Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z NADUŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Andrzej Czernikiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z NADUŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Andrzej Czernikiewicz."— Zapis prezentacji:

1 ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z NADUŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Andrzej Czernikiewicz

2 CO JEST CZYM? Niewłaściwe używanie: Użycie niezgodne z zasadniczym przeznaczeniem Nie-medyczne używanie: Użycie niezgodne z zaleceniem lekarskim Nadużywanie / uzależnienie: Niewłaściwe używanie prowadzące do cierpienia, szkód lub łączące się z przewlekłym używaniem

3 TOLERANCJA I ZESPÓŁ ODSTAWIENNY TOLERANCJA Fenomen zmniejszającej się odpowiedzi na SPA, prowadzący do wzrostu używania SPA Tolerancja jest zjawiskiem neurorozwojowym i prowadzi do uzależnienia psychicznego i następnie fizycznego Wczesna tolerancja jest predyktorem uzależnienia ZESPÓŁ ODSTAWIENNY Zjawisko objawów psychicznych i fizycznych pojawiających się w sytuacji zmniejszenia lub odstawienia SPA Objawy są przeciwieństwem objawów działania SPA Głód SPA jest wstępem i predyktorem zespołu odstawiennego

4 ZASADY BADANIA OSOBY NADUŻYWAJACEJ / SZKODLIWIE UŻYWAJĄCEJ / UZALEŻNIONEJ OD SPA Autoanamneza i wywiad od bliskich Objawy, czynniki ryzyka, współchrobowość, czynniki podtrzymujące uzależnienie vs. zmienne wspierające trzeźwienie Historia i obecnie intoksykacji i zespołu odstawiennego Historia i obecnie psychozy i zaburzeń nastroju Badanie funkcji poznawczych – DT Trudności diagnostyczne w czasie intoksykacji i zespołu abstynencyjnego Poszukiwanie miejsc „wejścia” SPA Badanie moczu – badania HIV, HVC

5 MITY ZWIĄZANE Z ALKOHOLIZMEM Alkoholicy piją codziennie Alkoholicy łatwo się upijają Klin to zwykła rzecz Jeśli nie piję przez jakiś czas - nie jestem alkoholikiem Tylko wódka uzależnia - piwo to nie alkohol Po leczeniu można pić w sposób kontrolowany Picie alkoholu jest korzystne dla zdrowia - w niektórych sytuacjach Są grupy ludzi, zawody w których nie ma alkoholików 5

6 PICIE UMIARKOWANE I RYZYKOWNE Umiarkowane ≤ 2 drinki / dziennie – mężczyźni ≤ 1 drink dziennie – kobiety Ryzykowne > 4 drinki / dziennie – mężczyźni > 3 drinki / dziennie – kobiety BINGE Picie z alkoholemią ≥ 0,08% - mężczyźni 5 drinków lub więcej w ciągu 2 godzin; kobiety – 4 drinki lub więcej w ciągu 2 godzin

7 7 Związek stężenia alkoholu ze stanem psychicznym 0.1%Łagodne upicie, pogorszenie zdolności do sądzenia, opóźnienie czasu reakcji, relaksacja, odhamowanie 0.2%Umiarkowana intoksykacja, bełkotliwa mowa, rumień twarzy, oczopląs, nudności, zmiany nastroju, wrogość, agresywność, ; poziom alkoholemii dobrze tolerowany przez większość alkoholików 0.3%Znacząca intoksykacja, rozkojarzenie mowy, stupor, zaburzenia koordynacji ruchowej, wymioty (większość osób funkcjonujących przy tym stężeniu alkoholu to alkoholicy) 0.4%Stupor, sen, lub śpiączka > 0.5%Zagrożenie życia

8 KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE UPICIA ALKOHOLOWEGO A. Wypicie alkoholu w ostatnim czasie. B. Znaczące zaburzenia zachowania związane z wypiciem alkoholu. C. Co najmniej jeden z poniższych objawów występujących bezpośrednio po wypiciu alkoholu: 1) bełkotliwa mowa 2) zaburzenia koordynacji ruchowej 3) zaburzenia równowagi 4) oczopląs 5) zaburzenia uwagi lub pamięci 6) stupor lub śpiączka 8

9 KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE UPICIA ATYPOWEGO A. Znaczące zmiany zachowania, nietypowe dla ilości wypitego alkoholu B. Zachowanie nietypowe dla danej osoby. C. Brak innych zaburzeń psychicznych. 9

10 KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE ALKOHOLOWEGO ZESPOŁU ABSTYNENCYJNEGO A. Zaprzestanie lub redukcja intensywnego i długiego picia. B. Dwa lub więcej z podanych niżej objawów w kilka godzin lub dni po wystąpieniu kryterium A: 1) autonomiczna nadaktywność (pocenie się lub tachykardia) 2) drżenie rąk 3) zaburzenia snu 4) nudności lub wymioty 5) przejściowe złudzenia 6) pobudzenie 7) lęk 8) napady drgawkowe 10

11 MAJACZENIE DRŻENNE Zwykle 1-3 doby po zaprzestaniu picia Zwykle trwa do tygodnia Okres predeliryjny Nasilanie zaburzeń w nocy Żywe omamy wzrokowe Zaburzenia orientacji allopsychicznej 11

12 12 Cechy zespołów abstynencyjnych 16-8 godzin drżenie 224 godzin halucynoza 37-48 godzin Alkoholowe napady drgawkowe 43-5 dniMajaczenie drżenne

13 KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE HALUCYNOZY ALKOHOLOWEJ A. Rozwój żywych halucynacji słuchowych w ciągu pierwszych 48 godzin po zaprzestaniu lub redukcji picia. B. Reagowanie na groźby zawarte w halucynacjach słuchowych. C. Brak zaburzeń świadomości 13

14 CHARAKTERYSTYKA NAPADÓW DRGAWKOWYCH ALKOHOLOWYCH znane jako “rum fits” pojawiają się w odstępie 7-48 godzin po redukcji lub zaprzestaniu picia 1/3 rozwija w następnej dobie DT napady uogólnione, krótkie zaburzenia świadomości po napadzie (nie mylić z DT) 14

15 CECHY ENCEFALOPATII WERNICKE’GO: Oftalmoplegia Ataksja Zaburzenia świadomości lub pamięci Choroba rozwija się z powodu niedoboru tiaminy Zaburzenia pamięci na pierwszym tle > psychoza Korsakowa 15

16 PSYCHOZA KORSAKOWA Niedobór tiaminy Obustronne uszkodzenie hippokampa Konfabulacje Zaburzenia pamięci krótkoterminowej Dezorientacja allopsychiczna Zaburzenia w identyfikacji osób 16

17 CAGE 1) Has you ever felt the need to Cut down on his drinking? 2) Is he Annoyed by criticism of his drinking? 3) Has he had Guilty feeling about drinking? 4) Has he ever taken a morning Eye opener? Four yea – diagnosis = alcohol dependency 17

18 DIAGNOSTYKA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU objawy abstynencyjne, zaburzenia somatyczne, ciągi, „przerwy w życiorysie” niemożność zaprzestania picia, picie poranne, picie wynalazków konflikty z prawem, bójki, kłopoty w pracy otoczenie badanego uważa, iż pije on za dużo *ZUA - > 2 pozytywne odpowiedzi Czy miałeś kiedykolwiek potrzebę zaprzestania picia? Czy denerwuje cię gdy inni mówią o twoim piciu? Czy masz poczucie winy z powodu picia alkoholu? Czy stosujesz klina? 18

19 MAST Czy uważasz się za normalnie pijącego? Czy przyjaciele i rodzina uważają cię za takiego? Czy uczestniczyłeś w spotkaniu AA? (5) Czy straciłeś przyjaciela z powodu alkoholu? Czy z powodu alkoholu miałeś kłopoty w pracy? Czy opuściłeś dom lub pracę na co najmniej 2 dni z powodu alkoholu? Czy miałeś objawy Dts, lub słyszałeś głosy? (5) Czy prosiłeś kogoś o pomoc z powodu nadmiernego picia? Czy byłeś kiedyś w szpitalu w stanie nietrzeźwości? Czy byłeś w IW lub prowadziłeś pod wpływem alkoholu? Cut-off >5 19

20 TRZY FAZY TOLERANCJI NA ALKOHOL 20

21 ZŁE I DOBRE PYTANIA O PROBLEMY ALKOHOLOWE Jak tam u Pana z alkoholem? Jak często pije Pan wódkę? 21

22 22 Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe zJak często pije Pan alkohol? zJak długo w ciągu ostatniego roku w ogóle Pan nie pił?

23 23 Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe zJak leczy Pan kaca? zCo najlepsze na klina?

24 24 Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe zCzy uważa się Pan za osobę nadmiernie pijącą? zCzy Pana żona uważa, że za dużo Pan pije?

25 DOBRE PYTANIE Czy wymiotuje Pan po alkoholu? 25

26 26 Dobre pytanie zJak często urywa się Panu film?

27 KIM JEST ALKOHOLIK? „Osobą, która nie ma wyboru Z kim Gdzie Ile wypić” 27

28 28 Ilościowa utrata kontroli Wzrost tolerancji Głód alkoholu Sytuacyjna utrata kontroli Jakościowa utrata kontroli

29 PICIORYS Pierwszy raz Pierwsze świadome upicie Preferowane alkohole Tolerancja Klinowanie Zespół abstynencyjny Urwania się filmu Utrata odruchu wymiotnego Ciągi Suche okresy Utrata kontroli – jakiej? Preferowane sytuacje picia Konflikty z prawem Funkcjonowanie w rolach Skutki somatyczne Psychozy Próby terapii Wgląd 29

30 30 Mity związane z narkomanią zJedno użycie to jeszcze nie uzależnienie zMiękkie lepsze od twardych zKażdy kiedyś brał

31 K. Uzależnienie od środków psychoaktywnych. F.11-19.2. (BDA-F.13.2) K1aW okresie ostatniego roku pacjent użył więcej niż raz środek z listy podanej niżej, aby poczuć się lepiej, lub zmienić nastrój... nietak Lista: benzodiazepiny, barbiturany, haszysz i pochodne, amfetamina i pochodne, kokaina, opiaty, psychodysleptyki, „kleje”, sterydy, inne (zaznacz grupę, wyszczególnij środki i ich zwykłe dawki): Najczęściej używany środek, zwykła dawka: 2 W okresie ostatniego roku... a Brał środki psychoaktywne po to, żeby dojść do formy...nietak b W czasie abstynencji miał drżenie, pocił się, odczuwał niepokój, lub brał środki psychoaktywne, aby tego uniknąć... nietak c Gdy brał środki psychoaktywne, używał ich więcej, niż początkowo planował... nietak d Usiłował zmniejszyć ich używanie, lub zaprzestać brania...nietak e W dnie, w które brał środki psychoaktywne, sprawy związane z ich braniem i dochodzeniem do siebie zajmowały mu więcej, niż 2 godziny... nietak f Z powodu używania środków poświęcał innym sprawom mniej czasu... nietak g Kontynuował branie, pomimo świadomości, o jego negatywnych skutkach... nietak Jeśli K1 tak i co najmniej z K2 3 razy tak to rozpoznanie – uzależnienie od środków psychoaktywnych... nietak K. Uzależnienie od środków psychoaktywnych. F.11-19.2. (BDA-F.13.2)

32 BENZODIAZEPINY: CLONAZEPAM, LORAFEN, RUDOTEL, SIGNOPAM, ESTAZOLAM... Najbardziej dostępne – po alkoholu Uzależnienie fizyczne i psychiczne Rosnąca tolerancja Odstawienie groźne dla życia Tolerancja krzyżowa z alkoholem Zamienniki dla innych substancji psychoaktywnych 32

33 BARBITURANY : CYKLOBARBITAL, LUMINAL... Uzależnienie fizyczne i psychiczne Rosnąca tolerancja Odstawienie groźne dla życia Tolerancja krzyżowa z alkoholem 33

34 HASZYSZ I POCHODNE: MARIHUANA, HASZ... Uzależnienie psychiczne Zwykle traktowane jako niegroźne Czynniki kryminogenny W niektórych krajach traktowane jako „dozwolone narkotyki” Dowiedzione uszkodzenie materiału genetycznego 34

35 AMFETAMINA I POCHODNE Uzależnienie psychiczne Zachowania agresywne Objawy abstynencyjne - depresja 35

36 KOKAINA Uzależnienie psychiczne Możliwość uzależnienia fizycznego Zachowania agresywne 36

37 OPIATY: KOMPOT, HERA Uzależnienie fizyczne i psychiczne Wzrost tolerancji Skutki pośrednie Najpopularniejsze 37

38 PSYCHODYSLEPTYKI: LSD, EXTASE, GRZYBKI... Uzależnienie psychiczne Stała tolerancja „złe odloty” 38

39 KLEJE Uszkodzenie OUN Początek uzależnień Pierwsze i ostatnie użycie 39

40 STERYDY Zaburzenie rozwoju psychobiologicznego Zachowania agresywne Psychozy 40

41 INNE UZALEŻNIENIA Od hazardu Od seksu Od pracy „nałogi behawioralne” Od terapeuty 41

42

43

44

45

46  Mężczyźni  Młodsi  Niższy poziom edukacyjny  Samotni  Gorsze funkcjonowanie przedchorobowe  Zaburzenia zachowania w dzieciństwie  Osobowość antysocjalna  Częstsze objawy afektywne  Wywiad w kierunku SUD

47 1. ok. 50% w ciągu życia, aktualnie 25% - 35% current substance abuse 2. 2. Częściej: przyjęcia bez zgody, mieszkania chronione, psychiatria ratunkowa 3. 3. Najczęściej nadużywana substancja : alkohol.

48  Nawroty i rehospitalizacje  Problemy finansowe  Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny  Bezdomność  Brak współpracy  Przemoc  Samobójstwa  Prostytucja  Choroby somatyczne  Choroby infekcyjne

49 W kolejności malejącej Cannabis Amfetamina LSD Opiaty BDZ

50  Przewlekłe nadużywanie amfetaminy jako czynnik wywołujący (?) schizofrenię  LSD jako czynnik precypitujący schizofrenię  Użycie kanabinoidów jako czynnik ryzyka pierwszego epizodu schizofrenii

51 Psychozy w czasie intoksykacji Czynnik przejścia ze stanu pre-psychotycznego w psychozę Pogorszenie rokowania – częstsze nawroty Czasami nasilenie objawów pozytywnych / redukcja deficytów poznawczych W okresie abstynencji: zespół amotywacyjny / depresja

52 Średnio 2,4 razy większe ryzyko Hall, Degenhardt, & Teesson, 2004, Drug and Alcohol Review, 23: 433-443

53 Częste psychozy u młodych ludzi Szybki powrót do zdrowia, bez leczenia przeciwpsychotycznego

54 Kessler RC, et al. Psychol Med 1997;27:1079-1089 0 20 40 60 80 100 Zab. lękowe Wszyst. subst. ps-aktyw. alkohol leki Zab. Zachow. młodzieży Zab. Antysocj. dorosłych Patients (%) 29% 59% 41% 61% 71% 93%

55  CHAD I i SUD  SUD + CHAD w ciągu życia : 61%  ETOH : 46%  SPA 41%  CHAD II  SUD + CHAD w ciągu życia : 48%

56  Większa ilość osób z szybką zmianą fazy  Częstsza konwersja z CHAJ do CHAD

57  SAMOLECZENIE  PODOBNA PSYCHOPATOLOGIA (AGITACJA, NIEPOKÓJ, DEPRESJA, EUFORIA)  CHAD PROWADZI DO BŁĘDNEJ OCENY SWOICH MOŻLIWOŚCI  PODOBNE PODŁOŻE – BIOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE

58  Wspólne czynniki ryzyka  Genetyka  Czynniki środowiskowe / rodzinne  Wywiad w kierunku nadużyć seksualnych w dzieciństwie  SUD sprzyja wcześniejszemu początkowi CHAD

59  SUD + CHAD=  Większe nasilenie objawów (depresji i manii)  Większe ryzyko aktywności suicydialnej  Gorsza współpraca  SUD powoduje wcześniejszy początek, większą nawrotowość i gorsze rokowanie CHAD

60  Wpływ patogenetyczny  ETOH – większe ryzyko faz depresyjnych  Cannabis większe ryzyko stanów maniakalnych  Stymulanty – przedłużanie faz maniaAAAkalnych, większe ryzyko manii psychotycznej

61 Ryzyko samobójstwa : CHAD + SUD / CHAD = 2-3 /1  Ryzyko samobójstwa w CHAD + SUD większe niż w CHAD i SUD występujących oddzielnie

62 Salloum IM, et al. Bipolar Disord 2002;4:418-421 29 100% więce j 14 76 50% więcej 52 43 70% więcej 25 35 600% więcej 5 18 20% więce j 15 Pacjenci (%) !

63 Możliwe relacje pomiędzy depresją i AUD Depresja raczej jako efekt problemów alkoholowych, niż ich przyczyna Społeczne efekty alkoholizmu Bezrobocie jako czynnik precypitujacy i nasilający depresję Współchorobowość AUD z depresją jako negatywnych czynnik rokowniczy

64 Alkohol i depresja Kłopoty w różnicowaniu depresji i następstw problemów alkoholowych Anergia, zaburzenia snu i łaknienia, społeczna izolacja Objawy abstynencyjne diagnozowane jako zaburzenia lękowe Nasilenie ryzyka zachowań sucydialnych

65 Znaczenie rokownicze współchorobowości AUD i depresji Współchorobowość związana z :  Wyższy współczynnik rozwodów (Sullivan, Fiellen, O’Connor, 2005)  Przetrwała depresja zwiększa ryzyko AUD,  AUD wydłuża fazy depresyjne,  Wyższe koszty usług medycznych(Pettinati, 2004)  Zwiększone ryzyko samobójstw (Conner i Duberstein, 2004)

66 Opis przypadku 24 lata, mężczyzna. Dwie poprzednie hospitalizacje z rozpoznaniem: schizofrenia (?) Aktualna hospitalizacja:  Obfite halucynacje słuchowe i urojenia paranoidalne  W przeddzień przyjęcia zespół abstynencyjny po ciagu opiatowym (ziewanie, pocenie się, biegunka) Przyznaje się do codziennego przyjmowania stałej dawki heroiny dożylnie. Pali codziennie jeden- dwa jointy, wierząc, że pomagają mu w radzeniu sobie z objawami pozapiramidowymi po haloperidolu..

67 Pytania Związek między psychozą a SPA Problemy somatyczne do wykluczenia Jaka terapia ?

68 Pytania Związek między psychozą a SPA  THC i heroina mogą zarówno nasilać, jak i zmniejszać objawy psychozy  Czy rzeczywiście choruje na schizofrenię? Problemy somatyczne do wykluczenia  SEPSA  Infekcja w układzie oddechowym po cannabis Jaka terapia ?

69 Historia PF  PF, 21-letni mężczyzna, zgłosił się do ZLŚ celem kolejnej iniekcji flufenazyny depot(1 ampułka co 2 tygodnie). Prowadząca go terapeutka relacjonuje narastające kłopoty PF w codziennych czynnościach, szczególnie w dbaniu o siebie (nie kąpał się od kilku tygodni). W mieszkaniu PF panuje totalny bałagan, a cała podłoga pokryta jest petami. Sąsiedzi PF złożyli na niego z tego powodu skargę do straży pożarnej.  PF był po raz pierwszy hospitalizowany psychiatrycznie w wieku 17 lat, kiedy to stwierdzono u niego objawy derealizacji i depersonalizacji w połączeniu z objawami bierności i awolicji.  Z powodu nadużywania wtedy kannabinoidów zdiagnozowano u niego psychozę związaną z nadużywaniem substancji psychoaktywnych i wypisano do domu z zaleceniem stosowania heloperidolu depot. Paton 2002

70 c.d.  Druga hospitalizacja psychiatryczna w wieku 20 lat, kiedy to przeżywał przeżycia psychotyczne, głównie o charakterze halucynacji słuchowych imperatywnych i komentujących.  Jest jedynakiem, był wychowywany przez samotną matkę.  Urodzony z porodu kleszczowego, APGAR – 6, w jego książeczce zdrowia odnotowano, że zaczął chodzić w wieku 2 lat, a mówić w wieku 2,5 roku. Zawsze miał znaczącą niedowagę, cierpi także na zeza.  W aktualnym badaniu psychiatrycznym odnotowano: znaczące spowolnienie ruchowe, ubogą mimikę twarzy. Badanie moczu na narkotyki ujemne. Paton 2002

71 HISTORIA #3 Ksiądz Tomasz ma 37 lat i trafił do Izby Przyjęć po tym jak usiłował popełnić samobójstwo przez przyjęcie 30 tabletek amitryptyliny po 25 mg. Nie zostawił, żadnego listu pożegnalnego, i jak się okazało popił tabletki alkoholem – alkoholemia w Oddziale Leczenia Zatruć –0,15%. Leczony w OLZ przez dwa dni, następnie odesłany do Psychiatrycznej Izby Przyjęć. W trakcie konsultacji w czystej świadomości, bez objawów wytwórczych i zaburzeń rytmu serca. Nie zgodził się na hospitalizację psychiatryczną, ale został zobowiązany przez towarzyszącego mu proboszcza do konsultacji psychiatrycznej.

72 HISTORIA #3 Leczy się u psychiatry od ok.. 2 lat z powodu „depresji”. Pierwsze jej objawy przed ok.. 3 laty: zaburzenia snu w postaci snu przerywanego, schudł wtedy, miał kryzys powołania, uważał się za „niegodnego” bycia duszpasterzem. Usiłował wtedy popełnić po raz pierwszy samobójstwo – przyjął relanium i zapił to winem – ale tylko usnął na ok.. 14 godzin. Od ok.. roku w stanie przygnębienia, ma przerywany, krótki sen, znowu schudł, mało dba o siebie. Porzucił działalność duszpasterską wśród młodzieży, co sprawiało mu dawniej przyjemność – „realizował się w tym”. Uważa się, za gorszego od innych, w samotności często płacze.

73 HISTORIA #3 - PICIORYS Pierwsze w życiu upicie – 15 r.ż. Pierwsza urwanie się filmu – 18 r.ż. Wzrost tolerancji – pierwszy rok Seminarium Wyraźne objawy abstynencyjne i klinowanie – drugi rok studiów w Seminarium Zapalenie trzustki – dwukrotnie Picie poranne – od 3 lat DT i napady drgawkowe – nigdy Próby leczenia - nigdy

74 J. Uzależnienie od alkoholu. F.10.2. Pacjent w okresie ostatniego roku miał co najmniej 3 sytuacje w czasie których w ciągu 3 godzin wypił co najmniej 3 drinki (J1)... W okresie ostatniego roku (J2)... Pił po to, żeby dojść do formy... W czasie trzeźwienia miał drżenie, pocił się, odczuwał niepokój, lub pił, aby tego uniknąć... Gdy pił, wypijał więcej, niż początkowo planował... Usiłował zmniejszyć picie alkoholu, lub zaprzestać picia... W dnie, w które pił, sprawy związane z piciem i trzeźwieniem zajmowały mu więcej, niż 2 godziny... Z powodu picia poświęcał innym sprawom mniej czasu... Kontynuował picie, pomimo świadomości, o jego negatywnych skutkach... Jeśli J1 tak i co najmniej z J2 3 razy tak to rozpoznanie – uzależnienie od alkoholu...

75 „NADUŻYWANIE JAKIEJŚ SUBSTANCJI nie powinno być dowodem przeciwko jej używaniu”


Pobierz ppt "ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z NADUŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Andrzej Czernikiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google