – Film – doświadczenie 1

13 Siła elektrodynamiczna Przewodniki, w których płyną prądy elektryczne oddziałują na siebie

14 Siła elektrodynamiczna Fizyczne podstawy działania silników elektrycznych.

15 Siła elektrodynamiczna Fizyczne podstawy działania silników elektrycznych.

16 Siła elektrodynamiczna Fizyczne podstawy działania silników elektrycznych.

17 Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Schemat układu do badania zjawiska indukcji elektromagnetycznej Wyniki doświadczenia 1. Gdy magnes jest nieruchomy względem zwojnicy, to miernik nie wskazuje przepływu prądu elektrycznego. 2. Gdy magnes porusza się względem zwojnicy, to miernik wskazuje przepływ prądu. 3. Im ruch magnesu względem zwojnicy jest szybszy, tym wartość natężenia prądu wskazywanego przez miernik jest większa. 4. Gdy zmienia się zwrot ruchu magnesu, to zmienia się kierunek płynięcia prądu elektrycznego w zwojnicy.

18 Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Strumień indukcji magnetycznej można sobie wyobrazić jako linii pola magnetycznego przepływającego przez pewną powierzchnię Jednostką strumienia indukcji magnetycznej jest [ Wb ] (weber).

19 Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Prawo indukcji M. Faradaya Wartość siły elektromotorycznej indukcji w obwodzie znajdującym się w polu magnetycznym jest wprost proporcjonalna do szybkości zmian strumienia indukcji magnetycznej pola obejmującego ten obwód.

20 Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Reguła Lenza Kierunek prądu indukcyjnego jest taki, że pole magnetyczne powstające wokół tego prądu przeciwdziała przyczynie, która go wywołała.

21 Prądnica prądu przemiennego

22

23

24 Siła elektromotoryczna powstająca w ramce prądnicy prądu przemiennego

25 Prąd przemienny Wykres przedstawia natężenia prądu przemiennego. Prąd przemienny zmienia nie tylko wartość, ale również kierunek przepływu Natężenie prądu płynącego przez odbiornik

26 Prąd przemienny Moc prądu przemiennego

27 Prąd przemienny Natężenie skuteczne prądu przemiennego Natężenie skuteczne prądu przemiennego I SK o amplitudzie I 0 odpowiada takiej wartości prądu stałego, że moc wydzielona podczas płynięcia obu prądów w jednakowych warunkach jest taka sama.

28 Prąd przemienny Schemat budowy transformatora Przekładnia transformatora : Doświadczenie uczniowskie – plik: Film – doświadczenie 2

29 Dioda jako prostownik Półprzewodnik samoistny

30 Dioda jako prostownik Półprzewodnik typu n

31 Dioda jako prostownik Półprzewodnik typu p

32 Dioda jako prostownik Połączone ze sobą półprzewodniki typu n oraz typu p stanowią diodę półprzewodnikową

33 Dioda jako prostownik Polaryzacja diody w kierunku przewodzenia. Polaryzacja diody w kierunku zaporowym.

34 Dioda jako prostownik Układ prostowniczy z jedną diodą

35 Dioda jako prostownik Układ prostowniczy składający się z czterech diod

36


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google