Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK EKONOMISTA Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK EKONOMISTA Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK EKONOMISTA Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi

2 Technik ekonomista

3 Technik ekonomista to zawód: atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.

4 Technik ekonomista to zawód: którego można się uczyć w czteroletnim technikum po gimnazjum lub w szkole policealnej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych u pracodawców.

5 Jak uzyskać tytuł technika ekonomisty? Warunkiem uzyskania tytułu technika ekonomisty jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym.

6 Jak wygląda kształcenie w zawodzie?

7 Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Przygotowanie praktyczne do zawodu uczniowie otrzymują w czasie zajęć w szkolnych pracowniach komputerowych oraz w czasie praktyk zawodowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.

8 Co będę umiał po ukończeniu szkoły? planować i organizować dowolną działalność gospodarczą ewidencjonować zdarzenia gospodarcze sporządzać deklaracje podatkowe, zestawienia i analizy ekonomiczne i statystyczne sporządzać dokumentację handlową i księgową obsługiwać programy komputerowe ekonomiczno- finansowych wykonywać typowe prace biurowe

9 Co mogę robić, gdy skończ szkołę? Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

10 Absolwent Technik ekonomista może podjąć pracę: w bankach, w instytucjach ubezpieczeniowych, w instytucjach podatkowych, w biurach rachunkowych, w izbach i oddziałach celnych, w kancelariach doradztwa podatkowego prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ekonomicznego.

11 Skończę szkołę i co dalej?

12 Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich ul. Drewnowska 171 91-008 Łódź tel. (042) 654-00-05 Dyrektor szkoły: zsethdyrektor@wp.pl zsethdyrektor@wp.pl sekretariat szkoły: zsethsekretariat@wp.plzsethsekretariat@wp.pl ZAPRSZAMY!


Pobierz ppt "TECHNIK EKONOMISTA Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google