Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA LUBELSKA. Starosta grupy; Starosta roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA LUBELSKA. Starosta grupy; Starosta roku."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA LUBELSKA

2

3 Starosta grupy; Starosta roku.

4 WYDZIAŁ MECHANICZNY Najstarszy wydział Politechniki Lubelskiej Założony w 1953 roku Od 1987 – prawa doktoryzowania Od 2000 – pełne prawa akademickie

5 Wydział Mechaniczny podstawowe dane: 2534 studentów stacjonarnych 665 studentów niestacjonarnych Łącznie 3229 studentów 230 pracowników w tym 13 tytułem profesora 14 ze stopniem doktora habilitowanego 83 ze stopniem doktora 18 magistrów 102 pracowników wspomagający proces naukowo-dydaktyczny 11 Jednostek organizacyjnych w tym: 2 Instytuty 9 Katedr

6 Katedra Automatyzacji Kierownik Prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska Katedra Inżynierii Materiałowej Kierownik Prof. dr hab. Barbara Surowska Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej Kierownik Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Katedra Mechaniki Stosowanej Kierownik Dr hab. inż. Jerzy Warmiński, prof. PL Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji Kierownik Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Kierownik Prof. dr hab. inż. Józef Jonak Katedra Pojazdów Samochodowych Kierownik Prof. dr hab. inż. Piotr Tarkowski Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Kierownik Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker Katedra Procesów Polimerowych Kierownik Prof. hab. inż. Janusz Sikora Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych Dyrektor Dr hab. inż. Antoni Świć, prof. PL Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii Dyrektor Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta

7 Akty prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z późn. zm. Inne rozporządzenia Ministra NiSzW Statut Politechniki Lubelskiej Regulamin studiów

8 Trzy-stopniowy system nauki wg KRK Studia I stopnia Inżynierskie 7 semestrów – 3,5 roku Praca Inżynierska Studia II stopnia Magisterskie 3 semestry – 1,5 roku Praca Magisterska Studia III stopnia Doktoranckie 6 semestrów – 3 lata Praca Doktorska

9 Elastyczny system studiów PrzedmiotyobieralnePrzedmiotyobieralne PrzedmiotyobowiązkowePrzedmiotyobowiązkowe Uzyskanepunkty Przejście na następny semestr

10 Uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 23 maja 2012 w sprawie dopuszczalnego deficytu punktów ECTS uprawniającego do warunkowej rejestracji na semestry: drugi, trzeci, piąty, siódmy w roku akademickim 2012/2013 Rada Wydziału Mechanicznego ustala następujące dopuszczalne deficyty punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia: 1. Warunkowa rejestracja na semestr drugi odbywa się przy braku łącznie 9 pkt.; 2. Warunkowa rejestracja na semestr trzeci odbywa się przy braku łącznie 18 pkt.; 3. Warunkowa rejestracja na semestr piąty odbywa się przy braku łącznie 24 pkt.; 4. Warunkowa rejestracja na semestr siódmy odbywa się przy braku łącznie 6 pkt., ale tylko z semestrów nieparzystych. Dla studiów drugiego stopnia warunkowa rejestracji na semestr drugi odbywa się przy braku 9 pkt. W pozostałych przypadkach indywidualne decyzje podejmuje Dziekan Wydziału.

11 Najważniejsze informacje organizacyjne Sprawy związane ze studiowaniem: 1. Dział spraw studenckich; 2. Dziekanat; 3. Opiekun roku; 4. Prodziekani Wydziału ds. studenckich; 5. Dziekan; 6. Prorektor ds. studenckich; 7. Rektor.

12 Sprawy socjalne stypendia socjalne stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom rodzinny; stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendia ministra za wybitne osiągnięcia stypendium rektora dla najlepszych studentów zapomogi stypendia z funduszy Unii Europejskiej inne stypendia ubezpieczenia Dział Spraw Studenckich DS nr 3 pok. 10 tel. 81-53-84-178; a.walasek@pollub.pl Pani Anna Walasek

13 Dziekanat Kierownik mgr inż. Jolanta Ryczek; j.ryczek@pollub.pl Pracownicy mgr Małgorzata Dziwulska; m.dziwulska@pollub.pl mgr inż. Małgorzata Józwik; m.jozwik@pollub.pl Anna Mirosław; a.miroslaw@pollub.pl mgr Piotr Pazowski; p.pazowski@pollub.pl mgr Ewa Sikora; e.sikora@pollub.pl mgr inż. Małgorzata Smagowska; m.smagowska@pollub.pl Teresa Supryn; t.supryn@pollub.pl Pok. 110, 111 tel. 81-53-84-280 Godziny otwarcia – w tygodniu od 11.00-14.00z wyłączeniem śród – w tygodniu od 11.00-14.00 z wyłączeniem śród – w soboty w weekendach zjazdowych od 9.00-13.00

14 Prodziekani Wydziału Prodziekani Wydziału Prodziekan ds. studenckich Dr inż. Anna Rudawska tel. 81-53-84-280; a.rudawska@pollub.pl Kierunki studiów: Mechanika i budowa maszyn Inżynieria materiałowa Inżynieria materiałowa Zarządzanie i inżynieria produkcji Zarządzanie i inżynieria produkcji Erasmus Erasmus

15 Prodziekan ds. studenckich i ogólnych Dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL tel. 81-53-84-282; p.drozdziel@pollub.pl Kierunki studiów: Inżynieria biomedyczna Mechatronika Mechatronika Transport Transport Sprawy socjalne studentów Sprawy socjalne studentów

16 Dziekan Wydziału Mechanicznego Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. studenckich Dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, prof. PL JM Rektor Politechniki Lubelskiej Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

17 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn I stopień – obieralny profil studiów - dyplomowe bloki przedmiotów Profil technologiczny Profil samochodowo-lotniczy Profil konstrukcyjny Profil informatyczno-metrologiczny Profil napędów lotniczych i przetwórstwa tworzyw

18 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalności na II stopniu: budowa śmigłowców budowa śmigłowców budowa i eksploatacja napędów lotniczych budowa i eksploatacja napędów lotniczych technologie informacyjne i pomiarowe technologie informacyjne i pomiarowe komputerowe wspomaganie projektowania maszyn komputerowe wspomaganie projektowania maszyn przetwórstwo tworzyw polimerowych przetwórstwo tworzyw polimerowych samochody i ciągniki samochody i ciągniki technologia maszyn technologia maszyn urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki

19 Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałęm Zarządzania Specjalności na II stopniu: inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym zarządzanie w transporcie zarządzanie w transporcie komputerowa integracja wytwarzania komputerowa integracja wytwarzania zarządzanie przedsiębiorstwem zarządzanie przedsiębiorstwem Bez specjalności na I stopniu

20 Kierunek: Inżynieria Materiałowa Bez specjalności na I stopniu specjalności na II stopniu: inżynieria powierzchni inżynieria powierzchni inżynieria kompozytów inżynieria kompozytów

21 Kierunek: Transport Bez specjalności na I stopniu Specjalności na II stopniu: transport samochodowytransport samochodowy logistyka w transporcielogistyka w transporcie

22 Kierunek: Inżynieria Biomedyczna KIERUNEK MIĘDZYUCZELNIANY PROWADZONY Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W LUBLINIE Bez specjalności na I stopniu

23 Kierunek: Mechatronika KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY PROWADZONY Z WYDZIAŁEM ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI Bez specjalności na I stopniu

24 Organizacje zrzeszające studentów: Koła naukowe Ci, dla których studia są prawdziwą pasją, mogą włączyć się aktywnie w działalność koła naukowego, wybranego zgodnie z własnymi zainteresowaniami i planowaną ścieżką kariery zawodowej. Do najważniejszych obszarów działalności kół należy zaliczyć m.in.: uczestnictwo w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, organizacja własnych konferencji i seminariów naukowych, opracowanie zwartych drukowanych materiałów naukowych, współpraca z innymi uczelniami i kołami naukowymi, organizacja szkoleń i warsztatów naukowych, udział w ogólnopolskich konkursach i turniejach, poznanie nowoczesnych metod badawczych, poznanie potencjalnego rynku pracy poprzez kontakty seminaryjne, wykonywanie prac dla przedsiębiorstw.

25 Koła Naukowe na Wydziale Mechanicznym: KOMPLAST – Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, opiekun: dr inż. J. Bartnicki; Samochodziarzy – Katedra Pojazdów Samochodowych, opiekun: dr inż. Z Kiernicki; Budowy Śmigłowców – Katedra Mechaniki Stosowanej, opiekun: dr inż. S. Fijałkowski; Inżynierii Materiałowej – Katedra Inżynierii Materiałowej, opiekun: dr inż. L. Gardyński; Inżynierii Procesowej, Spożywczej i Ekotechniki – Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii,, opiekun: dr inż. L. Hys; Podstaw Inżynierii Produkcji – Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji, opiekunowie: mgr inż. M. Włodarczyk, mgr inż. M. Kłonica; Silników Spalinowych – Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, opiekun: dr inż. C. Sarnowski; Procesów Polimerowych – Katedra Procesów Polimerowych, opiekun: dr inż. T. Jachowicz; Informatyk– Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, opiekun: mgr inż. J. Szabelski; Automatyzacji – Katedra Automatyzacji, opiekun: prof. dr hab. inż.S. Płaska; Komputerowego Wspomagania Prac Projektowych – Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, opiekunowie: dr inż. M. Ferdynus, dr inż. H. Dębski; Zastosowania Mechatroniki „ELMECH” – Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, opiekun: dr inż. P. Filipek; Inżynierii Biomedycznej – Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, opiekun; prof. dr hab. R.Maciejewski.

26 STUDIA ZA GRANICĄ: Erasmus Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej DS nr 4 pok. 9 tel. 81-53-84-639 Pracownicy Biura: mgr Marcin Żuk; mgr Celina Handzel; mgr Joanna Sokołowska (praktyki); mgr Marta Batorczak (studia);

27 Biuro Promocji i Karier Studenckich Politechniki Lubelskiej - pomoc przy wyborze drogi zawodowej; - doradztwo zawodowe; - gromadzenie ofert pracy i informacji o pracodawcach; - pośrednictwo zawodowe; - prowadzenie projektów społecznych (osobista strategia kariery); - testy psychologicznych predyspozycji zawodowych. DS nr 1 pok. 2 tel. 81-53-84-663; biurokarier@pollub.pl Osoby: mgr inż. Monika Jakubiak; mgr Anna Mazur-Sokół; mgr Edyta Dyrka; mgr inż. Dorota Lenkiewicz;

28 ZESPOŁY ARTYSTYCZNE POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Chór akademicki Grupa Tańca Współczesnego Zespoły muzyczne Zespół Tańca Ludowego Formacja Tańca Towarzyskiego „GAMZA”

29 Kick-Boxing YACHT CLUB Politechniki Lubelskiej Sekcja Strzelectwa Sportowego Klub Płetwonurków „Paskuda”

30 WWW.SAMORZAD.POLLUB.PL

31 Przewodniczący Samorządu Studenckiego PL Paweł Gajewski Student I roku Zarządzania studiów II stopnia Tel: 601987536 V-ce Przewodniczący Samorządu Studenckiego Arkadiusz Urzędowski Łukasz Źaśko

32 Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego PL Wydział Mechaniczny: Piotr Trebik Piotr Kuszyk Wydział Elektrotechniki i Informatyki: Mateusz Hordyjewski Łukasz Furgała Wydział Budownictwa i Architektury: Michał Kowalik Konrad Psiuk Wydział Zarządzania: Paweł Gajewski Grzegorz Rogóżny Wydział Podstaw Techniki: Arkadiusz Urzędowski Łukasz Głaz Wydział Inżynierii Środowiska: Łukasz Źaśko Piotr Toporowski

33 Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej Wydziału Mechanicznego Przewodniczący RWSS WM Piotr Trebik E-mail: piotr.trebik@pollub.edu.plpiotr.trebik@pollub.edu.pl Tel: 511901694 Członkowie: Paweł Pikur Piotr Kuszyk Monika Kędziora Konrad Pawluk Róża Dzierżak Grzegorz Białek Leszek Rudzki

34 Czym się zajmujemy ??

35 JUWENALIA

36 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "POLITECHNIKA LUBELSKA. Starosta grupy; Starosta roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google