Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z Implementing Technical Standards EBA Warszawa / 3 października 2013 Ewa Andrzejuk Departament Statystyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z Implementing Technical Standards EBA Warszawa / 3 października 2013 Ewa Andrzejuk Departament Statystyki."— Zapis prezentacji:

1 Nowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z Implementing Technical Standards EBA Warszawa / 3 października 2013 Ewa Andrzejuk Departament Statystyki

2 1Podstawa prawna zbierania danych 2Proces zbierania danych 3Sprawozdawczość EBA ITS – kolejność wdrożenia 4COREP, Large Exposures, Losses stemming from... 5Leverage ratio, Liquidity and NSF 6Asset Encumbrance 7FINREP, Forbearance and non performing exposures 8Wdrożenie NBP 9Pytania 2 Plan spotkania

3 Rozporządzenie Komisji Europejskiej „Implementing Technical Standards on supervisory reporting under regulation (EU) No 575/2013” będzie regulacją unijną mającą bezpośrednie zastosowanie we wszystkich krajach członkowskich. Ostateczny projekt został przekazany do KE i oczekuje na przyjęcie w listopadzie. Określi zakres informacyjny sprawozdawczości ostrożnościowej oraz obowiązujące terminy sprawozdawcze. Podstawa prawna do zbierania danych 3 Uchwała NBP wskaże natomiast sposób przekazywania danych. Instytucje podlegające ITS: ■instytucje kredytowe ■firmy inwestycyjne

4 Proces zbierania danych 4 Banki NBP KNF EBA I etap – Przekazanie danych do KNF za pośrednictwem NBP II etap – Przekazanie danych do EBA po weryfikacji nadzorczej Dodatkowo: Przekazanie zagregowanych danych do innych użytkowników m.in. EBC NBP EBC i inne instytucje

5 ■COREP J/S (03/2014) ■Large Exposures J/S (03/2014) ■Leverage ratio J/S (03/2014) ■Liquidity and NSF J/S (03/2014) ■Losses stemming from lending collateralised by immovable property (06/2014) ■Asset Encumbrance J/S (06/2014) ■FINREP S (09/2014) ■Forbearance and non performing exposures S (09/2014 lub 12/2014?) Sprawozdawczość EBA ITS – kolejność wdrożenia 5

6 ■COREP J+S wg. Uchwały Zarządu NBP 53/2011 obowiązuje do sprawozdań za 31/12/2013 włącznie ■COREP J+S wg. ITS począwszy od 1/1/2014 ■Pierwsze sprawozdanie COREP J+S wg. ITS za 03/2014 ■Sprawozdawczość kwartalna – na bazie J i S ■Przekazanie sprawozdania w ciągu około 42 dni kalendarzowych ■Termin na przekazanie pierwszego sprawozdania za 03/2014 został wydłużony do końca 06/2014 dla skonsolidowanych i do końca 05/2014 dla jednostkowych. Sprawozdanie za 06/2014 zgodnie z ITS ■Terminy przekazywania sprawozdań proponowane przez NBP i KNF COREP wg. ITS 03/2014 6

7 ■Large Exposures J+S wg. Uchwały Zarządu NBP 53/2011 obowiązuje do sprawozdań za 31/12/2013 włącznie ■LE J+S wg. ITS począwszy od 01/01/2014 ■Pierwsze sprawozdanie LE J+S wg ITS za 03/2014 ■Sprawozdawczość kwartalna ■Przekazanie sprawozdania w ciągu około 42 dni kalendarzowych ■Termin na przekazanie pierwszego sprawozdania za 03/2014 został wydłużony do końca 06/2014 dla skonsolidowanych i do końca 05/2014 dla jednostkowych. Sprawozdanie za 06/2014 zgodnie z ITS ■Terminy przekazywania sprawozdań proponowane przez NBP i KNF Large Exposures wg. ITS 03/2014 7

8 ■Nowa Sprawozdawczość ■Sprawozdawczość kwartalna ■Leverage ratio J+S wg. ITS począwszy od 01/01/2014 ■Przekazanie sprawozdania w ciągu około 42 dni kalendarzowych ■Termin na przekazanie pierwszego sprawozdania za 03/2014 został wydłużony do końca 06/2014 dla skonsolidowanych i do końca 05/2014 dla jednostkowych. Sprawozdanie za 06/2014 zgodnie z ITS Leverage ratio 03/2014 8

9 ■Nowa Sprawozdawczość ■Liquidity i NSFR J+S wg. ITS począwszy od 1/1/2014 ■Liquidity J+S – sprawozdawczość miesięczna pierwszy raz przekazywana za 03/2014 ■Przekazanie sprawozdania w ciągu 15 dni kalendarzowych ■Okres przejściowy 2014: przekazanie sprawozdań w ciągu 30 dni kalendarzowych ■NSFR J+S – formularze przekazywane z częstotliwością kwartalną Liquidity i NSFR 03/2014 9

10 ■Nowa sprawozdawczość ITS ■Sprawozdawczość półroczna J+S ■Pierwsze sprawozdanie za 06/2014 ■Przekazanie sprawozdania w ciągu około 42 dni kalendarzowych ■Oddzielny pakiet z uwagi na obowiązek sprawozdawczy, któremu również podlegają Oddziały instytucji kredytowych ■Terminy przekazywania sprawozdań proponowane przez NBP i KNF Losses stemming from lending collateralized by immovable property 06/2014 10

11 ■Nowa sprawozdawczość ITS ■Sprawozdawczość kwartalna J+S ■Pierwsze sprawozdanie za 06/2014 (część A,B i D). ■Przekazanie sprawozdania w ciągu około 42 dni kalendarzowych ■Terminy przekazywania sprawozdań proponowane przez NBP i KNF Asset Encumbrance 06/2014 11

12 ■FINREP J – kontynuacja ■Oddziały instytucji kredytowych nie raportują FIN021-24 od 01/01/2014 ■Opracowanie zmian w zakresie danych jednostkowych zaplanowane na 2015 r. ■FINREP S – w obecnej wersji wg. Uchwały Zarządu NBP 53/2011 obowiązuje do sprawozdań za 06/2014 włącznie ■Nowa sprawozdawczość FINREP S wg. ITS pierwszy raz za 09/2014 ■Sprawozdawczość kwartalna ■Przekazanie sprawozdania w ciągu około 42 dni kalendarzowych FINREP wg. ITS 09/2014 12

13 ■Nowy zakres danych ■Dane będą wchodziły w skład FINREP S ■Pierwsze przekazanie sprawozdania zaplanowano na 09/2014 lub 12/2014. Ostateczny termin nie został jeszcze uzgodniony. Forbearance and non performing exposures 13

14 ■Własna taksonomia NBP ■Przed przyjęciem ITS przez KE, taksonomie będą udostępniane na podstawie „Final Draft” przekazanego do Komisji Europejskiej. ■kwoty prezentowane w pełnych złotych ■Link do strony EBA www.eba.europa.euwww.eba.europa.eu ■Informacja ze strony NBP na portalu SIS ■Możliwość uzyskania certyfikatu czytelnika ■Instrukcja przygotowywana przez EBA Wdrożenie NBP 14

15 „ Guidelines EBA” + Referencje opracowane przez EBA + FAQ (Portal - EBA) Instrukcja do sprawozdawczości 15

16 16 Dziękuję za uwagę Pytania dotyczące sprawozdawczości: Korespondencja.wso@nbp.pl


Pobierz ppt "Nowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z Implementing Technical Standards EBA Warszawa / 3 października 2013 Ewa Andrzejuk Departament Statystyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google