Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD OSTATNI ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z NADUŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Andrzej Czernikiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD OSTATNI ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z NADUŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Andrzej Czernikiewicz."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD OSTATNI ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z NADUŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Andrzej Czernikiewicz

2 Mity związane z alkoholizmem 2 Alkoholicy piją codziennie Alkoholicy łatwo się upijają Klin to zwykła rzecz Jeśli nie piję przez jakiś czas - nie jestem alkoholikiem Tylko wódka uzależnia - piwo to nie alkohol Po leczeniu można pić w sposób kontrolowany Picie alkoholu jest korzystne dla zdrowia - w niektórych sytuacjach Są grupy ludzi, zawody w których nie ma alkoholików

3 Zespoły związane z używaniem i nadużywaniem alkoholu: 3 1. Intoksykacja alkoholowa (upicie proste) 2. Upicie atypowe 3. Zespół abstynencyjny po alkoholu 4. Majaczenie drżenne (DT) 5. Halucynoza alkoholowa 6. Alkoholowe zaburzenie amnestyczne 7. Otępienie alkoholowe 8. Nadużywanie alkoholu 9. Zespół uzależnienia od alkoholu (ZUA)

4 4 Związek stężenia alkoholu ze stanem psychicznym 0.1%Łagodne upicie, pogorszenie zdolności do sądzenia, opóźnienie czasu reakcji, relaksacja, odhamowanie 0.2%Umiarkowana intoksykacja, bełkotliwa mowa, rumień twarzy, oczopląs, nudności, zmiany nastroju, wrogość, agresywność, ; poziom alkoholemii dobrze tolerowany przez większość alkoholików 0.3%Znacząca intoksykacja, rozkojarzenie mowy, stupor, zaburzenia koordynacji ruchowej, wymioty (większość osób funkcjonujących przy tym stężeniu alkoholu to alkoholicy) 0.4%Stupor, sen, lub śpiączka > 0.5%Zagrożenie życia

5 Kryteria diagnostyczne upicia alkoholowego 5 A. Wypicie alkoholu w ostatnim czasie. B. Znaczące zaburzenia zachowania związane z wypiciem alkoholu. C. Co najmniej jeden z poniższych objawów występujących bezpośrednio po wypiciu alkoholu: 1) bełkotliwa mowa 2) zaburzenia koordynacji ruchowej 3) zaburzenia równowagi 4) oczopląs 5) zaburzenia uwagi lub pamięci 6) stupor lub śpiączka

6 Kryteria diagnostyczne upicia atypowego 6 A. Znaczące zmiany zachowania, nietypowe dla ilości wypitego alkoholu B. Zachowanie nietypowe dla danej osoby. C. Brak innych zaburzeń psychicznych.

7 Kryteria diagnostyczne alkoholowego zespołu abstynencyjnego 7 A. Zaprzestanie lub redukcja intensywnego i długiego picia. B. Dwa lub więcej z podanych niżej objawów w kilka godzin lub dni po wystąpieniu kryterium A: 1) autonomiczna nadaktywność (pocenie się lub tachykardia) 2) drżenie rąk 3) zaburzenia snu 4) nudności lub wymioty 5) przejściowe złudzenia 6) pobudzenie 7) lęk 8) napady drgawkowe

8 Majaczenie drżenne 8 Zwykle 1-3 doby po zaprzestaniu picia Zwykle trwa do tygodnia Okres predeliryjny Nasilanie zaburzeń w nocy Żywe omamy wzrokowe Zaburzenia orientacji allopsychicznej

9 9 Cechy zespołów abstynencyjnych 16-8 godzin drżenie 224 godzin halucynoza 37-48 godzin Alkoholowe napady drgawkowe 43-5 dniMajaczenie drżenne

10 Kryteria diagnostyczne halucynozy alkoholowej 10 A. Rozwój żywych halucynacji słuchowych w ciągu pierwszych 48 godzin po zaprzestaniu lub redukcji picia. B. Reagowanie na groźby zawarte w halucynacjach słuchowych. C. Brak zaburzeń świadomości

11 Charakterystyka napadów drgawkowych alkoholowych 11 znane jako rum fits pojawiają się w odstępie 7-48 godzin po redukcji lub zaprzestaniu picia 1/3 rozwija w następnej dobie DT napady uogólnione, krótkie zaburzenia świadomości po napadzie (nie mylić z DT)

12 Cechy encefalopatii Wernickego: 12 Oftalmoplegia Ataksja Zaburzenia świadomości lub pamięci Choroba rozwija się z powodu niedoboru tiaminy Zaburzenia pamięci na pierwszym tle > psychoza Korsakowa

13 Psychoza Korsakowa 13 Niedobór tiaminy Obustronne uszkodzenie hippokampa Konfabulacje Zaburzenia pamięci krótkoterminowej Dezorientacja allopsychiczna Zaburzenia w identyfikacji osób

14 Czy w ciągu ostatnich dwu tygodni cierpiałaś (eś)? 14 1. Uwag bliskich Panu (i) osób o Pana(i) nadmiernym piciu alkoholu. 2. Picia alkoholu po to, aby dojść do formy. 3. Drżenia, pocenia się, lub niepokoju w sytuacji trzeźwienia po nadużyciu alkoholu. 4. Nadmiernego, lub słabo kontrolowanego picia alkoholu.

15 15 J. Uzależnienie od alkoholu. F.10.2. Pacjent w okresie ostatniego roku miał co najmniej 3 sytuacje w czasie których w ciągu 3 godzin wypił co najmniej 3 drinki (J1)... W okresie ostatniego roku (J2)... Pił po to, żeby dojść do formy... W czasie trzeźwienia miał drżenie, pocił się, odczuwał niepokój, lub pił, aby tego uniknąć... Gdy pił, wypijał więcej, niż początkowo planował... Usiłował zmniejszyć picie alkoholu, lub zaprzestać picia... W dnie, w które pił, sprawy związane z piciem i trzeźwieniem zajmowały mu więcej, niż 2 godziny... Z powodu picia poświęcał innym sprawom mniej czasu... Kontynuował picie, pomimo świadomości, o jego negatywnych skutkach... Jeśli J1 tak i co najmniej z J2 3 razy tak to rozpoznanie – uzależnienie od alkoholu...

16 CAGE 16 1) Has you ever felt the need to Cut down on his drinking? 2) Is he Annoyed by criticism of his drinking? 3) Has he had Guilty feeling about drinking? 4) Has he ever taken a morning Eye opener? Four yea – diagnosis = alcohol dependency

17 Diagnostyka uzależnienia od alkoholu objawy abstynencyjne, zaburzenia somatyczne, ciągi, przerwy w życiorysie niemożność zaprzestania picia, picie poranne, picie wynalazków konflikty z prawem, bójki, kłopoty w pracy otoczenie badanego uważa, iż pije on za dużo * ZUA - > 2 pozytywne odpowiedzi Czy miałeś kiedykolwiek potrzebę zaprzestania picia? Czy denerwuje cię gdy inni mówią o twoim piciu? Czy masz poczucie winy z powodu picia alkoholu? Czy stosujesz klina? 17

18 MAST 18 Czy uważasz się za normalnie pijącego? Czy przyjaciele i rodzina uważają cię za takiego? Czy uczestniczyłeś w spotkaniu AA? (5) Czy straciłeś przyjaciela z powodu alkoholu? Czy z powodu alkoholu miałeś kłopoty w pracy? Czy opuściłeś dom lub pracę na co najmniej 2 dni z powodu alkoholu? Czy miałeś objawy Dts, lub słyszałeś głosy? (5) Czy prosiłeś kogoś o pomoc z powodu nadmiernego picia? Czy byłeś kiedyś w szpitalu w stanie nietrzeźwości? Czy byłeś w IW lub prowadziłeś pod wpływem alkoholu? Cut-off >5

19 Trzy fazy tolerancji na alkohol 19

20 Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe Jak tam u Pana z alkoholem? Jak często pije Pan wódkę? 20

21 21 Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe zJak często pije Pan alkohol? zJak długo w ciągu ostatniego roku w ogóle Pan nie pił?

22 22 Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe zJak leczy Pan kaca? zCo najlepsze na klina?

23 23 Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe zCzy uważa się Pan za osobę nadmiernie pijącą? zCzy Pana żona uważa, że za dużo Pan pije?

24 Dobre pytanie 24 Czy wymiotuje Pan po alkoholu?

25 25 Dobre pytanie zJak często urywa się Panu film?

26 Kim jest alkoholik? 26 Osobą, która nie ma wyboru Z kim Gdzie Ile wypić

27 Badania laboratoryjne wskazujące na uzależnienie od alkoholu 27 > 30 j. GGT MCV podwyższony Podwyższony poziom SGOT Podwyższony poziom lipidów

28 28 Ilościowa utrata kontroli Wzrost tolerancji Głód alkoholu Sytuacyjna utrata kontroli Jakościowa utrata kontroli

29 Piciorys Pierwszy raz Pierwsze świadome upicie Preferowane alkohole Tolerancja Klinowanie Zespół abstynencyjny Urwania się filmu Utrata odruchu wymiotnego Ciągi Suche okresy Utrata kontroli – jakiej? Preferowane sytuacje picia Konflikty z prawem Funkcjonowanie w rolach Skutki somatyczne Psychozy Próby terapii Wgląd 29

30 Inne zaburzenia psychiczne związane z ZUA 30 Alkoholowy zespół urojeniowy Depresja alkoholowa Wtórny zespół lęku panicznego

31 31 Specyfika lekarskich problemów alkoholowych Początek problemów – okres studiów Brak dostatecznych informacji w czasie studiów Pomagacze, sprzątacze Przeciwwskazania do oceny alkoholemii i jej właściwa ocena Brak świadczących Błędna diagnostyka Brak form pomocy Co z prawem wykonywania zawodu?

32 32 Specyfika alkoholizmu młodzieńczego Szybkie przejście od nadużywania do alkoholizmu Znaczące powikłania psychiatryczne i neurologiczne Czynnik kryminogenny Mniejsza dostępność terapii

33 33 Mity związane z narkomanią zJedno użycie to jeszcze nie uzależnienie zMiękkie lepsze od twardych zKażdy kiedyś brał

34 Czy w ciągu ostatnich dwu tygodni cierpiałaś (eś)? 34 1. Uwag bliskich Panu (i) osób o Pana (i) nadmiernym przyjmowaniu leków. Jakich?...................................................................................................................... 2. Brania leków po to, aby dojść do formy. 3. Nadmiernego, słabo kontrolowanego używania leków. 4. Drżenia, pocenia się, lub niepokoju w sytuacji po nadużyciu leku.

35 35 K. Uzależnienie od środków psychoaktywnych. F.11-19.2. (BDA-F.13.2) W okresie ostatniego roku pacjent użył więcej niż raz środek z listy podanej niżej, aby poczuć się lepiej, lub zmienić nastrój... Lista: benzodiazepiny, barbiturany, haszysz i pochodne, amfetamina i pochodne, kokaina, opiaty, psychodysleptyki, kleje, sterydy, inne (zaznacz grupę, wyszczególnij środki i ich zwykłe dawki):

36 36 W okresie ostatniego roku... Brał środki psychoaktywne po to, żeby dojść do formy... W czasie abstynencji miał drżenie, pocił się, odczuwał niepokój, lub brał środki psychoaktywne, aby tego uniknąć... Gdy brał środki psychoaktywne, używał ich więcej, niż początkowo planował... Usiłował zmniejszyć ich używanie, lub zaprzestać brania... W dnie, w które brał środki psychoaktywne, sprawy związane z ich braniem i dochodzeniem do siebie zajmowały mu więcej, niż 2 godziny... Z powodu używania środków poświęcał innym sprawom mniej czasu... Kontynuował branie, pomimo świadomości, o jego negatywnych skutkach... Brał środki psychoaktywne po to, żeby dojść do formy...

37 Benzodiazepiny: clonazepam, lorafen, rudotel, signopam, estazolam... 37 Najbardziej dostępne – po alkoholu Uzależnienie fizyczne i psychiczne Rosnąca tolerancja Odstawienie groźne dla życia Tolerancja krzyżowa z alkoholem Zamienniki dla innych substancji psychoaktywnych

38 Barbiturany : cyklobarbital, luminal... 38 Uzależnienie fizyczne i psychiczne Rosnąca tolerancja Odstawienie groźne dla życia Tolerancja krzyżowa z alkoholem

39 Haszysz i pochodne: marihuana, hasz... 39 Uzależnienie psychiczne Zwykle traktowane jako niegroźne Czynniki kryminogenny W niektórych krajach traktowane jako dozwolone narkotyki Dowiedzione uszkodzenie materiału genetycznego

40 Amfetamina i pochodne 40 Uzależnienie psychiczne Zachowania agresywne Objawy abstynencyjne - depresja

41 Kokaina 41 Uzależnienie psychiczne Możliwość uzależnienia fizycznego Zachowania agresywne

42 Opiaty 42 Uzależnienie fizyczne i psychiczne Wzrost tolerancji Skutki pośrednie Najpopularniejsze

43 Psychodysleptyki: LSD, extase, grzybki... 43 Uzależnienie psychiczne Stała tolerancja złe odloty

44 Kleje 44 Uszkodzenie OUN Początek uzależnień Pierwsze i ostatnie użycie

45 Sterydy 45 Zaburzenie rozwoju psychobiologicznego Zachowania agresywne Psychozy

46 Inne uzależnienia 46 Od hazardu Od seksu Od pracy Od terapeuty

47 Problem przemocy 47 Fizycznej Seksualnej Psychicznej Instytucjonalnej

48 NADUŻYWANIE JAKIEJŚ SUBSTANCJI nie powinno być dowodem przeciwko jej używaniu


Pobierz ppt "WYKŁAD OSTATNI ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z NADUŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Andrzej Czernikiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google