Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,  Zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej oraz w ruchu drogowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,  Zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej oraz w ruchu drogowym."— Zapis prezentacji:

1

2  Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,  Zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej oraz w ruchu drogowym.

3 W policji występują 3 rodzaje służb: - Służba kryminalna( pion operacyjno- rozpoznawczy, dochodzeniowo śledczy, techniki kryminalistycznej i techniki operacyjnej), - Służba prewencji ( w tym ruchu drogowego), - Służba logistyczna ( zapewniająca środki do realizacji zadań służbom kryminalnej i prewencji).

4  Policjanci pionu kryminalno- dochodzeniowego- zajmują się zbieraniem dowodów działalności przestępczej oraz wykonują czynności administracyjno-prawne związane z przygotowaniem procesu karno- sądowego, i wtedy współpracują z prokuraturą. Większość uzyskanych informacji jest tajna. Charakter pracy wymaga gruntownej znajomości prawa cywilnego i karnego, a także w pewnej biegłości w wykonywaniu zadań urzędniczych.

5  Pion prewencji- obejmuje dzielnicowych utrzymujących kontakt ze społecznością lokalną policjantów ruchu drogowego dbających o ład i bezpieczeństwo na drodze, oddziały kontrolujące różne rejony miasta, a także specjalistów- policjantów dyżurnych przyjmujących zgłoszenia spraw wymagających interwencji policji i przekazujących zlecenia patrolom i wyspecjalizowanym oddziałom prewencji.

6  Patrole piesze i załogi radiowozów- patrolują poszczególne rejony miasta nie dopuszczając do zakłóceń ładu i porządku publicznego, zatrzymują sprawców wykroczeń i przestępstw na gorącym uczynku, zabezpieczają miejsca, w których dokonano przestępstwa, a także odpowiadają za biezpieczeństwo na imprezach masowych.

7  Funkcjonariusze ruchu drogowego- reagują na wykroczenia drogowe, legitymują kierowców i udzielają im poleceń co do sposobu użytkowania drogi i pojazdu, sprawdzają stan techniczny, wyposażenie i masę pojazdu, kontrolują trzeźwość kierowców, udzielają pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

8  Pion specjalistyczny- obejmuje pion z różnych dziedzin wspomagających działalność pozostałych pionów policji. Do pionu specjalistycznego należą miedzy innymi: oddziały antyterrorystyczne, saperzy, informatycy, technicy łączności, eksperci w dziedzinie szczegółowych zagadnień kryminalistyki.

9  Patroluje teren dbając o ład i porządek publiczny,  Podejmuje działania profilaktyczne ( organizuje spotkania w szkołach i rozmawia z osobami z rodzin patologicznych),  Dokonuje interwencji w miejscach zdarzeń przestępczych.

10  Praca w zespole bądź indywidualnie w zależności od wykonywanych zadań.  Praca w terenie wymusza obowiązkowo pracę w grupie dwuosobowej (policjanci z oddziałów prewencji tworzących patrole piesze, załoga radiowozu, policjanci drogówki i pracownicy operacyjni z pionu kryminalno- dochodzeniowego).

11  Samodzielna praca dotyczy czynności administracyjno-urzędniczych ( policjant utrzymuje kontakt z ludźmi, odpowiada na pytania, udziela rad, wskazówek, przeprowadza wywiady i rozmowy profilaktyczne, a także styka się z ofiarami wypadków i zdarzeń przestępczych, przeprowadza przesłuchania osób podejrzanych w przestępczych).

12  Policjant pracuje 8 godzin dziennie,  Większość funkcjonariuszy pracuje w systemie zmianowym z wyjątkiem specjalistów,  W wypadku niektórych pionów np. prewencji szczególny nacisk położony jest na pracę w godzinach późnowieczornych i nocnych,

13  Policjant wykonuje pracę w mundurze,  Praca w tym zawodzie jest ściśle nadzorowana,  W czasie służby w terenie policjant musi mieć stały kontakt z jednostką zdając relacje z przebiegu służby i przyjmują kolejne rozkazy,  Praca policjanta wiąże się z odpowiedzialnością zawodową, społeczno-moralną, odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, finansową oraz odpowiedzialnością za wykonywane w trakcie pracy wyposażenie i urządzenia.

14  Nawiązywanie kontaktu z ludźmi,  Prowadzenie rozmów w sposób gwarantujący uzyskanie potrzebnych informacji,  Ma umieć pomóc ludziom zwracających się z prośbą o pomoc, radę,  Musi posiadać umiejętność współpracy, współdziałania i tolerancyjnością wobec innych osób,

15  Pożądanie wrażliwości na problemy innych,  Zdolność wejścia w położenie innych osób i wczucia się w ich potrzeby,  Umiejętność bezwzględnego podporządkowania się narzuconym regułom działania i rozkazom przełożonych,

16  Podjęcie szybkiej i trafnej decyzji,  Duża odporność psychiczna, musi panować nad swoimi emocjami,  Dokładność i skrupulatność w gromadzeniu informacji i wykonywaniu czynności procesowych,  Umiejętność planowania działań podległych im funkcjonariuszy, samodzielnością, duża wiedzą i doświadczeniem w pracy operacyjnej, a także pewną autorytatywnością.

17  Gotowość i odwaga na podjęcie ryzykownego działania,  Uzdolnienia techniczne,  Musi umieć poprawnie i jasno formułować wypowiedzi,  Musi być lojalny i dyskretny w prowadzeniu pracy operacyjnej.

18  Dobra sprawność fizyczna,  Sprawność układu kostno-stawowego i układu mięśniowego,  Sprawność narządu wzroku, słuchu i węchu,  Sprawność narządu równowagi.

19  Wykształcenie co najmniej średnie, niekiedy w wypadku niektórych specjalistów wykształcenie wyższe i określona specjalizacja,  W policji chętnie zatrudniani są absolwenci po szkole prawniczej czy informatycznej,  Kandydaci do służby w ruchu drogowym powinni mieć prawo jazdy kategorii A i B, natomiast specjaliści powinni wykazać się znajomością języków obcych,

20  Kandydat musi przejść badania lekarskie i badania psychologiczne,  Musi również zaliczyć sprawność fizyczną.

21  Agent ochrony mienia i osób,  Strażnik miejski,  Strażnik więzienny,  Strażak,  Detektyw.

22  DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt " Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,  Zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej oraz w ruchu drogowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google