Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana rozporządzeń dla działań 413 i 431 Maj 2014 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana rozporządzeń dla działań 413 i 431 Maj 2014 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana rozporządzeń dla działań 413 i 431 Maj 2014 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

3 Projekt nowelizacji zakłada (1 z 3): 1.Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o płatność ostateczną z 31 grudnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. – dotyczy wszystkich 4 typów operacji. 2.Zakończenie ostatniego naboru wniosków nie później niż 30 września 2014 r. – dotyczy wszystkich 4 typów operacji. 3.Skasowanie listy rezerwowej wniosków z ostatniego naboru wniosków nie później niż 31 marca 2015 r. – dotyczy wszystkich 4 typów operacji. 4.Skrócenie wnioskodawcy długości przedłużenia terminu na wykonanie określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy z 6 miesięcy do 30 dni. Zgoda na przedłużenie terminu może być wyrażona więcej niż raz, jeżeli łączny okres tego przedłużenia nie przekracza 30 dni. – dotyczy tylko małych projektów. Uwaga: Na płatności nadal pozostaje 6 miesięcy.

4 Projekt nowelizacji zakłada (2 z 3): 5.Zastąpienie sformułowania operator publiczny sformułowaniem operator wyznaczony – w związku ze zmianą ustawy Prawo pocztowe – dotyczy tylko małych projektów. 6.NOWOŚĆ: Zmiana wysokości limitu środków przewidzianych na ostatni nabór do którego LGD będą miały możliwość dokonywania wyboru operacji: do wysokości 150%, a nie do wysokości 120% limitu jak stanowi obecnie obowiązujący przepis – dotyczy wszystkich 4 typów operacji. 7.Uzależnienie wypłaty pomocy beneficjentowi od wykonania operacji zgodnie z przepisami odrębnymi, których regulacje dotyczą zadań objętych małym projektem, w tym pomocy de minimis.

5 Projekt nowelizacji zakłada (3 z 3): 8.Przepis przejściowy: stosowanie przepisów dotychczasowych do postępowań w sprawie przyznania pomocy niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a wszczętych w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Uwaga: nie będzie ograniczenia mówiącego o braku możliwości wydłużenia terminu na złożenie WoP ostateczną tym beneficjentom, którzy zawarli umowy przyznania pomocy pod rządami rozporządzenia w dotychczasowym brzmieniu. Oznacza to, że za zgodą właściwego podmiotu wdrażającego (SW, ARiMR) beneficjent będzie mógł złożyć WoP ostateczną nie później niż 31 marca 2015 r.

6 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

7 Projekt nowelizacji zakłada (1 z 1): 1.Zmiana przepisu mówiącego o wypłacie środków finansowych z tytułu pomocy w przypadku wniosku o płatność ostateczną – nie później niż w terminie 6 miesięcy i nie później niż do dnia 30 listopada 2015 r. możliwość złożenia przez LGD do SW wniosku o wykorzystanie tej zmiany (w kontekście kwalifikowalności kosztów bieżących – 15 %) 2.Wprowadzenie sankcji związanej z niskim poziomem wykorzystania środków w ramach działania 413. gdy kwota z zawartych umów i rozpatrywanych WOPP jest mniejsza niż 80 % limitu przewidzianego w umowie ramowej nie dotyczy LGD wybranych w ramach dodatkowych zadań 3.Zastąpienie sformułowania operator publiczny sformułowaniem operator wyznaczony – w związku ze zmianą ustawy Prawo pocztowe.

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiana rozporządzeń dla działań 413 i 431 Maj 2014 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google