Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU ZEZNAŃ ROCZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU ZEZNAŃ ROCZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU ZEZNAŃ ROCZNYCH
Pl. Lotników 1 Goleniów tel.: fax : Goleniów, 23 stycznia 2014 r. 1

2 I. BRAK PODPISU PODATNIKA
Szczególną uwagę prosimy zwrócić na to, aby dokumenty składane do urzędu skarbowego były podpisane. Zeznanie podatkowe podpisuje osobiście podatnik lub pisemnie upoważniony pełnomocnik, na podstawie udzielonego na piśmie pełnomocnictwa. W przypadku braku podpisu uznane będzie za nieważne. Pl. Lotników 1 Goleniów tel.: fax : 2

3 II. BRAK OZNACZENIA ZEZNANIA ROCZNEGO JAKO „ZŁOŻENIE ZEZNANIA” LUB „ KOREKTA ZEZNANIA”
Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1 Goleniów tel.: fax :

4 Oba dokumenty winny zawierać podpis podatnika.
III. BRAK PISMA WYJAŚNIAJĄCEGO PRZYCZYNĘ ZŁOŻENIA KOREKTY ZEZNANIA ROCZNEGO Urząd Skarbowy w Goleniowie W przypadku złożenia zeznania podatkowego zawierającego błędy, należy dokonać korekty zeznania, wypełniając je powtórnie (jeżeli występują załączniki to wraz z załącznikami) i dołączyć do korekty pismo uzasadniające przyczynę korekty. Oba dokumenty winny zawierać podpis podatnika. Pl. Lotników 1 Goleniów tel.: fax :

5 IV. NIEWŁAŚCIWY IDENTYFIKATOR PODATKOWY PODATNIKA/MAŁŻONKA
Urząd Skarbowy w Goleniowie Numerem PESEL posługują się podatnicy będąc osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Numerem NIP posługują się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej , osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą , osoby fizyczne będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług oraz płatnicy podatków. Pl. Lotników 1 Goleniów tel.: fax :

6 NIEKOMPLETNE WYPEŁNIENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO
(np. brak danych adresowych) Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1 Goleniów tel.: fax :

7 NIEKOMPLETNE WYPEŁNIENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO
(np. brak podsumowania np. przychodu) Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1 Goleniów tel.: fax :

8 NIEKOMPLETNE WYPEŁNIENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO
(np. brak kompletnych danych dotyczących organizacji pożytku publicznego - OPP) Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1 Goleniów tel.: fax :

9 NIEKOMPLETNE WYPEŁNIENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO
(np. brak załączników, brak danych o załącznikach) Urząd Skarbowy w Goleniowie Do zeznania należy dołączyć kompletnie wypełnione załączniki zgodnie z dokonanymi odliczeniami. Odliczenia z tytułu np. ulgi prorodzinnej w załączniku należy wykazać w takiej samej wysokości jak w zeznaniu. Pl. Lotników 1 Goleniów tel.: fax :

10 W przypadku, gdy kwota podatku wynosi 0,00 zł,
V. ODLICZANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ PODATKU Urząd Skarbowy w Goleniowie W przypadku, gdy kwota podatku wynosi 0,00 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne również winna wynosić 0,00 zł. Pl. Lotników 1 Goleniów tel.: fax :

11 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Jednocześnie przypominamy, że za rok podatkowy 2013 zeznania roczne można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Formularze zeznań oraz wszelkie informacje na temat składania zeznań przez Internet dostępne są na stronie

12 Złożenie zeznania przez Internet ułatwia wykonanie obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego, a także niesie następujące korzyści: oszczędność czasu, niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej, łatwość wypełnienia, bezpieczeństwo przesyłanych danych, gwarancja poprawności składanej deklaracji, otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

13 na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl,
Dodatkowe informacje Urząd Skarbowy w Goleniowie Szczegółowe informacje można uzyskać: na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: - pod numerami telefonu Krajowej Informacji Podatkowej: - 801 055 055 lub 22  , pod numerami telefonu Urzędu Skarbowego w Goleniowie:  446  415  437. Pl. Lotników 1 Goleniów tel.: fax :

14 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1
Goleniów tel.: fax :


Pobierz ppt "NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU ZEZNAŃ ROCZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google