Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE W 2014 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE W 2014 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE W 2014 ROKU

3 3 ZAKRES KONTROLI 2.062

4 4 ILOŚĆ KONTROLI Lata

5 Wewnętrzne rozliczenie realizacji planu pracy za 2014 r. 5 Wydział KontroleIlośćMandaty karne Ilość % Ilość insp./ dni Średni czas kontroli Ilość insp./dni pozaoperaty wnych Wnioski do sądów Art. 41 Kw Dochodzenia uproszczone Decyzje/jak. handl. Doniesienia do prokuratur Informacje do US, UKS itp. Ilość Kwota grzywien w zł Średnia wysokość w zł PlanWykonanie WŻ , , / ,07 WN , , / ,00 OK ,369643, / ,55 ZT , , / ,10 ZS , , / ,83 RAZEM , , / , r , , / , r./ 2013 r. –17–76–3,29–45+0,11+65–2+30–21/–6–6+126–195–38.000–1,64

6 6 SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI MD MASZYNOWA LVD NISKONAPIĘCIOWA EMC KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ TOYS ZABAWKOWA PPED ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ GAD URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE NAWI URZĄDZEŃ WAGOWYCH PED URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Dyrektywa nr 2007/23/WE WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH BED EFEKTYWNOŚCI KOTŁÓW GAZOWYCH BOATS REKREACYJNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH RTTE URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SPVD PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH Dyrektywa nr 2009/125/WE EKOPROJEKT Dyrektywa nr 2010/30/UE ETYKIETY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE

7 Wyniki kontroli wyrobów w zakresie wymogów dyrektyw nowego podejścia 7 Nr dyrektywyNazwa Ilość partii BadanychZakwestionowanych OgółemLaboratoryjnieCE Deklaracja, sprawozdanie z badań lub dokumentacja techniczna Nieprawidłowo- ści wynikające z rozporządzeń (inne) Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami /42Maszyny /95 Urządzenia elektryczne niskonapięciowe /48 Bezpieczeństwo zabawek /23 Nieautomatyczne urządzenia wagowe /65 Dyrektywa RoHS II /105 Proste zbiorniki ciśnieniowe /23 Wyroby pirotechniczne /125Ekoprojekt /30 Etykiety Efektywności Energetycznej

8 8 581 wyroby zbadane 151 placówki Stwierdzone uchybienia to m.in.: nieprawidłowe oznakowanie nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności niedostosowanie konstrukcji wyrobu do norm bezpieczeństwa zawartość w wyrobie niedozwolonych substancji 233 DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA (538) (149) wyroby zakwestionowane (157)

9 9 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH Kompresor olejowy TECHMET Wyrób bez oznakowania CE, jak również innych istotnych informacji, w tym takich których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas jego użytkowania, np. danych dot. ciśnienia roboczego, temperatury roboczej, pojemności zbiornika oraz producenta i importera, jak też ich adresów kontaktowych. Dołączona do wyrobu instrukcja obsługi dotyczyła innego kompresora. Dokument przedłożony jako deklaracja zgodności nie spełniał wymagań, z uwagi na brak podstawowych danych (6).

10 10 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH Girlanda świetlna niewymienialnych punktów LED 100L Badanie wykazało wady konstrukcyjne (niezapewnienie bezpiecznego użytkowania – niewłaściwe żarówki, kable i wtyczki), niestaranność wykonania (bolec wtyczki pod wpływem przyłożenia siły wyłamał się). Ponadto w oznakowaniu wyrobu nie podano podstawowych informacji warunkujących bezpieczne użytkowanie, w tym dot. napięcia znamionowego. Brakowało też oznakowania CE. Do wyrobu nie dołączono także instrukcji użytkowania.

11 11 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH Zabawka – Żyrafa Pojawienie się w wyniku badań laboratoryjnych tego wyrobu małego elementu, tj. plastikowego oka o takich wymiarach, że jest możliwość jego połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych dziecka, co stwarza dla użytkownika zagrożenie (nawet ryzyko uduszenia). Zabawka nie posiadała także oznakowania CE oraz adresu kontaktowego producenta.

12 (16%) OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW PRODUKTY (553) (138) (25%) ZBADANEZAKWESTIONOWANE

13 13 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH Długopis szokujący Badania laboratoryjne wykazały, że produkt nie spełnia wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości napięcia i natężenia prądu. W jego oznakowaniu nie podano informacji, że nie powinny z niego korzystać dzieci, osoby starsze, osoby z problemami zdrowotnymi, osoby posiadające rozrusznik serca (zagrożenie nieszczęśliwych wypadków i urazów w trakcie użytkowania).

14 14 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH Bluza z kapturem Zastosowanie sznurków ze swobodnymi końcami, ściągają- cych, luźno przesuwających się w tunelu kaptura. Użytkownicy produktu, tj. małe i starsze dzieci narażone są przez to na nie- szczęśliwe wypadki, prowadzące nawet do uduszenia.

15 15 PORÓWNANIE JAKOŚCI PALIW W LATACH

16 16 PORÓWNANIE JAKOŚCI GAZU SKROPLONEGO (LPG) W LATACH

17 (75%) nie przestrzegano przepisów: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE kontrole (697) ( %) wynikowe przeprowadzone

18 (77%) naruszono przepisy: GASTRONOMIA wynikowe (100)( %) kontrole przeprowadzone

19 19 Przedmiot badań PartieWadliwość ZbadaneZakwestionowane% ilość Artykuły nieżywnościowe ,8 Artykuły żywnościowe ,4 Wyroby i napoje w gastronomii ,5 Ogółem ,5

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 Tymianek przyprawa 28 Tymianek przyprawa 28 Sos czosnkowy Roleski 18 Sos czosnkowy Roleski 18 Plastry ananasa w syropie 10,5 Plastry ananasa w syropie 10,5 Miód sztuczny 15 Miód sztuczny 15 Dziurawiec herbata ekspresowa prawie 25 Dziurawiec herbata ekspresowa prawie 25 Orzechy laskowe w czekoladzie 12 Orzechy laskowe w czekoladzie 12 Pasztet z kaczką Krakus prawie 9,5 Pasztet z kaczką Krakus prawie 9,5 Delicje szampańskie ciastka 12 Delicje szampańskie ciastka 12 Baton Mars 9 Baton Mars 9 Wafle tortowe 7 Wafle tortowe 7 Zawieszki na mole 9 Zawieszki na mole 9 Żel do prania z wybielaczem 8 Żel do prania z wybielaczem 8

25 25

26 26 OCHRONA PRAWNYCH INTERESÓW KONSUMENTÓW Lp. WyszczególnienieKrakówTarnówNowy SączRazem 1. Informacje o nieprawidłowościach (skargi konsumenckie) Informacje anonimowe Porady Mediacje Wnioski do SPSK 11100

27 rozpatrzone informacje we własnym zakresie przez inne organy SKARGI I WNIOSKI 826 Artykuły przemysłowe (58%) Obuwie 86 Usługi (22%) Gastronomiczne Artykuły spożywcze (9%) (9%) Mięso i przetwory mięsne

28 28 Formy załatwiania informacji w latach

29 29 Udzielanie porad w latach

30 30 Tematyka porad w latach

31 31 STAŁY POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI

32 32 SANKCJE 18 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw PROKURATURY 5 umorzyły postępowanie karne na zasadach ogólnych* 5 wydały postanowienia o odmowie ścigania* * dotyczy również 2013 r. 0 akty oskarżenia*

33 33 DECYZJE ADMINISTRACYJNE W 2014 wydano łącznie 105 decyzji, w tym: Ilość decyzjiPodstawa prawna wydania decyzji 37 art. 40a ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (kary pieniężne z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej lub zafałszowanych) 25art. 30 ust. 1 ustawy o IH (dot. zobowiązań z tytułu kosztów przeprowadzonych badań) 6art. 40j ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności (dot. opłat związanych z badaniami wyrobów) 23 umorzenie postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (22) i ustawy o Inspekcji Handlowej (1) 8 art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (niewykonywanie przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie uwidaczniania cen) 5 art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o IH (wycofanie z obrotu paliwa niespełniającego wymagań jakościowych, wstrzymanie świadczenia usług zagrażających bezpieczeństwu konsumentów, ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu promieniowania UV – w solarium) 1 art. 19 ust. 1 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (nieuzyskanie od nabywców zawierających umowę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość potwierdzenia, iż zostali poinformowani o fakcie niespełniania przez odbiornik cyfrowy wymagań technicznych i eksploatacyjnych)

34 34 WYKROCZENIA 39% 23% 12% ujawnione nieprawidłowości zakwalifikowane jako wykroczenia brak informacji o cenach nieprzestrzeganie wymogów sanitarnych lub oferowanie do sprzedaży towarów „przeterminowanych” 5%4% stosowanie przyrządów pomiarowych bez ważnych dowodów kontroli metrologicznej lub niespełniających wymagań brak wymaganych informacji wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

35 35 WYKROCZENIA zł 8 wniosków o ukaranie skierowanych do sądów wniosków o ukaranie skierowanych do sądów mandatów karnych mandatów karnych łączna kwota nałożonych mandatów karnych osób wobec których zastosowano artykuł 41 Kodeksu wykroczeń osób wobec których zastosowano artykuł 41 Kodeksu wykroczeń

36 36 Wykaz wykroczeń ujawnionych w 2014 roku Lp.Podstawa prawna wykroczeniaDotyczy Ilość przypadków 1.art. 137 § 1 Kw naruszenie przepisów o obowiązku uwidaczniania cen (brak wywieszek, cenników, cen jednostkowych i bezpośrednio na opakowaniu) art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeń- stwie żywności i żywienia „przeterminowane” artykuły żywnościowe art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach stosowanie przyrządów pomiarowych bez ważnych dowodów kontroli metrologicznej lub niespełniających wymagań art. 76 pkt 1 i 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nieumieszczenie w miejscu sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, sprzedawanie sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, bez wymaganej informacji lub niewłaściwie oznakowanego 80 5.art. 111 Kw niewłaściwy stan sanitarny, nieprzestrzeganie warunków sanitarnych w obrocie środkami spożywczymi art § 4 pkt 2, 2a i 3 Kw wbrew obowiązkowi świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, używanie nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji, używanie oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego art. 15 ust. 1 ustawy o języku polskimwyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów art § 2 Kw niezgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem art. 45 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nieuwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych 13

37 36 Razem art. 134 § 1 Kw oszustwo2 11. art. 100 ust. 1 pkt 7 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia niewykonanie czynności w zakresie identyfikacji żywności art. 55 ust. 2 ustawy o produktach biobójczych wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego nieposiadającego na opakowaniu właściwych oznaczeń art. 77 ustawy o bateriach i akumulatorach prowadzenie dystrybucji sprzętu, w którym są zamontowane baterie, bez dołączenia do niego instrukcji art. 90 pkt 1 ustawy o bateriach i akumulatorach niepobieranie od kupującego opłaty depozytowej przy sprzedaży akumulatorów art. 188 pkt 2 ustawy o odpadach prowadząc punkt zbierania odpadów metali, przyjmowanie odpadów metali innych niż metalowe odpady opakowaniowe po produktach żywnościowyc, bez wypełnienia wymaganego formularza art. 100 ust. 1 pkt 11 ustawy o bezpieczeń- stwie żywności i żywienia nieaktualne badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych sprzedaż wyrobów tytoniowych luzem bez opakowania art. 198 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzenie bez licencji zawodowej działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami 1

38 38 INNE DZIAŁANIA żądań usunięcia nieprawidłowości informacji do innych organów kontrolnych wniosków pokontrolnych 1236

39 39 Poziom wykształcenia pracowników ZAŁOGA

40 Pracownicy służby cywilnej z wyższym wykształceniem 40

41 41 Wiek pracowników

42 42 Budżet 2014

43 43 WYDATKI

44 44 Wydatki na badania laboratoryjne

45 45

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 46


Pobierz ppt "1. 2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE W 2014 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google