Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie Agnieszka Białaszewska – mediator Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie Agnieszka Białaszewska – mediator Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia."— Zapis prezentacji:

1 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie Agnieszka Białaszewska – mediator Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie. Agnieszka Białaszewska mediator Salon Mediatora w Sądzie Okręgowym w Gdańsku dnia 16 stycznia 2015 roku

2 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie Agnieszka Białaszewska – mediator Stan faktyczny Maria Kowalska jest zatrudniona w Samochodzik spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, jednocześnie jest także dobrą znajomą prezesa Spółki - Adama Nowaka oraz jego żony. W ramach uprzejmości przyjacielskiej Adam Nowak, jako prezes zarządu spółki, użyczył Marii Kowalskiej w dniu 20 grudnia 2013 roku na okres dwóch tygodni samochód osobowy marki Ford Focus, nr rejestracyjny GD 1111G, rok produkcji 2010, będący własnością spółki, w celu odbycia podróży do domu rodzinnego. Po upływie dwóch tygodni Maria Kowalska uchylała się od zwrotu samochodu spółce, nadal jest w jego posiadaniu, nadto powierzała do używania ten samochód osobom trzecim, nie będąc do tego upoważniona. Maria Kowalska twierdzi, że samochód ten został je oddany do używania w ramach wykonywania jej obowiązków zawodowych, jako samochód służbowy. W trakcie spotkania wstępnego okazało się, iż spółka ma zaległości w stosunku do Marii Kowalskiej z tytułu umowy pożyczki w wysokości 80.000,00 zł. Spółka skierowała do Sądu pozew o wydanie rzeczy.

3 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie Agnieszka Białaszewska – mediator Założenia ugody Strony w drodze postępowania mediacyjnego uzgodniły, iż Maria Kowalska zobowiązuje się zwrócić samochód, przy czym termin wydania nastąpi w terminie siedmiu dni od dnia, w którym Sąd zatwierdzi ugodę w sprawie wydania samochodu. Strony uzgodniły także kwestie roszczeń Marii Kowalskiej z tytułu zaległości spółki w spłacie pożyczki.

4 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie Agnieszka Białaszewska – mediator PRECYZYJNE WSKAZANIE: a. RZECZY podlegającej wydaniu, b. TERMINU wydania przedmiotu sporu, c. ewentualnie sposobu, miejsca wydania, określenie kosztów wydania/zobowiązań w związku z posiadaniem rzeczy do dnia jej wydania, etc.

5 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie Agnieszka Białaszewska – mediator Przykłady a) „telefon komórkowy marki Samsung GT S5230 o numerze IMEI 357935/02/709353/7 wraz z kartą SIM z oznaczeniem firmy PLAY o numerze 8948061050012504537 przypisaną do numeru telefonu +48 668494882 oraz zasilaczem” b) „laptop marki Asus x550c o numerze seryjnym AK298457DG3958G59 wraz z zasilaczem” c) „stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 43, położony na pierwszej kondygnacji budynku w Gdańsku przy ul. 3 Maja 8, objęty księgą wieczystą Kw GD1G/00010000/0 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą Kw GD1G/00000100/1 tegoż Sądu” d) „rower damski marki UNIWERSAL model RETRO LUX 26" z zieloną stalową ramą, kołami o średnicy 26", skórzanym siodełkiem w kolorze jasno brązowym, stalowym bagażnikiem”

6 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie Agnieszka Białaszewska – mediator Przykłady e) „cały komplet kluczy (tj. minimum pięciu egzemplarzy), pasujących do wkładki górnej i dolnej zamontowanej w drzwiach wejściowych lokalu nr 43 w Gdańsku przy ul. 3 Maja 8, wraz z kartą bezpieczeństwa o numerze 123G344 niezbędną do wyrobienia kolejnych egzemplarzy kluczy” f) „tom I i II książki: Pismo Święte, wydanej w Warszawie w 1890 roku (na egzemplarzach widnieje adnotacja przy miejscu wydania: „Adam Glücksberg”), znajdującej się dotychczas w lokalu nr 43 w Gdańsku przy ul. 3 Maja 8” g) „drewno kominkowe bukowe pocięte na dł.35-40 cm, połupane w cenie 160zł/mp”

7 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie Agnieszka Białaszewska – mediator Treść ugody Ugoda zawarta przed mediatorem w dniu 16 stycznia 2015 roku w Gdańsku pomiędzy; Samochodzik spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-253) przy ul. Lęborskiej 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011111, posiadająca NIP 5831111111, REGON 123456789, reprezentowaną przez Adama Nowaka - prezesa zarządu spółki, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki, legitymującego się dowodem osobistym ALL999767, zamieszkałym: 80-253 Gdańsk, ul. Lęborska 12, a Marią Kowalską, legitymującą się dowodem osobistym AKL232478, posiadającą PESEL: 80010101230, zamieszkałą: 80-246 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 34E/9, zwanych dalej także: „stronami postępowania mediacyjnego”,

8 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie Agnieszka Białaszewska – mediator Treść ugody w wyniku postępowania mediacyjnego przeprowadzonego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydziału I Cywilnego z dnia 01 grudnia 2014 roku sygn. akt I C 4321/14 o skierowaniu stron do mediacji w sprawie o nakaz wydania rzeczy, zawarta przed Agnieszką Białaszewską, siedziba: 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 2A - mediatorem Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku, wpisaną na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przedmiotem ugody jest wskazanie terminu zwrotu samochodu osobowego marki Ford Focus, nr rejestracyjny GD 1111G, będącego przedmiotem umowy użyczenia z dnia 20 grudnia 2013 roku.

9 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie Agnieszka Białaszewska – mediator Treść ugody W ramach ugody strony postępowania mediacyjnego uzgodniły, co następuje: § 1 Maria Kowalska zobowiązuje się wydać Samochodzik spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku samochód osobowy marki Ford Focus, nr rejestracyjny GD 1111G, rok produkcji 2010, numer identyfikacyjny pojazdu SC1KC58E60F032967, silnik o pojemności 1364 cm3 wraz z kompletem dwóch kluczyków i pilotem samochodowym przypisanych do tego pojazdu, kartą pojazdu, książką serwisową oraz kompletem opon zimowych, będących przedmiotem użyczenia, w terminie do dnia 23 stycznia 2015 roku. § 2 (...)

10 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie Agnieszka Białaszewska – mediator Treść ugody § 3 Strony postępowania mediacyjnego zgodnie oświadczają, że niniejsza ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia stron wynikające ze stosunku prawnego stanowiącego przedmiot ugody. § 4. Strony postępowania mediacyjnego zgodnie oświadczają, że niniejsza ugoda jest dla nich zrozumiała i nie wnoszą do niej żadnych zastrzeżeń. § 5 Zgodnie z treścią art. 183(12) § 21 kodeksu postępowania cywilnego mediator poinformował strony, że podpisanie przez nie ugody oznacza wyrażenie zgody na wystąpienie do właściwego sądu o jej zatwierdzenie lub jej zatwierdzenie poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności, przy czym wymaga to złożenia dodatkowego wniosku. § 6 Ugodę sporządzono w sześciu egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron, mediatora oraz trzy egzemplarze do właściwego Sądu. …........................ ….......................... /Adam Nowak/ /Maria Kowalska/ …................................... /mediator/


Pobierz ppt "Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie Agnieszka Białaszewska – mediator Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google