Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płatnik PIT – zmiany od 2015 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płatnik PIT – zmiany od 2015 roku"— Zapis prezentacji:

1 Płatnik PIT – zmiany od 2015 roku

2 Płatnik PIT Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. - ustawa z dnia 26 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

3 Płatnik PIT Zmiany: nałożenie na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które obowiązane są do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowego - wyłącznie elektronicznego sposobu przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne /za pracowników/

4 Płatnik PIT Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.

5 Płatnik PIT Cel zmian: usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami, ograniczenie najczęściej popełnianych błędów podczas rozliczeń podatkowych, budowa elektronicznej administracji podatkowej, umożliwienie udostępnienia przez administrację podatkową usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (PFR).

6 Płatnik PIT dla NIE WIĘCEJ niż 5 podatników
DOKUMENTY, KTÓRYCH DOTYCZY ZMIANA Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40.

7 Płatnik PIT dla NIE WIĘCEJ niż 5 podatników
FORMA I TERMIN PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU SKARBOWEGO Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. przepisy pozostawiają tym podmiotom wybór co do formy przesyłania dokumentów do urzędu skarbowego papierowo lub elektronicznie. Wyjątkiem jest informacja IFT-3/IFT-3R, która musi być składana drogą elektroniczną.

8 Płatnik PIT dla NIE WIĘCEJ niż 5 podatników
FORMA I TERMIN PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU SKARBOWEGO Przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE). Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r, mają możliwość podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu /danymi autoryzującymi/.

9 Płatnik PIT dla NIE WIĘCEJ niż 5 podatników
TERMIN PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU SKARBOWEGO PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R w zależności od formy ich przesłania: dokument papierowy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (jest krótszy o miesiąc) !PIT-4R również do końca stycznia! dokument elektroniczny do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

10 Płatnik PIT dla WIĘCEJ niż 5 podatników
DOKUMENTY, KTÓRYCH DOTYCZY ZMIANA Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40.

11 Płatnik PIT dla WIĘCEJ niż 5 podatników
FORMA I TERMIN PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU SKARBOWEGO Od 1 stycznia 2015 r. istnieje obowiązek składania przez te podmioty do urzędów skarbowych dokumentów wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

12 Płatnik PIT dla WIĘCEJ niż 5 podatników
FORMA I TERMIN PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU SKARBOWEGO Przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE). Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r., mają jednak możliwość podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu /danymi autoryzującymi/.

13 Płatnik PIT dla WIĘCEJ niż 5 podatników
TERMIN PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU SKARBOWEGO PIT-4R, PIT-8AR, IFT-3/IFT-3R – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40 - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

14 Płatnik PIT sposób przesyłania dokumentów drogą elektroniczną
Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku mogą składać deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z jednej z trzech opcji: Modułu systemu finansowo-księgowego Formularzy interaktywnych Uniwersalnej Bramki Dokumentów

15 Płatnik PIT sposób przesyłania dokumentów drogą elektroniczną
Moduł systemu finansowo-księgowego Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych płatnika oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

16 Płatnik PIT sposób przesyłania dokumentów drogą elektroniczną
Moduł systemu finansowo-księgowego W tym celu należy: Wejść na stronę Internetową Z zakładki e-Deklaracje, z sekcji Struktury dokumentów XML pobrać (klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie) strukturę logiczną, Wysłać dokument elektroniczny z własnej aplikacji, Pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.

17 Płatnik PIT sposób przesyłania dokumentów drogą elektroniczną
Formularze interaktywne W tym celu należy: Wejść na stronę Internetową Pobrać właściwy formularz z zakładki e-Deklaracje, sekcja Formularze, Wypełnić formularz, Podpisać go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą Ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub danymi autoryzującymi, Wysłać dokument, Pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.

18 Płatnik PIT sposób przesyłania dokumentów drogą elektroniczną
Uniwersalna Bramka Dokumentów Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) umożliwiającej składanie dokumentu zbiorczego zawierającego do deklaracji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40 (oznaczonych jako PIT-8CZ, PIT-11Z, PIT-RZ, PIT-40Z) W praktyce oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniącym funkcji płatnika w tym podatku, wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem elektronicznym.

19 Płatnik PIT sposób przesyłania dokumentów drogą elektroniczną
Uniwersalna Bramka Dokumentów W tym celu należy: Wykorzystać odpowiednią aplikację (moduły) przygotowaną przez producentów oprogramowania zgodnie ze specyfikacją Wejścia - Wyjścia, Wypełnić formularz, Podpisać dokument podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub danymi autoryzującymi, Wysłać dokument do UBD, Pobrać i zachować dla całej wysyłki Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.

20 Płatnik PIT Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD)
Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy będący osobami fizycznymi, mają możliwość podpisania wysyłanych dokumentów zbiorczych (PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-40Z) i pojedynczych (PIT-11, PIT-8C, PIT-40) podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu /danymi autoryzującymi/.

21 Płatnik PIT składanie deklaracji przez pełnomocnika
Płatnicy PIT i osoby nie pełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy chcą aby deklaracja została złożona w ich imieniu przez pełnomocnika, powinni udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji i złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej - formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych.

22 Płatnik PIT podstawy prawne
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 746, ze zm.) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi winny być opatrzone (Dz. U. z 2012 r. poz. 1537, ze zm.).

23 Płatnik PIT Informacje
Informacje w zakresie zmian dotyczących płatnika można uzyskać na stronie Internetowej Portalu Podatkowego Zakładka „Dla płatnika”

24 Płatnik PIT Informacje
Informacje w zakresie zmian przepisów dotyczących obowiązków płatnika PIT można uzyskać na stronie Internetowej Portalu Podatkowego Zakładka „Dla płatnika”

25 Płatnik PIT Informacje
INFOLINIA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU e-DEKLARACJE KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA (pomoc w sprawie procedur składania deklaracji i problemów technicznych) tel (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) tel (dla połączeń z telefonów komórkowych) tel (dla połączeń z zagranicy) Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: :00

26 Płatnik PIT Informacje
POMOC TECHNICZNA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU e-DEKLARACJE

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Płatnik PIT – zmiany od 2015 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google