Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administracja architektoniczno-budowlana i Nadzór budowlany

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administracja architektoniczno-budowlana i Nadzór budowlany"— Zapis prezentacji:

1 Administracja architektoniczno-budowlana i Nadzór budowlany
Elżbieta Gabryś Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kraków, 11 grudnia 2014 r.

2 Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, z wyłączeniem gospodarki nieruchomościami, - gospodarka, - transport. Współdziałanie z nadzorem budowlanym Zezwolenia na realizację inwestycji w trybie specustw Administracja architektoniczno-budowlana

3 nadzór instancyjny szkolenia, pomoc merytoryczna kontrola
Administracja architektoniczno-budowlana Wojewoda organ wyższej instancji w zakresie aministracji architektoniczno-budowlanej nadzór instancyjny szkolenia, pomoc merytoryczna kontrola

4 Ruch budowlany w Małopolsce
rok Liczna pozwoleń na budowę Pozycja w skali kraju 2012 20398 3 2013 19655 I półrocze 2014 9440

5 Nadzór instancyjny analiza orzecznictwa starostów
Administracja architektoniczno-budowlana Nadzór instancyjny analiza orzecznictwa starostów Liczba postępowań odwoławczych 666 830 Liczba utrzymanych decyzji 343 424 Liczba uchylonych decyzji 270 332 Inne rozstrzy-gnięcia 53 74 Rok 2012 2013

6 Administracja architektoniczno-budowlana
Szkolenia administracji architektoniczno- budowlanej > cykliczne narady 2 razy w roku > szkolenia problemowe Egzekucja rozbiórek obiektów tymczasowych Plan szkoleń na 2015 r. 2 cykliczne narady (aktualne orzecznictwo, interpretacje GINB, zgłoszone problemy) warsztaty z zakresu ocen oddziaływania na środowisko anten telefonii komórkowej narada problemowa Mała nowelizacja prawa budowlanego

7 Kontrola wydawanych rozstrzygnięć Kontrola działania organów
Administracja architektoniczno-budowlana Kontrola w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej dotychczas od 2015 r. NOWOŚĆ Kontrola wydawanych rozstrzygnięć Kontrola działania organów -tryb odwoławczy -tryby nadzwyczajne -tryb skargowy -kontrola terminów kontrole problemowe kontrole kompleksowe

8 Usuwanie skutków działania żywiołów
Administracja architektoniczno-budowlana działania w oparciu o szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji wnioski na podstawie…. Analizy wyników postępowań odwoławczych Analizy materiałów przedstawianych przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie zadań z budżetu państwa Usuwanie skutków działania żywiołów NPPDL

9 rodzaj robót budowlanych
USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. obszar stosowania okres stosowania rodzaj robót budowlanych

10 Remont Odbudowa Rozbiórka Przebudowa rodzaj robót budowlanych
1. obiektów budowlanych 2. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym

11 ! Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych problemy
ujawnione podczas oceny wniosków Nieprawidłowa kwalifikacja robót (remont, przebudowa, rozbudowa) Niewłaściwie zastosowany tryb postępowania (zgłoszenie robót, pozwolenie, zezwolenie) Konsekwencje: brak możliwości uznania części robót wnioskowanych do dofinansowania !

12 Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych w Małopolsce
rok Liczna pozwoleń na budowę Pozycja w skali kraju 2012 129 2 2013 143 I półrocze 2014 75 1

13 Nadzór instancyjny analiza orzecznictwa starostów
zezwolenia na realizację inwestycji drogowych Nadzór instancyjny analiza orzecznictwa starostów Liczba postępowań odwoławczych 19 27 Liczba utrzymanych decyzji 7 Liczba uchylonych decyzji 10 16 Umorzenie postępo-wania 2 4 Rok 2012 2013

14 Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. spośród co najmniej 3 kandydatów wskazanych przez WINB Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Starosta Powołuje / odwołuje W uzgodnieniu albo na wniosek WINB

15 powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w województwie
Analiza działalności powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w województwie Wnioski: duże zróżnicowanie w zakresie liczby prowadzonych spraw / etat /miesiąc w zakresie czasochłonności / sprawa administracyjna w zakresie liczby prowadzonych kontroli/etat/miesiąc 50,6 6,3 23,4 2,3 125,8 26 ! UWAGA: brak zależności między liczbą prowadzonych spraw/etat a jakością orzecznictwa (miernik – liczba decyzji uchylonych /wydanych)

16 Zaległości w załatwianiu spraw przez PINB
działania WINB dodatkowe dotacje rezultat liczba spraw zaległych zmalała o ponad 30 % wnioski Zróżnicowanie w zakresie ilości zaległości / PINB - Ogromne zróżnicowanie kosztów działania / jednostkowa sprawa administracyjna 2083 zł Pracownicy etatowi 173 zł Umowy - zlecenia

17 Zróżnicowanie obciążenia pracą powiatowych inspektoratów
Liczba wszczętych postępowań /etat /rok (bez kontroli i spraw zaległych) 434,8 68,8 Uwaga: brak logicznych zależności między poziomem obciążenia a liczbą spraw zwracanych do ponownego rozpatrzenia

18 Egzekucja decyzji – nakazów rozbiórki
2010 2011 2012 2013 nakazy liczba 905 631 471 407 miejsce w kraju 2 3 4 wykonanie 123 263 355 269 13 wykonanie zastępcze 5 12 wykonanie przez zobowiązanego 120 258 343 264

19 Podział środków finansowych na działalność PINB
NOWOŚĆ Opracowanie metodologii podziału środków zdefiniowanie zadań i czynności wchodzących w ich zakres przyjęcie jednostkowego czasu realizacji zadania określenie poziomu kosztu godziny pracy urzędnika zaplanowanie liczby zdefiniowanych zadań na rok uwaga: - Budżet, nie będąc w żadnej mierze wprost zależny od liczby etatów winien pozwolić na skuteczną i elastyczną działalność jednostki . - Prace nad aktualną wersją zostaną zakończone do 20 grudnia 2014 r., a następnie zostaną zderzone z wynikami roku Pełne przejście na budżet zadaniowy planowane jest od roku 2016.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Administracja architektoniczno-budowlana i Nadzór budowlany"

Podobne prezentacje


Reklamy Google