Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

patofizjologia i leczenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "patofizjologia i leczenie"— Zapis prezentacji:

1 patofizjologia i leczenie
Ból przewlekły patofizjologia i leczenie

2 Ból Nieprzyjemne doznanie czuciowe
i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia IASP 1979

3 Wielowymiarowy charakter bólu
Ekspresja bólu Cierpienie i postawa wobec bólu Percepcja Nocycepcja

4 Podział bólu - kryterium czasu
Ból ostry: czas trwania < 3 miesięcy Ból przewlekły: czas trwania > 3 miesięcy Ból przetrwały: dolegliwości bólowe występują pomimo wygojenia się tkanek

5 Ból ostry Ból przewlekły
najczęściej receptorowy rola ostrzegawczo- -obronna TERAPIA uśmierzenie bólu Ból przewlekły złożony mechanizm powstawania nie spełnia roli ostrzegawczo-obronnej ze względu na charakter i objawy jest chorobą samą w sobie wielokierunkowe postępowanie terapeutyczne leczenie bólu

6 BÓL KLINICZNY RECEPTOROWY „normalny" ( somatyczny, trzewny )
FIZJOLOGICZNY KLINICZNY NIE-RECEPTOROWY NEUROPATYCZNY PSYCHOGENNY

7 BÓL PRZEWLEKŁY: RODZAJE BÓLU kryterium miejsca powstawania
RECEPTOROWY: NIERECEPTOROWY: Choroba zwyrodnieniowa Osteoporoza Ból naczyniowy Bóle głowy Bóle trzewne Neuropatyczny neuralgia popółpaścowa, n.cukrzycowa, ból fantomowy Psychogenny Choroba nowotworowa

8 Rodzaje bólu Receptorowy Zapalny Neuropatyczny
Devor Textbook of Pain 1999 Dellemijn P. Pain 1999

9 BÓL PRZEWLEKŁY - RECEPTOROWY ZAPALNY
Uszkodzenie tkanek Kolzenburg M. IASP Nicea 2000 odczyn zapalny mediatory stanu zapalnego - obniżenie progu pobudliwości nocyceptorów, - sumowanie przestrzenne i czasowe bodźców, - aktywacja „śpiących” nocyceptorów NADWRAŻLIWOŚĆ NA BODŹCE MECHANICZNE I TERMICZNE Właściwości nocyceptorów wracają do normy po wygojeniu tkanek !!

10 Proces nocycepcji PERCEPCJA MODULACJA PRZEWODZENIE TRANSDUKCJA KORA
DRG KORA MÓZGOWA Proces nocycepcji WDR WZGORZE PERCEPCJA MODULACJA PRZEWODZENIE TRANSDUKCJA

11 Ból receptorowy - choroba zwyrodnieniowa stawów. Osteoartroza (OA)
Polega na postępującej utracie chrząstki stawowej, której towarzyszy niedostateczna odbudowa chrząstki, przebudowa podchrzęstnej warstwy kości oraz tworzenie się osteofitów.

12 Ból receptorowy - choroba zwyrodnieniowa stawów. Osteoartroza (OA)
Charakteryzuje się bólem, sztywnością i zmniejszeniem ruchomości stawów. Może dotyczyć jednego lub wielu stawów. Predysponowane szczególnie są tylko niektóre stawy!

13 Unerwienie stawu Torebka stawowa Ścięgna Więzadła Błona maziowa
Okostna

14 Unerwienie stawów Włókna: B (10%) A, A (20%) C (70%)
80 % zakończeń włókien C to „śpiące” receptory

15 Choroba zwyrodnieniowa stawów
- epidemiologia Ponad 60% osób > 35 roku życia skarży się na okresowe dolegliwości stawowe. 10% osób > 55 roku życia cierpi na OA kolan 1/4 - ciężkie upośledzenie - odsetek większy niż w jakimkolwiek innym zespole chorobowym. U 75% osób > 70 roku życia występują radiologiczne objawy OA.

16 Koksartroza

17 Leczenie OA Niefarmakologiczne Farmakologiczne edukacja i poradnictwo
obniżenie masy ciała ćwiczenia i odpoczynek ogrzewanie urządzenia pomocnicze Farmakologiczne leki przeciwbólowe niesteroidowe leki przeciwzapalne kortykosteroidy podawane dostawowo inne preparaty Leczenie chirurgiczne

18 Low back pain Bóle pleców? Bóle krzyża Zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa?

19 Przyczyny bólów kręgosłupa
zmiany pourazowe i zwyrodnieniowe krążka międzykręgowego 90% stawów kręgosłupa złamania zakażenia ,01 % nowotwory (pierwotne lub przerzutowe) 0,07 % osteoporoza zapalenie stawów (OA, RA) wady wrodzone kręgosłupa urazy i schorzenia mięśni urazy więzadeł odcinkowe uszkodzenie segmentu ruchowego przepuklina jądra miażdżystego

20 Źródła powstawania bólów kręgosłupa
Skóra Tkanka podskórna Więzadła: nadkolcowe międzykolcowe żółte Opona twarda Okostna Pierścień włóknisty Korzeń nerwu

21 Emocje i uraz Niewielki uraz Skurcz mięśni Czynniki emocjonalne
Przemieszczenia w stawach międzywyrostkowych

22 Wskaż miejsce bólu. Czy ból gdzieś promieniuje?
Czy istnieje czynnik, który spowodował ból? Jak długo odczuwasz ból? Czy ból jest stały, napadowy czy nawracający? Jaki jest charakter bólu (tępy, ostry, piekący kłujący itp.) Jaki jest stopień natężenia bólu? Co wyzwala ból lub zwiększa jego nasilenie? Co powoduje ulgę w dolegliwościach? Czy ból zaburza sen? W jakim stopniu zaburza dzienną aktywność? Jakie było stosowane leczenie? Czy były objawy niepożądane związane z leczeniem? Jakie inne objawy towarzyszą bólowi? Schorzenia przebyte: ROZPOZNANIE:

23

24 Wielokierunkowe leczenie bólu przewlekłego
FARMAKOTERAPIA: ustalenie skutecznej kombinacji leków - testy farmakologiczne W wybranych przypadkach BLOKADY I NEUROLIZY ZABIEGI NEUROCHIRURGICZNE Dekompresja Neurodestrukcja Neurostymulacja REHABILITACJA dążenie do uzyskania samowystarczalności poprawa jakości życia TENS, EAK mobilizacja zstępujących mechanizmów kontroli bólu TERAPIA PSYCHOLOGICZNA modulowanie „pamięci bólowej”

25 Strategia leczenia (1) Dawki i rodzaje leków dobierać indywidualnie dla każdego chorego i jego rodzaju/ów bólu Utrzymywać stałe stężenie terapeutyczne leków, przez podawanie kolejnych dawek w regularnych odstępach czasu (nie w razie bólu !!!) Zmieniać lek na silniejszy, jeżeli słabszy przestaje być skuteczny

26 Strategia leczenia (2) W bólach przebijających stosować dawki ratunkowe odpowiednio dobranych leków Kojarzyć leki o różnych mechanizmach działania Uzupełniać leczenie odpowiednio dobranymi lekami adiuwantowymi Wybrać jeżeli to możliwe, drogę doustną podawania leków, lub inną wygodną dla chorego

27 Strategia leczenia (3) Leczyć i zapobiegać objawom ubocznym (zaparcia)
Zwalczać inne objawy związane z przewlekłą chorobą: nudności, sedację, znużenie, świąd itd. Otoczyć szeroką wszechstronną opieką chorego i jego rodzinę (dotyczy chorych z chorobą nowotworową) Rozpoznanie i plan leczenia uzgodnić z pacjentem i uzyskać jego akceptację

28 VAS - VISUAL ANALOGUE SCALE
Porównawcza wzrokowa skala natężenia bólu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pacjent określa natężenie bólu w 11 stopniowej skali 0 - całkowity brak bólu 10 - największy możliwy do wyobrażenia ból

29 Skala wzrokowo-analogowa ( VAS )
Ocena natężenia bólu Skala wzrokowo-analogowa ( VAS ) subiektywna ocena bólu pomiar jakości leczenia bólu - korelacja z drabiną analgetyczną WHO

30 Stopień natężenia bólu: słowna skala oceny
0 - brak bólu 1 - ból lekki 2 - ból silny 3 - ból nie do zniesienia 0 - brak bólu 1 - łagodny 2 - znośny 3 - dotkliwy 4 - nieznośny 5 - nie do wytrzymania

31 Kliniczna ocena bólu: stopień natężenia czas trwania zmienność w czasie charakter bólu stopień nieprzyjemnności bólu reakcja na zastosowane leczenie

32 Drabina analgetyczna WHO
Morfina Fentanyl Buprenorfina NLPZ Paracetamol Tramadol Kodeina III stopień Silne opioidy II stopień Słabe opioidy I stopień Nieopioidowe leki przeciwbólowe + adjuwanty

33 Korelacja pomiędzy natężeniem bólu (skala VAS)
a stosowaniem leków analgetycznych silny opioid i/lub NLPZ (lub inne) słaby opioid i/lub NLPZ (lub inne) NLPZ 1 stopień WHO 2 stopień WHO 3 stopień WHO Ból o natężeniu 1-3 Ból o nat. 4-6 Ból o natężeniu 7-10

34 NLPZ Mają działanie: PRZECIWBÓLOWE PRZECIWGORĄCZKOWE PRZECIWZAPALNE

35 MECHANIZM DZIAŁANIA NLPZ
FOSFOLIPIDY KW. ARACHIDONOWY LEUKOTRIENY 5-HETE, 5-HPETE NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE COX-1, COX-2 ENDONADTLENKI HIPERALGEZJA TROMBOKSAN A2 PROSTACYKLINA PROSTAGLANDYNA E2 F2 D2

36 Mechanizm działania NLPZ
Polega na hamowaniu funkcji enzymu – Cyklooksygenazy (COX) Efekt terapeutyczny jest związany z obniżeniem poziomu Prostaglandyn - szczególnie PGE2

37 ból i hiperalgezja obniżenie progu O.U.N. Uszkodzenie lub stan zapalny
uwolnienie prostaglandyn wzrost przepływu krwi w obszarze zapalenia obrzęk nacieki leukocytarne obniżenie progu pobudliwości receptorów ból i hiperalgezja O.U.N.

38 COX1 „Wszechobecna” (wyjątek dojrzałe krwinki czerwone)
Utrzymanie hemostazy ustrojowej: Prawidłowy stan błony śluzowej p.pokarmowego Regulacja nerkowego przepływu krwi Regulacja gospodarki sodowej i wodnej Agregacja płytek krwi

39 COX 2 Wydzielana przez komórki śródbłonka, chondrocyty, makrofagi, fibroblasty, komórki maziowe w miejscu zapalenia/uszkodzenia tkanek Indukowana przez endotoksyny, cytokiny (interleukiny, czynnik martwicy guza), czynniki wzrostu Stale w niewielkich ilościach uwalniana w nerkach, mózgu, kościach, narządach rodnych, komórkach nabłonka tchawicy i jelita cienkiego Odgrywa rolę w gojeniu uszkodzonych tkanek, hamowana przez kortykosteroidy

40 PREFERENCYJNE INHIBITORY COX-2
NLPZ / COX 1 i COX 2 NLPZ KLASYCZNE hamują COX-1 i COX-2 PREFERENCYJNE INHIBITORY COX-2 hamują COX-2; w znacznie mniejszym stopniu COX – 1 WYBIÓRCZE INHIBITORY COX-2 /Coksyby/ nie zastępują kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce zatorowo-zakrzepowej /ale inne nlpz też nie!

41 ? ISTNIEJĄ 3 KLASY INHIBITORÓW COX Preferencyjne inhibitory COX 1
Selektywne Inhibitory COX 2 (koksyby) ? nimesulid meloksicam nabumeton celekoksyb rofekoksyb Ibuprofen ketoprofen diclofenac naproxen piroksicam Indometacyna Kw. Acetylo-salicylowy

42 Selektywność NLPZ: celecoxib, rofecoxib
Aspiryna x silniej hamuje COX1 niż COX2 Indometocyna x silniej hamuje COX1 niż COX2 Ketoprofen ,5-0,6 x silniej hamuje COX1 niż COX2 Diklofenac ,7 x silniej hamuje COX1 niż COX2 „preferencyjne NLPZ” Meloksikam ,2 x silniej hamuje COX1 niż COX2 „wybiórcze NLPZ” celecoxib, rofecoxib ok x silniej hamuje COX2 niż COX1

43 NLPZ - Działania niepożądane
Układ krwiotwórczy: trombocytopenia niedokrwistość agranulocytoza aplastyczna Przewód pokarmowy: objawy dyspeptyczne bóle nudności, wymioty nadżerki, krwawienia OUN: zawroty głowy upośledzenie słuchu Reakcje alergiczne - astma indukowana aspiryną Nerki: upośledzenie fitracji kłębkowej

44 NLPZ – Przewód Pokarmowy Działania Niepożądane
Niestrawność Nudności, wymioty Nadżerki (najczęściej trzon żołądka) Owrzodzenia (najczęściej odżwiernik) Krwawienia Stany zapalne jelita cienkiego i grubego Reaktywacja choroby Crohna

45 Czynniki ryzyka uszkodzenia przewodu pokarmowego przez NLPZ
Wiek powyżej 60 lat (ryzyko krwawienia: 65 – 74 lat –1 chory/ 570, powyżej 75 lat – 1 / 110 ) Choroba wrzodowa w wywiadzie Relatywnie szkodliwy NLPZ Wysokie dawki leku lub 2 leki równocześnie Leki przeciwkrzepliwe, kortykoterapia Niepewne czynniki ryzyka : czas trwania leczenia, choroby układu krążenia, Helicobacter pylori, nikotyna, alkohol

46 Czynniki ryzyka upośledzenia funkcji nerek przez NLPZ
Podeszły wiek Niewydolność krążenia Odwodnienie (leki moczopędne, krwotok, biegunka, wymioty) Wyjściowe upośledzenie czynności nerek Kortykosteroidy Kreatynina 2,5 mg% - nie podawać

47 NLPZ – nerki – działania niepożądane
Zatrzymanie wody i sodu, obrzęki Przyrost wagi 1-2 kg z reguły w krótkim czasie po włączeniu NLPZ, ustąpienie po odstawieniu leku. Klinincznie widoczne obrzęki obwodowe u około 3-5%, częściej w grupie ryzyka Ostra niewydolność nerek – 0,5 –1,0% również pojedyncze dawki,początek szybszy przy lekach o krótkim okresie półtrwania (ibuprofen) Zespół nerczycowy, zapalenie śródmiąższowe- rzadko Ostra martwica brodawek-bezpośrednie działanie (fenacytyna, aspiryna, ibuprofen) Większość powikłań ze strony nerek jest odwracalna po odstawieniu leku

48 NLPZ - Nadciśnienie NLPZ wywierają niewielki (lub żaden) wpływ na ciśnienie tętnicze u zdrowych ludzi Prostaglandyny odgrywaja istotną rolę w interakcji między NLPZ a lekami przeciwnadciśnieniowymi NLPZ osłabiają działanie : leków moczopędnych, blokujacych receptory beta, inhibitorów konwertazy angiotenzyny, leków rozszerzających naczynia krwionośne NLPZ nie osłabiają działania antagonistów kanału wapniowego np. isoptin, cordafen

49 ! Niosą duże ryzyko poważnych działań niepożądanych
SELEKTYWNE INHIBITORY COX-2 Zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia!!! zawału serca rozwoju zastoinowej niewydolności serca udaru mózgu BEZWZGLĘDNIE PRZECIWSKAZANE!!! choroba niedokrwienna serca choroba naczyń mózgowych zastoinowa niewydolność krążenia PACJENCI Z GRUPY RYZYKA pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, z miażdżycą tętnic, palący !

50 + + + + + + + / - + + Grupa leków kwas acetylosalicylowy indometacyna
przeciwbólowy przeciwzapalny przeciwgorączkowy typowe działania niepożądane kwas acetylosalicylowy + + Owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego indometacyna + + + + Owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, toksyczność wyższa niż ASA diklofenak + / - Rzadziej niż po ASA występują owrzodzenia przewodu pokarmowego, najczęściej ze wszystkich NLPZ uszkadza wątrobę ibuprofen W niskich dawkach (200– 400mg) działanie przeciwzapalne bardzo słabe, w wyższych dawkach działania niepożądane typowe dla NLPZ ketoprofen Wykazuje jedno z najsilniejszych działań niepożądanych na śluzówkę żołądka pośród wszystkich NLPZ piroksykam + + Toksyczność zbliżona do indometacyny metamizol Możliwość wywołania wstrząsu Możliwość uszkodzenia szpiku kostnego przy dłuższym stosowaniu (agranulocytoza) meloksykam Relatywnie mało działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego w porównaniu do innych NLPZ rofekoksyb WYCOFANY Zawały serca i udary mózgu z powodu incydentów zakrzepowych celekoksyb Działania niepożądane na przewód pokarmowy podobnie jak diklofenak, incydenty zakrzepowe????

51 NLPZ - najbardziej toksyczne leki Zapobiegać - nie znaczy uniknąć
Czynniki ryzyka: Leczenie steroidami Wiek powyżej 65 lat Leczenie przeciwzakrzepowe Leczenie wysokimi dawkami (kilka NLPZ) Nadciśnienie tt i/lub Zastoinowa Niewydolność Krążenia Leczenie diuretykami i inhibitorami ACE Odwodnienie i/lub niewydolność nerek

52 Łączne podawanie dwóch NLPZ jest błędem,
gdyż wątpliwe jest uzyskanie większej skutecz- ności terapeutycznej, natomiast na pewno zwiększa się ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych.

53 NLPZ (redukcja zapotrzebowania na opioidy do 60 %) Wheatley, 1998

54 Metamizol (Pyralgina)
Ośrodkowo hamuje syntezę prostaglandyn: (mechanizm główny), poprzez blokowanie COX-3 silne działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe Obwodowo hamuje syntezę prostaglandyn: (mechanizm drugoplanowy), poprzez blokowanie głównie COX-2 (naturalny coxib) Hamuje wychwyt zwrotny adenozyny: działanie spazmolityczne i przeciwdrgawkowe Campos i wsp. Eur. J. Pharm. 1999

55 Paracetamol Zahamowanie ( COX-3 ) izoformy cyklooksygenazy
występującej w OUN ? Zahamowanie syntazy tlenku azotu ( NOS ) ? Aktywacja 5-HTergicznego komponentu układu antynocyceptywnego

56 Paracetamol - dawkowanie
Stosowany jako pojedyńczy analgetyk Dawka skuteczna p.o.: 1 g co 6 godz (4 g/dobę) Schug i wsp. 1999 Stosowany łącznie z NLPZ Dawka skuteczna p.o.: 1 g co 8 godz (3 g/dobę) Korpela i wsp. 1999

57 Paracetamol (redukcja zapotrzebowania na opioidy do 50 %) Peduto, 1998

58 NLPZ + Paracetamol

59 Opioidofobia Chory i rodzina
Już dostaję „nartotyki” – to koniec, umieram Położyli na mnie „krechę” – przestają leczyć Zrobią ze mnie – „narkomana” Lekarze Tolerancja – będą coraz słabiej działały Objawy uboczne – depresja oddechowa Kłopoty formalne – różowe recepty Farmaceuci Kontrole – konieczne specjalne zabezpieczenia Strach przed oszustami

60 Opiaty, Opioidy, Narkotyki
Opiaty - naturalne leki otrzymywane z opium Opioidy - naturalne i syntetyczne leki wykazujące powinowactwo do receptorów opioidowych: mi, delta, kappa (działanie antagonizowane przez nalokson) Narkotyki - pojęcie nie medyczne, ale prawne obejmujące wszystkie substancje prowadzące do uzależnienia psychicznego i fizycznego

61 TRAMADOL opioidowy i nieopioidowy 40% - 60% Tramadol
podwójny mechanizm działania opioidowy i nieopioidowy 40% % małe powinowactwo do receptora opioidowego µ razy mniejsze niż morfina Tramadol OPIOID NA, 5-HT3

62 NLPZ + Paracetamol +/- Tramadol (krople)

63 Kodeina Dihydrokodeina DHC Dawkowanie: 20-60 mg co 4 godz.
Dawkowanie: Preparat Retard 60, 90, 120 mg/ 2 x dobę

64 OPIOIDY Podział opioidów ze względu na powinowactwo do receptorów
czysty agonista morfina, petydyna, fentanyl częściowy agonista buprenorfina agonistyczno-antagonistycznym pentazocyna antagonista naloxon

65 nudności skurcz wymioty zwieraczy depresja zaparcia oddechowa
Wielokierunkowe działania opioidów, głównie niepożądane zaparcia depresja oddechowa nadmierna sedacja

66 Przyczyny zaparć: leki
opioidy leki przeciwwymiotne, ondansetron TCA, neuroleptyki sole aluminium NLPZ

67 Przyczyny zaparć: opioidy
Zwiększenie napięcia mięśni gładkich jelit Spowolnienie perystaltyki Zwiększenie napięcia mięśni zwieraczy Zmniejszenie wrażliwości na rozciągnięcie bańki odbytnicy

68 Zaparcia - profilaktyka i leczenie
Dieta Nawodnienie Maksymalna, możliwa aktywność ruchowa Umożliwienie udania się do toalety Leki: pierwotnie zmiękczające, rozluźniające pierwotnie przyspieszające perystaltyke kombinacja leków o różnym mechanizmie działania

69 Leki wspomagające (adjuwanty):
Leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, imipramina, doksepina, mianseryna, dezipramina) Leki przeciwdrgawkowe (karbamazepina, fenytoina, clonazepam) Środki znieczulenia miejscowego (ksylokaina, meksyletyna) Kortykosteroidy (dexametazon) Blokery receptora NMDA (ketamina, dekstrometorfan-tussal) Leki przeciwlękowe i nasenne Leki przeciwwymiotne Przeczyszczające, rozkurczowe Leki przeciwświądowe

70 Leki przeciwdepresyjne (LPD)
Mechanizm działania: zwiększenie stężenia monoamin (NA, 5 HT) poprzez zahamowanie ich fizjologicznej inaktywacji na poziomie synapsy i opóźnienia wchłaniania zwrotnego. Monoaminy działają w rogach tylnych rdzenia i układzie zstępującej antynocycepcji-hamują receptor NMDA. TLPD działają przeciwdepresyjnie i wzmagają działanie stosowanych opioidów.

71 Leki przeciwdepresyjne wszystkie typy- NNT 3,0
Nieselektywne inhibitory wychwytu NA i 5-HT (TLPD) 2,4 Selektywne inhibitory wychwytu NA i 5-HT (SNRI) - wenlafaksyna brak badań kontrolowanych Inhibitory wychwytu NA (NRI) ,4 Selektywne inhibitory wychwytu 5-HT (SSRI) ,7 - fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, citalopram Leki zwiększające wychwyt 5-HT brak badań kontrolowanych Leki wpływające na receptory neuronów NA i 5-HT - mianseryna, mirtazopina brak badań kontrolowanych

72 Amitryptylina, Imipramina, Doxepina
Dawka wstępna = 10 mg dawka maksymalnie użyteczna 75 mg/24 godz. Objawy niepożądane: Retencja moczu Suchość w ustach Zaparcia Tachykardia (50% leczonych) Napady jaskry Ogólna niesprawność Senność Zmęczenie

73 Leki przeciwdrgawkowe
Stosowane w leczeniu bólów neuropatycznych. Hamują samoistne pobudzenia we włóknach nerwowych Karbamazepina (Amizepin, Tegretol), Fenytoina, Kwas valproinowy, Klonazepam Dawka wstępna = 100 mg, dawka maksymalna = 1800 mg Objawy niepożądane: Uszkodzenie szpiku kostnego Ataksja Senność Spowolnienie myślenia Zaburzenia dyspeptyczne

74 gabapentyna Neuronalny kanał wapniowy (regulowany napięciem: N,P,T,L)
1 2 Neuronalny kanał wapniowy (regulowany napięciem: N,P,T,L) Voltage-dependent Calcium Channel Uwalnianie neuroprzekaźników Wzrost pobudliwości błony komórkowej Drugi układ sygnałów Ekspresje genów gabapentyna

75 Gabapentyna Zastosowanie - ból neuropatyczny:
Neuralgia popółpaścowa - skuteczność 33% / 8% placebo Neuropatia cukrzycowa - skuteczność 39% / 22% placebo Dawkowanie: (3600) mg/dobę Objawy niepożądane: ataksja, senność, zawroty głowy Rowbotham MC et al. IASP PRESS 2000

76 Lamotrigina Blokuje patologiczne kanały sodowych TTX-r,
zlokalizowane w ogniskach patologicznych pobudzeń Zmniejsza uwalnianie EAA WSKAZANIA: ból neuropatyczny DAWKOWANIE: mg/dobę Rowbotham MC et al. IASP PRESS 2000

77 Lidokaina zlokalizowane w ogniskach patologicznych pobudzeń
Selektywnie blokuje patologiczne kanały sodowe zlokalizowane w ogniskach patologicznych pobudzeń bez przerwania przewodnictwa we włóknach nerwowych Miejsce działania: nerwiak, ektopowe rozruszniki nerwu, zwój rdzeniowy Dawkowanie: Wolny wlew: (9 mg/min) dożylny 3 - 5mg/kg lidokainy 2 - 3 razy tygodniowo Meksyletyna (Mexitil): mg/24 godz (p.o.)

78 Bisfosfoniany i Kalcytonina w leczeniu bólu nowotworowego
Ból kostny (przerzuty do kości) – czynniki chemiczne i mechaniczne Resorpcja osteoklastyczna  osteoporoza  złamania patologiczne Bisfosfoniany i kalcytonina łączą elementy leczenia przyczynowego i objawowego, zmniejszają resorpcję kości Bisfosfonian - Klodronian (Bonefos) dawki 2 x 800 mg doustnie Pamidronian (Aredia) dożylnie - powolny wlew Kalcytonina j domięśniowo lub donosowo 1 x /24 godz.

79 Kortykosteroidy w leczeniu bólu nowotworowego
Wskazania: Ból neuropatyczny Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe Rozsiany ból kostny Działanie: Przeciwzapalne Przeciwobrzękowe Przeciwwymiotne Poprawiają apetyt Poprawiają nastrój Najczęściej stosowany - dexametazon Dawki: 2 – 24mg/24 godz.

80 Epidemiologia bólu neuropatycznego < 1% wszystkich dolegliwości bólowych
Półpasiec: 10% Neuropatia cukrzycowa: 3, % Ból fantomowy: % ZWBM: 14% J.J. Bonica: The Management of Pain 1990

81 odruchowa dystrofia współczulna
Ból neuropatyczny - ból zainicjowany lub spowodowany pierwotnym uszkodzeniem lub dysfunkcją układu nerwowego Ból neurogenny: tylko w zasięgu uszkodzonego nerwu zaburzenia czucia mogą nie występować charakter przejściowy Ból neuropatyczny utrwalony z deaferentacji: charakter trwały dolegliwości poza zasięgiem uszkodzonego nerwu ból w obszarze hypoestezji Wieloobjawowe miejscowe zespoły bólowe: odruchowa dystrofia współczulna kauzalgia

82 plastyczność neuronalna
czynniki psychiczne, stres bóle poprzedzające skłonność genetyczna plastyczność neuronalna miejsce uszkodzenia wiek czynnik uszkadzający

83 Przewlekły ból neuropatyczny jest chorobą
nadpobudliwych błon komórkowych neuronów, których wyładowania samoistne nie powodują tak jak w padaczce uogólnionych drgawek lecz doznania bólowe DRG EAA SP mGluR NK AMPA NMDA mGluR NK AMPA NMDA ekspresja genów

84 Ból neuropatyczny - charakterystyka
samoistny – zwykle parzący, piekący napadowy – może występować samoistnie lub po podrażnieniu alodynia hiperalgezja parestezje hiperpatia dysestezje hipoestezja zależny od układu współczulnego ubytek funkcji neurologicznych

85 Kierunki leczenia bólu neuropatycznego
Leczenie schorzenia podstawowego (cukrzyca, półpasiec, zapobieganie powstawania przetrwałego bólu pooperacyjnego, pourazowego) Zmniejszenie stopnia natężenia doznań bólowych Leczenie niekorzystnych objawów towarzyszących Leczenie psychologiczne: strategie radzenia sobie

86 W Polsce z powodu nowotworu cierpi ponad 1% populacji
BÓL NOWOTWOROWY W Polsce z powodu nowotworu cierpi ponad 1% populacji 400 tysięcy ludzi Badania w USA i Europie wykazały, że leczenia przeciwbólowego wymaga 51% chorych we wszystkich fazach nowotworu 82% chorych w terminalnej fazie nowotworu W Polsce leczenia przeciwbólowego wymaga prawdopodobnie minimum 200 tysięcy chorych

87 DLACZEGO CHOROBIE NOWOTWOROWEJ TOWARZYSZY BÓL ?

88 Ból nowotworowy Bóle spowodowane nowotworem
Bóle powstałe w wyniku leczenia przeciwnowotworowego Bóle koincydalne, które występują u chorych na nowotwory złośliwe, ale nie związane bezpośrednio z chorobą Bóle związane z wyniszczeniem nowotworowym

89 Przyczyny bólu nowotworowego
90 80 Pacjenci % 70 60 50 40 30 20 10 Nowotwory Leczenie Wyniszczenie Choroby wsp. nowotworowe

90 Ostry ból w chorobie nowotworowej
towarzyszący procedurom terapeutycznym Chemioterapia Zapalenie śluzówek Myalgia Arthralgia Dysfunkcja przewodu pokarmowego Procedury diagnostyczne Pobieranie krwi Punkcja lędzwiowa Angiografia Biopsja Endoskopia Radioterapia Oparzenia skóry Pharyngitis Esophagitis Proctitis Świąd skóry Procedury chirurgiczne Ból pooperacyjny Niedrożność porażenna Retencja moczu

91 Ból totalny, wszechogarniający
Czynniki somatyczne: nowotwór patologia nowotworowa objawy wyniszczenia uboczne skutki leczenia Depresja: utrata pozycji społecznej utrata pozycji zawodowej utrata roli w rodzinie stałe zmęczenie i senność poczucie bezradności kalectwo Gniew: przeszkody biurokratyczne przyjaciele, którzy się odsunęli opóźnienia w diagnozie niekomunikatywni lekarze podenerwowanie niepowodzenia w leczeniu Ból totalny, wszechogarniający Lęk: przed bólem przed szpitalem i sposobem opieki domowej o losy rodziny przed śmiercią utratą godności osobistej utratą kontroli nad własnym ciałem

92 Ból somatyczny Wrażliwy na proste analgetyki i opioidy
Łatwy do opisania Zlokalizowany stały lub narastający nasilający się przy zmianie pozycji Rozlany trzewny Wrażliwy na proste analgetyki i opioidy

93 BÓL TRZEWNY Niewielka ilość neuronów dośrodkowych
(ok. 10% wszystkich neuronów dośrodkowych) Ból rzutowany (konwergencja) Powiązany z autonomicznym układem nerwowym (zwoje szyjne i piersiowe, splot i nerwy trzewne, zwoje lędźwiowe, podbrzuszny górny i nieparzysty)

94 Ból neuropatyczny w chorobie nowotworowej
Ból wywołany przez rozrost nowotwóru w strukturach nn. Czaszkowych (V, VII, IX) Pleksopatia splotów szyjnych Pleksopatia splotu ramiennego Pleksopatia splotów w odcinku krzyżowo- lędźwiowym Naciekanie przez nowotwór struktur w przestrzeni podpajęczynówkowej Radikulopatie 7. Mononeuropatie (n. miedzyżebrowego)

95 Ból neuropatyczny Trudny do opisania Pierwotnie zlokalizowany (jeden lub kilka dermatomów) Występuje nagle (piekący, parzący, strzelający) Objawy współistniejące hyperstezje, mrowienia, drętwienia, alodynia, zaburzenia czucia powierzchownego Oporny (?) na działanie prostych anlgetyków i opioidów

96 Drabina analgetyczna WHO
Morfina Fentanyl Buprenorfina NLPZ Paracetamol Tramadol Kodeina III stopień Silne opioidy II stopień Słabe opioidy I stopień Nieopioidowe leki przeciwbólowe + adjuwanty

97 European Journal of Pain 2001
Pacjentka z guzem Pancoasta leczona przez lekarza GP w Belgii. Na przedniej i tylnej części ciała Nalepiono 34 plastry Durogesicu po 100 mcg. Po przyjęciu do szpitala leczona skutecznie wlewem z.o. (l.z.m. + opioid) European Journal of Pain 2001

98

99 Strategia leczenia: Niezwykle trudno jest uświadomić lekarzom,
że zalecenie leku przeciwbólowego “w razie bólu” choremu, który stale odczuwa ból jest nonsensem, który nie może być zrozumiany inaczej niż przyjmowanie leku tylko wtedy, kiedy ból staje się nie do wytrzymania. Strategia leczenia:

100 Strategia leczenia: leki należy podawać w stałych odstępach czasu
wybór leku jest determinowany jego skutecznością dawka wstępna i następne ustalane indywidualnie preferowaną drogą podawania jest droga doustna należy zwalczać towarzyszącą bezsenność przeciwdziałanie objawom niepożądanym Strategia leczenia:

101 Leki wspomagające (adjuwanty):
Leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, imipramina, doksepina) Leki przeciwdrgawkowe (karbamazepina, fenytoina, clonazepam) Środki znieczulenia miejscowego i ich pochodne (meksyletyna) Kortykosteroidy (dexametazon) Leki rozluźniające (tetrazepam) Leki wspomagające (adjuwanty): Leki przeciwlękowe i nasenne (diazepam, alprazolam, hydroksyzyna) Leki przeciwwymiotne (metoklopramid, chloropromazyna, haloperidol, Torecan, ondansetron) Przeczyszczające, rozkurczowe w zależności od wskazań

102 Zastosowanie schematu WHO jest skuteczne
W przypadkach, w których postępowanie wg schematu jest nieskuteczne należy skierować chorego do poradni leczenia bólu, gdzie jest możliwość zastosowania technik inwazyjnych: blokad, neuroliz, innych procedur specjalistycznych. Zastosowanie schematu WHO jest skuteczne u 80-85% chorych.

103 Leczenie bólu nowotworowego. Poza schematem WHO
Leczenie onkologiczne: radioterapia chemioterapia leczenie hormonalne Inny silny opioid lub podawany inną drogą Silne leki adjuwantowe Blokady, neurolizy, leczenie chirurgiczne

104 Blokada splotu trzewnego

105 Za to, że nie stosowałeś prawidłowo drabiny WHO

106 TRAMADOL

107 Tramadol Agonista receptorów opioidowych; działa również na
zstępujące drogi bólu poprzez zahamowanie zwrotnego wychwytywania NA i 5HT w synapsach zstępującego układu kontroli bólu rdzenia kręgowego. Syntetyczny lek opioidowy.

108 TRAMADOL opioidowy i nieopioidowy 40% - 60% Tramadol
podwójny mechanizm działania opioidowy i nieopioidowy 40% % małe powinowactwo do receptora opioidowego µ razy mniejsze niż morfina Tramadol OPIOID NA, 5-HT3

109 Tramadol Okres półtrwania wynosi 5 godzin, maksymalny efekt
działania 60 – 90 min. Stosować co 4 g. Maksymalna dawka dobowa 600 mg (6 x 100 mg)

110 Tramadol Działania niepożądane: nudności 21% zawroty głowy 18%
wymioty 9.6% ospałość 8.5% poty 7.6% senność 5.9% osłabienie 5.9% bóle głowy 5.3% zaparcia drgawki

111 Tramadol Tramadol wymaga modyfikacji dawki w przypadku:
niewydolności wątroby niewydolności nerek Tramadol w populacji osób zdrowych poniżej 75 lat nie wykazuje zwiększonej częstości występowania działań niepożądanych.

112 Tramadol Tramadol nie hamuje natomiast syntezy prostaglandyn
i nie wywołuje !!!! krwawienia z przewodu pokarmowego, zaburzeń czynności nerek ani nie zmniejsza aktywności płytek. Z tego powodu lek ten można bezpiecznie łączyć z NLPZ.

113 Tramadol Dzieki podwójnemu mechanizmowi działania zakres
wskazań do stosowania Tramadolu jest szeroki- dotyczy bólu receptorowego i neuropatycznego.

114 Tramadol Postaci: tabletki retard kapsułki krople czopki

115 Analgezja „stare” opioidy Tramadol Senność Nudności Wymioty Zaparcia
Euforia D.O.O. Sedacja Senność Nudności Wymioty Zaparcia Euforia D.O.O. Sedacja synergizm opioid mono- aminy opioid „stare” opioidy Tramadol

116 Właściwości Tramadol-u
niski potencjał wywoływania lekozależności i tolerancji brak depresji oddechowej duża siła analgetyczna - 95% aktywności petydyny różnorodność postaci i form (można stosować w bólu ostrym i przewlekłym) maksymalna dawka: 600 mg/dobę objawy niepożądane: nudności, zawroty, świąd, sedacja ( są przemijające)


Pobierz ppt "patofizjologia i leczenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google