Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Numer z klasyfikacji zawodów: 3451

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Numer z klasyfikacji zawodów: 3451"— Zapis prezentacji:

1 Numer z klasyfikacji zawodów: 3451
Policjant Numer z klasyfikacji zawodów: 3451

2 Zadania i czynności robocze:
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, Zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej oraz w ruchu drogowym.

3 Zadania i czynności robocze:
W policji występują 3 rodzaje służb: Służba kryminalna( pion operacyjno- rozpoznawczy, dochodzeniowo śledczy, techniki kryminalistycznej i techniki operacyjnej), Służba prewencji ( w tym ruchu drogowego), Służba logistyczna ( zapewniająca środki do realizacji zadań służbom kryminalnej i prewencji).

4 Policjanci pionu kryminalno-dochodzeniowego- zajmują się zbieraniem dowodów działalności przestępczej oraz wykonują czynności administracyjno-prawne związane z przygotowaniem procesu karno- sądowego, i wtedy współpracują z prokuraturą. Większość uzyskanych informacji jest tajna. Charakter pracy wymaga gruntownej znajomości prawa cywilnego i karnego, a także w pewnej biegłości w wykonywaniu zadań urzędniczych.

5 Pion prewencji- obejmuje dzielnicowych utrzymujących kontakt ze społecznością lokalną policjantów ruchu drogowego dbających o ład i bezpieczeństwo na drodze, oddziały kontrolujące różne rejony miasta, a także specjalistów-policjantów dyżurnych przyjmujących zgłoszenia spraw wymagających interwencji policji i przekazujących zlecenia patrolom i wyspecjalizowanym oddziałom prewencji.

6 Patrole piesze i załogi radiowozów-
patrolują poszczególne rejony miasta nie dopuszczając do zakłóceń ładu i porządku publicznego, zatrzymują sprawców wykroczeń i przestępstw na gorącym uczynku, zabezpieczają miejsca, w których dokonano przestępstwa, a także odpowiadają za biezpieczeństwo na imprezach masowych.

7 Funkcjonariusze ruchu drogowego-
reagują na wykroczenia drogowe, legitymują kierowców i udzielają im poleceń co do sposobu użytkowania drogi i pojazdu, sprawdzają stan techniczny, wyposażenie i masę pojazdu, kontrolują trzeźwość kierowców, udzielają pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

8 Pion specjalistyczny- obejmuje pion z różnych dziedzin wspomagających działalność pozostałych pionów policji. Do pionu specjalistycznego należą miedzy innymi: oddziały antyterrorystyczne, saperzy, informatycy, technicy łączności, eksperci w dziedzinie szczegółowych zagadnień kryminalistyki.

9 Środowisko pracy: Patroluje teren dbając o ład i porządek publiczny,
Podejmuje działania profilaktyczne ( organizuje spotkania w szkołach i rozmawia z osobami z rodzin patologicznych), Dokonuje interwencji w miejscach zdarzeń przestępczych.

10 Środowisko pracy (warunki społeczne)
Praca w zespole bądź indywidualnie w zależności od wykonywanych zadań. Praca w terenie wymusza obowiązkowo pracę w grupie dwuosobowej (policjanci z oddziałów prewencji tworzących patrole piesze, załoga radiowozu, policjanci drogówki i pracownicy operacyjni z pionu kryminalno-dochodzeniowego).

11 Samodzielna praca dotyczy czynności administracyjno-urzędniczych ( policjant utrzymuje kontakt z ludźmi, odpowiada na pytania, udziela rad, wskazówek, przeprowadza wywiady i rozmowy profilaktyczne, a także styka się z ofiarami wypadków i zdarzeń przestępczych, przeprowadza przesłuchania osób podejrzanych w przestępczych).

12 Środowisko pracy (warunki organizacyjne)
Policjant pracuje 8 godzin dziennie, Większość funkcjonariuszy pracuje w systemie zmianowym z wyjątkiem specjalistów, W wypadku niektórych pionów np. prewencji szczególny nacisk położony jest na pracę w godzinach późnowieczornych i nocnych,

13 Środowisko pracy (warunki społeczne)
Policjant wykonuje pracę w mundurze, Praca w tym zawodzie jest ściśle nadzorowana, W czasie służby w terenie policjant musi mieć stały kontakt z jednostką zdając relacje z przebiegu służby i przyjmują kolejne rozkazy, Praca policjanta wiąże się z odpowiedzialnością zawodową, społeczno-moralną, odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, finansową oraz odpowiedzialnością za wykonywane w trakcie pracy wyposażenie i urządzenia.

14 Wymagania psychologiczne:
Nawiązywanie kontaktu z ludźmi, Prowadzenie rozmów w sposób gwarantujący uzyskanie potrzebnych informacji, Ma umieć pomóc ludziom zwracających się z prośbą o pomoc, radę, Musi posiadać umiejętność współpracy, współdziałania i tolerancyjnością wobec innych osób,

15 Wymagania psychologiczne:
Pożądanie wrażliwości na problemy innych, Zdolność wejścia w położenie innych osób i wczucia się w ich potrzeby, Umiejętność bezwzględnego podporządkowania się narzuconym regułom działania i rozkazom przełożonych,

16 Wymagania psychologiczne:
Podjęcie szybkiej i trafnej decyzji, Duża odporność psychiczna, musi panować nad swoimi emocjami, Dokładność i skrupulatność w gromadzeniu informacji i wykonywaniu czynności procesowych, Umiejętność planowania działań podległych im funkcjonariuszy, samodzielnością, duża wiedzą i doświadczeniem w pracy operacyjnej, a także pewną autorytatywnością.

17 Wymagania psychologiczne:
Gotowość i odwaga na podjęcie ryzykownego działania, Uzdolnienia techniczne, Musi umieć poprawnie i jasno formułować wypowiedzi, Musi być lojalny i dyskretny w prowadzeniu pracy operacyjnej.

18 Wymagania zdrowotne: Dobra sprawność fizyczna,
Sprawność układu kostno-stawowego i układu mięśniowego, Sprawność narządu wzroku, słuchu i węchu, Sprawność narządu równowagi.

19 Warunki podjęcia pracy:
Wykształcenie co najmniej średnie, niekiedy w wypadku niektórych specjalistów wykształcenie wyższe i określona specjalizacja, W policji chętnie zatrudniani są absolwenci po szkole prawniczej czy informatycznej, Kandydaci do służby w ruchu drogowym powinni mieć prawo jazdy kategorii A i B, natomiast specjaliści powinni wykazać się znajomością języków obcych,

20 Warunki podjęcia pracy:
Kandydat musi przejść badania lekarskie i badania psychologiczne, Musi również zaliczyć sprawność fizyczną.

21 Zawody pokrewne: Agent ochrony mienia i osób, Strażnik miejski,
Strażnik więzienny, Strażak, Detektyw.

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Numer z klasyfikacji zawodów: 3451"

Podobne prezentacje


Reklamy Google