Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany System Zarządzania Firmą Hermes SQL to nowoczesny i zaawansowany technologicznie system dla firm o dowolnej branży poszukujących sprawnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany System Zarządzania Firmą Hermes SQL to nowoczesny i zaawansowany technologicznie system dla firm o dowolnej branży poszukujących sprawnych."— Zapis prezentacji:

1

2 Zintegrowany System Zarządzania Firmą Hermes SQL to nowoczesny i zaawansowany technologicznie system dla firm o dowolnej branży poszukujących sprawnych narzędzi do kierowania firmą, analizowania i prognozowania jej kondycji.

3 . Hermes SQL wykorzystuje w przetwarzaniu danych technologię klient-serwer opartą na serwerze baz danych SQL Serwer 2000 firmy Microsoft. Najważniejsze atrybuty systemu: wydajność stabilność bezpieczeństwo danych integracja

4 Na całość systemu Hermes SQL składają się: Hermes Serwer stanowiący jądro systemu. Zawiera on między innymi: Część magazynowo-handlową Rozrachunki Rejestry VAT Analizy Funkcje administracyjne Obsługę podstawowych kartotek systemu: kontrahentów, towarów, pracowników itp.

5 oraz opcjonalne moduły: Zarządzanie kontaktami (CRM) Księga handlowa Środki trwałe Kadry i płace Produkcja Analizy wielowymiarowe System lojalnościowy

6 oraz moduły... Obsługa oddziałów Obsługa akwizycji Obsługa walut Zlecenia usługowe Plany transakcji (faktury seryjne) Opakowania zwrotne

7 wydajność i prędkość przetwarzania danych Główne zalety HERMESA SQL: stabilność oraz bezpieczeństwo danych integracja – program pracuje na wspólnej bazie danych definiowalny interfejs elektroniczna wymiana dokumentów między oddziałami silne mechanizmy pozwalające dostosować go do indywidualnych wymagań użytkownika wbudowany generator raportów (definiowalne wydruki) mechanizm filtrowania z możliwością definiowania własnych filtrów

8 jak również... definiowanie własnych pól w podstawowych kartotekach systemu, które można użyć w wyrażeniu filtrującym, na wydruku lub w kluczu sortującym definiowanie własnych, prywatnych funkcji jako programów napisanych przy pomocy Visual FoxPro współpraca z innymi aplikacjami, np.: MS OFFICE współpraca z urządzeniami fiskalnymi, systemem mobilnym HERMES CE, wagami elektronicznymi, czytnikami kodów kreskowych i kart magnetycznych oraz kolektorami danych

9 HERMES SQL Oto zaprojektowany przez producenta standardowy widok tabeli „Należności i Zobowiązania”.

10 HERMES SQL A to zaprojektowany przez użytkownika widok tabeli „Należności i Zobowiązania” (zmieniono: rozmiar i kolor czcionki, w kolumnie WN kolorem czerwonym zaznaczono kwoty powyżej 1000zł oraz zastosowano w tabeli przemiennie dwa kolory)

11 Hermes Serwer – opcja „Sprzedaż” HERMES obsługuje: dokumenty sprzedaży (faktury VAT, paragony, noty handlowe, faktury eksportowe) faktury korygujące wydania na zewnątrz WZ zamówienia od klientów oferty dla klientów (faktury pro forma)...

12 Hermes Sewer – opcja „Sprzedaż”... jak również Daje niezbędne narzędzia i informacje dla rozliczania akwizytorów i naliczania im prowizji /moduł Obsługa akwizycji/ Pomaga w organizowaniu i kontroli dowozu towarów do klientów i ułatwia rozliczenie kierowców /moduł Plany transakcji/ Kontroluje limit kredytu klienta oraz warunki płatności.

13 Hermes Serwer – opcja „Sprzedaż” Dokumenty sprzedaży mogą być automatycznie tworzone na podstawie WZ-tów (fakturowanie wydań), zamówień od klienta lub zleceń usługowych.

14 Hermes Serwer – moduł „Plany transakcji” HERMES umożliwia automatyczne generowanie i drukowanie serii faktur według definiowanych przez użytkownika planów transakcji /moduł -Plany Transakcji/

15 Hermes Serwer – moduł „Zlecenia usługowe” Umożliwia zarejestrowanie zlecenia np. przyjęcie samochodu do naprawy, wykonanie instalacji wodnej itp. Program następnie pozwala kojarzyć z tym zleceniem takie dokumenty jak: rozchód wewnętrzny materiałów, faktura sprzedaży. Pozwala to uzyskiwać bilans zlecenia tj. rachunek kosztów i przychodów. Jest to szczególnie istotne dla usług, których realizacja rozciąga się w czasie /moduł – Zlecenia Usługowe/

16 Hermes Serwer – opcja „Zakupy” HERMES pozwala rejestrować wszelkie faktury zakupu oraz noty handlowe, zarówno dotyczące zakupów podlegających ewidencji magazynowej (towary, surowce, opakowania) jak również dotyczące wydatków czy też środków trwałych. Generuje więc kompletne rejestry VAT.

17 Hermes Serwer – moduł „Obsługa walut” Umożliwia rejestrację faktur importowych i dokumentów SAD /moduł Obsługa walut/

18 Hermes Serwer – opcja „Zakupy” Obsługuje zamówienia do dostawców oraz kontroluje ich realizację. Zamówienia do dostawców można tworzyć ręcznie bądź wygenerować automatycznie na podstawie statystyki sprzedaży albo analizy zamówień od klientów.

19 Hermes Serwer – opcja „Gospodarka magazynowa” W Hermesie SQL istnieją trzy metody rozchodowania towarów: LIFO, FIFO i „Wskazywanie dostaw”. Ostatnia metoda umożliwia rozbicie stanów magazynowych artykułów na poszczególne dostawy i wskazanie na dokumencie rozchodowym towaru z interesującej nas dostawy.

20 Hermes Serwer – opcja „Gospodarka magazynowa” W module gospodarka magazynowa tworzy się dokumenty: rozchodowe, przychodowe, przesunięcia międzymagazynowe (MM) oraz arkusze spisu z natury.

21 Hermes Serwer – opcja „Gospodarka magazynowa” Można uzyskać zestawienia ilościowo wartościowe: stanów magazynowych na dowolny dzień rozchodów i przychodów poszczególnych towarów za dowolny okres oraz wykonać analizę przychodów i rozchodów na poszczególne centra kosztowe

22 Hermes Serwer – moduł „Opakowania zwrotne” Hermes SQL umożliwia dokonywanie operacji związanych z obrotem opakowaniami zwrotnymi i bezzwrotnymi zarówno przy sprzedaży (wydaniach) jak i zakupach (przyjęciach) – /moduł Opakowania zwrotne/.

23 Hermes Serwer – moduł „Opakowania zwrotne” Moduł ten umożliwia: - przeliczanie wydawanych/przyjmowanych ilości na opakowania jednostkowe i zbiorcze a także w sposób odwrotny - aktualizowanie stanów magazynowych opakowań - przenoszenie dokumentów dotyczących opakowań (OP) na rozrachunki -szybki wgląd w saldo opakowań dla poszczególnych kontrahentów

24 Hermes Sewer – opcja „Kasa/Bank” Program obsługuje dowolną ilość kas i rachunków bankowych – zarówno złotówkowych jak i walutowych /moduł - Obsługa walut/ - kontrolując ściśle obieg środków pieniężnych w firmie.

25 Hermes Serwer – opcja „Kasa/Bank” Umożliwia wystawanie dokumentów kasowych /KP, KW/ oraz pozwala rejestrować wyciągi bankowe. Automatycznie tworzy raporty kasowe.

26 Hermes Serwer – opcja „Kasa/Bank” Jeden dowód kasowy lub bankowy umożliwia rozliczenie dowolnej ilości faktur i innych dokumentów.

27 Hermes Serwer – opcja „Rozrachunki” HERMES kontroluje rozrachunki z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, pracownikami, urzędami. Dla rozliczeń walutowych wylicza i pozwala automatycznie księgować różnice kursowe.

28 Hermes Serwer – opcja „Rozrachunki” Ponadto sporządza się tutaj: polecenia przelewu, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald. Polecenia przelewu funkcjonują w formie drukowanej jak również dostosowane do systemów bankowości elektronicznej.

29 Hermes Sewer – opcja „Rozrachunki” HERMES pozwala rozliczać zaliczki, przedpłaty, nadpłaty. Umie również kompensować dowolne dokumenty, nawet pochodzące od różnych kontrahentów.

30 Hermes Serwer – opcja „Rejestry VAT” Program automatycznie tworzy rejestry VAT oraz deklaracje VAT-7.

31 Hermes Serwer – opcja „Analizy” Mocną stroną HERMESA jest bogactwo analiz. W opcji „Analizy” znaleźć można najbardziej zaawansowane zestawienia dotyczące głównie sprzedaży: Analiza chodliwości, Analizy statystyczne, Analizy porównawcze, Analiza obrotu opakowaniami itp.

32 MODUŁ – ANALIZY WIELOWYMIAROWE Moduł „Analizy wielowymiarowe” (OLAP) pozwala na szybką i wygodną analizę danych gromadzonych w Hermesie SQL. Moduł ten jest źródłem wyczerpujących informacji, które stanowią podstawę do podejmowania szybkich i odpowiednich decyzji biznesowych.

33 MODUŁ – ANALIZY WIELOWYMIAROWE Informacje mogą być przedstawione w formie tabelarycznej lub graficznej. Wygenerowany raport może być w każdym momencie zmieniany dzięki czemu posiadamy łatwy dostęp do danych.

34 MODUŁ – ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI (CRM) Moduł ten zwiększa skuteczność i efektywność obsługi klientów. Jest doskonałym narzędziem ułatwiającym pracę działów sprzedaży, marketingu i serwisu. Wspomaga rejestrację i śledzenie relacji z kontrahentami począwszy od nawiązania kontaktu, poprzez negocjacje do sprzedaży i usług po sprzedażowych.

35 MODUŁ – ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI (CRM) Zapewnia szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji o klientach firmy oraz realizowanych przedsięwzięciach dzięki możliwości sporządzania własnych notatek oraz powiązaniu dokumentów HERMESA (oferty, faktury itp.) i zewnętrznych plików (World, Excel)

36 MODUŁ – ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI (CRM) Umożliwia zlecanie zadań współpracownikom i kontrolę ich stopnia realizacji oraz płynne przejmowanie kontaktów handlowych w przypadku nieobecności lub odejścia pracownika odpowiedzialnego za dany kontakt.

37 Moduł ten obsługuje wszelkie operacje księgowe począwszy od opracowania indywidualnego planu kont i automatycznego księgowania dokumentów do różnorodnych gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań, umożliwiających szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji w dowolnym momencie. MODUŁ - KSIĘGA HANDLOWA

38 Dokumenty z części magazynowo handlowej, listy płac, oraz amortyzację środków trwałych księguje się automatycznie według definiowanych schematów księgowych.

39 MODUŁ - KSIĘGA HANDLOWA

40 Zdarzenia gospodarcze nie obsługiwane w części magazynowo handlowej księguje się tradycyjnie przy pomocy PK.

41 MODUŁ - KSIĘGA HANDLOWA Krótka charakterystyka:. zgodność z ustawą o rachunkowości, dowolna ilość dzienników, plan kont z trzypoziomową analityką, możliwość dołączenia do konta na dowolnym poziomie analityki kartotek: kontrahenci, pracownicy, urzędy, inne podmioty, właściciele, magazyny, oddziały, wyroby, zlecenia usługowe, zlecenia produkcyjne, centra kosztowe, grupy artykułów, grupy kontrahentów) nieograniczona ilość jednocześnie otwartych okresów, rok obrachunkowy nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym,

42 MODUŁ - KSIĘGA HANDLOWA generator sprawozdań umożliwiający definiowanie dowolnych sprawozdań księgowych takich jak “Bilans”, “Rachunek wyników”, “F01” oraz generator deklaracji PIT5, CIT2, symulacyjne sporządzanie wszelkich zestawień takich jak: Zestawienie obrotów i sald, Rachunek wyniku itp. (na bazie zadekretowanych lecz nie zaksięgowanych dokumentów).

43 MODUŁ - KSIĘGA HANDLOWA

44 MODUŁ – ŚRODKI TRWAŁE Moduł ten ułatwia ewidencjonowanie, amortyzację, aktualizację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych.

45 MODUŁ – ŚRODKI TRWAŁE Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa. Możliwość amortyzowania środka trwałego metodą liniową lub degresywną. Amortyzowanie środków trwałych używanych sezonowo.

46 MODUŁ – ŚRODKI TRWAŁE Aktualizacja wyceny wartości środków trwałych Różnorodne zestawienia i raporty np.: karta środka trwałego, historia środka trwałego.

47 MODUŁ – ŚRODKI TRWAŁE Umożliwia automatyczne przeniesienie i księgowanie umorzeń w module „Księga Handlowa”.

48 MODUŁ – KADRY I PŁACE Moduł ten ułatwia naliczanie wynagrodzeń, uwzględniając różne systemy wynagradzania: płaca miesięczna, akord, płaca godzinowa, prowizja i systemy mieszane.

49 MODUŁ – KADRY I PŁACE HERMES prowadzi ewidencję umów o pracę i umów zleceń oraz wylicza wynagrodzenie na podstawie tych umów.

50 MODUŁ – KADRY I PŁACE Pozwala na prowadzenie związanych z płacami rozrachunków z urzędami skarbowymi i ZUS. Przyspiesza comiesięczne i roczne rozliczenia tworząc m.in. PIT2, PIT4, PIT11, PIT8A, PIT8B, PIT12, PIT40. Automatycznie wylicza płacę za czas choroby i wszelkie zasiłki ZUS.

51 MODUŁ – KADRY I PŁACE Generuje listy płac, wszystkie potrzebne zestawienia, wydruki i raporty takie jak karty wynagrodzeń, RMUA. Współpracuje z programem PŁATNIK generując deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe. Generuje i seryjnie drukuje przelewy związane z listą płac. Jest doskonale zharmonizowany z pozostałymi składnikami HERMESA: Rozrachunkami, Księgą Handlową.

52 MODUŁ – PRODUKCJA Moduł ten jest ściśle powiązany z częścią magazynowo handlową. Wspomaga pracę firm produkujących zarówno “pod zamówienie" jak i w oparciu o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne. Może być wykorzystywany przez typowe firmy produkcyjne oraz przedsiębiorstwa dokonujące prostej kompletacji.

53 MODUŁ – PRODUKCJA Składnikiem wyrobu może być surowiec wraz z listą ewentualnych zamienników które są automatycznie pobierane do produkcji w przypadku braku składnika podstawowego. Każdy wyrób może posiadać klika technologii / receptur

54 MODUŁ – PRODUKCJA Automatycznie tworzony dokument zapotrzebowania na surowce umożliwiający określenie potrzebnych materiałów i ich ilości zarówno w przypadku prostej kompletacji jak również produkcji opartej o wielopoziomowe zlecenia produkcyjne Wycena wyrobu obliczana w cenie ewidencyjnej jak i wg. cen zakupu składników

55 Zakładanie nowej firmy Uruchom program Hermes. Pojawia się okno Wybór firmy. Uruchom program Hermes. Pojawia się okno Wybór firmy. Wybierz opcję Administracja. Pojawi się okno Administracja. Wybierz opcję Administracja. Pojawi się okno Administracja. W tabeli Lista firm wybierz przycisk Dodaj. Pojawi się okno Firma. W tabeli Lista firm wybierz przycisk Dodaj. Pojawi się okno Firma. W poleSymbol firmy wpisz trzyliterowy symbol Twojej firmy W poleSymbol firmy wpisz trzyliterowy symbol Twojej firmy (identyfikator na liście firm). (identyfikator na liście firm). W poluNazwa wprowadź nazwę Twojej firmy. Nazwę firmy w W poluNazwa wprowadź nazwę Twojej firmy. Nazwę firmy w odróżnieniu od symbolu literowego można zmieniać nawet po utworzeniu odróżnieniu od symbolu literowego można zmieniać nawet po utworzeniu danej firmy. danej firmy. Operację zakończ przyciskiem OK. Operację zakończ przyciskiem OK. Program tworzy tabele dla nowej firmy (komunikaty w prawym górnym rogu). Program tworzy tabele dla nowej firmy (komunikaty w prawym górnym rogu). Po zakończeniu należy zamknąć okno Administracja przyciskiem OK. Po zakończeniu należy zamknąć okno Administracja przyciskiem OK. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać przy wdrożeniu Hermesa jest założenie firmy. Zakładanie nowej firmy - krok po kroku.

56 Wprowadzanie danych startowych wprowadzenie danych firmywprowadzenie danych firmy zdefiniowanie oddziałów i magazynówzdefiniowanie oddziałów i magazynów zdefiniowanie dokumentówzdefiniowanie dokumentów zdefiniowanie kas i rachunków bankowych (wprowadzenie stanów początkowych)zdefiniowanie kas i rachunków bankowych (wprowadzenie stanów początkowych) ustalenie formatu symbolu artykułu i metody rozchodowania towarówustalenie formatu symbolu artykułu i metody rozchodowania towarów wprowadzenie artykułów do kartotekiwprowadzenie artykułów do kartoteki wprowadzenie stanu początkowego towarów w magazynachwprowadzenie stanu początkowego towarów w magazynach wypełnienie tabeli kontrahentów oraz innych tabelwypełnienie tabeli kontrahentów oraz innych tabel wprowadzenie stanu należności i zobowiązań na dzień rozpoczęcia pracy w systemie.wprowadzenie stanu należności i zobowiązań na dzień rozpoczęcia pracy w systemie. Aby rozpocząć bieżącą pracę z Hermesem musisz wykonać pewne czynności wstępne. Są to:

57 Ustawienia globalne

58 W opcji Konfiguracja -> Ustawienia globalne znajdują się parametry dotyczące całego systemu, które należy ustalić w momencie wdrożenia.

59 Dane podatkowe firmy W opcjiKonfiguracja -> Dane podatkowe firmy należy uzupełnić wszystkie informacje o firmie, które będą wykorzystywane do wydruku deklaracji podatkowych, dokumentów ZUS i naliczania płac.

60 Definiowanie magazynów Przy zakładaniu firmy standardowo tworzony jest jeden magazyn nazwany Magazynem Centralnym o symbolu M00001. Jeśli posiadasz więcej magazynów, to zdefiniuj je w opcji Konfiguracja -> Magazyny.

61 Definiowanie kas Przy zakładaniu firmy program tworzy automatycznie jedną kasę. W trakcie zakładania nowych kas lub poprawiania fabrycznej w opcji Konfiguracja -> Kasy można określić numery startowe dokumentów kasowych tzn: KP, KW, Raportu kasowego oraz wpisać stany początkowe poszczególnych kas.

62 Definiowanie rachunków bankowych Przy zakładaniu firmy program tworzy automatycznie jeden rachunek bankowy. W trakcie zakładania nowych lub poprawiania fabrycznego w opcji Konfiguracja -> Rachunki bankowe można określić numer startowy wyciągu bankowego, walutę w jakiej prowadzony jest rachunek oraz wpisać jego stan początkowy.

63 Wypełnienie tabeli artykułów Artykułami nazywamy zbiór przedmiotów sprzedaży i zakupów. Mogą to być towary, materiały, wyroby, opakowania oraz usługi, a także wydatki, prawa autorskie, licencje itp.

64 Formy płatności Dodanie płatności odroczonej 7, 14, 21 dni

65 kontrahenci Zdefiniować trzech dostawców i trzech odbiorców, przydzielić odbiorców do trzech różnych grup rabatowych – rabat można dać na wszystkie wyroby własne

66 pracownicy Zdefiniować trzech pracowników

67 Dziękuję za Uwagę Zapraszam na następne zajęcia


Pobierz ppt "Zintegrowany System Zarządzania Firmą Hermes SQL to nowoczesny i zaawansowany technologicznie system dla firm o dowolnej branży poszukujących sprawnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google