Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr n. med. Jacek Kasznicki Klinika Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr n. med. Jacek Kasznicki Klinika Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 dr n. med. Jacek Kasznicki Klinika Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2  Drabina analgetyczna jest to zdefiniowany przez WHO w 1986r. schemat stosowania leków przeciwbólowych oraz innych farmaceutyków podawanych w celu zmniejszenia doznań bólowych chorego.  W schemacie wyróżniono trzy stopnie intensywności leczenia w zależności od poziomu odczuwania bólu.

3 I stopień analgetyki nieopioidowe (+ ewentualnie lek wspomagający )

4 Do analgetyków nieopioidowych zalicza się:  Paracetamol  NLPZ

5 II stopień słaby opioid (+ ewentualnie analgetyki nieopioidowe) (+ ewentualnie lek wspomagający)

6 Do słabych opioidów zalicza się: Tramadol Kodeinę Dihydrokodeinę

7 III stopień silny opioid (+ ewentualnie analgetyki nieopioidowe) (+ ewentualnie lek wspomagający)

8 Do silnych opioidów znajdujących zastosowanie w leczeniu bólu przewlekłego zaliczamy: Morfinę (w leczeniu znajduje zastosowanie forma doustna i do podawania podskórnego) Fentanyl w postaci systemu transdermalnego (przezskórnego) w postaci plastrów.

9 kwasy karboksylowe pochodne kwasu salicylowego - kwas acetylosalicylowy i jego estry - salicylan choliny - amid kwasu salicylowego - diflunisal

10 pochodne kwasu octowego pochodne kwasu fenylooctowego diklofenak aklofenak fenklofenak

11 pochodne kwasu octowego pochodne alifatyczne i heterocykliczne indometacyna acematacyna – prolek indometacyny sulindak – prolek indometacyny tolmetyna

12 pochodne kwasu propionowego - ibuprofen - naproksen - flurbiprofen - ketoprofen - kwas tiaprofenowy

13 pochodne kwasu antranilowego - kwas flufenamowy - kwas niflumowy - kwas mefenamowy - kwas naklofenamowy

14 kwasy enolowe pochodne pirazolu - fenylbutazon - oksyfenylbutazon - azapropazon - aminofenazon - metamizol

15 kwasy enolowe pochodne benzotiazyny (oksykamy) - piroksykam - meloksykam - sudoksykam - izoksykam

16 pochodne naftyloketonów nabumeton

17 koksyby celekoksyb

18 Fosfolipidy → Kwas arachidonowy ↓ COX (cyklooksygenaza) Endonadtlenki ↙ ↓ ↘ Tromboksan A2ProstacyklinaProstaglandy E2, F2, D2

19 Tromboksan A2 – zakrzepica, skurcz naczyń Prostacyklina – rozszerzenie naczyń, hiperalgezja Prostaglandyny E2, F2, D2 – rozszerzenie naczyń, hiperlagezja

20 Kwas arachidonowy ↓ lipooksygenaza 5-HPETE (kwas hydroksyeikozatetraenowy) ↓ Leukotrieny A4, B4, C4, D4

21 Enzym fizjologiczny - produkcja związków odpowiedzialnych za: 1. utrzymanie homeostazy krążenia, w tym zapewnienie prawidłowego przepływu krwi w nerkach 2. cytoprotekcję komórek błony śluzowej przewodu pokarmowego - prawidłowy przepływ podśluzówkowy - Prawidłowe wydzielania śluzu

22 Enzym fizjologiczny – rola nie w pełni wyjaśniona Enzym indukowalny w miejscu procesu zapalnego – produkcja związków odpowiedzialnych za podtrzymywanie procesu zapalnego

23 Enzym fizjologiczny – rola nie w pełni wyjaśniona Lokalizacja OUN Hamowany przez paracetamol, ibuprofen, diklofenak

24 1. działanie niepożądane ze strony przewodu pokarmowego 2. działanie nefrotoksyczne 3. działanie hepatotoksyczne 4. działanie „kardiotoksyczne” 5. działanie neurotoksyczne 6. działanie mielotoksyczne 7. uczulenia

25 1. Obecność krwi utajonej w kale – 30% 2. Owrzodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego a) żołądek b) jelito cienkie c) przełyk d) jelito grube 3. Krwawienie z przewodu pokarmowego około 0,2 %

26 4. Objawy dyspeptyczne a) nudności b) wymioty c) wzdęcia d) bóle brzucha 5. Zaburzenie rytmu wypróżnień

27 Częstość występowania objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego jest największa w czasie 1-go miesiąca terapii, ale utrzymuje się na stałym poziomie w czasie trwania leczenia

28 1. owrzodzenie żołądka 2. wiek powyżej 65 roku życia 3. często brak typowych objawów klinicznych

29 1. Wiek powyżej 65 roku życia 2. Choroba wrzodowa w wywiadzie 3. Przebyte powikłania choroby wrzodowej 4. Określone preparaty NLPZ 5. Duże dawki NLPZ 6. Stosowanie kilku preparatów NLPZ jednocześnie

30 7. Równoczesne stosowanie glikokortykosteroidów w dawce przekraczającej (w przeliczeni na prednison) 10 mg 8. Infekcja Helicobacter pylori 9. Brak wiedzy pacjentów o zagrożeniach związanych z przewlekłą terapią NLPZ

31 Zagrożenie wystąpieniem krwawienia w czasie terapii NLPZ w porównaniu z ibuprofenem: 1. Diklofenak 3x 2. Indometacyna 3.5x 3. Naproksen 5x 4. Piroksykam 8x 5. Ketoprofen 20x Lewis i wsp. Br J Clin Pharmacol 2002, 54, 320-326

32 1. syntetyczne analogi prostaglandyn - misoprostol 2. inhibitory pompy protonowej

33 1. nie należy stosować leczenia profilaktycznego u wszystkich chorych przewlekle leczonych NLPZ – brak uzasadnienia farmakoekonomicznego 2. leczenie profilaktyczne należy stosować u chorych, u których istnieją co najmniej 2 czynniki ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego np. wiek powyżej 65 roku życia i choroba wrzodowa

34 Powikłanie „późne” - w przypadku stosowania dawek terapeutycznych występuje po wielu latach stosowania NLPZ charakterystyczny objaw – martwica brodawek nerkowych występuje rzadko najczęstszym objawem nefrotoksycznego działania NLPZ są białkomocz i leukocyturia (po wykluczeniu innych przyczyn, np. zakażenie)

35 Paracetamol - metabolit fenacetyny Ryzyko uszkodzenia wątroby zwiększa się po przekroczeniu dobowej dawki 10 gram, a u osób pijących alkohol po przekroczeniu dobowej dawki 4 gramy

36 Kwas acetylosalicylowy Stosowany u dzieci poniżej 18 roku życia stwarza ryzyko wystąpienia zespołu Rey’a – stłuszczenie wątroby przebiegające z encefalopatią

37 Triada aspirynowa: 1. Uczulenie na kwas acetylosalicylowy 2. Objawy astmy oskrzelowej 3. Polipy nosa Mechanizm - zwiększenie stężenia lekotrienów

38 Działanie to dotyczy kokcybów: - zwiększenie częstości występowania zawałów mięśnia sercowego 1. Rofekokcyb (wycofany) 2. Waldekokcyb (wycofany) 3. Celekokcyb

39 kwas acetylosalicylowy ototoksyczność – proporcjonalna do stosowanej dawki, odwracalna 1. „piski”, szum w uszach 2. uczucie „zatkania ucha” 3. obniżenie percepcji

40 Indometacyna 1. Bóle głowy 2. Stany depresyjne 3. Zespoły majaczeniowe 4. Polineuroptia – przypadki kazuistyczne

41 Aminofenazon 1. Szum w uszach 2. Upośledzenie słuchu 3. Niepewny chód 4. Zawroty głowy

42 acenokumarol, warfaryna interakcja farmakokinetyczna tiklopidyna, klopidogrel interakcja farmakodynamiczna Efekt – wzrost działania przeciwkrzepliwego

43 Pochodne sulfonylomocznika (preparaty silnie wiążące się z białkami surowicy) Interakcja famakokinetyczna Efekt – wzrost działania hipoglikemizujacego

44 Leki hipotensyjne - interakcja farmakodynamiczna 1. Inhibitory konwertazy angiotensyny 2. Tiazydy i diuretyki pętlowe 3. beta-blokery 4. Alfa-blokery Efekt – osłabienie siły działania hipotensyjnego

45 Leki przeciwpadaczkowe - interakcja farmakokinetyczna 1. Fenytoina 2. Kwas walproinowy Efekt – wzrost stężenia leków przeciwpadaczkowych Interakcja dotyczy przede wszystkim salicylanów i pochodnych pirazolonu

46 Lit Efekt – zwiększenie stężenia litu

47 Kwas acetylosalicylowy Paracetamol Ibuprofen Naproksen Metamizol Diklofenak

48 Częstość występowania działań niepożądanych podano według klasyfikacji WHO (Report from CIOMS Working Group III Genewa 1995): - bardzo częste (≥ 10 %) - częste (≥1 % i < 10%) - nieczęste (≥ 0,1 % i < 1 %) - rzadkie (≥ 0,01% i < 0,1 %) - bardzo rzadkie (< 0,01 %)

49 - ACETAMINOFEN - HYDROKSY-4’ ACETANILID - N-ACETYLO P-AMINOFENOL - PARA-ACETAMIDO FENOL - PARA-ACETAMINO FENOL - N-ACETYL-PARA-AMINOFENOL

50 Działania: 1. Przeciwbólowe - działanie przeciwbólowe rozpoczyna się około 20 minut po przyjęciu doustnej dawki 500-1000 mg i trwa około 4 godzin

51 Działania: 2. Przeciwgorączkowe - po przyjęciu dawki 10 mg/kg postać doustna – maksymalny efekt w czwartej godzinie od chwili podania leku czopki - maksymalny efekt w szóstej godzinie od chwili podania leku

52 Działania 1. Przeciwzapalne 2. Przeciwbólowe 3. Przeciwgorączkowe

53 Wskazania do stosowania: 1. krótkotrwała terapia bólu - stomatologia - otolaryngologia - urologia - ginekologia i położnictwo - bóle pourazowe - bóle pochodzenia naczyniowego

54 Wskazania do stosowania: 2. terapia bólu (ostrego i przewlekłego) 3. bóle związane ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów 4. bóle stawów w przebiegu chorób reumatoidalnych 5. gorączka

55 Działania 1. Przeciwzapalne 2. Przeciwbólowe 3. Przeciwgorączkowe

56 Wskazania do stosowania: 1. Podstawowe a. bóle w przebiegu zmian zwyrodnieniowych stawów b. reumatoidalne zapalenie stawów c. zesztywniajace zapalenia stawów kręgosłupa

57 Wskazania do stosowania: d. zmiany stawowe w przebiegu łuszczycy e. zapalenie ścięgien i pochewek ścięgnistych

58 Wskazania do stosowania: 2. drugorzędowe a. leczenie zaostrzeń dny moczanowej b. bóle pooperacyjne c. bóle w przebiegu schorzeń i dolegliwości ginekologicznych 3. Wymagające potwierdzenia w badaniach klinicznych a. migrenowe bóle głowy

59 Inne nazwy: 1. Noramidopiryna 2. Dipiron 3. Metapiron 4. Metampiron 5. Noramidozafen

60 Działania 1. Przeciwbólowe 2. Przeciwgorączkowe 3. Przeciwzapalne (mechanizm działania podobny do salicylanów)

61 Wskazania do stosowania: 1. Podstawowe a. dolegliwości bólowe, w tym bóle kolkowe b. gorączka 2. Drugorzędowe a. zmiany zapalne


Pobierz ppt "Dr n. med. Jacek Kasznicki Klinika Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google