Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Tajemnicze miejsca Ś wiebodzic i okolic”. Mapa ekotrasy- trasy rowerowej o długości ok. 13 km.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Tajemnicze miejsca Ś wiebodzic i okolic”. Mapa ekotrasy- trasy rowerowej o długości ok. 13 km."— Zapis prezentacji:

1 „Tajemnicze miejsca Ś wiebodzic i okolic”

2 Mapa ekotrasy- trasy rowerowej o długości ok. 13 km

3 Opis trasy Trasa o długości ok. 13km rozpoczyna się od pałacyku Hugo, w którym mieści się DPS Sióstr Szkolnych de Notre Dame, przy ul. Browarowej. Następnie prowadzi ul. Świdnicką i Kolejową do zbiornika wodnego „Warszawianka”. Stamtąd powrót na ul. Świdnicką i jadąc pod górkę wjeżdżamy na osiedle domków jednorodzinnych- Osiedle Metalowców. Następnie ul. Sportową jedziemy prosto w stronę torów kolejowych. Wzdłuż, których jedziemy nieoznakowaną ścieżką polną ( ścieżka przecina tory 3-krotnie) aż do pierwszych zabudowań w Lubiechowie. Tam oglądamy 2 krzyże pokutne i dojeżdżamy do zielonego szlaku turystycznego, którym pod górę wędrujemy aż do Jeziora Daisy. Po obejrzeniu atrakcji tego miejsca ( wapienniki, jezioro, skamieniałości, ruiny myśliwskiej baszty, pomniki przyrody) wyruszamy w kierunku NE ścieżką przez las aż dojeżdżamy do czerwonego szlaku, którym jedziemy do pierwszych zabudowań wsi Mokrzeszów. Przejeżdżamy wieś główną drogą (ok. 2 km) do skrzyżowania z drogą krajową numer 35. Obok skrzyżowania stoi opuszczony już budynek Szpitala Zakonu Kawalerów Maltańskich. Z tego miejsca jedziemy drogą krajową w stronę Świebodzic. Tam przy wyjeździe z miasta na skarpie przy skrzyżowaniu, po lewej stronie stoi krzyż pokutny. Ulica Świdnicką wracamy do punktu wyjścia.

4 PRZYSTANEK 1 Pałac Hugo ( dzisiejszy Caritas) Budowę pałacyku rozpoczął w 1858 roku hrabia Hugo von Kramst, a ukończył ją wolnomularz Robert Seidel Początkowo pałacyk pełnił rolę sanatorium i miejsca wypoczynku dla sióstr. W 1919 roku został przekształcony na szkołę gospodarczą i ogrodniczą. 1 września 1946 roku w pałacyku Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame został otwarty Dom Dziecka. 1 lipca 1952 roku Dom Dziecka został objęty opieką Caritasu.

5 Zdjęcia archiwalne pałacyku Caritas

6 Plac wokół pałacu upiększano poprzez zasadzenie szlachetnych drzew, które dziś należą do rzadkich prawie stuletnich okazów, a wśród nich są platany, cisy, jesiony.

7 Pałacyk wybudowano w stylu eklektycznym charakteryzującym się swobodą łączenia elementów stylowych z nowoczesnymi

8 PRZYSTANEK 2 Zbiornik wodny „Warszawianka” „Warszawianka” Jest to zbiornik wodny znajdujący się przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Wolności, którego historia rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia wydobywania marmuru w 1750 roku. Wyrobisko zalała woda z podziemnego źródła w tak szybkim tempie, że robotnicy ratujący własne życie nie uratowali nic z urządzeń tam zainstalowanych. Głębokość zbiornika wynosi 30m.

9 W 1884 roku na zbiorniku utworzono obiekt rozrywkowy, wybudowano pomosty spacerowe i zakupiono gondole. W czasach niemieckich zbiornik nosił nazwę kąpieliska miejskiego – Wilhelms Bad.

10 PRZYSTANEK 4 Jeziorko Daisy, bajeczne jeziorko, dawna kopalnia wapienia, XIX-wieczny rekreacyjny ośrodek śródleśny dla właścicieli Zamku Książ U tworzony w 1998 r. geologiczno-leśny rezerwat przyrody nieożywionej, wchodzący w skład Książańskiego Parku Krajobrazowego. Leży na Pogórzu Wałbrzyskim, na obszarze jednostki geologicznej zwanej depresją Świebodzic. Powierzchnia rezerwatu wynosi 7,11 ha.

11 Jezioro Daisy Głębokość jeziorka dochodzi do 24 m, temperatura wody waha się na różnych głębokościach od 6 0 C do 12 0 C. Żyje w niej rak stawowy oraz występuje stosunkowo ubogi plankton skorupiakowy- kilka gatunków wioślarek i widłonogów. W granicach rezerwatu znajdują się także dwa pomniki przyrody: lipa drobnolistna o obwodzie 560 cm i po wschodniej stronie zbiornika- buk zwyczajny o obwodzie 330 cm.

12 Eksploatacji wapienia, z którego na miejscu wypalano wapno, zaniechano około 1870 roku. Zalany wodą łom wykorzystano na śródleśny ośrodek rekreacyjny dla właścicieli Książa, budując tu basztę myśliwską i stajnie dla koni. Korzystała chętnie z tego miejsca tęskniąca za rodzinną Anglią pani na Książu, piękna Daisy of Pless WapiennikBaszta myśliwska

13 Na stromych brzegach łomu odsłaniają się skały łupkowe oraz margle, w których znajdują się liczne skamieniałości fauny górnego dewonu, występują w nich skamieniałości 28 gatunków kopalnej fauny, w tym 8 gatunków koralowców, 5 stułbiopławów, 12 ramienionogów, 2 ślimaków i małża. Skamieniałości dewońskich koralowców Ramienionóg

14 PRZYSTANEK 5 XIX-wieczny Pałac w Mokrzeszowie (Szpital Zakonu Kawalerów Maltańskich) Szpital zakonu kawalerów maltańskich prowincji śląskiej mieścił się w budynku wzniesionym w latach 1860-1880 roku na rzucie wydłużonego prostokąta, którego elewacje licowane dwukolorową cegłą, krytym dachem czterospadowym. W latach 1945-1947 budynek zostaje przeznaczony na koszary wojsk radzieckich, a w 1946 r. zamek przejmują władze polskie. Od lat 50- tych w zamku mieszczą się szkoły.

15 PRZYSTANEK 6 Krzyż pokutny w Świebodzicach Interesującymi elementami średniowiecznej kultury są krzyże kamienne(pokutne). Stawiane przez zabójców w miejscu popełnienia zbrodni, są szczególnie często spotykane na terenie dawnego księstwa świdnickiego. W Świebodzicach znajdują się cztery krzyże. Jeden z nich został wkopany w skarpę przy drodze koło Osiedla Sudeckiego, niedaleko stacji benzynowej

16 Źródła naszych informacji: 1.„ Słownik geografii turystycznej Sudetów” tom 10: Góry Wałbrzyskie, Pogórze Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowskie, autorzy: Marek Staffa, Krzysztof Mazurski, Janusz Czerwiński, Grzegorz Pisarski, wydawnictwo „ I-BIS”, Wrocław, 2005. 2.Książański Park Krajobrazowy. Przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy. Edmund Jońca, wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 1989. 3.Archiwum DPS w Świebodzicach. 4.Gazeta Świebodzicka. 5.Ciekawe strony internetowe: http://swiebodzice.pl/strony/historia_historia-m.html www.swiebodzice.pl-images-turystyka-materiały http://mokrzeszow.pl/historia.html http://loswiebodzice.net 6. Mapa turystyczna Sudety Środkowe część zachodnia. Okolice Wałbrzycha, wydawnictwo turystyczne „Plan” Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "„Tajemnicze miejsca Ś wiebodzic i okolic”. Mapa ekotrasy- trasy rowerowej o długości ok. 13 km."

Podobne prezentacje


Reklamy Google