Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU."— Zapis prezentacji:

1 Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU ZEZNAŃ ROCZNYCH Goleniów, 23 stycznia 2014 r.

2 Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl I. BRAK PODPISU PODATNIKA Szczególną uwagę prosimy zwrócić na to, aby dokumenty składane do urzędu skarbowego były podpisane. Zeznanie podatkowe podpisuje osobiście podatnik lub pisemnie upoważniony pełnomocnik, na podstawie udzielonego na piśmie pełnomocnictwa. W przypadku braku podpisu uznane będzie za nieważne.

3 Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl II. BRAK OZNACZENIA ZEZNANIA ROCZNEGO JAKO ZŁOŻENIE ZEZNANIA LUB KOREKTA ZEZNANIA

4 Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl III. BRAK PISMA WYJAŚNIAJĄCEGO PRZYCZYNĘ ZŁOŻENIA KOREKTY ZEZNANIA ROCZNEGO W przypadku złożenia zeznania podatkowego zawierającego błędy, należy dokonać korekty zeznania, wypełniając je powtórnie (jeżeli występują załączniki to wraz z załącznikami) i dołączyć do korekty pismo uzasadniające przyczynę korekty. Oba dokumenty winny zawierać podpis podatnika.

5 Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl IV. NIEWŁAŚCIWY IDENTYFIKATOR PODATKOWY PODATNIKA/MAŁŻONKA Numerem PESEL posługują się podatnicy będąc osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Numerem NIP posługują się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług oraz płatnicy podatków.

6 Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl IV.NIEKOMPLETNE WYPEŁNIENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO (np. brak danych adresowych)

7 Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl IV.NIEKOMPLETNE WYPEŁNIENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO (np. brak podsumowania np. przychodu)

8 Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl IV.NIEKOMPLETNE WYPEŁNIENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO (np. brak kompletnych danych dotyczących organizacji pożytku publicznego - OPP)

9 Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl IV.NIEKOMPLETNE WYPEŁNIENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO (np. brak załączników, brak danych o załącznikach) Do zeznania należy dołączyć kompletnie wypełnione załączniki zgodnie z dokonanymi odliczeniami. Odliczenia z tytułu np. ulgi prorodzinnej w załączniku należy wykazać w takiej samej wysokości jak w zeznaniu.

10 Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl V. ODLICZANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ PODATKU W przypadku, gdy kwota podatku wynosi 0,00 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne również winna wynosić 0,00 zł.

11 Jednocześnie przypominamy, że za rok podatkowy 2013 zeznania roczne można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Formularze zeznań oraz wszelkie informacje na temat składania zeznań przez Internet dostępne są na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

12 Złożenie zeznania przez Internet ułatwia wykonanie obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego, a także niesie następujące korzyści: oszczędność czasu, niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej, łatwość wypełnienia, bezpieczeństwo przesyłanych danych, gwarancja poprawności składanej deklaracji, otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

13 Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl Dodatkowe informacje Szczegółowe informacje można uzyskać: -na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl, -pod numerami telefonu Krajowej Informacji Podatkowej: -801 055 055 lub 22 330 03 30, -pod numerami telefonu Urzędu Skarbowego w Goleniowie: -91 43 21 446 -91 43 21 415 -91 43 21 437.

14 Urząd Skarbowy w Goleniowie Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Pl. Lotników 1 72-100 Goleniów tel.: +48 91 4321 500 fax :+48 91 4182 598 www.us-goleniow.is.szczecin.pl NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google