Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomniki i rezerwaty przyrody w Kielcach. Drzewa objęte ochroną prawną wyróżniają się wśród pozostałych przede wszystkim swymi walorami przyrodniczymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomniki i rezerwaty przyrody w Kielcach. Drzewa objęte ochroną prawną wyróżniają się wśród pozostałych przede wszystkim swymi walorami przyrodniczymi."— Zapis prezentacji:

1 Pomniki i rezerwaty przyrody w Kielcach

2 Drzewa objęte ochroną prawną wyróżniają się wśród pozostałych przede wszystkim swymi walorami przyrodniczymi. Odznaczają się one wiekiem, ciekawym pokrojem lub stanowią rzadkie i wyjątkowe gatunki. Drzewa te mają ogromne znaczenie klimatyczne oraz krajobrazowe i estetyczne. W granicach miasta Kielce wyróżnia się 49 pomników przyrody, co stanowi 127 sztuk pojedynczych drzew.

3 Robinia biała Robinia o wysokości 21 m, ma ok. 100 lat, rośnie przy ul. Posłowickiej 98.

4 LIPA SZEROKOLISTNA Tuż za popiersiem Stanisława Staszica znajdującym się w parku "Brzezinki" przy Domu Harcerza rośnie 20-metrowa lipa szerokolistna.

5 Grupa drzew Dobromyśl, w tym dąb Antoni: Do grupy zalicza się 21 dębów szypułkowych o obwodach pni od 193 cm do 330cm ; 3 lipy drobnolistne 1 jesion wyniosły 2 klony pospolite Drzewa mają ok. 100 lat, rosną przy ul. Dobromyśl 44.

6 Dąb szypułkowy Jan Dąb o wysokości 26 m w wieku ok. 140 lat rośnie po północnej stronie ul. Machałowej, 100 m na północny zachód od wiaduktu Polskich Kolei Państwowych.

7 Grupa drzew: lipy drobnolistne2 szt. Lipy mają ok.100 lat. Rosną przy ul. Sandomierskiej, obok przystanku autobusowego, 100 m od stacji benzynowej w kierunku centrum.

8 Kasztanowiec białyKubuś wysokość 19 m, wiek ok. 80 lat, rośnie przy ul. Dużej 9, na wewnętrznym dziedzińcu Teatru Lalki i Aktora "KUBUŚ

9 Topola biała o obwodzie pnia 546 cm, ma wysokości 25 m i ok. 120 lat. Rośnie przy ul. Dobromyśl 15.

10 Sosna wejmutka Sosna wejmutka o obwodzie pnia 258 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 26 m w wieku ok. 110 lat, rośnie przy ul. Dobromyśl 15,

11 Lipa drobnolistna Ma wysokość ok. 25 m, i ok. 80 lat. Rośnie przy ul. Prostej 14/16.

12 Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej.

13 Rezerwat przyrody Biesak - Białogon Biesak - Białogon jest najmniejszym kieleckim rezerwatem geologicznym znajdującym się w południowo- zachodniej części miasta, u podnóża Kamiennej Góry. Otoczony jest rozległym parkiem leśnym potocznie zwanym "stadionem. W rezerwacie znajdują się odsłonięte piaskowce i mułowce dolnego kambru, a także niewielkie jeziorko powstałe w wyniku zalania wodą dawnego kamieniołomu.

14 Rezerwat przyrody Kadzielnia Rezerwat przyrody Kadzielnia – rezerwat przyrody nieożywionej. Obejmuje on wzniesienie Kadzielnia (295 m n.p.m.) należące do Pasma Kadzielniańskiego przebiegającego w południowej i zachodniej części Kielc. Występują tu liczne skamieniałości koralowców, stromatoporoidów, trylobitów, łodzikowatych i innych zwierząt morskich sprzed 350 mln lat.

15 Rezerwat Przyrody Karczówka W 1933 roku dyrekcja Lasów Państwowych uznała Karczówkę za rezerwat przyrody, który już wtedy znajdował się w granicach miasta. W 1953 roku rezerwat utworzono ponownie. Skrajem rezerwatu przechodzi żółty szlak spacerowy wokół Kielc.

16 Rezerwat przyrody Ślichowice Rezerwat utworzono w celu zachowania odkrywki skalnej, przedstawiającej interesujący fragment tektoniki hercyńskiej Gór Świętokrzyskich w postaci charakterystycznie i silnie przefałdowanych skał wapiennych, częściowo margli i łupków marglistych franu facji kieleckiej oraz porastającej ten teren roślinności zielnej i krzewiastej. W skład rezerwatu wchodzi odsłonięty przy eksploatacji kamienia profil geologiczny z obalonym dużym fałdem skalnym.

17 Rezerwat przyrody Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego Obejmuje wzniesienia Wietrzni (312 m n.p.m.) i sąsiedniego Międzygórza będących przedłużeniem ciągnącego się przez Kielce Pasma Kadzielniańskiego. Zbudowane są z wapienno-dolomitowych skał należących do górnego dewonu. W skład rezerwatu wchodzą trzy połączone ze sobą kamieniołomy wielopoziomowe (Wietrznia, Międzygórz, Międzygórz Wschodni) powstałe w wyniku eksploatacji złoża w latach 1893- 1974. Całkowita długość wyrobiska wynosi 800 m.

18 Autorzy : Natalia Chachurska Adrianna Tokarska


Pobierz ppt "Pomniki i rezerwaty przyrody w Kielcach. Drzewa objęte ochroną prawną wyróżniają się wśród pozostałych przede wszystkim swymi walorami przyrodniczymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google