Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład VII Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych Andrzej Czernikiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład VII Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych Andrzej Czernikiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Wykład VII Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych Andrzej Czernikiewicz

2 Mity związane z alkoholizmem 0 Alkoholicy piją codziennie 0 Alkoholicy łatwo się upijają 0 Klin to zwykła rzecz 0 Jeśli nie piję przez jakiś czas - nie jestem alkoholikiem 0 Tylko wódka uzależnia - piwo to nie alkohol 0 Po leczeniu można pić w sposób kontrolowany 0 Picie alkoholu jest korzystne dla zdrowia - w niektórych sytuacjach 0 Są grupy ludzi, zawody w których nie ma alkoholików 2

3 Zespoły związane z używaniem i nadużywaniem alkoholu: 0 1. Intoksykacja alkoholowa (upicie proste) 0 2. Upicie atypowe 0 3. Zespół abstynencyjny po alkoholu 0 4. Majaczenie drżenne (DT) 0 5. Halucynoza alkoholowa 0 6. Alkoholowe zaburzenie amnestyczne 0 7. Otępienie alkoholowe 0 8. Nadużywanie alkoholu 0 9. Zespół uzależnienia od alkoholu (ZUA) 3

4 4 Związek stężenia alkoholu ze stanem psychicznym 0.1%Łagodne upicie, pogorszenie zdolności do sądzenia, opóźnienie czasu reakcji, relaksacja, odhamowanie 0.2%Umiarkowana intoksykacja, bełkotliwa mowa, rumień twarzy, oczopląs, nudności, zmiany nastroju, wrogość, agresywność, ; poziom alkoholemii dobrze tolerowany przez większość alkoholików 0.3%Znacząca intoksykacja, rozkojarzenie mowy, stupor, zaburzenia koordynacji ruchowej, wymioty (większość osób funkcjonujących przy tym stężeniu alkoholu to alkoholicy) 0.4%Stupor, sen, lub śpiączka > 0.5%Zagrożenie życia

5 Kryteria diagnostyczne upicia alkoholowego 0 A. Wypicie alkoholu w ostatnim czasie. 0 B. Znaczące zaburzenia zachowania związane z wypiciem alkoholu. 0 C. Co najmniej jeden z poniższych objawów występujących bezpośrednio po wypiciu alkoholu: 0 1) bełkotliwa mowa 0 2) zaburzenia koordynacji ruchowej 0 3) zaburzenia równowagi 0 4) oczopląs 0 5) zaburzenia uwagi lub pamięci 0 6) stupor lub śpiączka 5

6 Kryteria diagnostyczne upicia atypowego 0 A. Znaczące zmiany zachowania, nietypowe dla ilości wypitego alkoholu 0 B. Zachowanie nietypowe dla danej osoby. 0 C. Brak innych zaburzeń psychicznych. 6

7 Kryteria diagnostyczne alkoholowego zespołu abstynencyjnego 0 A. Zaprzestanie lub redukcja intensywnego i długiego picia. 0 B. Dwa lub więcej z podanych niżej objawów w kilka godzin lub dni po wystąpieniu kryterium A: 0 0 1) autonomiczna nadaktywność (pocenie się lub tachykardia) 0 2) drżenie rąk 0 3) zaburzenia snu 0 4) nudności lub wymioty 0 5) przejściowe złudzenia 0 6) pobudzenie 0 7) lęk 0 8) napady drgawkowe 7

8 Majaczenie drżenne 0 Zwykle 1-3 doby po zaprzestaniu picia 0 Zwykle trwa do tygodnia 0 Okres predeliryjny 0 Nasilanie zaburzeń w nocy 0 Żywe omamy wzrokowe 0 Zaburzenia orientacji allopsychicznej 8

9 9 Cechy zespołów abstynencyjnych 16-8 godzin drżenie 224 godzin halucynoza 37-48 godzin Alkoholowe napady drgawkowe 43-5 dniMajaczenie drżenne

10 Kryteria diagnostyczne halucynozy alkoholowej 0 0 A. Rozwój żywych halucynacji słuchowych w ciągu pierwszych 48 godzin po zaprzestaniu lub redukcji picia. 0 B. Reagowanie na groźby zawarte w halucynacjach słuchowych. 0 C. Brak zaburzeń świadomości 10

11 Charakterystyka napadów drgawkowych alkoholowych 0 znane jako rum fits 0 pojawiają się w odstępie 7-48 godzin po redukcji lub zaprzestaniu picia 0 1/3 rozwija w następnej dobie DT 0 napady uogólnione, krótkie 0 zaburzenia świadomości po napadzie (nie mylić z DT) 11

12 Cechy encefalopatii Wernickego: 0 Oftalmoplegia 0 Ataksja 0 Zaburzenia świadomości lub pamięci 0 Choroba rozwija się z powodu niedoboru tiaminy 0 Zaburzenia pamięci na pierwszym tle > psychoza Korsakowa 12

13 Psychoza Korsakowa 0 Niedobór tiaminy 0 Obustronne uszkodzenie hippokampa 0 Konfabulacje 0 Zaburzenia pamięci krótkoterminowej 0 Dezorientacja allopsychiczna 0 Zaburzenia w identyfikacji osób 13

14 Czy w ciągu ostatnich dwu tygodni cierpiałaś (eś)? 0 1. Uwag bliskich Panu (i) osób o Pana(i) nadmiernym piciu alkoholu. 0 2. Picia alkoholu po to, aby dojść do formy. 0 3. Drżenia, pocenia się, lub niepokoju w sytuacji trzeźwienia po nadużyciu alkoholu. 0 4. Nadmiernego, lub słabo kontrolowanego picia alkoholu. 14

15 15 J. Uzależnienie od alkoholu. F.10.2. Pacjent w okresie ostatniego roku miał co najmniej 3 sytuacje w czasie których w ciągu 3 godzin wypił co najmniej 3 drinki (J1)... W okresie ostatniego roku (J2)... Pił po to, żeby dojść do formy... W czasie trzeźwienia miał drżenie, pocił się, odczuwał niepokój, lub pił, aby tego uniknąć... Gdy pił, wypijał więcej, niż początkowo planował... Usiłował zmniejszyć picie alkoholu, lub zaprzestać picia... W dnie, w które pił, sprawy związane z piciem i trzeźwieniem zajmowały mu więcej, niż 2 godziny... Z powodu picia poświęcał innym sprawom mniej czasu... Kontynuował picie, pomimo świadomości, o jego negatywnych skutkach... Jeśli J1 tak i co najmniej z J2 3 razy tak to rozpoznanie – uzależnienie od alkoholu...

16 CAGE 0 1) Has you ever felt the need to Cut down on his drinking? 0 2) Is he Annoyed by criticism of his drinking? 0 3) Has he had Guilty feeling about drinking? 0 4) Has he ever taken a morning Eye opener? 0 Four yea – diagnosis = alcohol dependency 16

17 Diagnostyka uzależnienia od alkoholu 17 0 objawy abstynencyjne, zaburzenia somatyczne, ciągi, przerwy w życiorysie 0 niemożność zaprzestania picia, picie poranne, picie wynalazków 0 konflikty z prawem, bójki, kłopoty w pracy 0 otoczenie badanego uważa, iż pije on za dużo * ZUA - > 2 pozytywne odpowiedzi 0 Czy miałeś kiedykolwiek potrzebę zaprzestania picia? 0 Czy denerwuje cię gdy inni mówią o twoim piciu? 0 Czy masz poczucie winy z powodu picia alkoholu? 0 Czy stosujesz klina?

18 MAST 0 Czy uważasz się za normalnie pijącego? 0 Czy przyjaciele i rodzina uważają cię za takiego? 0 Czy uczestniczyłeś w spotkaniu AA? (5) 0 Czy straciłeś przyjaciela z powodu alkoholu? 0 Czy z powodu alkoholu miałeś kłopoty w pracy? 0 Czy opuściłeś dom lub pracę na co najmniej 2 dni z powodu alkoholu? 0 Czy miałeś objawy Dts, lub słyszałeś głosy? (5) 0 Czy prosiłeś kogoś o pomoc z powodu nadmiernego picia? 0 Czy byłeś kiedyś w szpitalu w stanie nietrzeźwości? 0 Czy byłeś w IW lub prowadziłeś pod wpływem alkoholu? Cut-off >5 18

19 Trzy fazy tolerancji na alkohol 19

20 Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe 20 0 Jak tam u Pana z alkoholem? 0 Jak często pije Pan wódkę?

21 21 Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe zJak często pije Pan alkohol? zJak długo w ciągu ostatniego roku w ogóle Pan nie pił?

22 22 Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe zJak leczy Pan kaca? zCo najlepsze na klina?

23 23 Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe zCzy uważa się Pan za osobę nadmiernie pijącą? zCzy Pana żona uważa, że za dużo Pan pije?

24 Dobre pytanie 0 Czy wymiotuje Pan po alkoholu? 24

25 25 Dobre pytanie zJak często urywa się Panu film?

26 Kim jest alkoholik? 0 Osobą, która nie ma wyboru 0 Z kim 0 Gdzie 0 Ile wypić 26

27 Badania laboratoryjne wskazujące na uzależnienie od alkoholu 0 > 30 j. GGT 0 MCV podwyższony 0 Podwyższony poziom SGOT 0 Podwyższony poziom lipidów 27

28 28 Ilościowa utrata kontroli Wzrost tolerancji Głód alkoholu Sytuacyjna utrata kontroli Jakościowa utrata kontroli

29 Piciorys 29 0 Pierwszy raz 0 Pierwsze świadome upicie 0 Preferowane alkohole 0 Tolerancja 0 Klinowanie 0 Zespół abstynencyjny 0 Urwania się filmu 0 Utrata odruchu wymiotnego 0 Ciągi 0 Suche okresy 0 Utrata kontroli – jakiej? 0 Preferowane sytuacje picia 0 Konflikty z prawem 0 Funkcjonowanie w rolach 0 Skutki somatyczne 0 Psychozy 0 Próby terapii 0 Wgląd

30 Inne zaburzenia psychiczne związane z ZUA 0 Alkoholowy zespół urojeniowy 0 Depresja alkoholowa 0 Wtórny zespół lęku panicznego 30

31

32

33

34 34 Mity związane z narkomanią zJedno użycie to jeszcze nie uzależnienie zMiękkie lepsze od twardych zKażdy kiedyś brał

35 Czy w ciągu ostatnich dwu tygodni cierpiałaś (eś)? 0 1. Uwag bliskich Panu (i) osób o Pana (i) nadmiernym przyjmowaniu leków. Jakich?...................................................................................................................... 0 2. Brania leków po to, aby dojść do formy. 0 3. Nadmiernego, słabo kontrolowanego używania leków. 0 4. Drżenia, pocenia się, lub niepokoju w sytuacji po nadużyciu leku. 35

36 36 K. Uzależnienie od środków psychoaktywnych. F.11-19.2. (BDA-F.13.2) W okresie ostatniego roku pacjent użył więcej niż raz środek z listy podanej niżej, aby poczuć się lepiej, lub zmienić nastrój... Lista: benzodiazepiny, barbiturany, haszysz i pochodne, amfetamina i pochodne, kokaina, opiaty, psychodysleptyki, kleje, sterydy, inne (zaznacz grupę, wyszczególnij środki i ich zwykłe dawki):

37 37 W okresie ostatniego roku... Brał środki psychoaktywne po to, żeby dojść do formy... W czasie abstynencji miał drżenie, pocił się, odczuwał niepokój, lub brał środki psychoaktywne, aby tego uniknąć... Gdy brał środki psychoaktywne, używał ich więcej, niż początkowo planował... Usiłował zmniejszyć ich używanie, lub zaprzestać brania... W dnie, w które brał środki psychoaktywne, sprawy związane z ich braniem i dochodzeniem do siebie zajmowały mu więcej, niż 2 godziny... Z powodu używania środków poświęcał innym sprawom mniej czasu... Kontynuował branie, pomimo świadomości, o jego negatywnych skutkach... Brał środki psychoaktywne po to, żeby dojść do formy...

38 Benzodiazepiny: clonazepam, lorafen, rudotel, signopam, estazolam... 0 Najbardziej dostępne – po alkoholu 0 Uzależnienie fizyczne i psychiczne 0 Rosnąca tolerancja 0 Odstawienie groźne dla życia 0 Tolerancja krzyżowa z alkoholem 0 Zamienniki dla innych substancji psychoaktywnych 38

39 Benzo 0 Objawy po przyjęciu Zachowanie - spowolnienie, czasami spadek ciśnienia krwi, przyspieszenie tętna, obniżenie napięcia mięśni szkieletowych. Objawy zespołu abstynencyjnego Niepokój, lęk, poty, łzawienie, dreszcze, nudności, wymioty, drżenia i kurcze mięśniowe, nadwrażliwość na bodźce zmysłowe, napady drgawkowe, zaburzenia psychotyczne. 39

40 Barbiturany : cyklobarbital, luminal... 0 Uzależnienie fizyczne i psychiczne 0 Rosnąca tolerancja 0 Odstawienie groźne dla życia 0 Tolerancja krzyżowa z alkoholem 40

41 Barbiturany 0 Objawy po przyjęciu Źrenice - początkowo zwężenie, a później rozszerzenie. Zachowanie - niewyraźna mowa, wielomówność, niezborność ruchowa, spowolnienie, senność, niewielki spadek ciśnienia krwi, zwolnienie tętna. Objawy zespołu abstynencyjnego Niepokój, lęk, poty, łzawienie, drżenie mięśniowe, nudności, jadłowstręt, napady drgawkowe, nadwrażliwość na bodźce zmysłowe, zaburzenia świadomości, wahania ciśnienia krwi. 41

42 Haszysz i pochodne: marihuana, hasz... 0 Uzależnienie psychiczne 0 Zwykle traktowane jako niegroźne 0 Czynniki kryminogenny 0 W niektórych krajach traktowane jako dozwolone narkotyki 0 Dowiedzione uszkodzenie materiału genetycznego 42

43 Kanabinoidy 0 Objawy po przyjęciu Zachowanie - zaburzenia koordynacji ruchowej, euforia, chichot, "gadulstwo", ataki kaszlu, zaburzenia snu, przekrwienie gałek ocznych, obrzęk powiek, słodkawa woń oddechu, pocenie się, suchość śluzówek jamy ustnej, przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia krwi. Objawy zespołu abstynencyjnego "Głód" psychiczny narkotyku, drażliwość, lęk, spadek łaknienia, zaburzenia snu, niewielki wzrost ciepłoty ciała, dreszcze. 43

44 Amfetamina i pochodne 0 Uzależnienie psychiczne 0 Zachowania agresywne 0 Objawy abstynencyjne - depresja 44

45 Kokaina 0 Uzależnienie psychiczne 0 Możliwość uzależnienia fizycznego 0 Zachowania agresywne 45

46 Amfetamina, kokaina 0 Objawy po przyjęciu Źrenice - rozszerzenie. Zachowanie - zwiększony napęd i euforia, niepokój ruchowy, "gadulstwo", bezsenność, szybki oddech, czerwony nos pokryty krostkami (po zażyciu kokainy), przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia krwi. Objawy zespołu abstynencyjnego "Głód" psychiczny, lęk, uczucie zmęczenia, znużenia, apatii, depresja z niepokojem i myślami samobójczymi, początkowo bezsenność, a później nadmierna senność. 46

47 Opiaty: kompot, hera 0 Uzależnienie fizyczne i psychiczne 0 Wzrost tolerancji 0 Skutki pośrednie 0 Najpopularniejsze 47

48 Opiaty 0 Objawy po przyjęciu Źrenice - zwężenie źrenic oraz "szklane oczy", brak lub osłabienie reakcji na światło. Zachowanie - niepokój ruchowy lub spowolnienie i senność, bladość skóry, podsychanie śluzówek, obniżenie ciśnienia krwi i ciepłoty ciała, zaparcia. Objawy zespołu abstynencyjnego Rozszerzenie źrenic, "gęsia skórka", nadmierna potliwość, łzawienie, wysięk z nosa, ziewanie, kichanie, nudności, wymioty, wzrost tętna, ciśnienia i ciepłoty ciała, niepokój, drażliwość, "głód" narkotyku 48

49 Psychodysleptyki: LSD, extase, grzybki... 0 Uzależnienie psychiczne 0 Stała tolerancja 0 złe odloty 49

50 Kleje 0 Uszkodzenie OUN 0 Początek uzależnień 0 Pierwsze i ostatnie użycie 50

51 Sterydy 0 Zaburzenie rozwoju psychobiologicznego 0 Zachowania agresywne 0 Psychozy 51

52 Inne uzależnienia 0 Od hazardu 0 Od seksu 0 Od pracy 0 Od terapeuty 52

53 Nadużywanie jakiejś substancji nie powinno być dowodem przeciwko jej używaniu

54 EMERGENCY PSYCHIATRY

55 55 Schemat szybkiej sedacji – I. HALOPERIDOL – DOM. 2.5 MG – 5 MG 30 – 60 HALOPERIDOL – DOM. 2.5 MG – 5 MG SEDACJA LUB HALOPERIDOL –20-30 MG 30 – 60

56 56 Schemat szybkiej sedacji – II. PROMAZYNA – DOM. 50 MG – 100 MG 60 PROMAZYNA – DOM. 50 MG – 100 MG SEDACJA LUB PROMAZYNA 200 – 300 60

57 57 Schemat szybkiej sedacji – III. CLOPIXOL ACUPHASE – DOM. 50 MG – 100 MG 24-48 H CLOPIXOL ACUPHASE – DOM. 50 MG – 100 MG CLOPIXOL DEPOT 24-48 H

58 58 ZASADY POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM AGRESYWNYM Przyczyny agresji Przyczyny agresji Eskalacja agresji – od słownej do czynnej Eskalacja agresji – od słownej do czynnej Unikanie zachowań prowokujących Unikanie zachowań prowokujących Możliwość ucieczki Możliwość ucieczki Zdecydowanie Zdecydowanie Liczba > siła Liczba > siła Sedacja farmakologiczna > unieruchomienie Sedacja farmakologiczna > unieruchomienie Ochrona pacjenta Ochrona pacjenta


Pobierz ppt "Wykład VII Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych Andrzej Czernikiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google