Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Separacja czysta amerykańska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Separacja czysta amerykańska"— Zapis prezentacji:

1 Separacja czysta amerykańska

2 Kontekst historyczny Różnorodność Kolonie angielskie
model p. wyznaniowego (Wirginia, Nowy Jork, Massachusetts) Filozofia prawa naturalnego Równe prawa obywateli bez względu na wyznanie

3 Kolonia Rhode Island Karta Praw i Wolności Obywatelskich 1636
„żadna władza świecka nie ma prawa do uprzywilejowania jednego wyznania” rozdział władzy państwowej i duchowej gwarancja wolności sumienia dla wszystkich

4 Deklaracja Praw Wirginii 1776
„wszyscy są zobowiązani do okazywania wdzięczności Bogu jako kreatorowi porządku wszechświata, szanowania i przestrzegania chrześcijańskich przykazań miłości, tolerancji, szlachetności” - Wolność religijna jako prawo nieodwolywalne

5 Pozostałe konstytucje stanów założycielskich
Zasada wolności religijnej (wolność od przymusu wyznawania i praktykowania) Niektóre stany subwencjonowały kościoły z funduszy państwowych W 9 stanach utrzymano obowiązek składania przed objęciem urzędu przysięgi o wierze w Boga (Maryland – formuła ślubowania na wypadek, gdy kandydat jest niewierzący)

6 Konstytucja USA art. 6 „żadne wyznanie wiary nigdy nie będzie wymagane, jako kwalifikacja potrzebna do objęcia jakiegokolwiek urzędu lub funkcji publicznej”

7 I POPRAWKA 21.09.1789 KLAUZULA USTANOWIENIA (Establishment clause)
Zakaz ustanowienia religii oficjalnej KLAUZULA SWOBODY PRAKTYK (Free Exercise of Religion Clause) Zakaz ograniczania swobody wykonywania praktyk religijnych

8 Orzecznictwo SN USA 1802 sprawa Kościoła Baptystów
Chcieli ustanowić dzień modlitwy i postu w państwie SN prawo ma eliminować wszelką ingerencję państwa w sprawy wewnętrzne kościołów 1879 sprawa Reynolds Praktyka małżeństw poligamicznych wśród Mormonów SN państwo się sprzeciwia małżeństwom poligamicznym, bo stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa publicznego

9 Sprawa Lemon v. Kurtzman
Rhode Island - przepisy o wynagrodzeniu nauczycieli przewidywały dofinansowanie do pensji dla nauczycieli w szkołach prywatnych wyznaniowych 95% uczniów uczęszczało do prywatnych szkół katolickich, zaś nauczyciele otrzymywali wynagrodzenie Niezgodność z Konstytucją!

10 TEST LEMONA W celu stwierdzenia zgodności prawa z I Poprawką
1. Cel legislacyjny ma być świecki 2. Główny efekt jest neutralny (nie ma wsparcia ani dyskryminacji) 3. Nie sprzyja nadmiernemu powiązaniu państwa z religią

11 Sprawa County of Allegheny v. American Civil Liberties Union 1989
Władze County wydały zezwolenie na ustanowienie w klatce schodowej sądu tzw. Szopki Bożonarodzeniowej. Nad szopką znajdował się anioł trzymający szarfę z napisem „gloria in Excelsis Deo”, przy ekspozycji znajdował się napis: „Ekspozycja została sfinansowana przez Towarzystwo Imienia Świętego Jerzego” SN niekonstytucyjność szopki, bo brak przy niej jakichkolwiek elementów wskazujących na świecki cel

12 Umieszczenie ekspozycji w budynku władz miasta polegała na usytuowaniu obok Menory, choinki oraz napisu „w okresie Świąt Miasto Pittsburgh oddaje honory wolności. Niech te świąteczne światła przypominają, że jesteśmy dzierżycielami płomienia wolności i naszego dziedzictwa” SN szopka tego rodzaju nie służy poparciu religii, jest wyrazem dla idei wolności przy okazji świąt Hanuki i Bożego Narodzenia

13 Sprawa Lynch v. Donelly Urządzenie przez władze miasta Pawtucket ekspozycji z szopką, scena narodzenia Dzieciątka, czemu towarzyszyły figurki Św. Mikołaja, renifera, słonia, władze miejskie zapłaciły za zakup i zainstalowanie szopki. Ekspozycja zlokalizowano na prywatnym terenie należącym do organizacji non-profit w centrum miasta. SN zgodność z konstytucją

14 Wyraźnie religijny charakter szopki nie łamie I poprawki, gdyż są w niej zawarte elementy świeckie
Klauzule wyznaniowe wykluczają wrogość państwa względem religii i nakazują uwzględnienie religijnych potrzeb obywateli poprzez dostosowanie się do ich zachowań

15 Doktryna orzecznicza SN akomodacjonizm
Doktryna ta zakłada, że w praktyce obecność symboli świeckich w kontekście treści religijnych przesądza konstytucyjność np. szopki w miejscach publicznych Ta doktryna nazywa się również „kryterium plastikowego renifera” z racji tego, że np. w szopce Bożonarodzeniowej wystarczy umieścić „Dziadka Mroza”, czy też renifera, aby sąd uznał ekspozycję za zgodną z Konstytucją

16 Religia obywatelska Obecność aktów religijnych w życiu publicznym
Przysięga na Biblię, modlitwa kapelanów w Kongresie, szkole banknoty „In God We Trust”, God Bless America Religia chrześcijańska jako dziedzictwo narodu (łączy, a nie dzieli)

17 Brak regulacji prawnej dotyczącej relacji Państwo-Kościół
Wall of separation Brak regulacji prawnej dotyczącej relacji Państwo-Kościół

18 Wall of separation Zakaz ustanawiania takich praw, które by świadczyły pomoc jednej religii lub wszystkim albo wpływały na osobę, aby ta przynależała bądź nie do określonego wyznania Praktyka władz publicznych


Pobierz ppt "Separacja czysta amerykańska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google