Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Producent w product liability (Zofia Zymonik)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Producent w product liability (Zofia Zymonik)"— Zapis prezentacji:

1 Producent w product liability (Zofia Zymonik)

2 Kto jest producentem w zasadach odpowiedzialności za produkt (product liability)?
Wytwórca wyrobu finalnego lub jego części składowej. Quasi-producent – organizacja, która sama nie produkuje, ale za zgodą wytwórcy umieszcza swój znak rozpoznawczy na wyrobie. Importer, który sprowadza wyroby z krajów trzecich, nie należących do UE. Dystrybutor detaliczny (sprzedawca jest uważany za producent wówczas, gdy: nie można zidentyfikować wytwórcy ; nie poinformował w porę osoby kupującej kto jest wytwórcą wyrobu. Opracowała: Z.Zymonik

3 Produkt bezpieczny, produkt niebezpieczny - pojęcie
Produkt niebezpieczny – produkt, który nie zapewnia bezpieczeństwa jakiego można oczekiwać przy uwzględnieniu normalnego jego zużycia. Produkt bezpieczny – produkt, który w zwykłych lub innych, dających się przewidzieć w sposób uzasadniony warunkach, nie stwarza żadnego zagrożenia lub stwarza zagrożenie znikome. Opracowała: Z.Zymonik

4 Szkoda - pojęcie Jest rozumiana jako śmierć, obrażenia osobiste, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy o odpowiedniej wartości. Z.Zymonik

5 Producent nie wprowadził niebezpiecznie wadliwego produktu na rynek.
Przesłanki zwalniające producenta od odpowiedzialności za produkt (product liability) Producent nie wprowadził niebezpiecznie wadliwego produktu na rynek. W chwili wprowadzenia produktu na rynek niebezpieczna wada nie istniała. Wytworzony produkt nie był przedmiotem biznesu (nie był przeznaczony do sprzedaży). Niebezpiecznie wadliwy produkt był zgodny z obligatoryjnymi wymaganiami przepisów państwowych. Stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili wprowadzenia do obrotu nie umożliwiał wykrycia wady produktu. Produkt był częścią składową innego produktu, a wada nie była spowodowana tą częścią. Opracowała:Z.Zymonik Opracowała: Z.Zymonik

6 Koniec


Pobierz ppt "Producent w product liability (Zofia Zymonik)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google