Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Pole magnetyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Pole magnetyczne."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Pole magnetyczne

2 Pole magnetyczne w materiałach paramagnetyki Namagnesowanie własne ma taki sam kierunek jak zewnętrzne pole magnetyczne diamagnetyki Namagnesowanie własne ma przeciwny kierunek do zewnętrznego pola magnetycznego ferromagnetyki Występują domeny, których rozmiary są rzędu części milimetra i które zachowują się jak małe magnesy Magnetyczne własności materiałów określają głównie magnetyczne właściwości ich elektronów – spinowe i orbitalne momenty magnetyczne

3 Pole magnetyczne w ferromagnetykach

4 Pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego H zwiększą się objętość domen, w których orientacja wektora magnetyzacji M jest zgodna z polem H.

5 Pole magnetyczne w ferromagnetykach Domeny, w których kierunek polaryzacji tworzy mały kąt z kierunkiem pola, będą się rozrastać kosztem innych przesunięcia ścian domenowych są odwracalneprzesunięcia nieodwracalneobrót wektorów namagnesowania w poszczególnych domenach

6

7 Pole magnetyczne w materiałach Wektor namagnesowania – moment magnetyczny jednostki objętości Prawo Curie:

8 Pole magnetyczne w materiałach Pole zewnętrzne Pole powstałe w materiale

9 Pole magnetyczne w materiałach Całkowity prąd magnetyzacji

10 Pole magnetyczne w materiałach Prawo Ampera:

11 Pole magnetyczne w materiałach Natężenie pola magnetycznego: Prawo Ampera:

12 Pole magnetyczne i elektryczne Pole magnetycznePole elektryczne HD MP B E

13 Pole magnetyczne w materiałach Podatność magnetyczna Względna podatność magnetyczna

14 Ładunek w polu magnetycznym

15 Ruch cząstki można opisać jako złożenie dwóch niezależnych ruchów: wzdłuż osi Z z prędkością i w płaszczyźnie XY z prędkością.

16 Ładunek w polu magnetycznym Ruch wzdłuż osi Z: Kierunek siły Lorentza jest prostopadły do wektora, a więc składowa siły w kierunku osi Z wynosi zero. Ruch wzdłuż osi Z jest ruchem jednostajnym z prędkością.

17 Ładunek w polu magnetycznym Ruch w płaszczyźnie XY: Wartość siły Lorenza: Siła skierowana jest prostopadle do wektora prędkości Siła Lorenza to siła dośrodkowa

18 Ładunek w polu magnetycznym Okres ruchu: Częstość kołowa: Częstość cyklotronowa niezależna od prędkości

19 Ładunek w polu magnetycznym W kierunku osi Z tor jest linią prostą, zaś w płaszczyźnie XY okręgiem Wypadkowy tor - linia śrubowa zwaną też helisą. Skok helisy:

20 Ładunek w polu magnetycznym

21 Podsumowanie W polu elektrycznym i magnetycznym działa siła Lorentza: Pole elektryczne nadaje cząstce przyspieszenie: o kierunku wektora E Energia kinetyczna nadana cząstce przez różnicę potencjałów U:

22 Podsumowanie Kiedy ładunek porusza się w kierunku nierównoległym do kierunku wektora indukcji magnetycznej wówczas jego tor jest linią śrubową (helisą) której oś skierowana jest równolegle do kierunku wektora indukcji, a promień r wynosi: Ruch cząstki w płaszczyźnie prostopadłej do wektora indukcji jest ruchem okresowym z częstością cyklotronową niezależną od prędkości: Parametry charakteryzujące ruch okresowy:

23

24

25 Zorza polarna


Pobierz ppt "FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Pole magnetyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google